Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av bostads- och handelsområde i Helenelund
Utveckling av Helenelund, Kv Hoppet, med nya bostäder, ombyggnad av befintliga butiker mm.
Nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna
BEST-entreprenad nya driftplatser i Helenelund och Sollentuna samt nytt mittspår i Sollentuna.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
I denna entreprenad planeras en ombyggnad av befintligt hus till 60 lägenheter 1-4 ROK, samt en ny tillbyggnad (påbyggnad) i tre våningar med 25 lägenheter 1-4 ROK, med lättbyggnadsteknik i form av träkonstruktioner. I samband med detta kommer den nuvarande översta installationsvåningen att rivas.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.
Omläggning av ispister i Sollentuna
Avser rivning av befintlig och utförande av nya ispister på Sollentunavallen, Bandyplanen samt option på A-hallen. Projektet kommer utföras i 2 etapper.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser ändring av kontor till hotell.
Nybyggnad av reservkraftsanläggningar vid mottagningsstationer i Sollentuna
Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) har tre mottagningsstationer som försörjer lokalnätet. Dessa skall förses med reservkraftsanläggningar i form av stationära diesel reservkraftaggregat.
Ombyggnad av restaurang i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163c.
Ombyggnad till padelanläggning i Sollentuna
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Avser inredning av ytterligare bostäder på fastigheten tribunen 2, malmvägen.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 6, hemmings väg 25a-b.
Tillbyggnad av parhus i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad av tvåbostadshus på fastigheten eldklotet 7, hemmings väg 27b.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Anmälan va på fastigheten eldslukaren 19, stormansvägen 22a.
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av affärshus på fastigheten traktören 5, malmvägen 18a.
Ombyggnad av enbostadshus i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus på fastigheten ejdern 12, snöbollsvägen 9.
Ombyggnad av kallförråd i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av garage till kallförråd på fastigheten Träbiten 14,Träflisan 15.
Ombyggnad av markanläggning i Sollentuna
Marklov för utjämning av mark på fastigheten eldsläckaren 11, hövdingevägen 98a.
Rivning av enbostadshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av enbostadshus mm på fastigheten etuiet 4, malvastigen 15b.
Rivning av fritidshus i Sollentuna
Rivningslov för rivning av fritidshus på fastigheten södersättra 3:3, södersätravägen 13.
Ombyggnad av gym i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning från kontor till gym.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: