Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av förskola och LSS-boende på Helenelund, Sollentuna
Förskola för ca 100 barn, 1400 kvm. LSS-boende med 6 lgh, ca 600 kvm.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Ändrad användning av kontorslokaler till hotell på fastigheten ekplantan 4, djupdalsvägen 5.
Lokalt åtgärdsprogram för Edsviken i Sollentuna
Avser byggnad av skärmbassäng i befintlig havsvik för att rena dagvatten från Sollentuna centrum och Edsberg. Även byggnation av en dagvattenledning som ska omleda dagvatten från befintlig ledningsbrunn fram till skärmbassängen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i Edsviken samt för att bevara och förbättra förutsättningarna för växt- och djurliv. Edsberg 11:4 ,10:1
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm. Även fasadrenovering
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Rivning av förskola i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förskolebyggnad på fastigheten sjöberg 5:15, landsnoravägen 110.
Rivning av flerbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av flerbostadshus på fastigheten hoppet 1, svalgången 5.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Förfrågan för ändrad användning av kontorshus på fastigheten sjöborren 8, domherrevägen 15.
Rivning av gruppbyggda hus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av 2st villor på fastigheten träbjälken 8,9, tellusvägen 3 inför nybyggnation (1218248).
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av lokal samt inredning av ytterligare bostäder på fastigheten spaden 2, minervavägen 2a.
Ombyggnad av industrihus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten revisorn 10, bergkällavägen 41.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning på fastigheten röken 4, rusthållarevägen 1 a-b.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov av bod och fritidshus på fastigheten eldgaffeln 16, väsjövägen 8.
Rivning av barack i Sollentuna
Rivningslov för bodar på fastigheten rotebro 4:28, norrvikenleden 145.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för garage och fritidshus på fastigheten eldgallret 7, väsjövägen 14.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus, bygglov för fasadändring och inbyggnad av balkong av enbostadshus på fastigheten tornfalken 22, edsviksvägen 43.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på fastigheten eldslukaren 14, hövdingevägen 79.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av källargolv på fastigheten höjden 11, anhaltsvägen 21.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus på fastigheten eldsflamman 1, spånvägen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Uppsättning/flytt av branddörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Anmälan för rivning av bärande konstruktion på fastigheten vinblomman 1, lantgårdsvägen 8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: