Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Avser rivning av en befintlig paviljongsbyggnad och nybyggnation av en kompletterande skolbyggnad, till Viggbyskolan, hus D. I entreprenaden ingår bl.a. rivning, grundläggning, stomresning, installationer och stomkomplettering.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av Ungdomsvägen, delsträckan mellan Bergtorpsvägen och anslutningen mot Sveavägen med nya gångbanor och körbana inklusive belysning och busshållplatser. I körbanan ska fartbegränsande hinder anläggas som fördröjningsmagasin för dagvatten.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall i Nytorps verksamhetsområde direkt norr om Centralvägen.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Uppdatering av säkerhetssystem på returparker i Täby
Avser uppgradering av säkerheten på 7 olika återvinningsanläggningar genom att komplettera befintligt RCO-system och integrera de gamla inbrottslarmen till ett nytt säkerhetssystem. De åvc som berörs är: Hagby Återvinningsanläggning: Frestavägen 10 i Täby, Smedby ÅVC: Karins väg 2 i Upplands Väsby, Görvälns ÅVC: Återvinningsvägen i Järfälla, Löt Avfallsanläggning: Lötvägen 1 i Brottby, Stockby Returpark: Stockbyvägen 3 på Lidingö, Returpunkt i Sundbyberg: Landsvägen 62 samt Södergarns kompostanläggning: Södergarnsvägen på Lidingö.
Utökning av skollokaler i Täby
Avser utökning av befintlig verksamhet till årskurserna F-3.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Upprustning av lekplats i Täby
Omfattar upprustning och ombyggnad av Libbyängens lekplats inklusive bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning och belysning.
Rivning av fastigheter i Täby
Rivning av Gula villan (Bananhuset), Blåklinten 1, inklusive förråd på Stationsvägen 14 samt bilhallen, spolhallen och förrådslängan på Stationsvägen 21. Även sanering och utfyllnad till plan mark ingår.
Rivning av lager i Täby
Avser rivning av verksamhets- och lagerbyggnader samt markarbete inför nybyggnation (1335688) på Täbyvägen och Blockhusvägen.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändrad användning av kontor/lager samt utvändig ändring.
Ombyggnad av friidrottsanläggning i Täby
Entreprenaden omfattar ombyggnad av friidrottsanläggning. Option 1: Bevattningsanläggning samt Option 2: Dränering fotbollsplan.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Tillbyggnad av lager i Täby
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Täby
Bygglov för tillbyggnad av skola och uppförande av stödmur.
Tillbyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för tillbyggnad av vårdboende.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till kontor och daglig verksamhet.
Rivning av lager i Täby
Bygglov, rivningslov av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (inredning av lokaler) Penninglandet 1.
Ombyggnad av studentlägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till studentbostäder.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till tandläkarlokal.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Ändring i planlösning i industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Täby
Bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av handelslokal med fryshus (tom 2029-12-31).
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Täby
Rivningslov för rivning av nätstation.
Rivning av mast i Täby
Rivningslov rivning av mast/basstation.
Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från hunddagis till kontor (tom 2024-12-31).
Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till kontorslokal samt uppförande av byggbodar (tom 2022-03-01).
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov för mur och marklov för markuppfyllnad.
Ombyggnad av förskola i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: