Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 1
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, KC-pelarförstärkning, ledningsförläggning VA samt rivning av gångtunnel.
Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Sundbyberg
Avser ny parkering, ombyggnad/anpassning av väg och hållplatser mm vid Kyrkogårdsvägen och Ursviksvägen i Sundbyberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ändrad användning från lokal till 3st bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Ändrad användning från lokal till bostäder.
Ombyggnad av lekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Rivning av parkeringsgarage i Sundbyberg
Avser rivning av parkeringsgarage inför framtida exploatering av tomten.
Utbyte av gatubelysning i Sundbyberg
Utbyte av gatubelysning på Hästhagsgatan, sträckan mellan Ursviksvägen och Tallbostigen.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till kontor samt ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av idrottshall i Sundbyberg
Ändrad användning från garage till motionsverksamhet.
Rivning av gc-bro i Sundbyberg
Rivning av gångbro.
Tillbyggnad av mur i Sundbyberg
Tillkommande L-stöd och förändrad markhöjd.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktning och fyllning för att ändra markens höjdläge med mer än 50 meter.
Ombyggnad av förråd i Sundbyberg
Ombyggnad av komplemenbyggnad.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och breddning och Trädgårdsgatan.
Breddning av gata i Sundbyberg
Avser breddning av gata, Högklintavägen.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av kyrkogård i Sundbyberg
Avser nytt bevattningssystem vid Sundbybergs kyrkogård med bortschaktning, installation och återställning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: