Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (6)
Filipstad (10)
Forshaga (7)
Grums (9)
Hagfors (13)
Hammarö (1)
Karlstad (52)
Kil (9)
Munkfors (5)
Storfors (3)
Sunne (5)
Säffle (9)
Torsby (13)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i område sydvästra Värmland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Om- tillbygnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby.
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A1 (2021-09-01-2022-08-31) är ca 910 km. Vägnätets totala längd för området Västra Värmland del A2 (2022-09-01-2025-08-31) är ca 1050 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för Del A2 med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av bangård i Grums
Nytt spår, byte av växlar, signalreglering, elektrifiering av spår mm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Ombyggnad av Värmlandsbanan mellan Kil-Charlottenberg
För utförande av Mellanblock 1 & 2 samt GC-anläggning Kil-Charlottenberg.
Utökning av mark för industriändamål i Grums
Planer finns för utökning av mark för att tillmötesgå en ökning av produktionen.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Om- och tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Avser ombyggnad av befintliga vatten- , spill-, och dagvattenledningar vid Ringgatan i området Råtorp i Karlstad. Denna etapp omfattar sträckan söder om Stöpaforsgatan på Ringgatan till Södra Gärdesgatan på Älvåkersgatan.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas. Omfattning oklar.
Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
Planer för nybyggnation av 40-60 platser äldreboende. Rivning i del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av kyrka till lokal för daglig verksamhet i Karlstad
Avser ombyggnad av Herrhagskyrkan för att anpassas i vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet som ska flytta in i lokalerna när ombyggnationen är klar.
Omläggning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser ombyggnad av Hamngatan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Ombyggnad av väg 62 sträckan Norra infarten Forshaga-Deje
Ca 7,5 kilometer lång väg mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Byggs om till mötesfri väg, även kallad 2+1-väg. På 4,1 kilometer av sträckan breddar vi vägen från 9 meter till 14 meter. Den del av vägen som vi inte breddar belägger vi med ett nytt ytskikt. Ombyggnad av busshållplatser.
Beläggning tank i Distrikt Väst
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Entreprenaden omfattar Thoreliusgatan 14 C och D samt 12 A-D i Forshaga med 54 lägenheter. I samtliga lägenheter skall köken totalrenoveras med utbyte av alla kökssnickerier (motsvarande befintliga), inklusive vitvaror, diskbänk och blandare. Nya ytskikt golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder, lister, karmar, radiatorer, rör, inklädnader och alla andra synliga ytor i köket. 3-rums lägenheter skall efter renoveringen försetts med separata kyl-och frysskåp. Ny elcentral i hall. Elkontakter, strömbrytare, doslock, mm byts ut i kök. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat
Om- och tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende för 8 lägenheter.
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen i Sunne
Avser lokaler för hemtjänstpersonalen ca 100 personer , personalutrymmen och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad industrilokaler på ca 1000 kvm.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Ombyggnad av ventilation i Grums
Ombyggnad av ventilation hyreshus Orrby, Grums kommun, Objekten är beläget på Ringvägen 38, Gamla vägen 77, 79 och 81, Tallgatan 1, 3 och 4, Orrkullegatan 1, 3, 5 och 8 i Grums tätort
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Om-och uppbyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser uppbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus efter brand.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Reparation av bro Hagfors kommun
Avser renovering av Sundsbron. Upptagen i investeringsbudget 2020-2022.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Objektet består av trapphus samt sex (6) lägenheter.Option: Rotrenovering av ytterligare 15 trapphus med lägenheter, Parkgatan 24-54. Id nr 1649311
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser målning av trapphus, byte av låskolvar på alla dörrar samt spolning av stammar.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Utbyte av värmesystem SG/Södra Viken, Sunne
Avser ombyggnad av värmesystem.
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Hagfors
Avser tillbyggnad med utrymmen för omklädningsrum, renovering av tvätt, städ - och köksutrymmen. Staket ska sättas upp, fler parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad ventilation vid äldreboende i Munkfors
Ombyggnad av ventilationssystem. fastigheten omfattar lägenheter och vårdcentral. 3 st optioner ska lämnas på: 1. Integrerad kyla. 2. Solceller, anläggning anpassad till fastighetens förbrukning. 3. Solcellstablå med avläsning.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Kil
Om/tillbyggnad av befintlig återvinningscentral.
Tillbyggnad av hotell i Karlstad
Projektet ligger på is, inväntar politiska beslut. Planer finns för tillbyggnad med fler rum.
Uppgradering av plattform i Frykåsen
Nya väderskydd, taktila stråk.
Ombyggnad av ventilation vid Ottebol omformarstation i Arvika
Ombyggnad av ventilationsanläggning, förstärkning av skalskydd samt uppföra solskydd.
Underhåll av rörbro över bäck söder om Osebol
Betonggjutning av rörbotten. Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål.
Underhåll av bro vid Nysäter
Betongreparation, stöd i vatten. Öppningsbar bro.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Anläggande av företagsramp vid avfallsanläggning, Arvika
Avser anläggning av en företagsramp på Mossebergs avfallsanläggning för att förbättrad tillgänglighet för avfallskunder från företag i jämförelse med nuvarande lösning på området.
Ombyggnad av lager i Karlstad
Avser ombyggnad av lagerlokaler.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kil
Utbyte av 2 st befintliga hissar.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsby
Avser installation av hiss (gymnasikbyggnaden).
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Avser ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser att renovera Ekshärads avloppsreningsverk
Renovering av gymnastiksal och omklädningsrum Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, dusch och gymnastiksal samt ventilation.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av kontorshus.
Utbyte av belysning i elljusspåret Karlstad
Utbyte av belysning i elljusspår vid Molkoms idrottsplats.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Fiberutbyggnad i Björneborg Kristinehamn
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av flerbostadshus, Filipstad
Rivning av flerbostadshus , Lunden 4:52 i Filipstad
Rivning av idrottsplats i Karlstad
Rivning av idrottsplats, läktare, garage, förråd/kontorslokaler.
Utrustning för avloppsreningsverk, Sjöstadsverket i Karlstad
Karlstads kommun avser att till Sjöstadsverkets avloppsreningsverk köpa 2st nya steggaller.
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av idrottshall i Filipstad
Avser renovering av idrottshall pga vattenskada.
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Grums
Projektet ligger vilande. Ändrad användning från skollokaler till tillfälligt boende.
Renovering av bro vid Elofsbyn
Byte av överbyggnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av campingstuga i Hagfors
Ansökan om bygglov för flytt av campingstugor.
Tillbyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Forshaga
Anmälan bygglovsbefriad tillbyggnad enbostadshus. forshaga enåsen 2.
Tillbyggnad av enbostadshus i Munkfors
Anmälan bygglovsbefriad tillbyggnad i form av en attefallstakkupa på ett enbostadshus. munkfors blia 2:135,.
Rivning av återvinningsstation i Karlstad
Anmälan för rivning av siktverk.
Tillbyggnad av skärmtak i Filipstad
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Säffle
Marklov för schaktning/utfyllnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: