Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Breddning och fördjupning mm vid Södertälje kanal & farleder, Mälarprojektet
Avser utbyggnad av slussen och breddning av farleden, vilket innebär att fartyg som är 23 m breda och 160 m långa ska kunna passera. Breddning av farleden skall göras fram till Västerås och Köping.
Påbyggnad av Bostäder i Södertälje
Planer för ombyggnad av befintligt garage till lokaler för handel samt påbyggnad av 100 lägenheter ovanpå befintlig byggnad.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, hotellrum etapp 1
Ombyggnation till 161 st hotellrum med tillhörande ytor.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
Renovering/restaurering av kulturhus i Södertälje kommun
Planer finns på renovering/restaurering av Gjuteriet.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser stambyte och renovering av ca 60 hotellrum.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till 35 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad till verksamhet för Waldorf grundförskola.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Avser ny entré samt en ny ishall vid Ljungbackens IP.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 36 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Sluttäckning av Tveta deponi, Södertälje
Avser sluttäckning av Tveta deponi i Södertälje kommun. Arbetet med sluttäckningen börjar så snart som möjligt och ska i dess helhet vara färdigt i början av år 2024. Etapp 1:1 ska färdigställas under 2020 samt option för ytterligare yta, Etapp 1:2 vilken ska påbörjas under 2021 och pågår till och med 2024
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Vattenskyddsåtgärder vid väg 522, Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Vattenskyddsåtgärder vid väg 576, Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt nya bussfickor.
Utbyte av bro över Mölnboån i Södertälje
Omfattar utbyte av befintlig betongbro över Mölnboån.
Rivning av sjukhusbyggnad i Södertälje kommun
Avser rivningsentreprenad för byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Södertälje kommun
Området omfattar totalt 722 möjliga anslutningar. 604 av de möjliga anslutningarna ligger på Mörkö och 118 på den intilliggande ön Oaxen. Målsättningen är att omkring 85% av samtliga fastigheter ska anslutas.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt rivningslov för del av befintlig verksamhet.
Borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken i Södertälje
Avser borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken. Dikena är belägna på båda sidor om Golfbanevägen i Södertälje kommun.
Byte av konvektion vid Igelstaverket, Södertälje
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Igelstaverket.
Upphandling av betonglego till Telge Återvinning AB
Avser inköp av betonglego till Telge Återvinning AB.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjukhus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus till livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förråd i Södertälje
Rivningslov och bygglov för tillbyggnad för komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang inglasning av uteplats.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lägenhet till entre.
Ombyggnad av gym i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bilförsäljningslokal till gym.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av uteplats.
Installation av reningsverk vid hushåll i Södertälje
Avser leverans och installation av reningsverk för tre hushåll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: