Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Ombyggnad av förlossning i Karlstad
Avser renovering av Hus 56, Förlossning samt samtliga våningar.
Beläggning halvvarmt (funktioner) i Region Väst
Beläggningsgrupp DK62 samt DV65.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Integrerat brounderhåll i Värmlands län
Utförande av förutbestämt underhåll på broar i Värmlands län 2020-2024 på ca 737 byggnadsverk/bro. Utförande av tillståndsbaserat underhåll på ca 20 byggnadsverk/bro. Utförande av mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser.
Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Avser nytt kommunalt vatten och avlopp för området Alsters Busterud i Karlstads kommun
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DK21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser ombyggnad av Hamngatan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Klaraborgsgatan, Drottninggatan, Hamngatan, Älvgatan, Karl IX:s gata, Våxnäsgatan
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum. Arbetets omfattning: *Cirkulationsplats Sjömansgatan/Packhusallén/Tullhusgatan *Cirkulationsplats Löfbergs *Tullhusgatan norra och södra ca 580 m * Packhusallén ca 270 m * Sjömansgatan ca 110 m *Gång- och cykelvägar ca 1900 m *VA-ledningar ca 530 m (S,V,D) och ca 600 m separat dagvatten * Fjärrvärme-ledningar ca 1090 m (avser schakt och fyllnadsarbeten) *Belysning *Trafiksignaler *Busshållplats med 4 perronger * Markvärme * Tillfälliga vägar
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av hissar samt installation av solceller.
Bärighetsförstärkning av bro i Karlstad
Avser underhållsåtgärder samt byte av kantbalk, räcke och belysning på Västra bron i Karlstad. Bron är byggd på 1940-talet
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av lokal till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Förberedande elarbeten Vikenförbindelsen, Karlstad
Avser förberedande elarbeten anslutning till Tullhusgatan norr om Packhusallén.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Utbyte av armatur i elljusspåret, Karlstad
Avser utbyte av armaturer, kablar, belysningsstolpar vid Väse motionsspår.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av källsorteringsförråd.
Ombyggnad av brygga i Karlstad
Bygglov för utbyte av brygga.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov utvändig ändring carport ändras till garage. forshaga polisen 14.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion på enbostadshus.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förrådsdel kontorsbyggnad.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Ändrad användning till skolverksamhet/klassrum.
Tillbyggnad med kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Ombyggnad av entréplan i hotell/restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, ventilation och nyinstallation av hiss i industribyggnad/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation restaurang.
Rivning av jordbruk i Karlstad
Anmälan för rivning av lantbruksenhet.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ändrad verksamhet, restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av tvättmaskiner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av hemvärnsgård i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av hemvärnsgård.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av möteslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad- och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Renovering av jordkällare i Naturreservatet Tiskaretjärn
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på renovering av jordkällaren i naturreservatet Tiskaretjärn. Uppdraget omfattar tak, murverk och upplag för taket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: