Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Tillbyggnad av resecentrum i Arninge, etapp 2
Till- och ombyggnad 6000-8000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan. Genomgångshall till stationen.
Byte av konstgräs i Täby
Avser byte av befintligt konstgräs och installation av ny markvärme på Tibblevallen som är en 11-manna konstgräsplan.
Rivning av skolbyggnader i Täby
Avser rivning av byggnaderna Gula Paviljongen och Rostock.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för till- och ombyggnad av industrilokal/industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Täby
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Bygglov för ändrad användning från handel till restaurang.
Rivning av skola i Täby
Rivning av skolbyggnader, kaserner samt hallbyggnader.
Rivning av förråd i Täby
Rivningslov rivning av komplementbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov, marklov markuppfyllnad.
Tillbyggnad av förråd i Täby
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för mindre tillbyggnad av handelsbyggnad för maskineri(ica dragonen).
Ombyggnad av plank i Täby
Bygglov för ombyggnad av plank.
Rivning av flerbostadshus i Täby
Rivning av flerbostadshus.
Renovering av gc broar i Täby
För 2018 planeras renovering av gång- och cykelbroar över Stockholmsvägen, Centralvägen och Täbyvägen med blästring, målning, och belysning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: