Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Beläggning halvvarmt (funktioner) i Region Väst
Beläggningsgrupp DK62 samt DV65.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Integrerat brounderhåll i Värmlands län
Utförande av förutbestämt underhåll på broar i Värmlands län 2020-2024 på ca 737 byggnadsverk/bro. Utförande av tillståndsbaserat underhåll på ca 20 byggnadsverk/bro. Utförande av mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Avser tillbyggnad med 4 våningar för fler hotellrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av folktandvård i Karlstad
Avser ombyggnad av folktandvården samt en motionslokal
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DK21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Ombyggnad av vårdboende i Karlstad, etapp 2
Avser ombyggnad av mellandelen: på plan 1 byggs befintliga omklädningsrum om och till samt att utrymmen för sjuksköterskor och rehab skapas. Befintlig långsamtgående hiss byts ut. På plan 2 skapas tre kontor och förrum till den nya kafeterian. ca 425 kvm och Stjärnhuset: uppgradering av ventilation, viss ytskiktsförbättring i lägenheter och ombyggnad för installation av sprinkler och bredband. ca 3225 kvm samt vissa markarbeten.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser ombyggnad av Hamngatan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum. Arbetets omfattning: *Cirkulationsplats Sjömansgatan/Packhusallén/Tullhusgatan *Cirkulationsplats Löfbergs *Tullhusgatan norra och södra ca 580 m * Packhusallén ca 270 m * Sjömansgatan ca 110 m *Gång- och cykelvägar ca 1900 m *VA-ledningar ca 530 m (S,V,D) och ca 600 m separat dagvatten * Fjärrvärme-ledningar ca 1090 m (avser schakt och fyllnadsarbeten) *Belysning *Trafiksignaler *Busshållplats med 4 perronger * Markvärme * Tillfälliga vägar
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Karlstad
Tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av polisstation och skjutbana i Karlstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av hissar samt installation av solceller.
Bärighetsförstärkning av bro i Karlstad
Avser underhållsåtgärder samt byte av kantbalk, räcke och belysning samt ny beläggning på Västra bron i Karlstad. Bron är byggd på 1940-talet
Ramavtal avseende markarbeten, Kilsbostäder AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats tre avdelningar samt serveringskök.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Värmland
Mörmorondellen, Persberg/Riksväg 63, Ölme/Stolpen, Filipstad Ferlinskolan, Sandåsen, Gökhöjden, Väse Bytespunkt och Tveta.
Tillbyggnad av veterinärstation i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av djursjukhus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av kallager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för utbyte av av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov utvändig ändring carport ändras till garage. forshaga polisen 14.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för pålning och höjdförändringar.
Rivning av mur i Karlstad
Rivningslov för rivning av mur.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlstad
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation molok, (fagottgatan 11).
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation molok.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av miljöstation, molok.
Ombyggnad av gym i Karlstad
Bygglov för ändrad användning del av affärshus till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning för delar av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tvättning av fasad, byte av några fönster, byte av fogar.
Ombyggnad av hotell i Karlstad
Anmälan för ändring av va-installationer hotell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vattenverk i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av vattenverk.
Rivning av industrihus i Karlstad
Anmälan för rivning av industribyggnad.
Restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven
Avser restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens övre delar. genom återförande av grus, sten och block för att återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd, Option: 2021-01-01 - 2021-12-31 ; 2022-01-01 - 2022-12-31
Ombyggnad av tvätthall i Karlstad
Avser ombyggnad av tvätt.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Byte av tvättmaskiner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av hemvärnsgård i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av hemvärnsgård.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Karlstad energi kommer att installera fjärrvärme i huset. Inget som belastar Brf föreningen.
Tillbyggnad med kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontor.
Rivning av hotell i Karlstad
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorshus samt hotell/restaurang.
Rivning av bensinstation i Karlstad
Rivningslov för rivning av bensinstation.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Direktupphandling - Konsulttjänst flödesmodellering Klarälven
Inbjudan till intresserade entreprenörer att lämna anbud på konsulttjänst flödesmodellering Klarälven.
Renovering av jordkällare i Naturreservatet Tiskaretjärn
Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade entreprenörer att lämna anbud på renovering av jordkällaren i naturreservatet Tiskaretjärn. Uppdraget omfattar tak, murverk och upplag för taket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: