Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning, ombyggnad och utvändig ändring av skollokal.
Utbyte av styrutrustning vid pumpstationer i Östhammars kommun
Avser styrutrustning till ett 20-tal pumpstationer i Östhammars kommun.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Anmälan om ändrad planlösning.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från magasin till lagerbyggnad).
Ombyggnad av restaurang i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från butik till butik och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till bostäder.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Bygglov för ombyggnad av lokaler för centrumverksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av brandstation i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av brandstation (inbyggnad av värmepumpar).
Rivning av plank i Östhammar
Rivningslov för rivning av plank.
Tillbyggnad av förskola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för förskola.
Tillbyggnad av kontor i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för utbyggnad av kontorsmoduler.
Ombyggnad av va-ledning i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för att ta in sjövattnen till bevattning av tennisbanor.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för utbyte av brygga.
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Statusbesiktningar av fastigheter i Östhammars kommun
Östhammars kommun äger och förvaltar förskolor och skolor där statusen ser lite olika ut. Drift, skötsel och underhåll utförs i egen regi. Flera av byggnaderna står inför renovering eller ombyggnation inom de närmsta åren. Därför behöver status bedömas för byggnaderna. Uppdelad per geografiskt område.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: