Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Upplands-Bro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny industrianläggning i Bro
Avser ombyggnad av befintlig industri till en produktionsanläggning för att utvinna salter ur flygaska. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaskan att tvättas och utvinna salter som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Processen gör att salterna återförs till samhället och vattnet som används renas och återanvänds.
Omläggning av kulvert i Kungsängen
Avser omläggning av kulvert.
Ombyggnad av genomfartsväg mm i Brunna
Avser ombyggnad genomfartsväg och gatuarbeten vid Norrboda-Brunna.
Utbyte av ventilation och UC vid markverkstad i Kungsängen
Ombyggnad och tillbyggnad av by 141 Markverkstad på LG:s område i Kungsängen. Ombyggnaden utförs för att i första hand eliminera den fossila gasanvändningen och upprustning av värmeundercentral-UC samt om- och tillbyggnad av fläktrum.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Kungsängen
Entreprenaden omfattar komplett utbyte av en befintlig konstgräsplan på plan 3, med värmeslingor utan sviktpad om 7881 m² mot ny beläggning av nytt konstgräs inkluderat nya linjemarkeringar. Uppdraget omfattar även option på byte av konstgräs på plan 2.
Rensning av dagvattendamm i Upplands Bro kommun
I uppdraget ingår sedimentrensning av Tibbledammen och omhändertagande av upptaget sediment.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsängen
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av gym i Kungsängen
Ändrad användning av butikslokal till gym.
Ombyggnad av industrihus i Kungsängen
Ändrad användning av industri för produktion av snus.
Ombyggnad av enbostadshus i Kungsängen
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsängen
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av barack i Kungsängen
Tidsbegränsat bygglov för utökning av befintliga bodetablering.
Ombyggnad av bilhall i Kungsängen
Ändrad användning av matvarubutik till bilhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: