Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för påbyggnad med lägenheter på befintlig huskropp.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Rotsunda
Planer finns för ombyggnad av Sjövillan till bostäder samt ny servering.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för OVK-besiktning och spoling av stammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Tillbyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från xxx till skola på fastigheten exemplet 1, knallhattsvägen 5.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 267e.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inredning av ytterligare bostäder på fastigheten tribunen 2, malmvägen.
Ombyggnad av parkeringshus i Sollentuna
Avser ändrad användning i del av garage i sollentuna centrum.
Rivning av produktionslokal i Sollentuna
Rivningslov för verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av panncentral i Sollentuna
Tillbyggnad av panncentral på fastigheten lektionen 3.
Ombyggnad av studentlägenhet i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från hotell till studentbostäder på fastigheten Sjöborren 5,6.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av byggnad på fastigheten södersättra 2:22, nordmannavägen 14.
Rivning av garage i Sollentuna
Rivningslov för rivning av garagelänga på fastigheten revisorn 1, bergkällavägen 27a.
Rivning av förråd i Sollentuna
Rivningslov för rivning av lillstugan och lada med loft på fastigheten norrsättra 1:11, norrsätra gård lillstugan.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för 2 st ventilationsaggregat på fastigheten ringpärmen 6, bergkällavägen 36.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 7, hemmings väg 27b.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus på fastigheten ejdern 12, snöbollsvägen 9.
Ombyggnad av soprum i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från lokal till miljörum samt fasadändring på fastigheten ritsalen 2, gillbostråket 8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: