Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell och konferenslokal i Täby
Planen möjliggör för ny bebyggelse för den hotell- och konferensverksamhet som finns inom fastigheten Såsta 3:5 och 3:7.
Renovering av skola i Täby
Renovering av skola
Ombyggnad av gata i Arninge
Projektet omfattar byggnation av ca 650 m ny väg i mestadels obanad terräng i Arninge. Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt, rivning av befintliga ledningar anläggning av nya ledningar, kringfyllning ledningar, vägbyggnad, träd, gång- och cykelbana samt belysning,
Nybyggnad av gata och va mm i Täby
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park. Denna del avser förberedande markarbeten inför byggnation, nybyggnad av gata och va mm.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall i Nytorps verksamhetsområde direkt norr om Centralvägen.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Förlängning av väg i Täby
Entreprenaden omfattar detalj-relationshandlingsprojektering samt utförande av Kemistvägens förlängning till Stockholmsvägen.
Breddning av gc-väg i Täby
Breddning av gc-väg till 4,3 M
Ombyggnad av skollokaler i Täby
Nya toaletter, tätning av dörrar, bullerdämpande åtgärder mm
Ombyggnad av skolgård i Täby
Ombyggnad av skolgården på Internationella Engelska skolan.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till flerbostadshus samt tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus och rivningslov för rivning av del av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser ändrad användning av lokaler till bostäder samt utvändig ändring av byggnad.
Ombyggnad av hotell i Täby
Avser ändrad användning till hotell.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser ändrad användning till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser ändrad användning av fastighet, utvändig ändring av handelsbyggnad.
Rivning flerbostadshus, Täby
Rivningslov rivning Ella Park 8:5,8:3,8:4.
Ombyggnad av spa i Täby
Ändrad användning från kontorslokal till relaxavdelning.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Ändrad användning till handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av hotell i Täby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till hotell och bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Täby
Rivning av enbostadshus.
Rivning av idrottshall i Täby
Rivning av tennishall efter brand
Rivning av servicebyggnad i Täby
Rivningslov för rivning av tidtagningsbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Täby
Bygglov för transformatorstation, rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Anmälan lovfri åtgärd, tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Täby
Avser ombyggnad av flerbostadshuslokaler till butiker.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Avser ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av tennishall i Täby
Bygglov för ombyggnad av lager till padel-tennis.
Tillbyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad tillbyggnad av byggbod bn 2018-0269.
Ombyggnad av hotell i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning från industri till hotell.
Ombyggnad av gym i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till gym.
Tillbyggnad av enbostadshus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Tillbyggnad av en mindre yta i industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: