Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Vasalund, Solna
Rivning av befintliga kontorshus och nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 100 lägenheter med lokaler för verksamheter och förskola i bottenvåningen på 11 våningar. Även ombyggnation av befintligt hus med 74 st lägenheter på 14 våningar.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Ombyggnad av Innovationernas hus vid Karolinska institutet i Solna
Avser ombyggnation av innovationernas hus på Haga 4:35, byggnad 95:5.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Anpassning av kontorslokaler i Solna
I Solnabostäders fastighet Platån 19 ska Signalisten anpassa lokaler med fönsterbyte till ett nytt huvudkontor om ca 1600 kvm i två plan med kommunikation mellan planen.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 2
Projektet omfattar ombyggnad av del av Solnavägen vid NKS, här benämnt Etapp 2. Denna etapp består av en ca 340m lång del av Solnavägen, gatusektionen är ca 31m bred. Den nya gatusektionen innefattar gångbana, cykelbana, möblerings- samt planteringszon med träd i skelettjordar på båda sidor om dubbla körfält i båda riktningar. Gatan byggs i en tät stadsmiljö. Entreprenaden omfattar i huvudsak gatuarbeten, VA-arbeten, samordning med intilliggande exploateringsarbeten.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 1
Avser exploatering och ut- och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna med nya gator, platsgjuten stödmur, torgytor mm. Totalt ska ca 450 lgh varav ca 10 LSS-bostäder, förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus byggas i området.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad av lokaler till skola för Internationella Engelska Skolan i Solna.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Ombyggnad av Endrokimottagning vid Karolinska sjukhuset i Solna
Verksamheten Endokrin skall flytta in i byggnaden Q6 plan 3 där barn sjukvård tidigare varit verksam. Delar av avdelningen skall hyresgästanpassas. Flera Patientrum skall byggas om till Mottagningsrum, Behandlingsrum mm. Nytt personalrum skapas av två rum. Delar av befintliga installationer demonteras och återmonteras i annat läge.
Ombyggnad av butik i Solna
Ombyggnad av ca 12-1500 kvm lokaler till Lidl butik i Solna centrum.
Ventilationsåtgärder i skola, Solna
Tillbyggnad av 2st fläktrum vid Råsunda skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning, från verkstadslokal till bostäder.
Ombyggnad av parkeringsgarage och gata i Solna
Avser tätskiktsbyte och betongreparationer av p-däck Jungfrudansen. Även rivning och återställning av refuger, gångbanor samt markytor i anslutning till P-däcket ingår i projektet. Entreprenaden avser endast översta valvet av parkeringshuset.
Ombyggnad av bostäder i Solna
Konvertering av källarutrymme till 3 st bostäder.
Specilainredning till Scheelehuset i Solna
På Campus Solna, Stockholm utför nu Karolinska Institutet en ombyggnad av Scheelehuset. I denna upphandling ingår snickerier åt hyresgästen KI till dessa lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändrad användning av lokaler i flerbostadshus till bostäder.
Ombyggnad av förskola i Solna
Anmälan av byggåtgärd, installation/ ändring ventilation.
Projektledare ERTMS Yttre intressenter
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6+6 månader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: