Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen) mm.
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Integrerat brounderhåll i Värmlands län
Utförande av förutbestämt underhåll på broar i Värmlands län 2020-2024 på ca 737 byggnadsverk/bro. Utförande av tillståndsbaserat underhåll på ca 20 byggnadsverk/bro. Utförande av mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 1 våning för 32 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara 1:or med loftvåning.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Avser nytt kommunalt vatten och avlopp för området Alsters Busterud i Karlstads kommun
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Bärighetsförstärkning av bro i Karlstad
Avser underhållsåtgärder samt byte av kantbalk, räcke och belysning på Västra bron i Karlstad. Bron är byggd på 1940-talet
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av hissar samt installation av solceller.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Förberedande elarbeten Vikenförbindelsen, Karlstad
Avser förberedande elarbeten anslutning till Tullhusgatan norr om Packhusallén.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av hiss i två trapphus. Kommer att utföras 2019 och 2020.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Asfaltering av gata i Karlstad
Asfaltering av Bäckängsvägen, samt hastighetsåtgärder.
Asfaltering och Hastighetsdämpande åtgärder i Vålberg, Karlstad
Asfaltering Bårumsgatan och Malmåsvägen
Utbyte av armatur i elljusspåret, Karlstad
Avser utbyte av armaturer, kablar, belysningsstolpar vid Väse motionsspår.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av båtbrygga.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av källsorteringsförråd.
Ombyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för utbyte av brygga.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förrådsdel kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser borttagande av vägg.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion på enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, ventilation och nyinstallation av hiss i industribyggnad/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus Geväret 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation restaurang.
Ombyggnad av vårdhem i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation vårdlokaler.
Rivning av jordbruk i Karlstad
Anmälan för rivning av lantbruksenhet.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändrad verksamhet, restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 15 uteplatser.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av möteslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad- och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Ändrad användning till skolverksamhet/klassrum.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad med kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Ombyggnad av entréplan i hotell/restaurang.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av klistertank.
Service- och supportavtal för säkerhetssystem till Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten, Karlstad
Avser ett service- och supportavtal till bef säkerhetssystem på Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten i Karlstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: