Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Avser rivning av en befintlig paviljongsbyggnad och nybyggnation av en kompletterande skolbyggnad, till Viggbyskolan, hus D. I entreprenaden ingår bl.a. rivning, grundläggning, stomresning, installationer och stomkomplettering.
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Uppdatering av säkerhetssystem på returparker i Täby
Avser uppgradering av säkerheten på 7 olika återvinningsanläggningar genom att komplettera befintligt RCO-system och integrera de gamla inbrottslarmen till ett nytt säkerhetssystem. De åvc som berörs är: Hagby Återvinningsanläggning: Frestavägen 10 i Täby, Smedby ÅVC: Karins väg 2 i Upplands Väsby, Görvälns ÅVC: Återvinningsvägen i Järfälla, Löt Avfallsanläggning: Lötvägen 1 i Brottby, Stockby Returpark: Stockbyvägen 3 på Lidingö, Returpunkt i Sundbyberg: Landsvägen 62 samt Södergarns kompostanläggning: Södergarnsvägen på Lidingö.
Förlängning av väg i Täby
Entreprenaden omfattar detalj-relationshandlingsprojektering samt utförande av Kemistvägens förlängning till Stockholmsvägen.
Upprustning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby, etapp 3
Entreprenaden omfattar upprustning och ombyggnad av Åkerbyparken etapp 3 med bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning, elinstallation och belysning, VA samt uppförande av en fontänanläggning.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Byte av konstgräs i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Avser Nytt konstgräs i Erikslund.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Ombyggnad av friidrottsanläggning i Täby
Entreprenaden omfattar ombyggnad av friidrottsanläggning. Option 1: Bevattningsanläggning samt Option 2: Dränering fotbollsplan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser portbyte och ett nytt fläktrum.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten i form av förstärkning - innebärande tätning, renovering och/eller höjning - av befintlig jordvall, ca 500 meter lång, som avgränsar Hagby Ekopark österut.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten, ny pergola, upprustning av bollplan mm.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontor till lss boende.
Ombyggnad av läkarcentral i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontor till vaccinationsmottagning.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till kontorslokal/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning lokal till bostad.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning från bostad till kontorslokal.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd handelsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Täby
Tillbyggnad av garage.
Rivning av förskola i Täby
Entreprenaden omfattar rivning av en byggnad och därefter utfyllnad till plan mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: