Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av reningsverk i Enköping
Enköpings kommun står inför att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen har ansökt om tillstånd för att bygga ett avloppsreningsverk för 45 000 pe. Anläggningen kommer att inkludera vattenrening, slamhantering och personalbyggnader. Vattenreningsdelen är tänkt att bestå av inloppsdelar med galler, sandfång och fyra försedimenteringsbassänger. Dessa följs inledningsvis av tre biostegslinjer om vardera 15 000 pe, med möjlighet att i framtiden bygga ut en fjärde. Biosteget följs av slutfiltrering med skivfilter. Slamhanteringen byggs med externslammottagning för brunnsslam och slam från Enköpings kommuns mindre avloppsreningsverk och består av två rötkammare, en efterrötkammare/slamlager och en slamsilo.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 3-6
Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Renovering av avloppspumpstationer i Enköping
Avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3.
Renovering av pumpstationer i Enköping
Objektet avser renovering av befintliga pumpstationer benämnda Lillkyrka, Småbåtshamnen, Gröngarn 1, Kyrkmalmen och Fjärdhundrabadet. Objekten är belägna på fastigheterna Lillkyrka 2:1, Munksundet 24:7, Gröngarn 1:2, Simtuna 3:1 respektive Albäck 1:3. Kyrkmalmen APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2019-10-06. Fjärdhundrabadet APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2019-11- 18. Småbåtshamnen APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-01-24. Lillkyrka APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-03-09. Gröngarn 1 APS ska vara tillgänglig för slutbesiktning senast 2020-04-20.
Rivning av enbostadshus i Enköping
Rivningslov rivning av bostadshus, ladugård och uthus.
Ombyggnad av lager i Enköping
Anmälan för ombyggnation, rivning i bjälklag för trappa.
Tillbyggnad av förråd i Enköping
Bygglov tillbyggnad av soprum till cykelförråd.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2019-09-01--2022-09-01 för asylboende.
Tillbyggnad av enbostadshus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov parkering t.o.m 2029-05-01.
Rivning av tvättinrättning i Enköping
Rivningslov rivning av tvätteri.
Rivning av barack i Enköping
Rivningslov för arbetsplatsbod.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning, grovplanering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: