Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangårdsområde i Karlstad
Avser ombyggnad av bangården vid Karlstad C och flytt av viss godstågstrafik, ändring av plattformar, gc-passage under bangården (Vikenpassagen) mm.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 1 våning för 32 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara 1:or med loftvåning.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Ombyggnad av rullbana på Karlstad Airport i Karlstad
Avser nybyggnad av två stycken vändytor för flygplan på rullbanan på Karlstad Airport. Utöver detta ska taxibana N:s anslutning till rullbanan och platta breddas och bankantljusens, varningsljusens och stopbarljusens positioner på berörda ställen justeras.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 3
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av torg i Karlstad
Avser ombyggnad av torg. Redaretorget i inre hamn får ny gestaltning.
Ombyggnad av kulturhus i Karlstad
Avser fasadmålning och omläggning av skiffertak på kulturmärkt fastighet.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ombyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för utbyte av nätstation.
Ombyggnad av mur i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av mur.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.
Ombyggnad av skorsten i Karlstad
Anmälan för reparation av skorsten.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Karlstad
Avser ombyggnad av tvätthall och kundmottagning.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av nätstation i Karlstad
Rivning av nätstation.
Rivning av garage i Karlstad
Rivningslov för rivning av garage med förråd.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser ändring av slöjdsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Service- och supportavtal för säkerhetssystem till Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten, Karlstad
Avser ett service- och supportavtal till bef säkerhetssystem på Värmlands tingsrätt och förvaltningsrätten i Karlstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: