Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Retzius ska nu utvecklas från en till flera hyresgäster inklusive gemensamma funktioner och skall därefter hyras ut till kontor- och laboratorieverksamhet till kunder som med sin verksamhet stödjer områdets utveckling. Alla åtgärder som genomförs sker enligt Miljöbyggnad silver.
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Påbyggnad med lägenheter på Huvudsta, Solna
Planer för påbyggnad av ca 12 lgh i 1 och 2 våningar på del av Styckjunkaren 3, Shells gamla huvudkontor.
Ombyggnad och upprustning av studentbostäder i Solna
Ombyggnad av korridorer till studentlägenheter, stambyte, badrumsrenovering, nya kök, ny el och ventilation mm.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ombyggnad till lägenheter på vind och i gatuplan i befintlig fastighet.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Omfattar hissrenovering i 10 portar, beräknad tid kommer pågå under en tre års period.
Elspecialist förvaltningshandlingar och projektering i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av väg/gata i Solna, Etapp 2
Objektet är beläget inom Nya Ulriksdal, norr om Ulriksdals station. Avser utbyggnad av Kolonnvägen enligt detaljplanen för kv Distansen samt ombyggnad av befintlig väg genom befintlig vägport under järnvägen.
Elspecialist kanalisation, styrning och mätning i region Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år. Objektet är beläget Region Öst Stockholm som omfattar Stockholm, Uppsala, Gotland, Södermanland, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma hyresgästytor i Scheelelaboratoriet.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Ombyggnad av mijlöstugor i Solna
Omfattar ombyggnation av 6 befintliga miljöstugor som är belägna inom fastigheterna Järva 2:9, Myran 3, Torsken 5 och Tunet 1 i Solna. Miljöstugorna ska renoveras med mindre ombyggnader samt byte av fönster och dörrar. Komplett ommålning in- och utvändigt. I samband med ombyggnationen ska elanläggning och passagesystem uppdateras och ett nytt belysningssystem anordnas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer för ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Projektet avser ändrad användning, kontor till bostäder flerbostadshus. Det handlar om 1 huskropp. Antal blivande bostäder är oklart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Planer finns för ombyggnad av plåtyttertak.
Utfasning av lekplatser i Solna
Huvudsta allés lekplats Klockarens lekplats Lilla Framnäsbackens lekplats Rosklintens lekplats Råsunda torgs lekplats Stenhuggarens lekplats Gläntans lekplats
Ombyggnad av kontor i Solna
Avser ändrad användning lokal till kontor, ändring av brandcellsgräns. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bageri i Solna
Avser ändrad användning, ombyggnad ifrån restaurang till bageri.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till mindre livsmedelsbutik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ny takvolym, takkupor, takaltaner, inredning av råvind till bostäder, inredning av bostäder i källare, fasadändringar, markförändringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för om/tillbyggnad i luftbehandling.
Ombyggnad av flerbostadshus, Solna.
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus som avser ändring av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ändrad användning, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Ändrad användning, restaurang till kontor.
Ombyggnad av gym i Solna
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till gym, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal/soprum till bostad flerbostadshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Solna
Bygglov för ändrad användning, tillkommande bostad, flerbostadshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för ändring av parkering, flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Solna
Bygglov för , skärmtak, flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Solna
Bygglov för byte av altandörrar, skola.
Ombyggnad av telestation i Solna
Bygglov för modernisering/ändring av befintlig mobilbasstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: