Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Djurhamn
Boendet ska utökas med 16 platser.
Nya cirkulationsplatser, gc-väg mm på Värmdö
Ombyggnationen omfattar ny samt flytt av busshållplats, breddning av gång- och cykelväg samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Befintliga dagvattenbrunnar med dagvattenledning ska justeras och anpassas till ny väg. Gatubelysningen för Gamla Skärgårdsvägen inom området skall bytas ut och kompletteras så ett denna stämmer överens med bilagt belysningsprogram för centrala Gustavsberg. Befintlig stödmur (ca 50meter) för GC-väg norr om Villa Strandvik ska ersättas med ny.
Upprustning av idrottsplats på Ingarö
Ur investeringsbudget 2018-2020. Avser upprustning av Ingarö IP med nytt konstgräs.
Ombyggnad av magasin i Hemmesta
Avser ombyggnad av bassänger till magasin.
Utbyte av båtbrygga vid Långvik på stora Möja
Pågjutning av stenkista, utbyte av krönbalk, nya pollare och avvisarverk på Ångbåtsbryggan. Betongreparation av skivstöd, utbyte av överbyggnad (balkar och platta) samt nya förtöjningsringar och avvisarverk på lastkajen.
Ombyggnad av bastu i Gustavsberg
Ansökan bygglov om- och tillbyggnad bastu.
Säby 1:23
Ansökan bygglov rivning av befintlig huvudbyggnad och uppförande av ny huvudbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av garage till bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Gustavsberg
Ansökan om marklov för naturvårdshuggning.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivning av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov av fritidshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov förändrad användning av skola till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Gustavsberg
Ansökan tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av fritidshus i Gustavsberg
Ansökan två tillbyggnader av två fritidshus.
Ombyggnad av förråd i Gustavsberg
Ansökan ändrad användning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser inglasning av veranda till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: