Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäker.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Renovering av Åkerbyparken i Täby
Entreprenaden omfattar anläggning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, scen/dansbana, träd och planteringar m.m. Entreprenaden omfattar även elinstallationer samt en bevattningsanläggning.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser gemensamhetsanläggning, väg, för att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm med utbyggnad av Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (inredning av lokaler) Penninglandet 1.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kontor och lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring/ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ombygggnad av flerbostadshus.
Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivningslov rivning av stationshus.
Ombyggnad av förskola i Täby
Tidbegränsat bygglov för ändrad användning till förskola.
Rivning av parhus i Täby
Rivning av tvåbostadshus.
Rivning av nätstation i Täby
Rivningslov för rivning av nätstation.
Ombyggnad av veterinärstation i Täby
Ändrad användning till hunddagis,.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till lägenhet (2020-06-30).
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av ventilationsanläggning i bensinstation.
Rivning av skolbyggnad i Täby
Avser rivning av en byggnad, Norrgården, på Täby Friskola.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Tillbyggnad av handelsbyggnad med lokaler för postkontor på ca 25-35 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: