Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- tillbygnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsby
Avser installation av hiss (gymnasikbyggnaden).
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov för utfyllnad av befintlig tomt.
Ombyggnad av samlingslokal i Torsby
Ändrad användning - samlingslokal.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av handelslokal/café med vedförråd och vindskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: