Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- tillbygnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Underhåll av rörbro över bäck söder om Osebol
Betonggjutning av rörbotten. Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål.
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsby
Avser installation av hiss (gymnasikbyggnaden).
Tillbyggnad av parkeringsplatser i Torsby
Anläggande av nya parkeringsplatser.
Ombyggnad av kök i församlingshem i Torsby
Avser ombyggnad av kök i församlingshem
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av handelslokal/café med vedförråd och vindskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov för utfyllnad av befintlig tomt.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ändrad användning - från bostad till bäringsfastighet med gårdsbutik, café, tillagningskök, kontor samt övernattningsrum.
Ombyggnad av skola i Torsby
Installation av enklare hiss i slöjdbyggnaden för handikappanpassning.
Försegling av banor vid Torsby Flygplats
Avser försegling av asfaltslitlager på rullbana, taxibanor och plattor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: