Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Hagalund
Nya uppställningsspår, ny tvätthall, nytt ställverk mm.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Hyresgästanpassning av kontor i Solna
Ombyggnad av kontor i Solna, hyresgästanpassning.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Ombyggnad av bibliotek KIB för Karolinska Institutet, Campus Solna
Projektet innefattar bibliotekets lokaler inklusive dess administrativa delar. De delar av byggnaden som berörs av entreprenaden är del av plan 2 och 4 samt hela plan 3, ytan beräknas uppgå till ca 3000 kvm.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Om- och tillbyggnad av kontor i Solna
Hyresgästanpassning av kontor, om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av väg/gata i Solna, Etapp 2
Objektet är beläget inom Nya Ulriksdal, norr om Ulriksdals station. Avser utbyggnad av Kolonnvägen enligt detaljplanen för kv Distansen samt ombyggnad av befintlig väg genom befintlig vägport under järnvägen.
Elspecialist kanalisation, styrning och mätning i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ombyggnad av flerbostadshus med nya fönster, spolning av stammar, hissrenovering.
Tillbyggnad av sjukhus i Solna
Avser tillbyggnad samt ändring av fasad, sjukhus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Ombyggnad av mijlöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 6 befintliga miljöstugor som är belägna inom fastigheterna Järva 2:9, Myran 3, Torsken 5 och Tunet 1 i Solna. Miljöstugorna ska renoveras med mindre ombyggnader samt byte av fönster och dörrar. Komplett ommålning in- och utvändigt. I samband med ombyggnationen ska elanläggning och passagesystem uppdateras och ett nytt belysningssystem anordnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för ombyggnad av plåtyttertak.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Avser tillbyggnad, hemköp i solna centrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Solna
Avser en tillbyggnad på idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till kontor, ändring av brandcellsgräns.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till mindre livsmedelsbutik, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning kontor till bostäder, utvändig ändring på bottenvåning och plan 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Solna
Avser ändrad användning, kontor till tandläkarklinik.
Ombyggnad av bageri i Solna
Avser ändrad användning, ombyggnad ifrån restaurang till bageri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändring av ventilation och ny takhuv, flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser en ändrad användning från restaurang till skolverksamhet, europaskolan.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad av kontorsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser återuppbyggnad av bjälklag, fasadändring nya räcken.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Avser ändrad användning från lokal till bostäder , markförändringar, ändring av fasad.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Omfattar ändrad användning från butik (kjell& co) till caféverksamhet, fasadändring med nya fönsterpartier, dörr och kulör etc.
Ombyggnad av flerbostadshus, Solna.
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus som avser ändring av fasad.
Tillbyggnad av galleria i Solna
Tillbyggnad, mall of scandinavia.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av bussdepå i Solna
Ändrad användning, kontorshus till bussverkstad
Ombyggnad av vind i Solna
Ändring av fasad, flerbostadshus, inredning av vind
Tillbyggnad av hotell i Solna
Ändring av fasad, tillbyggnad av frukostmatsal samt konferensdel.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Spiran 1, råsundavägen 114 ändring av flerbostadshus från kontor till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för , skärmtak, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för , ändrad användning av lokal till bostadslägenhet, flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Solna
Bygglov för byte av altandörrar, skola.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Bygglov för drivmedelstank under mark samt påfyllningsplats.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för ändring av parkering, flerbostadshus.
Ombyggnad av spa i Solna
Avser ändrad användning från lokal till spalokal ca 30 kvm.
Projektledare förstudier för program ERTMS
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: