Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm. Entreprenör gällande Brand- och ljudtätningar är Brandkraft AB.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av Ungdomsvägen, delsträckan mellan Bergtorpsvägen och anslutningen mot Sveavägen med nya gångbanor och körbana inklusive belysning och busshållplatser. I körbanan ska fartbegränsande hinder anläggas som fördröjningsmagasin för dagvatten.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Renovering av Åkerbyparken i Täby
Entreprenaden omfattar anläggning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, scen/dansbana, träd och planteringar m.m. Entreprenaden omfattar även elinstallationer samt en bevattningsanläggning.
Rivning av lager i Täby
Avser rivning av verksamhets- och lagerbyggnader samt markarbete inför nybyggnation (1335688) på Täbyvägen och Blockhusvägen.
Rivning av fastigheter i Täby
Rivning av Gula villan (Bananhuset), Blåklinten 1, inklusive förråd på Stationsvägen 14 samt bilhallen, spolhallen och förrådslängan på Stationsvägen 21. Även sanering och utfyllnad till plan mark ingår.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser gemensamhetsanläggning, väg, för att få access till parkeringsdäcket som byggs i Hägerneholm med utbyggnad av Arningetorpsvägen, Råstugevägen och Lövhagsvägen, öster om Hägerneholmsvägen.
Upprustning av lekplats i Täby
Omfattar upprustning och ombyggnad av Libbyängens lekplats inklusive bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning och belysning.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Ändring i planlösning i industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring i bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Ombygggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (inredning av lokaler) Penninglandet 1.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till tandläkarlokal.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till kontor och daglig verksamhet.
Rivning av lager i Täby
Bygglov, rivningslov av lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Marklov markuppfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Bygglov för mur och marklov för markuppfyllnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Täby
Ändrad användning till hunddagis,.
Rivning av parhus i Täby
Rivning av tvåbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivningslov av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Täby
Rivningslov för rivning av nätstation.
Rivning av mast i Täby
Rivningslov rivning av mast/basstation.
Ombyggnad av förskola i Täby
Tidbegränsat bygglov för ändrad användning till förskola.
Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till kontorslokal samt uppförande av byggbodar (tom 2022-03-01).
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Tillbyggnad av handelsbyggnad med lokaler för postkontor på ca 25-35 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: