Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av kontor och arkiv i Täby
Utbyggnad av riksarkivet med ca 13000 kvm.
Om och tillbyggnad av resecentrum i Arninge
Till- och ombyggnad ca 35000 kvm, fasadändring, ny tågstation för Tvärbanan. Genomgångshall till stationen.
Om- & tillbyggnad av skola i Täby
Avser om- och tillbyggnad av Kyrkskolan och Linden för att kunna ta emot ca 350 elever. Även markarbeten för återställning och finplanering ingår.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser upprustning av Biblioteksgången i Täby centrum. Marken ägs av privata fastighetsägare men kommunen bekostar driften eftersom kommunen har servitut för allmän gång- och cykeltrafik.
Ombyggnad av skola och gymnastiksal i Täby
Avser ändring av industribyggnad till skolverksamhet samt tillbyggnad av gymnastikhall.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser ombyggnad av gata på grund av dåliga markförhållanden (vibrationer), samt att busshållplatser inte är godkända ur tillgänglighetssynpunkt och kan göras mer trafiksäker.
Ombyggnad av skola i Täby
Avser anpassning av skola till särskola.
Ombyggnad av infartsparkering i Täby
Ur kommunens investeringsbudget. Avser infartsparkering vid Hägernäs station.
Ombyggnad av gata i Täby
Avser projektering av ombyggnad av bussgata till lokalgata i Hägernäs.
Renovering av Åkerbyparken i Täby
Entreprenaden omfattar anläggning/ombyggnad av Åkerbyparken i Täby med nya markytskikt, lekredskap, möbler, belysning, scen/dansbana, träd och planteringar m.m. Entreprenaden omfattar även elinstallationer samt en bevattningsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Täby
Ändrad användning av kontor/lager samt utvändig ändring.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser upprustning av butik samt tillbyggnad med ventilationsutrymme på taket.
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Täby
Bygglov för tillbyggnad av kontor och lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring/ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd Ändring av planlösning i industrilokal/lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Täby
Ändrad användning till skola.
Rivning av järnvägsstation i Täby
Rivningslov rivning av stationshus.
Ombyggnad av sjukhus i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till röntgenmottagning.
Tillbyggnad av förråd i Täby
Tidsbegränsad bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (from 2019-01-30 till 2029-01-30).
Ombyggnad av bensinstation i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av ventilationsanläggning i bensinstation.
Rivning av bensinstation i Täby
Anmälan om rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Täby
Bygglov för tidsbegränsad ändrad användning till lägenhet (2020-06-30).
Tillbyggnad av industrihus i Täby
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av skolbyggnad i Täby
Avser rivning av en byggnad, Norrgården, på Täby Friskola.
Tillbyggnad av affärshus i Täby
Tillbyggnad av handelsbyggnad med lokaler för postkontor på ca 25-35 kvm.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning av kontor till dagverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: