Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av signalställverk i Kummelby
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Planer finns för ombyggnad av vindsvåningar till 12st penthouse lägenheter samt renovering eller utbyte av 6st hissar även rivning av balkonger.
Fogarbete vid Häggvikstråget mot Törnskogstunneln
Nya fogar i betongtråget under en två-års period.
Nybyggnad av promenadbrygga i Edsviken i Sollentuna
Planer för en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm, fasadrenovering även en ny orgel installeras. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skolkök och matsal i Sollentuna
Rudbeck skolans kök och matsal ska byggas ut och utökas med ca 100 platser.
Renovering och ombyggnad av park i Sollentuna
Delas upp i 2 etapper med olika deltider. etapp 1 färdigställs 201030 och etapp 2 211030. Renovering och upprustning av Bagarbyparken som avser park-, rekreations- och lekytor. Projektet är uppdelad i två delar, södra och norra. Den norra delen är till ytan ca 1600 m² och södra delen ca 4200 m².
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Ändrad användning av kontorslokaler till hotell på fastigheten ekplantan 4.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Ombyggnad av gc-väg i Sollentuna
Bygglov för plank och markutfyllnader för gc-väg på fastigheten helenelund 7:5, sollentunavägen.
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Utbyggnad av LSS-boende/modulbostäder i Sollentuna
Kommunen avser att bygga till 2 st lägenheter och 1 st gemensamhetsutrymme med korridor mot den södra delen av byggnaden. Entréer till bostäderna sker dels via gemensamhetsutrymme som förlängs från befintlig byggnad, dels via ytterdörrar mot trädgård.
Beläggningsarbeten vid busstorget i centrala Sollentuna
Avser underhållsarbete av hårdgjorda ytor samt anslutande tjänster på busstorget i Sollentuna.
Rivning av förskola i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förskolebyggnad på fastigheten sjöberg 5:15, landsnoravägen 110.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder på fastigheten rotspetsen 1, rotebergsvägen 10.
Ombyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skyddsrum på fastigheten tallvirket 1, sveavägen 55, Bygglov för ändring av skola på fastigheten tallvirket 1, sveavägen 55 Tallvirket 1.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Avser fasadändring av förskola, ett fönster skall bytas och sätta dit en brandtrappa.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för hyresgästanpassning av vån 13-15 (färgskrapan) på fastigheten tabellen 7, tingsvägen 15a.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för ändring av ventilation i affärshus på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser ändrad användning av lokal samt inredning av ytterligare bostäder.
Tillbyggnad av skola i Sollentuna
Bygglov för tillbyggnad av skola på fastigheten sådden 1, sollentunavägen 267e.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollentuna
Ändrad användning av hotell till vårdboende på fastigheten fiskmåsen 19, stationsallén 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Ändrad användning på fastigheten skeden 1, skälbyvägen 8.
Tillbyggnad av produktionslokal i Sollentuna
tillbyggnad av en skrotsten samt ny ventilation.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av kontors-/industrihus på fastigheten reklamen 10, ebba brahes väg 8.
Rivning av soprum i Sollentuna
Rivningslov för soprum på fastigheten ritaren 22, kung hans väg 101 - 155 a-b.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten helenelund 7:5.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov på fastigheten städet 4-11 samt 14.
Tillbyggnad av servering i Sollentuna
Bygglov för inglasad uteservering på fastigheterna centrum 1, torget 1 och tureberg 29:40, turebergs torg 7a-b.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för till- och påbyggnad samt utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten häcksaxen 13, granvägen 15a.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan för renovering av källargolv på fastigheten höjden 11, anhaltsvägen 21.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sollentuna
Avser byte/renovering av stentrappa.
Ombyggnad av radhus i Sollentuna
Anmälan för ombyggnation av värme och ventilation på radhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: