Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata i Arninge
Projektet omfattar byggnation av ca 650 m ny väg i mestadels obanad terräng i Arninge. Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt, rivning av befintliga ledningar anläggning av nya ledningar, kringfyllning ledningar, vägbyggnad, träd, gång- och cykelbana samt belysning,
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall i Nytorps verksamhetsområde direkt norr om Centralvägen.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Upprustning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby, etapp 3
Entreprenaden omfattar upprustning och ombyggnad av Åkerbyparken etapp 3 med bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning, elinstallation och belysning, VA samt uppförande av en fontänanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flerbostadshus samt tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus och rivningslov för rivning av del av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten, ny pergola, upprustning av bollplan mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser ändrad användning av lokaler till bostäder samt utvändig ändring av byggnad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Avser ändrad användning från butik till kontorslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser ändrad användning av fastighet, utvändig ändring av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av spa i Täby
Ändrad användning från kontorslokal till relaxavdelning.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Ändrad användning till handelsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Täby
Avser ombyggnad av flerbostadshuslokaler till butiker.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Avser ombyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov för transformatorstation, rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av hotell i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till hotell och bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av byggbod bn 2018-0269.
Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning från industri till hotell.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av en mindre yta i industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: