Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Södertälje
HSB gör om sina gamla lokaler och satsar på ett kontorshotell på Järnagatan i Södertälje.
Utbyte av styr- och reglersystem vid Igelstaverket i Södertälje
Avser utbyte av resterande styrning och reglering i SattLine och flytta över all funktionalitet till befintligt 800xA/800M-system. Denna förfrågan avser flytt/ombyggnad av resterande SattLine IO med mjukvara till en befintlig ABB 800M PLC med nya remote IO. Ombyggnaden innebär att hela PVG100 styrs- och regleras av ett 800xA system.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar 17 st busshållplatser i paket 1 i Södertälje- och Haninge kommun. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-06-30.
Mark och ledningsarbeten i Södertälje
Avser fjärrvärme, va-ledningar, el samt stadsnät och är beläget i gångbana längs med Morabergsvägen. Denna upphandling är en del av en större reinvestering där man på sikt planerar för att reinvestera längre sträckor av Morabergsvägen.
Underhåll och reparation av 5 st broar i Södertälje
Denna upphandling avser Reparation och underhåll av 5 broar i Södertälje. Nr 1 : Påfart Gc-väg till Mälarbron, norra bron 2-579-3, Nr 2 : Påfart Gc-väg till södra bron 2-579-4, Nr 3 : Stockholmsvägen norr om Aspengrensvägen 2-617-1, Nr 4 : Avfartsramp från Mälarbron, västra sidan 2-1137-1 samt Nr 5 : Under Mälarbron västra Kanalgatan 2-1292-1.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Permanent bygglov för ändrad användning av industri till skola.
Byte av fjärrvärmeledningar i Södertälje
Telge Nät Ab avser att upphandla utförandeentreprenad för mark och ledningsarbeten för ett projekt kallat Villagatan Etapp D och villagatan Etapp E.
Om- och tillbyggnad av hamburgerbar i Södertälje
Tillbyggnad av restaurang ca 130-140 kvm.
Ny ställverksbrytare 11 kV vid Igelstaverket i Södertälje
Avser 11 kV ställverksbrytare (för el-ångpanna STG030, 30 MW) vid Igelstaverket i Södertälje.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av förråd/kontor/festlokal till hotellrum och rekreationslokal.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av verksamhet till restaurang, konferens och hotell.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från militär anläggning till lager/kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tillbyggnad industri södertälje södra 1:25.
Ombyggnad av förråd i Södertälje
Ändrad användning annan byggnad södertälje högantorp 1:40 enhetsområde 1.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning, ändrad planlösning samt utvändig ändring av industri.
Ombyggnad av omklädningsrum i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lager till personalutrymmen, omklädningsrum m m.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av tandläkarmottagning till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet, en lägenhet blir två.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Ändrad användning verksamhet södertälje östaskolan 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: