Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Uppsala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala
Tillbyggnad av hus 9 innehållande kontor och undervisningslokaler. Nybyggnad av hus 10 innehållande kontor och undervisningslokaler samt ca 300 p-platser i ett underjordiskt garage. Även ca 160 p-platser ovan jord planeras. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av vårdbyggnad i Uppsala etapp 3
Ombyggnad av ca 20 000 m2 vårdlokaler i 3 etapper med kvarvarande verksamhet i delar som inte berörs av ombyggnad i respektive etapp. Entreprenadtiden är ca 48 månader. Detta är ett delprojekt inom Framtidens Akademiska.
Ny grovrening mm vid Kungsängsverket i Uppsala
Huvuddel 1 är en ny anläggningsdel för grovrening (GRAB) för A- och B-blocket som ersätter befintlig anläggning, samt rivning och markarbeten inom entreprenaden. • Huvuddel 2 är rivning av befintlig samt nybyggnad av försedimentering i A-blocket.
Påbyggnad med kontor, hotell och handelslokaler i Uppsala
Fastigheten ligger i korsningen Dragarbrunnsgatan/Svartbäcksgatan.
Tillbyggnad av laboratorium och kontor i Uppsala
Tillbyggnad av labb och kontorshus.
Ombyggnad av väg i Uppsala
Utmed Dag Hammarskjölds väg mellan Gottsunda allé och Vipängsvägen
Integrerat brounderhåll i Uppsala län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 634 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 18 st.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Renovering av studentbostäder i Uppsala etapp 2
I denna etapp skall 72 lägenheter att renoveras. I samband med nybyggnation på id (1312758) kommer 966 lägenheter att renoveras med stammar, elnät och fasad. Kommer att etappindelas.
Om- och nybyggnad för konstmuseeum i Uppsala
Om och tillbyggnad på sammanlagt ca 4000 kvm Ny entréhall som rymmer reception, butik, hissar och en ny generös trappa. Borggården och slottsparken ska rustas upp och utvecklas så att de blir en naturlig del av konstmuseet. Slottsparkens generösa ytor ger plats för såväl en amfiteater, nya gångstråk och tillgänglighetsanpassade kommunikationslösningar.
Räckes- och sidoområdesåtgärder längs väg 290/292, Storvreta-Österbybruk, Tierp-Gimo
Montering av räcken samt rensa sidoområden på väg 290 mellan Storvreta-Österbybruk (ska vara färdigställt 2021-06-30) samt väg 292 mellan Tierp-Gimo (ska vara färdigställt 2021-11-30).
Ny anslutning till väg 282 från Södra Gunsta
Ca 23 km lång sträcka väg 282 E4-Almunge. Ny cirkulationsplats, trafikplats, gc-port, 2 busshållplatser samt anslutande gc-vägar.
Renovering/ombyggnation av fastighet i Uppsala
Avser en totalentreprenad för renovering/ombyggnation av fastighet - Ulleråker Hus 1 (391112).
Byggledare för verkställande projektledning underhåll väganläggningar i distrikt Öst
Underhåll vägbeläggning, avvattning samt vägmarkering i Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län och Västmanlands län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden Option 1, 2021-10-01 – 2023-09-30, Option 2, 2023-10-01 – 2025-09-30.
Ombyggnad av gata i Uppsala
Ombyggnad av Bruno Liljeforsgata.
Omläggning av ledningar i Uppsala
Lägga om ledningar vid Gränbyparken. Solskensgatan, Tövädersgatan, Dimgatan, Regngatan, Stormgatan, Molngatan och Blixtgatan.
Ombyggnad av vattenverk i Uppsala
Avser förslag till processlösning utifrån givna parametrar och en ombyggnation av beredningen vid Akademiska sjukhusets vattenverk. I entreprenaden ingår samtliga arbeten för föreslagen processlösning. I entreprenaden ingår även demontering, anpassning, samt återmontering av befintliga installationer. Anläggningen är belägen inom Akademiska sjukhusets område.
Utbyggnad av hetvattenackumulatorbyggnad, Carpe Futurum Lot 3 i Uppsala
Avser ett delprojekt i Lot 3, närmare bestämt Lot 3 utbyggnad av hetvattenackumulatorhuset och stålstöd, pelare och relaterade till en mediabrygga för 10kV kablar samt en lågtrycksångledning. Mediabryggan som monteras på stålet levereras separat. Rörarbetet består av ledningar för fjärrvärme, lågtrycksånga, dejoniserat vatten, tryckluft och kvävgas.
Utbyggnad av fibernät i Uppsala
Avser utbyggnad av fiber i området Uppsala Hagby Skogstibble.
Ombyggnad av gc-väg i Uppsala
Gränbyleden etapp 1 Leden breddas, får ny beläggning och ny belysning. Syftet är att skapa bättre framkomlighet för cyklister och gående. Första etappen går mellan Kvarntorget/Torkelsgatan och Tycho hedens väg och beräknas vara klart våren/sommaren 2021. Totalt delas arbetet in i fyra etapper.
Hyresgästanpassning för familjecentral i Gottsunda Centrum, Uppsala
Entreprenaden avser ombyggnad av tomställda lokaler till öppen förskola, SFI samt råd och stöd med tillhörande kontorsarbetsplatser. Total bruttoarea ca 680 m². Lokalen är på plan 3 i Gottsunda centrum.
Invändig rivning av kontor i Uppsala
Invändig rivning (stomrent) av hus A,B och C.
Ombyggnad av gata/busshållplats i Uppsala
Ombyggnad av busshållplatsen Bureusgatan
Om och tillbyggnad i prästgård i Uppsala
Tillbyggnad av vinkel och ombyggnad till kontorsplatser
Storköksanpassningar på kursgård i Uppsala
Viktoria kursgård – storköksanpassning, 180 m2 Rivning bef. kök, fuktprovtagning och återuppbyggnad av storkök inkl. kyl- och frysrum.
Ombyggnad till förskola i Uppsala
Ombyggnad till förskola
Ombyggnad av kontor vid Uppsala Garnison
Ombyggnad av ca 200 kvm kontorslokaler. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Uppsala
Uppsala universitet, The Svedberg-laboratoriet avveckling, planerar och förbereder för upphandling av avfallshanteringstjänster i samband med avvecklingen av laboratoriets utrustning.
Invändiga anpassningar mm i förskola i Storvreta
Utbyte av gamla värmeväxlare, invändig ytskiktsrenovering och viss anpassning.
Nytt brandlarmssystem inkl installation vid produktionsanläggning i Uppsala
Avser leverans och montage för fullt driftfärdiga installationer av nytt brandlarm och utrymningslarmsystem inom berörda byggnader hos Vattenfall Värme i Uppsala.
Ombyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för fasadändring, samt anmälan för ändrad planlösning på industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av laboratorium i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad av laboratorielokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från butik till café/restaurang samt anmälan om väsentlig ändring av ventilation och va.
Tillbyggnad av affärshus i Uppsala
Tillbyggnad samt ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Ändrad använding från lokal till butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ändrad användning från loge till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Uppsala
Ändrad användning från lokal till kontorslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Uppsala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Upprustning av GC-väg i Uppsala
Utmed Torkelsgatan vid Kvarntorget
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Uppsala
Tillbyggnad av förskola, inglasat uterum.
Ombyggnad av frisersalong i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från lokal till frisersalong.
Ombyggnad av butik i Uppsala
Bygglov för ändrad användning från oinredd lokal till butik.
Upphandling av risk och säkerhetsbedömning för kollektivtrafiken, Uppsala kommun
Avser upphandling av risk och säkerhetsutredning för kapacitetsstark kollektivtrafik.
Ny frekvensomriktare till ställverk vid produktionsanläggning i Uppsala
Avser leverans och installation/driftsättningen av en frekvensomriktare, denna frekvensomriktare ska ersätta den befintliga mjukstartaren som ska placeras i ställverk 01CC samt kraftkablage mellan matande fack, frekvensomriktaren och motorn.
Rivning av förråd i Uppsala
Rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: