Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Påbyggnad av Bostäder i Södertälje
Planer för ombyggnad av befintligt garage till lokaler för handel samt påbyggnad av 100 lägenheter ovanpå befintlig byggnad.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Ombyggnad av gata samt garage och ny torgyta i Södertälje
Avser ombyggnad av Köpmangatan och Västra Kanalgatan. Ny nedfart med tråg och tunnel till Kringlangaraget och ny torgyta.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till ca. 30-40 hotellrum.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Förmansvägen 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 & 2. Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Underhåll och reparation av bro i Södertälje
Omfattar reparation och underhåll av brons båda klaffpelare samt reparation av rullbana och växellåda.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Mark och ledningsarbeten i Södertälje
Avser fjärrvärme, va-ledningar, el samt stadsnät och är beläget i gångbana längs med Morabergsvägen. Denna upphandling är en del av en större reinvestering där man på sikt planerar för att reinvestera längre sträckor av Morabergsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Avser mark och ledningsarbeten för projekt Uthamnsvägen Södra Nedre del 3. Innefattar fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten.
Cementstabilisering av hårdgjorda ytor vid avfallsanläggning i Tveta
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor med förbränningsrester/slaggrus genom cementstabiliserad inom Tveta avfallsanläggning. Bedömd storlek på yta som ska beläggas är ca 14 000 kvm.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Installation av bergvärmeanläggning vid förskola i Södertälje
Avser nyinstallation av bergvärmeanläggning med ny styr för befintlig förskola samt demontering av befintligt luft/vattenpump.
Senior projektledare inom it samt styr/övervakning till projekt Ostlänken
Avser produktionsenheterna Södertälje/Trosa/Nyköping. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av befinlig byggnad för skolverksamhet.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Södertälje
Ansökan om marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Anmälan för ändring av planlösning.
Iordningställande av innergård vid sjukhus i Södertälje
Avser iordningsställande av innergården vid Södertälje sjukhus. En ny bil- och gångväg med belysning kommer att anläggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från atelje till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändring av en lokal till 4 st lokaler.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ändrad användning av förråd till hotellrum.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till vårdverksamhet.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Marklov för utbyggnad av befintlig parkering (b921).
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: