Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Lilla Alby, Sundbyberg
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 165 lägenheter i 6-8 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv. Vargen 2 med adress Skogsbacken 13-33, Friluftsvägen 4-26 består av 27st lokaler med 2146 kvm uthyrningsbar yta, 238st lägenheter med 1364 kvm uthyrningsbar yta samt 12st garageplatser. Projektmål: Bevara kulturvärde. Konvertera lokalytor till bostadsytor, där så är lämpligt. Ny ventilation. Ny el. Ny VS. Installation av solceller. Byggnadsteknisk energieffektivisering. Ytskiktsrenovering i lägenheter inklusive målning av köksluckor. Erbjuda tillval avseende köksrenovering.
Om- och tillbyggnad av skola i Sundbyberg
Utökning med 175 platser, F-6 skola, till totalt ca 630 elever. Även nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Bygglov för påbyggnad av flerfamiljshus samt ändring i gällande detaljplan. Avser 4 st hus med tillbyggnad av 24st lägenheter.
Omvandling till bostäder och förskola i Rissne
Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till att omvandla två parkeringshus och dess omgivning till nya lägenheter, lokaler, en förskola samt bygga en ny stationär sopsug.
Påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Påbyggnad med 1,5 våningsplan på 3 punkthus samt tilläggsisolering av fasaderna.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Hallonbergen, Sundbyberg
Projektet är en del av företagets långsiktiga arbete med att ta tillvara på sällan använda lokaler och erbjuda efterfrågade hyreslägenheter i Rissne, Hallonbergen och centrala Sundbyberg.
Nytt bryggeri i Sundbyberg
Avser nytt bryggeri i Sundbyberg, där bryggeriet kommer att flytta in i en gammal köksbryggeri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Tillbyggnad av bostäder i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom påbyggnation tillföra ca 10 nya bostäder till fastigheten Apoteket 13.
Ombyggnad av lokal till bostäder mm i Sundbyberg
Syftet med planarbetet är att pröva markanvändning på fastigheten Förrådet 2 för idrott, gym, racketsport, kontor/co-working, vuxenutbildning, kafé, restaurang, bryggeri, butik, teater, biograf, konsthantverk, bibliotek, museum, religiösa sammankomster, vandrarhem, vårdcentral, naprapat och annan enklare vård och bostäder samt därutöver skola och förskola.
Hyresgästanpassning av lokaler i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av lokal till tandläkarmottagningar.
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Ombyggnad av vägbana till en dubbelriktad körbana i mitten som följs av påvisad cykeltrafik längs kanten på båda sidorna. Anläggande av en ny busshållplats samt övergångsställe, kanstöd mm.
Modernisering av tunnelbanedepå i Rissne
Verkstadsplatser för service av nya tåg, utökad uppställningskapacitet från 18 till 22 tåg.
Ombyggnad av vind i Sundbyberg
Bygglov för inredning av råvind med smålägenheter samt utgrävning av souterrängplan mot gård inkl större fönsteröppningar för inredning av lgh i bef lagerytor i källare resp lastkajplats.
Renovering av förskolegård i Sundbyberg
Avser renovering utav förskolegård i Sundbyberg.
Ombyggnad till padelanläggning i Sundbyberg
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad till lägenheter i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till bostäder.
Ombyggnad av cafeteria i Sundbyberg
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till kontor och kafé.
Ombyggnad av samlingslokal i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för hyresgästanpassning av lokal 11 och 12.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Anmälan för rivning av fönster och utfackningsväggar, demontage av fasadplåtar, installation av utfackningsväggar och fönster, invändig rumsbildning. renovering av 5 st befintliga hissar, montage av 1 ny hiss. hyresgästanpassning av plan 5-7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ombyggnad av ventilationssystemet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för ny installation av hiss.
Ombyggnad av veterinärstation i Sundbyberg
Ändrad användning från kontor till hunddagis.
Ombyggnad av omklädningsrum i Sundbyberg
Ombyggnation av utrymme till 3 st omklädningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: