Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Ombyggnad av Innovationernas hus vid Karolinska institutet i Solna
Avser ombyggnation av innovationernas hus på Haga 4:35, byggnad 95:5.
Om- och nybyggnad av gym/sporthall vid Karolinska institutet i Solna
Avser om och tillbyggnad av en befintlig sporthall, som idag också nyttjas som tentasal, till ett friskvårdscentrum. Ombyggnaden avser knapp 1100 m2 BTA som ska bli sporthall, omklädningsrum och teknikutrymmen. Tillbyggnaden omfattar drygt 140 m 2 BTA vilket ska bli en gym-del.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Ombyggnad av parkeringsgarage och gata i Solna
Avser tätskiktsbyte och betongreparationer av p-däck Jungfrudansen. Även rivning och återställning av refuger, gångbanor samt markytor i anslutning till P-däcket ingår i projektet. Entreprenaden avser endast översta valvet av parkeringshuset.
Hyresgästanpassning av laboratorielokaler mm för SLSO Karolinska i Solna
Avser Scheelelabbet och hyresgästanpassning för plan 04 och plan 05. Hyresgäst 1 kommer nyttja ca 3600 kvm i två plan varav laboratorieverksamhet i ca 1300 kvm. Laboratorieverksamheten kommer i huvudsak vara inriktad mot forskning. Övriga ytor är kontor (kontorsceller), mötes-konferensdel och personaldel. Man kommer nyttja befintliga systemväggar och glaspartier i omfattning i kontor och labb. Hyresanpassning 1 är planerad att utföras mellan v 0119 och v 2519.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Ombyggnad av Endrokimottagning vid Karolinska sjukhuset i Solna
Verksamheten Endokrin skall flytta in i byggnaden Q6 plan 3 där barn sjukvård tidigare varit verksam. Delar av avdelningen skall hyresgästanpassas. Flera Patientrum skall byggas om till Mottagningsrum, Behandlingsrum mm. Nytt personalrum skapas av två rum. Delar av befintliga installationer demonteras och återmonteras i annat läge.
Ombyggnad av församlingshem i Solna
Planer finns för ombyggnad av befintligt hus till församlingslokaler eller rivning och nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av butik i Solna
Ombyggnad av ca 12-1500 kvm lokaler till Lidl butik i Solna centrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ventilationsåtgärder i skola, Solna
Tillbyggnad av 2st fläktrum vid Råsunda skola.
Ombyggnad till psykiatrimottagning för SLSO Karolinska i Solna
Avser ombyggnad av laboratorielokaler till kontor och samtalsrum för SLSO och deras psykiatrienhet. Lokalerna skall vara anpassade för verksamheten, både personal och patienter. 1,5 plan kommer att byggas om.
Specilainredning till Scheelehuset i Solna
På Campus Solna, Stockholm utför nu Karolinska Institutet en ombyggnad av Scheelehuset. I denna upphandling ingår snickerier åt hyresgästen KI till dessa lokaler.
Tillbyggnad av förråd i Solna
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Tillkommande bostad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Solna
Anmälan av byggåtgärd, installation/ ändring ventilation.
Tillbyggnad av markanläggning i Solna
Marklov för uppställande av sopkärl.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov, hårdgöra markyta för framtida etablering.
Projektledare ERTMS Yttre intressenter
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6+6 månader.
Senior projektledare till Investering Stockholm/Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare ett (1) år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: