Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Ombyggnad till lägenheter i Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen. Även tillbyggnad av café.
Ombyggnad av seniorbostäder i Bergshamra
Ombyggnad av kontorsfastighet till bostäder.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Renovering av miljonprogramhus i Hagalund
Planerat projekt som avser renovering av miljonprogramhus.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Rivning av vårdcentral, Solna.
Projektet avser rivning av vårdcentral som i samband med bygget på turkosen kommer att flyttas. Bygget finns på : 1233093.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Ombyggnad av vind till bostäder i Solna
Bygglov för tillkommande bostäder på vind, flerbostadshus, nytt tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Utbyggnad av allmän plats i Solna
Avser utbyggnad av ny gata i anslutning till nytt kvarter. Gatan utgör förlängning av Kolonnvägen och ansluter mot Överjärva Gårdsväg och vägen under järnvägsbron som ansluter mot Gunnebovägen.
Ombyggnad av laboratorium och kontor på Scheele i Solna
Byggnaden 95:47 byggs om till kontor och labb med nya hyresgäster. Hyresgästen i det aktuella projektet kommer att ta ca 415 kvm i anspråk, placerade på pl 05 i hus del A2.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Reparation av parkeringsgarage i Solna
Avser reparation av betongsskador på bjälklag, pelare och väggar. Byggnaden är belägen på Östervägen 22 A-26 A i Solna. Byggnaden är en bilparkering i två våningar, den totala ytan är ungefär 2786 m2, varav 1550 m2 på nedre plan och 1236 m2 på övre plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av fasad, ny puts, fönsterbyte, ändrade entrépartier, tillkommande dörr samt ändrad användning av mindre del av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för luftbehandling i entré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändring av bärande konstruktion, renovering av balkonger, flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser en ändrad användning från restaurang till skolverksamhet, europaskolan.
Ombyggnad av ungdomsbostad i Solna
Avser mindre påbyggnad för fler elevboenderum samt fläktrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ändrad användning från vård till skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning och yttre ändring, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning, flerbostadshus Sunnan 14,16.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för delning av befintlig lägenhet till två mindre lägenheter, flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus skärmtak.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad, flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad ändring, tillkommande bostad, flerbostadshus.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Solna
Avser modernisering av 16 hissar (8 mindre och 8 större hissar) i 8 trapphus. Fastighetsbeteckning är Nordan 23 och Nordan 25, Hagalundsgatan 25 – 31 och Hagalundsgatan 35 - 41, Solna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: