Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av köksbyggnad ca 400 kvm, Stagnellska ska renoveras och byggas om totalt både installationsmässigt som byggtekniskt. Solvärme skall vara kvar men eventuellt kompletteras med solel. Fasaderna har fuktproblem som yttrar sig i lukter p.g.a. impregnerat virke, troligen måste fasaden rivas. Fläktrum byggs om, yttertaket byggs om och får utvändig takavvattning. På plan 4 och 5 skapas lägenheter för ASF:s verksamhet. På plan 2 och 3 skapas sju stycken förskoleavdelningar för BUF:s verksamhet samt en konferensavdelning. På plan 1 skapas en öppenförskola, produktionskök samt nya ytor för installationer samt vissa markarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industri för kafferosteri.
Nybyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad med 1 våning för 32 hyresrätter. Lägenheterna kommer vara 1:or med loftvåning.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av förskola i Karlstad, etapp 1
Avser rivning av Hagaborgs förskola innefattande 5 avdelningar. Byggnaden ska rivas i sin helhet inkl komplementbyggnader och förskolegård. Två nya huskroppar med förskola inrymd i två våningsplan och 7 avdelningar är planerat att uppföras inom fastigheten. (ca 140 barn). I förskolan ska personalutrymmen och mottagningskök ingå. Upphandlas tillsammans med projekt 1557941 och 1557947.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av affärslokal. Ombyggnad på första våningen i affärslokal. Ombyggnad av kontor till lägenheter. Tillbyggnad med en våning för lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av ladugård till kontor med ca 35 arbetsplatser.
Ombyggnad av rullbana på Karlstad Airport i Karlstad
Avser nybyggnad av två stycken vändytor för flygplan på rullbanan på Karlstad Airport. Utöver detta ska taxibana N:s anslutning till rullbanan och platta breddas och bankantljusens, varningsljusens och stopbarljusens positioner på berörda ställen justeras.
Riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Avser ombyggnad av konferanslokal till 9 hotellrum
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 3
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av vattenverk i Karlstad
Avser byte av lutcisterner vid Sörmons Vattenverk utanför Karlstad. I entreprenaden ingår rivning av befintliga luttankar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av vattentorn i Karlstad
Avser invändig infodring av reservoarbehållaren, byte av rör, ventiler,rör- armaturer samt åtgärder på reservoarens ventilation. Objektet är beläget på Svinbäcksberget, Karlstads kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter i flerbostadshus och nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av torg i Karlstad
Avser ombyggnad av torg. Redaretorget i inre hamn får ny gestaltning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad av lokal till två mindre lägenheter på 37 kvm på var och en i en källar våning.
Ombyggnad av kulturhus i Karlstad
Avser fasadmålning och omläggning av skiffertak på kulturmärkt fastighet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ombyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för utbyte av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Karlstad
Rivningslov för rivning av garage med förråd.
Rivning av nätstation i Karlstad
Rivning av nätstation.
Ombyggnad av mur i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av mur.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Avser ändrad användning av samlingslokal och del av källare till två lägenheter.
Rivning av ekonomibyggnad i Karlstad
Anmälan för rivning av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet kontorsbyggnad.
Ombyggnad av badhus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet simhall.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation affärsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser ändring av slöjdsal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av servicehus, ändrad planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av ny lastdocka, affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för uppförande av tält.
Rivning av affärshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad.
Rivning av radhus i Karlstad
Rivningslov för rivning av radhus.
Rivning av skola i Karlstad
Rivningslov för rivning av skola.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Bygglov för ändring av yttre utseende på hotell samt ändring av brandskydd och ventilation.
Rivning av kontor i Karlstad
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad, servicebyggnad och skärmtak.
Ombyggnad av klocktorn i Karlstad
Avser ombyggnad av klocktorn.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: