Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av Bostäder i Södertälje
Planer för ombyggnad av befintligt garage till lokaler för handel samt påbyggnad av 100 lägenheter ovanpå befintlig byggnad.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Ombyggnad av gata samt garage och ny torgyta i Södertälje
Avser ombyggnad av Köpmangatan och Västra Kanalgatan. Ny nedfart med tråg och tunnel till Kringlangaraget och ny torgyta.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Underhåll och reparation av bro i Södertälje
Omfattar reparation och underhåll av brons båda klaffpelare samt reparation av rullbana och växellåda.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Förmansvägen 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 & 2. Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Mark och ledningsarbeten i Södertälje
Avser fjärrvärme, va-ledningar, el samt stadsnät och är beläget i gångbana längs med Morabergsvägen. Denna upphandling är en del av en större reinvestering där man på sikt planerar för att reinvestera längre sträckor av Morabergsvägen.
Ombyggnad av innergård vid sjukhus i Södertälje
Avser iordningsställande av innergården och större markarbeten vid Södertälje sjukhus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Avser mark och ledningsarbeten för projekt Uthamnsvägen Södra Nedre del 3. Innefattar fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten.
Cementstabilisering av hårdgjorda ytor vid avfallsanläggning i Tveta
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor med förbränningsrester/slaggrus genom cementstabiliserad inom Tveta avfallsanläggning. Bedömd storlek på yta som ska beläggas är ca 14 000 kvm.
Dränering vid flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på dränering vid flerbostadshus.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Installation av bergvärmeanläggning vid förskola i Södertälje
Avser nyinstallation av bergvärmeanläggning med ny styr för befintlig förskola samt demontering av befintligt luft/vattenpump.
Senior projektledare inom it samt styr/övervakning till projekt Ostlänken
Avser produktionsenheterna Södertälje/Trosa/Nyköping. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från atelje till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från bastulokal/dusch till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändring av en lokal till 4 st lokaler.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Marklov för utbyggnad av befintlig parkering (b921).
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ändrad användning av förråd till hotellrum.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för utvänding ändring, ombyggnation samt marklov för kyrka.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till vårdverksamhet.
Iordningställande av innergård vid sjukhus i Södertälje
Avser iordningsställande av innergården vid Södertälje sjukhus. En ny bil- och gångväg med belysning kommer att anläggas.
Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Anmälan för ändring av planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: