Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Kapacitetsförstärkande åtgärder på järnväg mellan Stockholm C-Sörentorp
Objektet avser utförande av BEST-åtgärder längs spår D1 och D2 i driftplatserna Cst, Ke, Tmö och So, inklusive ibruktagandebesiktning bestående av delarna 0177 (CST – Sörentorp etapp 3)och 0179 (Ställverkshus Karlberg).
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av kontorslokaler.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 2
Projektet omfattar ombyggnad av del av Solnavägen vid NKS, här benämnt Etapp 2. Denna etapp består av en ca 340m lång del av Solnavägen, gatusektionen är ca 31m bred. Den nya gatusektionen innefattar gångbana, cykelbana, möblerings- samt planteringszon med träd i skelettjordar på båda sidor om dubbla körfält i båda riktningar. Gatan byggs i en tät stadsmiljö. Entreprenaden omfattar i huvudsak gatuarbeten, VA-arbeten, samordning med intilliggande exploateringsarbeten.
Nytt manöversystem vid signalanläggningen i Solna
Solna signalställverk är beläget på bandel 401 km 5+210.
Rivning av kontorshus i Solna
Rivning av byggnad vid Farao 14.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Rivning av kontor i Solna
Ansökan om rivningslov för kontorshus- hus r6.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Anmälan av byggåtgärd, väsentlig ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ny ventilation på fasad samt innergård, Bygglov för ändrad planlösning av kontorshus - hyresgästanpassning, nya installationer, nya ytskikt Smeden 1.
Ombyggnad av affärshus i Solna
Bygglov för ändrad användning av lokal för handel.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik/lager till idrott/handel.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov för anläggande av ramp för cykel- och gångbana.
Ombyggnad av skärmtak i Solna
Tidsbegränsat bygglov för flytt av väderskydd med reklamvitrin.
Ombyggnad av kontor i Solna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors/handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning, kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd, ändrad planlösning, hyresgästanpassning - kontorshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för tillkommande parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: