Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av nya entréer vid förskola i Östhammar
Avser tillbyggnad av tre nya entréer vid Tomtberga förskola samt utvändig ommålning.
Ombyggnad till bibliotek i Österbybruk
Gamla skolan i Österbybruk är uppförd i slutet på 1800-talet och stod färdig som skola 1903. Byggnaden är en putsad tegelbyggnad som varit i bruk som skola fram till 2014. Byggnaden ska nu byggas om och anpassas till bibliotek.
Ombyggnad av skola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning, ombyggnad och utvändig ändring av skollokal.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av fläktanordning i hus 8, 11, 10. Forsmark 3:45.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av trappa.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Bygglov för om- och tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av lager i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av bilverkstad i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (från lager till bilskadecenter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från butikslokal till bostadsrätter samt fasadändring.
Ombyggnad av gäststuga i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från garage/förråd till komplementbostadshus med förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (till lägenheter).
Tillbyggnad av parkeringsplats i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av parkering.
Tillbyggnad av scen i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av scentak.
Ombyggnad av lägenhet i Östhammar
Bygglov för ändrad användning (del av kontor till lägenhet).
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för inredande av vind.
Tillbyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om tillbyggnad av toalett och rullstolsramp.
Ombyggnad av samlingslokal i Östhammar
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av brygga i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för flytt av brygga och muddring.
Rivning av värmeverk i Östhammar
Rivningslov för rivning av elpanna och oljetank till värmeverk.
Rivning av fritidshus i Östhammar
Rivningslov för rivning av nedbrunnet fritidshus.
Väginventering i Östhammar 2018
Avser inventering av skador och samt göra en tillståndsbedömning av de ytor som trafikeras av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik i Östhammars kommun.
Statusbesiktningar av fastigheter i Östhammars kommun
Avser Inventering, status‐ och underhållsbesiktning för upprättande av åtgärdsplan och bedömning av kostnader för dessa underhålls‐ och förbättringsåtgärder. Byggnaderna som berörs är: Österbyskolan byggnad F, Ekens förskola, Myrans förskola, Rubinens förskola, Furustugans förskola, Kristinelundsskolan, Edsskolan, Bruksgymnasiet samt Granens förskola.
Ombyggnad av industrihus i Östhammar
Anmälan om installation av ventilationsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: