Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av hamn i Hargshamn
Ca 300 000 kubikmeter, från nuvarande 8,5 m djup till 11 m djup.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Muddringsarbeten för ny kaj i Hargshamn
Muddring för nybyggnad av kaj.
Reparation av kaj i Hargs hamn
Under december 2018 blev Malmkajen påkörd av fartyg vilket ledde till skador på frontbalk och den västra huvudbalken i befintlig landförbindelse. Reparationsåtgärderna omfattar att återställa bärigheten i kajen till samma nivå som kajen hade före påseglingen.
Ny och ombyggand av lägenheter i Gimo
Objektet är beläget vid Köpmangatan 3 och Torngatan 36 & 38 i Gimo, Totalt 68 befintliga lägenheter. Objektet omfattar - åtgärder för att minska radonhalten i lägenheter - ombyggnad till 8st nya lägenheter i bef entrévåning på Köpmangatan 3 - ombyggnad förråd i källarutrymmen - ny tvättstuga i bef fastighet - Nya balkonger - byte av El, VS och ventilation i bef lägenheter
Installation av kylanläggning vid SLU Kustlaboratoriet i Öregrund
Komfortkyla ska installeras på befintlig ventilationsanläggning i fastigheten Öregrund 33:8. SLU:s kustlaboratoriets dagliga verksamhet är hyresgäst och kommer att ha pågående verksamhet under entreprenaden.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning till kontor, nybyggnad komplementbyggnad (rivning befintliga) samt parkering.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butik- och lagerlokal.
Tillbyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av föreningshus (garage) samt fasadändring.
Tillbyggnad av hamn i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av gästhamn (inglasat uterum).
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (lägenhet till affärslokal).
Tillbyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av komplementbyggnad (garage).
Tillbyggnad av enbostadshus i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad av komplementbyggnader (garage och växthus).
Rivning av telestation i Östhammar
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av vårdcentral i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lägenheter till vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: