Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sundbyberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalrenovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser totalrenovering av 175 lägenheter i flerbostadshus med nybyggnad av tvättstugor och stambyte på Högklintavägen 17–39, Landsvägen 53–63 och Humblegatan 32. Även takrenovering och totalrenovering av garagen. Projektet kommer utföras i deletapper där Garage HD2 pågår och HD 1,3 och 4 startar v40 2019.
Ombyggande av gata mm i Hallonbergen/Ör, Sundbyberg
Avser byggnation av allmän platsmark för stadens projekt Freden större samt Rissneleden och Hallonportarna/Hallonbergen. Stadens entreprenad omfattar ombyggnad av Östra Madenvägen, Gesällvägen, Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten södra samt nybyggnad av Skolgången med tillhörande markarbeten för ledningsomläggningar samt belysnings och VA-arbeten. Arbetet kommer att utföras i tre huvuddelar/etapper
Ombyggande av gata, gc-väg, va-ledning mm i Rissne
Avser nya va-arbeten, offentlig belysning, markarbeten, GC-banor, nya körbanor samt återställning av delar av Rissne torg mm längs tvärbanans nya sträckning från Rissne torg upp till ca 80 m in på Artillerivägen.
Mark- och VA-arbeten vid exploateringsområde, Ursviks Västra delar, etapp 1
Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar, KC-pelarförstärkning, ledningsförläggning VA samt rivning av gångtunnel.
Tillbyggnad av förskola i Sundbyberg
Bygglov för tillbyggnad av daghemmet solgläntan.
Upprustning av konstgräsplaner i Sundbyberg
Huvudsakligt arbete i totalentreprenaden är byte av konstgräs, upprustning/byte av stängsel, belysning för en av planerna samt viss allmän upprustning.
Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Sundbyberg
Avser ny parkering, ombyggnad/anpassning av väg och hållplatser mm vid Kyrkogårdsvägen och Ursviksvägen i Sundbyberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan av anmälningspliktig åtgärd för renovering av fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Anmälan för anmälningspliktig åtgärd för reparation efter brandskada.
Ombyggnad av gc-väg i Sundbyberg
Marklov för ombyggnad av kommunal GC-väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Omvandla lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Sundbyberg
Ändrad användning av butik till restaurang.
Tillbyggnad av mur i Sundbyberg
Tillkommande L-stöd och förändrad markhöjd.
Ombyggnad av markanläggning i Sundbyberg
Marklov för schaktning och fyllning för att ändra markens höjdläge med mer än 50 meter.
Upprustning av park i Sundbyberg
Avser upprustning av Kanalparken som är ett långsträckt parkstråk mellan Duvbo och Hästhagen. Parken är 450 meter lång och cirka 20 meter bred och har en sluttande och mjukt kuperad terräng.
Ombyggnad av nätstation i Sundbyberg
Bygglov för flytt av en nätstation samt rivningslov för en nätstation.
Ombyggnad av kyrkogård i Sundbyberg
Avser nytt bevattningssystem vid Sundbybergs kyrkogård med bortschaktning, installation och återställning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: