Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av skolkök och matsal i Sollentuna
Rudbeck skolans kök och matsal ska byggas ut och utökas med ca 100 platser.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 2
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket.
Omläggning av pist i Sollentuna
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser rivning av befintlig och utförande av ny ispist på Sollentunavallen, Bandyplanen och A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Ombyggnad av signalställverk i Kummelby
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Avser byggnad av skärmbassäng i befintlig havsvik för att rena dagvatten från Sollentuna centrum och Edsberg. Även byggnation av en dagvattenledning som ska omleda dagvatten från befintlig ledningsbrunn fram till skärmbassängen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ombyggnad för ändrad användning av kontorshus till hotellverksamhet på fastigheten ringpärmen 4, bergkällavägen 32.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Förbättringsåtgärder av gång- och cykeltunnel i Sollentuna
Avser upprustning av gc-tunnel unnder Norrortsleden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion av flerbostadshus på fastigheten hyran 1, pilvägen 80.
Ombyggnad av församlingshus i Sollentuna
Anmälan förändring av ventilation på fastigheten soluret 2, andelsvägen 1.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang på fastigheten etiketten 2, edsbergs torg 24.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för ledningsförläggning på kvartersgator på fastigheten middagen 1.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten ramen 15, staffans väg 17.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten släpvagnen 1, hammarbacken 1.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten tapeten 11, disavägen 21.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten hjältemodet 5, hedvigsdalsvägen 52.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivningslov för garage och uterum på fastigheten sekunden 12, klasrovägen 20.
Rivning av sophus i Sollentuna
Rivningslov för miljöhus på fastigheten sångaren 6, västervägen 33.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Ansökan om marklov för markmodulering på fastigheten överby 10:1, gamla stäketvägen 3.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 2, stupvägen 23-49.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten harklövern 4, älgvägen 7.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av gårdsbyggnad på fastigheten hättan 2, sörgårdsvägen 51b.
Tillbyggnad av servering i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uteservering på fastigheten torget 1, allfarvägen 1.
Upphandling av konsulttjänster för upprättande av underhållsplan för Sollentunafastigheter 1 AB
Upphandlingen avser upprättande av 10-åriga underhållsplaner för fastigheter som förvaltas av Sollentunafastigheter 1 AB. Beståndet omfattar 27 fastigheter och 538 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: