Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor/lager/verkstad samt ombyggnad av tvätthall i Sollentuna
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden, bestående av kontor, verkstad och lager samt ombyggnad av del av intilliggande garage till att bli tvätthall.
Ombyggnad av station Rotebro i Sollentuna
Avser ombyggnation av befintliga stationen Rotebro 70/10 kV. Befintligt 12 kV ställverk ska ersättas, de nya krafttransformatorerna ska placeras inomhus i en ny byggnad tillsammans med ny nollpunktsutrustning och EK-batteri.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Omläggning av konstgräsplaner i Sollentuna
Objektet avser omläggning av tre stycken befintliga konstgräsplaner som tjänar idag som fotbollsplaner i Sollentuna. Det är totalt 2 stycken 11-manna och 1 stycken 7-manna förlagda på två olika sportidrottsplatser. Norrviken IP: 11-manna plan, Edsbergs sportfält: 11-manna plan och 7-manna plan Total gräsyta för alla tre planer motsvarar ca 18 646 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Anmälan för ombyggnation av foodcourt.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Anmälan för ändrad användning av café till restaurang.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Anmälan för ändrad planlösning av skola.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten häcken 1, rönnvägen 1.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov förberedande åtgärd av fjärrkyla på fastigheten träkolet 16, turebergsvägen 3.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på Elddopet 28, 29, 44 och 45.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten städet 12 & 13.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivning av garagelänga.
Rivning av lägenhet i Sollentuna
Rivningslov för rivning av lägenhet i flerbostadshus på fastigheten ritbesticket 22, ytterbyvägen 10d.
Rivning av telestation i Sollentuna
Rivningslov för teknikbod på fastigheten stinsen 2, glimmervägen 14.
Rivning av transformatorstation i Sollentuna
Rivningslov för transformatorstation på fastigheten törnskogen 4:1.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skolpaviljong.
Ombyggnad av lägenhet i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad på fastigheten kullen 1, snickarevägen 3b.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: