Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Lycksele
Totalentreprenaden omfattar utförande av komplett och driftfärdig anläggning inklusive erforderliga kringarbeten, med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Myndigheters (även lokala) föreskrifter ska tillgodoses. Entreprenören ska själv förvissa sig om dessa myndigheters krav. Efter upphandling har entreprenören ansvar för kostnadsstyrning av projektet.
Ombyggnad av centralköket på skola i Lycksele
Ombyggnation av centralkök på Tannbergsskolan.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad kontor, nybyggnad av skärmtak samt skyltställning.
Rivning av föreningshus samt fd brandstationen i Lycksele
Denna upphandling avser kontrakt för rivning inklusive installationer av föreningshuset Bäckaborg och f.d brandstationen och fd badhuset i Lycksele tätort. För rivning av VVS och elinstallationer utanför byggnaderna i mark ska erforderlig schaktning och återfyllnad utföras. Byggnaderna skall rivas i sin helhet d.v.s. både ovan och under befintlig marknivå även kvarvarande inredning och utrustning skall rivas.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande utökad kontorsyta.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av butik i Lycksele
Bygglov gällande utbyte av butikskyla.
Tillbyggnad av matsal i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av lunchrum.
Rivning av förråd i Lycksele
Rivningslov av förråd för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av förskola i Lycksele
Bygglov gällande att tillskapa 2 förskoleavdelningar i johan skyttes lokaler plan 1.
Rivning av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Bygglov gällande rivningslov av ramp samt marklov.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av entré till kontor.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av kontorsyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: