Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av förskola i Enköping
Objektet avser rivning av byggnad och dess ingående komponenter, lös inredning och markanläggningar på fastigheten.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 1
I denna etapp är det 59 lägenheter. Avser energioptimering av bostadsområdet Rombergas driftsystem, renovering av cirka 700 lägenheter och lyft av den yttre miljön i Romberga. Upprustningen kommer att ske etappvis, och pågå ett flertal år. Sämskarbogatan och Rombergsgatan. Denna del avser energieffektiviseringen med en översyn av energiförsörjningen Projekten ska genomföras i samarbetsformen partnering.
Kontaktledningsombyggnad i Grillby
6 km uppspår. Högspänning.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov tillbyggnad av industrilokal.
Säkerhetshöjande åtgärder längs väg 70 mellan Simtuna-Sala
Objektet avser att sätta sidoräcken på ett antal ställen längs väg 70 mellan Simtuna och Sala.
Rivning av enbostadshus i Enköping
Rivningslov rivning av bostadshus, ladugård och uthus.
Ombyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov ändrad användning från ungdomsboende till lss.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Enköping
Anmälan ändrad planlösning industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av bensinstation till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av bostadskomplement till brf-lägenhet.
Ombyggnad av parkeringsplats i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov parkering t.o.m 2029-05-01.
Ombyggnad av förråd i Enköping
Rivningslov och bygglov för ny överbyggnad på pumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Enköping
Marklov schaktning, grovplanering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: