Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av cirkulationsplats vid Engarns vägskäl
Projektet avser ombyggnad av Engarns vägskäl/trevägskorsning till cirkulationsplats, förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafíkanter.
Omläggning av konstgräsplan på Vaxön, Vaxholm
Avser borttagning och destruering av befintlig konstgräsmatta, leverans, utläggning och färdigställande av ny konstgräsplan 68 x 111 meter för breddfotboll på befintlig underbyggnad och helgjuten gummipad.
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenhet.
Rivning av transformatorstation i Vaxholm
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Vaxholm
Tidbegränsad ändrad användning av brandstation (byggnad 7) till friskvårdsanläggning.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Vaxholm
Utökning av småbåtshamn samt ansökan om strandskyddsdispens.
Ombyggnad av lägenhet i Vaxholm
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostadslägenhet.
Ombyggnad av idrottshall i Vaxholm
Ändrad användning av militär gymnastikbyggnad till civil idrottshall (byggnad 6).
Ombyggnad av affärshus i Vaxholm
Ändrad planlösning samt ändring som berör bärande delar och påverkar brandskyddet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: