Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontorshus mm i Hallonbergen
Avser renovering av kontorshus, restauranger och lokaler i Umami Park. Renoveringen kommer pågå löpande under flera år. 37 000m2.
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering, nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17-39.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Planerat projekt ur investeringsbudget. Utökning av skola till 380 st elever.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Avser justeringar av gator samt nedgrävning av ledningar mm inför husbyggnation.
Renovering av flerbostadshus i Hallonbergen, Sundbyberg
Avser Bollspelaren 1, Kartan 1, Terränglöparen 11, del av Terränglöparen 9 samt del av Sundbyberg 2:30 i stadsdelen Hallonbergen.
Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Kvartermästaren 1, Sundbyberg 2:26 och 2:54 samt del av Bivacken 2 i stadsdelen Rissne.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av in- och utfarten vid coop.
Tillbyggnad av bostäder i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom påbyggnation tillföra ca 10 nya bostäder till fastigheten Apoteket 13.
Tillbyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för tillbyggnad av daghemmet solgläntan.
Ombyggnad av temalekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Ombyggnad av idrottsplats i Sundbyberg
Ändrad användning till idrottsändamål.
Tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Bygglov för utökad yta för Engelska Skolan.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Förändring av verksamhet på sockelvåningar, plan 1, plan 3 och delar av plan 5.
Ombyggnad av lastkaj i Sundbyberg
Inbyggnad av bef. lastkaj.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schakt och fyll på Freden Större 16 (Östra Madenvägen 3-5, Gesällvägen 1, Rissneleden 2-2b och 4-18).
Tillbyggnad av garage i Sundbyberg
Ny bilramp till bef. garage.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ombyggnad av bef. lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av skylt i Sundbyberg
Flytta 2 stycken reklamskyltar samt flytta 2 st kundvagnsgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ändring av brandskydd.
Ombyggnad av affärshus i Sundbyberg
Ändrad användning från kontor & gym till dagligvaruhandel och från spelbutik & reception till restaurang.
Rivning av sophus i Sundbyberg
Rivning av bef. miljöbyggnad.
Rivning av pumpstation i Sundbyberg
Rivning av spillvattenpumpstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Sundbyberg
Påbyggnad av enbostadshus,.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: