Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av station Rotebro i Sollentuna
Avser ombyggnation av befintliga stationen Rotebro 70/10 kV. Befintligt 12 kV ställverk ska ersättas, de nya krafttransformatorerna ska placeras inomhus i en ny byggnad tillsammans med ny nollpunktsutrustning och EK-batteri.
Omläggning av pist i Sollentuna
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser rivning av befintlig och utförande av ny ispist på Sollentunavallen, Bandyplanen och A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 1
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket. Etapp 1 avser förberedande markarbeten.
Tillbyggnad av radhus i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av radhus på fastigheten handväskan 1, scoutvägen 60.
Ombyggnad av parkeringshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av parkeringsgarage.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten häcken 1, rönnvägen 1.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skolpaviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten kullen 1, snickarevägen 3b.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov förberedande åtgärd av fjärrkyla på fastigheten träkolet 16, turebergsvägen 3.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på Elddopet 28, 29, 44 och 45.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten städet 12 & 13.
Rivning av lägenhet i Sollentuna
Rivningslov för rivning av lägenhet i flerbostadshus på fastigheten ritbesticket 22, ytterbyvägen 10d.
Rivning av telestation i Sollentuna
Rivningslov för teknikbod på fastigheten stinsen 2, glimmervägen 14.
Rivning av transformatorstation i Sollentuna
Rivningslov för transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:1.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av café till restaurang.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Anmälan för ändrad planlösning av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: