Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av bussförbindelse i Karlstad
Avser nyanläggning av bussförbindelse, kommer att gå från väg 63 på Rud till Karlstads centrum. Stora Torget - Tysta gatan samt ombyggnad av bro.
Om- och tillbyggnad F-6 skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad med lektionssalar och idrottshall och ombyggnad av bla lektionssalar, kök, matsal och kapprum, i 4-5 halvetage, för ca 400 barn. Tillbyggnadsyta 2560 kvm och ombyggnadsyta 3401 kvm. Avser även iordningställande av skolgård.
Tillbyggnad av museum i Karlstad
Avser tillbyggnad av museum + nybyggnad av paviljong med restaurang.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning av befintlig fastighet samt nybyggnad av nytt flerbostadshus med 44-50 lägenheter. Befintlig grundplatta återanvänds.
Ombyggnad av kontorshus till flerbostadshus i Karlstad
Avser återbostadisering av företagshotell till flerbostadshus. Ombyggnad av 1 st företagshotell till flerbostadshus med 48 st lägenheter. Huset är byggt i totalt 7 våningar samt vind med förrådsutrymmen. Inga lägenheter ska finnas på entréplanet. Lägenheterna kommer att vara ettor, tvåor och treor.
Anläggande av bussförbindelse, etapp 3 i Rud
Avser om och tillbyggnad av busshållplatser, ombyggnad av rondell samt körfält i Rud.
Om- och tillbyggnad av skola i Karlstad
Projektet avser tillbyggnad av en helt ny flygel i ett plan 577 kvm, som innehåller fyra lärosalar, fläktrum och toaletter samt att det även ska sättas upp ett nytt fläktrum vid matsalen. Avser även upprustning av befintliga lokaler samt utvändigt underhåll med bla upprustning av fasader.
Utbyggnad av allmänt VA till Dingelsundet södra, Karlstad
Avser utbyggnad av kommunalt VA med ca 2200 m ledningsschakt. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Busterud i Karlstad
Ska projekteras. Därefter lämnas ut på anbudsräkning. Tidplan har ej upprättats ännu. Kostnad inkl. överföringsledning.
Drift och underhåll av elkraftssystem vid öppningsbara broar i Dalsland mfl
Avser öppningsbara broar i Dalsland, Värmland och vid Sotenäskanalen. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Varmmassabeläggning i distrikt Karlstad
Distrikt Karlstad (DK) i distrikt Väst.
Tankbeläggning i distrikt Karlstad
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK21-2018.
Byggledare avseende el, kraft och vägbelysning i Värmlands län
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) + ett (1) år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av fönster och bygga ut balkonger så de blir inglasade. Samt takjobb.
Ombyggnad till lägenheter i Karlstad
Planer finns på ombyggnad av lokaler och förråd till 8 lgh i storlekarna 22-31 kvm.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 1
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 2
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Ombyggnation av värme- och ventilationssystem i Karlstad Etapp 3
Ombyggnad av kontorshus från 1700-talet. Ny installation för värme och ventilation. Delar av invändiga och utvändiga ytskikt ska renoveras.
Utbyte av belysning i elljusspåret Karlstad
Utbyte av belysning i elljusspår.
Översvämning hotkartor 2018, MSB
Uppdraget innebär att ta fram endimensionella översvämningskarteringar för två vattendrag samt två dimensionella översvämningskarteringar för nio identifierade tätorter med omgivningar. I uppdraget ingår också att uppdatera MSB:s befintliga modeller för två tvådimensionella översvämningskarteringar.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 2
Objektet omfattar ombyggnad av Museigatan på en sträcka av ca 280 meter samt Sandgrundsgatan med en sträcka av ca 110 meter. Uppdraget består av rivningsarbeten, demonteringsarbeten av befintliga markanläggningar samt ytskikt. Nya VA-ledningar samt utlopp till älven. Nya ytskikt i form av naturstensytor, markstensytor samt beläggning av asfalt. Ny belysning samt effektbelysning. Plantering av träd, buskar, perenner m m. samt räcken, pollare och utrustning längs gatan. Nya byggnadsverk i form av bryggor längs älven och kajkant, pergolas, sittmöbler, vattenlek samt återställningsarbeten.
Utbyte av konstgräs på Ilanda IP i Karlstad
Projektet avser åldersutbyte av konstgräs på Ilandas 11-mannaplan. I projektet ingår också att skapa en miljözon runt planen och installera mikroplastfällor i dagvattensystemet.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Värmland och Västra Götalands län
Avser områdena Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontor med ca 200 kvm.
Ombyggnad till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av ca 930 kvm kontorslokaler till förskola, samt tillbyggnad med ca 100 kvm för trapphus. Även fönsterbyte.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Avser ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av ny entré och trapphus med hiss.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för inglasning av valv i affärslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlstad
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av bensinstation i Karlstad
Avser ombyggnad av automatstation.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser ombyggnad av samt ändring av yttre utseende på industribyggnad.
Ombyggnad av fritidshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion jakt- och fiskestuga.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av elljusspår i Karlstad
Marklov för ändring av elljusspår.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av skärmtak i Karlstad
Bygglov för utbyte väderskydd.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till klädbutik från livsmedelsbutik.
Ombyggnad av sophus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av miljöstation.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av lusthus.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av teknikhus och telemast.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av förråd på affärsbyggnad.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Karlstad
Tillbyggnad av restaurang samt ändring av yttre utseende på Holken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av samlingslokal i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av samvarorum.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industrihus för kontor, konferenslokal och omklädningsrum.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad med entresol av bef.inv kontorsdel i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser återställande till 3 lägenheter från att det tidigare varit kontorslokaler.
Utbyte av belysning i elljusspår på Tuggelite, Karlstad
Avser utbyte av armaturer, kablar, belysningsstolpar vid Tuggelite motionsspår. Rasering av befintlig anläggning som idag är belyst med gamla kvicksilverarmaturer. Ny belysning har delvis ny sträckning vid befintliga spår.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Avser rivning av bärande balk, ombyggnad för att lokalanpassa efter verksamhetsförändringar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: