Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering av 175 lägenheter i flerbostadshus med nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32. Även takrenovering och totalrenovering av garagen. Projektet kommer utföras i deletapper där Garage HD2 pågår nu.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Avser justeringar av gator samt nedgrävning av ledningar mm inför husbyggnation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Avser nya va-arbeten, offentlig belysning, markarbeten, GC-banor, nya körbanor samt återställning av delar av Rissne torg mm längs tvärbanans nya sträckning från Rissne torg upp till ca 80 m in på Artillerivägen.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Tillbyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för tillbyggnad av daghemmet solgläntan.
Ombyggnad av kontorshus i Ursvik
Avser hyresgästanpassning av lokaler för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Regin Stockholm.
Upprustning av konstgräsplaner i Sundbyberg
Huvudsakligt arbete i totalentreprenaden är byte av konstgräs, upprustning/byte av stängsel, belysning för en av planerna samt viss allmän upprustning.
Ombyggnad av gc-väg i Sundbyberg
Marklov för ombyggnad av kommunal GC-väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan för anmälningspliktig åtgärd för reparation efter brandskada.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av brandskydd.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och förbättring av trafiksituationen längs Hamngatan med bland annat en stödmur mot Trädgårdsgatan för att stabilisera slänten ner mot Hamngatan, ett övergångsställe. Gångfartsområdets betongyta behöver kompletteras mellan Strandtorget och Tuvanparken.
Ombyggnad av nätstation i Sundbyberg
Bygglov för flytt av en nätstation samt rivningslov för en nätstation.
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Bygglov för portläget till garage.
Rivning av pumpstation i Sundbyberg
Rivning av spillvattenpumpstation.
Ombyggnad av mur i Sundbyberg
Ändringar i murarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: