Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Integrerat brounderhåll i Värmlands län
Utförande av förutbestämt underhåll på broar i Värmlands län 2020-2024 på ca 737 byggnadsverk/bro. Utförande av tillståndsbaserat underhåll på ca 20 byggnadsverk/bro. Utförande av mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 1 våning för 32 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara 1:or med loftvåning.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Avser nytt kommunalt vatten och avlopp för området Alsters Busterud i Karlstads kommun
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Upprustning av Frödingparken i Karlstad
Upprustning av Frödingparken.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av hiss i två trapphus. Kommer att utföras 2019 och 2020.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Asfaltering av gata i Karlstad
Asfaltering av Bäckängsvägen, samt hastighetsåtgärder.
Asfaltering och Hastighetsdämpande åtgärder i Vålberg, Karlstad
Asfaltering Bårumsgatan och Malmåsvägen
Utbyte av armatur i elljusspåret, Karlstad
Avser utbyte av armaturer, kablar, belysningsstolpar vid Väse motionsspår.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av båtbrygga.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förrådsdel kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser borttagande av vägg.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av möteslokal.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av ventilationsanläggning förskola.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av ventilationsanläggning skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 15 uteplatser.
Rivning av jordbruk i Karlstad
Anmälan för rivning av lantbruksenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus Geväret 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation restaurang.
Ombyggnad av vårdhem i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation vårdlokaler.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av klistertank.
Ombyggnad av busshållplats i Karlstad
Ombyggnad av busshållplats.
Service- och supportavtal för säkerhetssystem till Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten, Karlstad
Avser ett service- och supportavtal till bef säkerhetssystem på Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten i Karlstad.
Anbud gällande markteknisk undersökning i Vålberg, Karlstad kommun
Avser att utföra en miljöteknisk/markteknisk undersökning av en cirka 100*100 m2 stor yta på fastigheten Stora Abborrtan 1:24 Vålberg i Karlstads kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: