Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny industrianläggning i Bro
Avser ombyggnad av befintlig industri till en produktionsanläggning för att utvinna salter ur flygaska. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och utvinna salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds.
Utbyggnad av gata mm i Kungsängen
Avser ombyggnad av Granhammarsvägen med Gc-banor, GC- bro, nya cirkulationsplatser samt refuger.
Ombyggnad av Brohuset i Bro
Avser ombyggnad av publik lokal innehållande entré till simhall, bibliotek, kundcenter, café, entré till sporthall och fritidsgård. Lokalen är knappt 2000 m2 och ligger i Bro Centrum, Upplands-Bro Kommun.
Utbyggnad av gata mm i Kungsängen
Avser upprustning av Lillsjöbadväg, nya parkeringar. Konstruktion och finplanering kan även förekomma.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Tillbyggnad av lager i Kungsängen
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Skällsta
Avser iordningställande av mark inför uppställning av moduler med bortschaktning av jord- och ev sprängmassor. Trädfällning, Hårdgöra marken. Nytt stängsel runt området med 2 grindar. Ev dränering och eluttag på området.
Ombyggnad av förskola i Kungsängen
Ändrad användning av försxamling till förskola och skola.
Rensning av dagvattendamm i Upplands Bro kommun
I uppdraget ingår sedimentrensning av Tibbledammen och omhändertagande av upptaget sediment.
Rivning av lager i Kungsängen
Rivning av lagerbyggnad och skorsten samt rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsängen
Om- och tillbyggnad samt ändrad användning från magasin till flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Kungsängen
Anmälan för ombyggnad av bibliotek till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Anmälan för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Ombyggnad och ändrad användning av bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivning av bostadshus och komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Kungsängen
Rivning av enbostadshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs Råbyvägen och Klövtorpsvägen i Bro
Objektet avser att anlägga fyra vägkuddar före- och efter två övergångsställen, bygga ny vändplan före spårviddshinder samt anlägga ett övergångställe vid korsning Klövtorpsvägen/Ullevivägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: