Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Avser rivning av en befintlig paviljongsbyggnad och nybyggnation av en kompletterande skolbyggnad, till Viggbyskolan, hus D. I entreprenaden ingår bl.a. rivning, grundläggning, stomresning, installationer och stomkomplettering.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Förlängning av väg i Täby
Entreprenaden omfattar detalj-relationshandlingsprojektering samt utförande av Kemistvägens förlängning till Stockholmsvägen.
Upprustning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby, etapp 3
Entreprenaden omfattar upprustning och ombyggnad av Åkerbyparken etapp 3 med bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning, elinstallation och belysning, VA samt uppförande av en fontänanläggning.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser portbyte och ett nytt fläktrum.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten i form av förstärkning - innebärande tätning, renovering och/eller höjning - av befintlig jordvall, ca 500 meter lång, som avgränsar Hagby Ekopark österut.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten, ny pergola, upprustning av bollplan mm.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning från butik till kontorslokal.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från hvbhem till daglig verksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Ändrad användning av vårdbostad i Täby
Ändrad användning av kontor till lss boende.
Ombyggnad av läkarcentral i Täby
Avser ändrad användning av kontor till vaccinationsmottagning.
Ombyggnad av kontor i Täby
Avser ändrad användning till kontorslokal/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning till lägenhet samt utvändig ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markarbeten, marksanering.
Rivning av förskola i Täby
Entreprenaden omfattar rivning av en byggnad och därefter utfyllnad till plan mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: