Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Entreprenad Kv Motorn-Silvret4 i Kristinehamn
Avser markarbeten sträckning Metallvägen från korsningen med Kromgatan riktning nordost till Vegagatan.
Komplettering av luftbehandlingssystem och solavskärmning, Kristinehamns kommun
Avser komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak i Södermalmsskolans inglasade rasthall.
Rivning av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser rivning av flerbostadshus efter brand
Utförande av konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård, Kristinehamn
Objektet omfattar utförande av försörjningssystem för konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård. Försörjningssystemet består av tryckledningar av stål, kopplingsbrunnar av betong, el-ledningar och jordningslina. Ledningar förläggs bredvid befintliga motionsspår och ansluter mot ny teknikbyggnad vid Hultets Friluftsgård. Ledningslängd ca 1300 m. I uppdraget ingår schakt för ledningar och brunnar, förläggning av ledningar, fyllning samt återställningsarbeten av natur- och åkermark samt motionsspår. Norra delen av motionsspåret skall även breddas med 5 meter
Ombyggnad av gym i Kristinehamn
Förhandsbesked för ändrad användning från kontor till gym.
Ombyggnad av förråd i Kristinehamn
Ändrad användning från kontor till förråd och garage.
Rivning av förråd i Kristinehamn
Rivningslov för skruven 1.
Ombyggnad av lager i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärshus till lager.
Rivning av industrihus i Kristinehamn
Rivning av industribyggnad.
Förlängning av gata i Kristinehamn
Avser förlängning av Älvängsgatans södra del med vändplats för l a sopbilar. Flytt av belysning och elskåp.
Ombyggnad av butik i Kristinehamn
Ändrad användning av bostad till butik östra flygeln.
Modernisering av hissar i Kristinehamn
Avser mordernisering av 2 st linhissar i flerbostadhus. Objektets läge: Magister Löfs väg 6 och 10 i Kristinehamn.
Rivning av fastigheter i Kristinehamn
Avser rivningsarbeten inom fastigheten Stadsgränsen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändring av ventilationsanläggningar 2st.
Ramavtal avseende trafiklinjemålning, Kristinehamn
Anbud på ramavtal infordras.Avtalsperiod 2019-05-01 – 2021-04-30 med möjlighet till 1+ 1 års förlängning. Ingen kostnadsuppgift.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: