Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 38 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser .
Ombyggnad av kyrka till lokal för daglig verksamhet i Karlstad
Avser ombyggnad av Herrhagskyrkan för att anpassas i vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet som ska flytta in i lokalerna när ombyggnationen är klar.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser ombyggnad av Hamngatan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum.
Restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven
Avser restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens övre delar. genom återförande av grus, sten och block för att återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd, Option: 2021-01-01 - 2021-12-31 ; 2022-01-01 - 2022-12-31
Ombyggnad av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Avser ombyggnad av befintliga vatten- , spill-, och dagvattenledningar vid Ringgatan i området Råtorp i Karlstad. Denna etapp omfattar sträckan söder om Stöpaforsgatan på Ringgatan till Södra Gärdesgatan på Älvåkersgatan.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Utbyte av belysning i elljusspåret Karlstad
Utbyte av belysning i elljusspår vid Molkoms idrottsplats.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Omtoppning av flygplats i Karlstad
Avser omtoppning av rullbana med tillhörande vändytor.
Rengöring och målning av plåtyttertak för Karlstad residens
Avser rengöring och målning av plåtyttertak, samt plåtarbeten och arbeten med taksäkerhetsanordningar.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Utrustning för avloppsreningsverk, Sjöstadsverket i Karlstad
Karlstads kommun avser att till Sjöstadsverkets avloppsreningsverk köpa 2st nya steggaller.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Rivning av förråd i Karlstad
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Karlstad
Anmälan för rivning av siktverk.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, enbostadshus.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av transformatorstation/teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Byte av hiss flerbostadshus i Karlstad
Utbyte av av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet och planlösning skola.
Ombyggnad av klubbhus i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av vindsvåning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ombyggnad med 1 lägenhet i källarplan.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändring av ventilation och yttre utseende på flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Installation av enklare hiss, samt ramp vid entre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Karlstad energi kommer att installera fjärrvärme i huset. Inget som belastar Brf föreningen.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Bygglov för entresolplan.
Renovering av jordkällare i Naturreservatet Tiskaretjärn
Renovering och funktionsförbättring av taköverbyggnad, renovering av murverk, upplag och anslutande mark, ny innerdörr samt nya karmar till inner- och ytterdörr. Arbetet ska vara klart för slutbesiktning senast 2021-10-15.
Upphandling av konsulttjänst informationssäkerhet, Karlstad kommun
Avser stöd inom informationshantering, informationssäkerhet och dokumentstyrning
Anbud gällande markteknisk undersökning i Vålberg, Karlstad kommun
Avser att utföra en miljöteknisk/markteknisk undersökning av på fastigheten Stora Abborrtan 1:24 Vålberg i Karlstads kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: