Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm. Entreprenör gällande Brand- och ljudtätningar är Brandkraft AB. Entreprenör och leverantör av vitvaror är Cylinda. Entreprenör för slutstäd är Stodona AB, utvändiga solskydd är Romabo AB och entreprenör för lister/foder är Nikkarit AB.
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Avser rivning av en befintlig paviljongsbyggnad och nybyggnation av en kompletterande skolbyggnad, till Viggbyskolan, hus D. I entreprenaden ingår bl.a. rivning, grundläggning, stomresning, installationer och stomkomplettering.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av Ungdomsvägen, delsträckan mellan Bergtorpsvägen och anslutningen mot Sveavägen med nya gångbanor och körbana inklusive belysning och busshållplatser. I körbanan ska fartbegränsande hinder anläggas som fördröjningsmagasin för dagvatten.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Uppdatering av säkerhetssystem på returparker i Täby
Avser uppgradering av säkerheten på 7 olika återvinningsanläggningar genom att komplettera befintligt RCO-system och integrera de gamla inbrottslarmen till ett nytt säkerhetssystem. De åvc som berörs är: Hagby Återvinningsanläggning: Frestavägen 10 i Täby, Smedby ÅVC: Karins väg 2 i Upplands Väsby, Görvälns ÅVC: Återvinningsvägen i Järfälla, Löt Avfallsanläggning: Lötvägen 1 i Brottby, Stockby Returpark: Stockbyvägen 3 på Lidingö, Returpunkt i Sundbyberg: Landsvägen 62 samt Södergarns kompostanläggning: Södergarnsvägen på Lidingö.
Upprustning av lekplats i Täby
Omfattar upprustning och ombyggnad av Libbyängens lekplats inklusive bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning och belysning.
Förlängning av väg i Täby
Entreprenaden omfattar detalj-relationshandlingsprojektering samt utförande av Kemistvägens förlängning till Stockholmsvägen.
Upprustning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby, etapp 3
Entreprenaden omfattar upprustning och ombyggnad av Åkerbyparken etapp 3 med bl.a. borttagning av befintlig lekplatsutrustning, växtplantering, montering av ny lekplatsutrustning, elinstallation och belysning, VA samt uppförande av en fontänanläggning.
Upprustning/ombyggnad av cirkulationsplats i Täby
Entreprenaden omfattar upprustning/ombyggnad av Tegelrondellen (cirkulationsplats, rondell och tillhörande refuger mm).
Ombyggnad av friidrottsanläggning i Täby
Entreprenaden omfattar ombyggnad av friidrottsanläggning. Option 1: Bevattningsanläggning samt Option 2: Dränering fotbollsplan.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Ombyggnad av markanläggning i Täby
Avser markarbeten i form av förstärkning - innebärande tätning, renovering och/eller höjning - av befintlig jordvall, ca 500 meter lång, som avgränsar Hagby Ekopark österut.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Rivning av förskola i Täby
Entreprenaden omfattar rivning av en byggnad och därefter utfyllnad till plan mark.
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för ändrad användning till kontorslokal/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Täby
Bygglov för tillbyggnad av skola och uppförande av stödmur.
Ombyggnad av förskola i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av studentlägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till studentbostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning lokal till bostad.
Ombyggnad av veterinärstation i Täby
Bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av handelslokal med fryshus (tom 2029-12-31).
Ombyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning från bostad till kontorslokal.
Ombyggnad av kontor i Täby
Tidsbegränsad ändrad användning från hunddagis till kontor (tom 2024-12-31).
Tillbyggnad av garage i Täby
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av lager i Täby
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad/lagertält.
Ombyggnad av förskola i Täby
Bygglov för ändrad användning från kontorslokal till förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: