Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell och konferenslokal i Täby
Planen möjliggör för ny bebyggelse för den hotell- och konferensverksamhet som finns inom fastigheten Såsta 3:5 och 3:7.
Renovering av skola i Täby
Renovering av skola
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Breddning av gc-väg i Täby
Breddning av gc-väg till 4,3 M
Förlängning av väg i Täby
Entreprenaden omfattar detalj-relationshandlingsprojektering samt utförande av Kemistvägens förlängning till Stockholmsvägen.
Ombyggnad av skollokaler i Täby
Nya toaletter, tätning av dörrar, bullerdämpande åtgärder mm
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 1
Avser ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 3
Avser ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 4
Avser ombyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Täby, etapp 2
Avser ombyggnad av insustrilokal.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Ombyggnad till padelanläggning i Arninge
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad till padelanläggning i Täby
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 2
Avser byte av plank vid uteplats.
Byte av plank vid uteplats i Täby, etapp 3
Avser byte av plank vid uteplats.
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus, installation av hissar och uppförande komplementbyggnader.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av handelsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Täby
Avser ändrad användning till hotell.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser ändrad användning till skola.
Rivning flerbostadshus, Täby
Rivningslov rivning Ella Park 8:5,8:3,8:4.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av idrottshall i Täby
Rivning av tennishall efter brand
Rivning av servicebyggnad i Täby
Rivningslov för rivning av tidtagningsbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Täby
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för ändring av enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal/industribyggnad, industritält.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad, balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av tennishall i Täby
Bygglov för ombyggnad av lager till padel-tennis.
Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion, installation av hiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: