Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands Väsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg och va-ledning i Upplands Väsby
Avser va- arbeten och ny gestaltning av Mälarvägen och vid Fyrklövern.
Om- och nybyggnad av gata och allmän platsmark vid stationsområdet i Upplands Väsby
Avser bl a områdena stationsutformning, väg/gata/mark, VA/dagvatten, landskap, broteknik, anläggningskonstruktion, geoteknik inför bostadsbyggnationen i området för Väsby entré.
Ombyggnad av hotell i Upplands Väsby
Ändrad användning från industri och kontor till hotell. Ca 152 rum.
Ombyggnad av bilverkstad och kontor i Upplands Väsby
Ombyggnad av bilanläggning och kontor.
Förstärkning av Älvsundavägen mm i Upplands Väsby
Avser sträckan mellan Mälarvägen-TNT. Nybyggnad av avfallstation samt stödmur.
Nybyggnad av ispist i ishall i Upplands Väsby
Avser projektering och utförande av en nybyggd ispist i Vilunda Ishall i Upplands Väsby kommun.
Nytt manöversystem vid signalställverk i Upplands Väsby
Uppgradering av manöversystemet till Upplands Väsby signalställverk. Uppgraderingen omfattar i stort ett nytt PLS-skåp i version S7 samt ett nytt modernt HMI (användargränssnitt mot entreprenör). Placering innanför spårområdet på östra sidan om Upplands Väsby station, km 24+380.
Upphandling av byggherresamordnare i Upplands Väsby
En byggherresamordnare behövs för produktionsskedet i Fyrklövern för att samordna projektets 13 byggherrar och deras 15 bostadsprojekt. Projektet är beläget vid Dragonvägen, Mälarvägen och Husarvägen.
Rivning och sanering av matsal vid skola i Upplands Väsby
Rivning och sanering av befintlig matsal på 270 kvm. Den gamla matsalen ska sedan ersättas med en ny större byggnad på samma plats (1509530).
Om- och tillbyggnad av personallokal i Upplands Väsby
Avser mindre tillbyggnad på ca 9 kvm med ny entré, samt ombyggnation av tvättrum för personal, ändring av fasadkulör.
Ombyggnad av butik i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Upplands Väsby
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av utvecklingscenter i Upplands Väsby
Ändring av ekonomibyggnad till utvecklingscenter.
Ombyggnad av lägenhet i Upplands Väsby
Fasadändring och ändrad användning av enbostadshus till lägenheter.
Ombyggnad av parhus i Upplands Väsby
Ombyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Upplands Väsby
Ändrad användning från kontor till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Upplands Väsby
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Upplands Väsby
Tillbyggnad av komplementhus.
Tillbyggnad av verkstad i Upplands Väsby
Tillbyggnad av lada för verkstadsändamål.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: