Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad med lägenheter på befintlig huskropp.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar även rivning av balkonger.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Rotsunda
Planer finns för ombyggnad av Sjövillan till bostäder samt ny servering.
Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Häggvik-Rotebro
Utökning till 4+4 körfält, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm. 2,3 km lång sträcka, installation av ITS, åtgärder för att skydda vattentäkter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för OVK-besiktning och spoling av stammar.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Beläggningsarbeten vid busstorget i centrala Sollentuna
Avser underhållsarbete av hårdgjorda ytor samt anslutande tjänster på busstorget i Sollentuna.
Utbyggnad av LSS-boende/modulbostäder i Sollentuna
Kommunen avser att bygga till 2 st lägenheter och 1 st gemensamhetsutrymme med korridor mot den södra delen av byggnaden. Entréer till bostäderna sker dels via gemensamhetsutrymme som förlängs från befintlig byggnad, dels via ytterdörrar mot trädgård.
Rivning av förskola i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förskolebyggnad på fastigheten sjöberg 5:15, landsnoravägen 110.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollentuna
Ändrad användning av hotell till vårdboende på fastigheten fiskmåsen 19, stationsallén 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ändrad användning på fastigheten skeden 1, skälbyvägen 8.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 267e.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för hyresgästanpassning av vån 13-15 (färgskrapan) på fastigheten tabellen 7, tingsvägen 15a.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 2:5, frestavägen 137, Anmälan för rivning av fritidshus på fastigheten norrsättra 1:11, norrsätra gård lillstugan Norrsättra 2:5,1:11.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser ändrad användning på fastigheten röken 4, rusthållarevägen 1 a-b.
Ombyggnad av soprum i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från lokal till miljörum samt fasadändring på fastigheten ritsalen 2, gillbostråket 8.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontors-/industrihus på fastigheten reklamen 10, ebba brahes väg 8.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av två förrådsbyggnader på fastigheten häggvik 2:10, hammarbacken 2.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: