Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Inbyggnad av hockeyrink i Gustavsberg
Planer för ombyggnad av Ekvallens utomhusring till en ishall.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 12 st befintliga busshållplatser längs väg 222 i Värmdö kommun. Breddning av väg, anläggning av mittrefuger samt sidoområdesåtgärder. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2021-11-30.
Konvertering av garage till bostäder i Gustavsberg
Avser konvertering av garage till 5 st lägenheter på Ösby 1;36, Rutens väg 2-6, Gustavsberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Gustavsberg
Anmälan om ändrad planlösning.
Tillbyggnad av brygga i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för förlängning av befintlig brygga.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Tillbyggnad av garage i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillbyggnad garagebyggnad, besinstation.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt marklov.
Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av väderskydd samt marklov (norra sidan).
Ombyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för ändrad placering av väderskydd samt marklov.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för markutjämning.
Ombyggnad av busshållplats i Gustavsberg
Ansökan om marklov för tillgänglighetsanpassning av busshållplats.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov fritidshus (jaktstuga).
Rivning av garage, Gustavsberg
Ansökan om rivningslov gällande garagelänga.
Demontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen
Avser nedmontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: