Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad till labb och administration på Karolinska sjukhuset i Solna
Arbetena i entreprenaden ska utföras i två etapper: Etapp 1: Rivning och ombyggnad av ca 215 m² på plan 5 hus L2, Ombyggnad/uppgradering av befintlig gasanläggning i hus L7 på plan 6 (rum ca 30 m²), Gasledning dras från Hus L7, plan 6 till hus L2, plan 5, Rivning och ombyggnad av ca 820 m² på plan 4 hus L2. Etapp 2: rivning och ombyggnad av återstående ca 345 m² på plan 5 hus L2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av lokaler till LSS-boende i Solna
Avser att bygga om befintlig lokal om ca 600 kvm till ett nytt LSS-boende. Lokalen är belägen på Västra Vägen 7A i Solna.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Tillbyggnad av sjukhus i Solna
Avser tillbyggnad samt ändring av fasad, sjukhus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Elspecialist kanalisation, styrning och mätning i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Poeten 1: bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av bussdepå i Solna
Posten 1, terminalvägen 14 Ändrad användning, kontorshus till bussverkstad - Tomteboda bussdepå.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Bygglov för ändring av fasad, tillbyggnad av frukostmatsal samt konferensdel, hotell.
Ombyggnad av vind i Solna
Eposet 2, höstvägen 1-5 Ändring av fasad, flerbostadshus, inredning av vind - anordnande av etagelägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik (kjell& co) till caféverksamhet, fasadändring med nya fönsterpartier, dörr och kulör etc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostäder, markförändringar, ny stödmur, ändring av fasad.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till café och gym, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för rivning och återuppbyggnad av bjälklag, fasadändring nya räcken.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för utvändig rivning samt ändrad användning från restaurang till kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad, hemköp i solna centrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för tillbyggnad, idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus, ändrad planlösning.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för tillkommande bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus från lokal till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för tillbyggnad av entré, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för , ändrad användning av lokal till bostadslägenhet, flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Bygglov för drivmedelstank under mark samt påfyllningsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring, lokal till bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, två lokaler (bla.a styrelserum m.m.) ska konverteras till bostäder 2 st lgh, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Spiran 1, råsundavägen 114 ändring av flerbostadshus från kontor till bostad.
Projektledare förstudier för program ERTMS
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: