Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad E3 av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Komplettering av negativa lager på bro vid Essingeleden i Tomteboda
Förstärkning av bulbprofiler på insidan av brolåda samt förstärkning av brobaneplatta mellan stödlinje 1 och 2 på bro 2-1680-1 över spårområde och Tomtebodavägen Tpl Karlberg i Solna, Essingeleden.
Ombyggnad av laboratorium och kontor på Scheele i Solna
Avser ombyggnad och hyresgästanpassningar i Scheele. Byggnaden 95:47 byggs om till kontor och labb med nya hyresgäster. Hyresgästen 4 i det aktuella projektet kommer att ta ca 475 kvm i anspråk, placerade på pl 04 i hus del A2. Samt Hyresgästen 2 i det aktuella projektet kommer att ta ca 950 kvm i anspråk, placerade på pl 03 i hus del B1 och B2.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad av lokaler till skola för Internationella Engelska Skolan i Solna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av vind i Solna
Ombyggnad av vind till 5-6 st bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder. Fasadändring, nya balkonger.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Byte av konstgräs på B-plan på Skytteholms IP, Solna
Avser byte av konstgräs på B-plan, Skytteholms IP.
Utbyggnad av allmän plats i kv Tygeln, Solna
Objektet avser utbyggnad av gångbana, kantstensparkering, skelettjord med dagvattenhantering, träd- och buskplantering, belysning i anslutning till ny kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skolor/utbildning i Solna
Avser ombyggnad av lokaler för klubbverksamet/fritidslokaler på Skytteholmsskolan, Råsundaskolan, Ekensbergsskolan och Tallbackaskolan.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser ytskiktsrenovering av idrottshall och omklädningsrum vid Bergshamraskolan.
Ombyggnad av förskola i Bergshamra
Avser ytskiktsrenovering och ny belysning vid Rågens förskola.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för fasadändring, kontorshus - nytt entréparti, ny altandörr, nya räcken, anmälanpliktig installation av ny invändig hiss.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för ny överbyggnad på p-däck.
Tillbyggnad av stall i Solna
Bygglov för nya hästboxar, en tillbyggnad av befintligt stall och en fristående byggnad.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för, tillbyggnad av café, rivning av trapphus samt påbyggnad och tillbyggnad m.fl.
Rivning av skola i Solna
Rivningslov av en skolbyggnad - bofinken/växthuset.
Ombyggnad av konditori i Solna
Ändrad användning från lagerlokal till mindre konditori/bageri.
Ombyggnad av konserthus i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för enskilda event/utbildning.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenheter i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal till lägenheter flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, tillkommande bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, tillkommande lokal.
Tillbyggnad av kiosk i Solna
Bygglov för tillbyggnad av lokal för handel, 2 st kiosker, Bygglov för fasadändring av byggnad för handel/kontor i anslutning till inredning av takterrass Nationalarenan 6.
Tillbyggnad av bensinstation i Solna
Bygglov för tillbyggnad av teknikrum, drivmedelsanläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: