Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd är ca 978 km varav grusväg ca 453 km.
Ombyggnad av industrihus i Lycksele
Anpassning av industrihus omfattar ca 3300 m2 för tillskapande av en ny produktionslinje för Remodul AB .
Rivning av kiosk i Lycksele
Ansökan om avflyttning/rivning av kiosk/cafe.
Ombyggnad av turistbyrå i Lycksele
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av plank i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av avskärmningsplank e 5905.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lycksele
Bygglov gällande utbyggnad av undercentral för ny kylmaskin och montering av nytt skärmtak enligt fasadritningar e 6633.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Marklov gällande markförändring.
Anläggande av vandringshinder vid Stangobäcken
Åtgärd för att stoppa vatten att rinna under rörbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: