Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av luftledning i Håtuna
Rivning av KL 12 och nytt påstick.
Ombyggnad av skola mm i Kungsängen
Ombyggnad av skola och skolkök. Även invändig rivning.
Ombyggnad av skola i Tjusta
Renovering av Tjustaskolan.
Nybyggnad av slamlager i Bro
Upphandlingen avser: 1.Tillhandahållande av en yta där Beställaren kan mellanlagra slam för senare vidaretransport till olika avnämare inklusive hantering av lak- och dagvatten. 2.Hantering av slam på slamlagret. Slam ska kunna lagras på ytan och hanteras på ytan från och med 1 januari 2020 fram till och med 1 januari 2030.
Ombyggnad av centrum i Kungsängen
Avser ombyggnation av Torget och angränsande ytor i Kungsängens centrum. Arbetet inkluderar beläggningsarbeten, murar, vattenlek, trädäck, schakt, fyll, ledningsarbeten, samt plantering av växter och träd etc. Det omfattar totalt ca 5700 kvm.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Bro
Avser nybyggnad av två separat byggda avdelningar (40 platser) med sammanbindande länk till befintlig förskola.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Ombyggnad av förskola i Kungsängen
Avser verksamhetsanpassning av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsängen
Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av församlingsgård på fastigheten tibble kyrkby 17:1, kyrkbyvägen.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kungsängen
Objektet avser fler parkeringsplatser, tydlig och säker hämtning- och lämningsyta, stödmur, ny belysning mm.
Rivning av lager i Kungsängen
Anmälan för rivning av tälthall på fastigheten viby 19:87, kraftvägen 54.
Ombyggnad av dagcenter i Kungsängen
Bygglov för ändrad användning av bostad till daglig verksamhet på fastigheten korsängen 1:21, kyrkvägen 29.
Tillbyggnad av skola i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong på fastigheten kungsängens kyrkby 2:9, skolvägen 20.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: