Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg, HD 1,3 och 4
Avser totalrenovering av 175 lägenheter i flerbostadshus med nybyggnad av tvättstugor, takbyte , balkongrenovering och stambyte på Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32. Entreprenör för bygghiss och väderskydd är Sjöbergs ställningar AB.
Utbyggnad av gata och infrastruktur i Sundbyberg
Avser utbyggnad av gata och infrastruktur inför bostads- och kontorsbyggnation på Sundby Park.
Ombyggnad av skola i Sundbyberg
Planerat projekt ur investeringsbudget. Utökning av skola till 380 st elever.
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 2
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, Ledningsförläggning VA, Rivning GC-bro, Bergssprängning, Dagvattenmagasin samt Markarbeten för övriga ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla bef. utrymmen till ca 37st lägenheter.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad för att bredda gång- och cykelbanor (lägga till cykelbanor på bron). Halva bron ägs av Stockholms stad och den andra halvan av Sundbybergs stad.
Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Sundbyberg
Avser ny parkering, ombyggnad/anpassning av väg och hållplatser mm vid Kyrkogårdsvägen och Ursviksvägen i Sundbyberg.
Breddning av gata i Sundbyberg
Avser renovering av Fällnästrappen mellan Högklintavägen och Gjuteribacken med nya trappsteg, byta ut räcket, sätta dit bänkar, plantera växter och sätta ny kantsten.
Ombyggnad av lekplats i Sundbyberg
Upprustning av lekplats.
Rivning av parkeringsgarage i Sundbyberg
Avser rivning av parkeringsgarage inför framtida exploatering av tomten.
Utbyte av gatubelysning i Sundbyberg
Utbyte av gatubelysning på Hästhagsgatan, sträckan mellan Ursviksvägen och Tallbostigen.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av butik till restaurang.
Rivning av gc-bro i Sundbyberg
Rivning av gångbro.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till kontor samt ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av idrottshall i Sundbyberg
Ändrad användning från garage till motionsverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Sundbyberg
Ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till restaurang.
Breddning av gata i Sundbyberg
Avser breddning av gata, Högklintavägen.
Ombyggnad av frisersalong i Sundbyberg
Ändrad användning av lokal till frisersalong.
Ombyggnad av förråd i Sundbyberg
Ombyggnad av komplemenbyggnad.
Ombyggnad av väg/gata i Sundbyberg
Ombyggnad och breddning och Trädgårdsgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: