Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmlands län

Arvika (5)
Eda (3)
Filipstad (9)
Forshaga (5)
Grums (2)
Hagfors (2)
Hammarö (2)
Karlstad (44)
Kil (8)
Munkfors (3)
Storfors (4)
Sunne (3)
Säffle (6)
Torsby (12)
Årjäng (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i område sydvästra Värmland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- tillbygnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby.
Beläggning halvvarmt (funktioner) i Region Väst
Beläggningsgrupp DK62 samt DV65.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Ombyggnad av Värmlandsbanan mellan Kil-Charlottenberg
För utförande av Mellanblock 1 & 2 samt GC-anläggning Kil-Charlottenberg.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Objektet består av trapphus samt sex (6) lägenheter.Option: Rotrenovering av ytterligare 15 trapphus med lägenheter, Parkgatan 24-54.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 38 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser .
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Om-och tillbyggnad av församlingshem i Sunne
Avser ombyggnad av takkonstruktion på församlingshem, renovering, om- och tillbyggnad av pastorsexpedition. Utvändigt underhåll.
Omläggning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.
Om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök Fryxellska skolan, Sunne
Avser om- och tillbyggnad av matsal och tillagningskök vid Fryxellska skolan.
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser ombyggnad av Hamngatan för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Ramavtal avseende hissentreprenör, i Grums
Avser hisservice och reparation av hissar för Grums kommun inkl bolag samt stiftelse, Säffle Bostäder inkl. Säffle kommun samt övriga i förfrågan omnämnda bolag, Hammarö kommun, Kils kommun, Kristinehamn kommun, Sunne kommun, Hagfors kommun inkl. bostadsbolag samt Munkfors kommun inkl. bostadsbolag Upphandlingen är uppdelad i två områden: område 1 – Grums, Kil, Säffle, Hammarö, Sunne och Kristinehamn område 2 - Munkfors och Hagfors. Möjlighet till förlängning 1+1 år
Ombyggnad av flerbostadshus i Forshaga
Entreprenaden omfattar Thoreliusgatan 14 C och D samt 12 A-D i Forshaga med 54 lägenheter. I samtliga lägenheter skall köken totalrenoveras med utbyte av alla kökssnickerier (motsvarande befintliga), inklusive vitvaror, diskbänk och blandare. Nya ytskikt golv, väggar och tak, inklusive kakel, foder, lister, karmar, radiatorer, rör, inklädnader och alla andra synliga ytor i köket. 3-rums lägenheter skall efter renoveringen försetts med separata kyl-och frysskåp. Ny elcentral i hall. Elkontakter, strömbrytare, doslock, mm byts ut i kök. Lägenheterna skall förses med ny till och frånluftsventilation med värmeväxlare, individuell för varje lägenhet, av typ FTX- aggregat
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Om- och tillbyggnad av personalutrymmen i Sunne
Avser lokaler för hemtjänstpersonalen ca 100 personer , personalutrymmen och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Munkfors
Avser tillbyggnad industrilokaler på ca 1000 kvm.
Utbyggnad av stamfibernät i Munkfors, ERUF, etapp 4
Avser utbyggnad av fiberstamnät inom kommunen som ska anslutas till Munkfors Stadsnät som ägs av kommunen. ERUF etapp fyra består av två sträckor. M8 och M9
Restaurering av flottningsrensat vattendrag, Klarälven
Avser restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens övre delar. genom återförande av grus, sten och block för att återställa denna del av älven till ett mer naturligt tillstånd, Option: 2021-01-01 - 2021-12-31 ; 2022-01-01 - 2022-12-31
Tankbeläggning i Region Väst
För utförande tankbeläggning i Distrikt Väst DK21 2020. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Ramavtal avseende värme och sanitet Forshaga kommun
Avseende ramavtal för värme och sanitet i kommunens fastigheter. Med möjlighet till förlängning 1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser byte av fönster och balkongdörrar.
Ombyggnad av VA-ledningar vid Älvåkersgatan i Karlstad, Etapp 4
Avser ombyggnad av befintliga vatten- , spill-, och dagvattenledningar vid Ringgatan i området Råtorp i Karlstad. Denna etapp omfattar sträckan söder om Stöpaforsgatan på Ringgatan till Södra Gärdesgatan på Älvåkersgatan.
Ramavtal avseende markarbeten, Kilsbostäder AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Ombyggnad av resecentrum i Årjäng
Avser ombyggnad för att effektivisera och trafiksäkra busstation i Årjäng. Beläggningsarbete ca 3600 m² Markstensbeläggning ca 600 m²
Tillbyggnad av förvaltningslokal i Hagfors
Avser tillbyggnad med utrymmen för omklädningsrum, renovering av tvätt, städ - och köksutrymmen. Staket ska sättas upp, fler parkeringsplatser.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Om- och tillbyggnad av skola i Munkfors
Avser verksamhetsanpassa, samordna och effektivisera lokalytan vid berörd fastighet.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Kil
Om/tillbyggnad av befintlig återvinningscentral.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Gäddan 7 Id : 1636841
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Ombyggnad av gata i Storfors
Projektet avser åtgärder på vägbana samt anläggande av gång- och cykelbana. Ändring av detaljplan för öppnande av Kvarnvägen för allmän trafik igen.
Fönsterbyte på byggnader på storgatan 24-26 i Årjäng
Upphandlingen avser fönsterbyte på Storgatan 26 och innehåller en option för fönsterbyte på Storgatan 24 och 22.
Utbyte av styr- och trafiksystem samt fjärrstyrning för Nysäterbron
Öppningsbar bro över Byälven vid Nysäter.
Uppgradering av plattform i Frykåsen
Nya väderskydd, taktila stråk.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Underhåll av rörbro över bäck söder om Osebol
Betonggjutning av rörbotten. Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kil
Utbyte av 2 st befintliga hissar.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Kil
Ombyggnad av ventilation vid Dallidenskolan i Kil.
Omtoppning av flygplats i Karlstad
Avser omtoppning av rullbana med tillhörande vändytor.
Rengöring och målning av plåtyttertak för Karlstad residens
Avser rengöring och målning av plåtyttertak, samt plåtarbeten och arbeten med taksäkerhetsanordningar.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser Om- och tillbyggnad av befintlig affärsbyggnad.
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser att renovera Ekshärads avloppsreningsverk
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Rivning av flerbostadshus, Filipstad
Rivning av flerbostadshus , Lunden 4:52 i Filipstad
Utrustning för avloppsreningsverk, Sjöstadsverket i Karlstad
Karlstads kommun avser att till Sjöstadsverkets avloppsreningsverk köpa 2st nya steggaller.
Renovering av bro vid Elofsbyn
Byte av överbyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Karlstad
Avser tekniska konsulter för utveckling och vidmakthållande av lokaler och teknik för olika funktioner inom området samhällsskydd och beredskap. Upphandlingen omfattar även tekniska konsulter för stöd i MSB:s uppdrag och för stöd till MSB:s förvaltning och utveckling av länsstyrelsernas ledningsplatser och deras tekniska funktioner. Ramavtalet är indelat i 11 olika områden. Möjlighet till förläggning 1+1+1+1 .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av omklädningsrum i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av omkl.rum.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlstad
Anmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av återvinningsstation i Karlstad
Anmälan för rivning av siktverk.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsby
Avser installation av hiss (gymnasikbyggnaden).
Ombyggnad av lägenhet i Forshaga
Bygglov ändrad användning från lokal till lägenhet. forshaga målaren 10.
Ombyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av järnväg i Charlottenberg
Bygglov Nybyggnad Blockkiosk för järnväg.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för beredande av mark inför bodetablering.
Ombyggnad av markanläggning i Filipstad
Marklov Ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Storfors
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Forshaga
Rivningsanmälan rivning av förråd/garagebyggnad. forshaga öjenäs 1:11.
Rivning av telestation i Karlstad
Rivningslov för rivning av transformatorstation/teknikbod.
Rivning av enbostadshus i Grums
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till handel för privatkonsumenter.
Tillbyggnad av affärshus i Kristinehamn
Tillbyggnad av affärshus med uteplats.
Tillbyggnad av fritidshus i Storfors
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av flerbostadshus i Filipstad
Rivningslov Rivning Yngshyttan 1:182,1:183.
Rivning av förråd. Filipstad
Rivningslov rivning.
Rivning av lager, Filipstad
Rivningslov rivning.
Tillbyggnad av idrottshall i Kil
Planbesked idrottslokal.
Ombyggnad av skola i Torsby
Installation av enklare hiss i slöjdbyggnaden för handikappanpassning.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Installation av enklare hiss, samt ramp vid entre.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Karlstad energi kommer att installera fjärrvärme i huset. Inget som belastar Brf föreningen.
Tillbyggnad av industrihus i Forshaga
Bygglov tillbyggnad industrilokaler. forshaga norra mon 2:3,.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kanslihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av kansli, omklädningsrum.
Tillbyggnad av lager, Filipstad
Bygglov tillbyggnad.
Byte av hiss flerbostadshus i Karlstad
Utbyte av av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ändrad användning - från bostad till bäringsfastighet med gårdsbutik, café, tillagningskök, kontor samt övernattningsrum.
Ombyggnad av butik i Arvika
Ändrad användning av butik.
Bevattningssystem till enbostadshus i Skoghall
Avser installation av bevattningssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: