Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad
Planer finns för om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. I de nya byggnaderna ska det planeras för akutmottagning, samlad onkologiverksamhet, samlad infektionsverksamhet, kvinnosjukvård, specialisttandvård samt ytterligare mottagningar och totalt 5 st. vårdavdelningar. Alternativet innebär också ombyggnad i befintliga byggnader för samlad ögonklinik, samlad neurologiverksamhet, evakueringsmottagning och evakueringsavdelning
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Avser rivning och ombyggnad av livsmedelsbutik på bottenplan, samt ombyggnad av kontor på plan två.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Om- och påbyggnad till bostäder i Tingvallastaden Karlstad
Avser ombyggnad av tidigare kontor 2 våningar till bostäder samt påbyggnad med ytterligare 2 våningar för bostäder. Totalt 28 lägenheter 20-25 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal. Ombyggnad på första våningen i affärslokal. Ombyggnad av kontor till lägenheter. Tillbyggnad med en våning för lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av konferanslokal till 9 hotellrum
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 2
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götalands län Nord & Värmlands län
Skötsel samt reinvesteringsarbeten. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser nybyggnad av galleria.
Ombyggnad till lägenheter i Karlstad
Avser ombyggnad av lokaler och förråd till 8 lgh i storlekarna 22-31 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av jordkällare i Naturreservatet Tiskaretjärn
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på renovering av jordkällaren i naturreservatet Tiskaretjärn. Uppdraget omfattar tak, murverk och upplag för taket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.
Ev. upprustning av Frödingparken i Karlstad
Upprustning av Frödingparken.
Kronoparken 1:1
Rivningslov för rivning av undercentral fjärrvärme.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av restaurang.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av servicehus, ändrad planlösning.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av smådjursklinik.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av altan på skolbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.
Rivning av avloppspumpstation i Karlstad
Anmälan för rivning av avloppspumpstation.
Rivning av transformatorstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för schaktning.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av klubbhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av tennisklubbens klubblokal.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Karlstad
Tillbyggnad av servicehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av bilhall i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation bilanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av danslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till danslokal.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Groventré till bostadshus i Naturreservatet Tiskaretjärn
Avser byggande av groventré på bostadshus vid tTstaretjärn. Tillbyggnad 8,4 kvm med farstu WC/dusch. Entre ska ersätta en befintlig mindre förstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: