Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av station Rotebro i Sollentuna
Avser ombyggnation av befintliga stationen Rotebro 70/10 kV. Befintligt 12 kV ställverk ska ersättas, de nya krafttransformatorerna ska placeras inomhus i en ny byggnad tillsammans med ny nollpunktsutrustning och EK-batteri.
Tillbyggnad av skolkök och matsal i Sollentuna
Rudbeck skolans kök och matsal ska byggas ut och utökas med ca 100 platser.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 2
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket.
Omläggning av pist i Sollentuna
Ur investeringsbudget 2017-2020. Avser rivning av befintlig och utförande av ny ispist på Sollentunavallen, Bandyplanen och A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm.
Ombyggnad av vattenledning i Edsängen, Sollentuna
Avser nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Nybyggnad av grönstråk i Sollentuna, Etapp 1
Avser upprustning av Tusbystråket (från tunneln fram till Oppegårdsstråket och öppningen mot Malmparken), entrétorget mot Tingsvägen samt blivande Attundagränd, väster om Färgskrapan, och två trappor som leder ned till det nya stråket. Etapp 1 avser förberedande markarbeten.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang på fastigheten etiketten 2, edsbergs torg 24.
Ombyggnad av parkeringshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av parkeringsgarage.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Tillbyggnad av skolpaviljong.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på flerbostadshus på fastigheten hyresgästen 2, stupvägen 23-49.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för ledningsförläggning på kvartersgator på fastigheten middagen 1.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på Elddopet 28, 29, 44 och 45.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för enbostadshus på fastigheten tapeten 11, disavägen 21.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivningslov för garage och uterum på fastigheten sekunden 12, klasrovägen 20.
Rivning av sophus i Sollentuna
Rivningslov för miljöhus på fastigheten sångaren 6, västervägen 33.
Tillbyggnad av servering i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för uteservering på fastigheten torget 1, allfarvägen 1.
Upphandling av konsulttjänster för upprättande av underhållsplan för Sollentunafastigheter 1 AB
Upphandlingen avser upprättande av 10-åriga underhållsplaner för fastigheter som förvaltas av Sollentunafastigheter 1 AB. Beståndet omfattar 27 fastigheter och 538 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Anmälan för ändrad planlösning av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: