Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 14 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Ombyggnad av Tomtebodaterminalen i Solna
Ombyggnad till verkstad, bussuppställning samt personalparkering i garageplanet.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Ombyggnad till lyxlägenheter, Solna
Planer finns för ombyggnad av Dallasskrapan till bostäder samt halva delen av byggnaden bredvid, Kammen.
Kapacitetsförstärkande åtgärder på järnväg mellan Stockholm C-Sörentorp
Objektet avser utförande av BEST-åtgärder längs spår D1 och D2 i driftplatserna Cst, Ke, Tmö och So, inklusive ibruktagandebesiktning bestående av delarna 0177 (CST – Sörentorp etapp 3)och 0179 (Ställverkshus Karlberg).
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för Karolinska Institutet i Solna
Byggnaden innehåller idag kontor och lokaler för laboratorieverksamhet och fortsatt användning är densamma. Den entreprenad som nu upphandlas avser smärre planändringar samt ytskiktsrenoveringar. Tillbyggnaden sker genom att omklädningsrummets yta på plan 3 utökas.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Bagartorpsringen/Gunnarbovägen.
Ombyggnad av flerbostadshus och butik i Solna
Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en totalt bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Brf under bildning.
Ombyggnad av Solnavägen vid Karolinska sjukhuset i Solna, Etapp 2
Projektet omfattar ombyggnad av del av Solnavägen vid NKS, här benämnt Etapp 2. Denna etapp består av en ca 340m lång del av Solnavägen, gatusektionen är ca 31m bred. Den nya gatusektionen innefattar gångbana, cykelbana, möblerings- samt planteringszon med träd i skelettjordar på båda sidor om dubbla körfält i båda riktningar. Gatan byggs i en tät stadsmiljö. Entreprenaden omfattar i huvudsak gatuarbeten, VA-arbeten, samordning med intilliggande exploateringsarbeten.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Nytt manöversystem vid signalanläggningen i Solna
Solna signalställverk är beläget på bandel 401 km 5+210.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Rivning av kontorshus i Solna
Rivning av byggnad vid Farao 14.
Anpassning av kontorslokaler i Solna
I Solnabostäders fastighet Platån 19 ska Signalisten anpassa lokaler med fönsterbyte till ett nytt huvudkontor om ca 1600 kvm i två plan med kommunikation mellan planen.
Ombyggnad av gata i Solna
Avser ombyggnad av Armégatan mellan Lundagatan och Ekelundsvägen.
Ventilationsåtgärder i skola, Solna
Tillbyggnad av fläktrum vid Råsaunda skola.
Anläggande av konstgräs på Skytteholms IP, Solna
Avser nytt konstgräs på C-plan, Skytteholms IP.
Ombyggnad av bostäder i Solna
Konvertering av källarutrymme till 3 st bostäder.
Förnyelse av ledningar i Solna
Avser testinstallation av en schaktfri ledningsförnyelsemetod med självbärande infodringsmaterial typ Saertex – Liner H2O. Sträckningen är ca 250 meter och ligger vid Ankdammsgatan i Solna kommun.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Avser utökad yta för verksamheten med frukostmatsal och förråd, samt ombyggnad av entrén.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik/lager till idrott/handel.
Rivning av bilhall i Solna
Rivningslov för del av byggnad, skadebesiktningshall och skärmtak.
Ombyggnad av vind i Solna
Avser ombyggnad av vind till 1 lägenhet. Hissarbete kan även komma att ingår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Anmälan av byggåtgärd, väsentlig ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ansökan om bygglov för ändrad använding från lokal till bostäder.
Ombyggnad av terminal i Solna
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, ändrad användning av fd terminalbyggnad samt permanenta markförändringar.
Ombyggnad av vind i Solna
Ansökan om bygglov för ändring av råvind till lägenheter, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Solna
Ansökan om bygglov ombyggnation av lokal till bostäder.
Rivning av kontor i Solna
Ansökan om rivningslov för kontorshus- hus r6.
Ombyggnad av parkeringsplats i Solna
Ansökan om tidsbegränsat lov för markparkering.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Solna
Bygglov för tillkommande parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Solna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors/handelsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: