Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Markytan ska sänkas så att källaren på 5 st flerbostadshus ska bli bottenvåning och där planeras totalt 15 st nya lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter för grupp- och serviceboende i Södertälje
Avser ombyggnad av plan 1 och 2 till lägenheter för grupp- och serviceboende.
Reparation av bro i Södertälje
Underhåll av bro över industrispår och Verkstadsvägen i tpl Södertälje syd. Betongreparation/trapputbyte.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.
Ombyggnad av vind i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av vind till studentlägenheter.
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Renovering av garage i Hovsjö, Södertälje
Objektet avser stämpning och renovering garage 5 och stämpning av garage 7, Laveringen 6, Granövägen 62-77 samt Pastellen 6, Granövägen 96-113.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus.
Tillbyggnad av ungdomsbostad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av elevhem.
Demontage samt montage av slangfilterplan vid Igelstaverket i Södertälje
Avser demontage av befintligt slangfilterplan samt montage av nytt. Byggt år 1982, består 1080 st 6 metersslangar med en diameter på 128 mm. Demontage och montage av slangfilterplan, luckor, trycktankar, blåsrör, filter, filterkorgar, takplåt, inloppskanaler, dysrör etc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 5 st lägenheter.
Ny sandtvätt för pumpstation i Bastmora, Södertälje
Objektet avser entreprenad för att skapa en Sandtvätt för pumpstation, råvattenledning, Bastmora.
Ombyggnad av konferenslokal i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till konferenslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från vindsförråd till bostäder.
Tillbyggnad av förskola i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av cafeteria i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av transformatorstation till cafédel sittplatser.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Ändrad användning till hvb-verksamhet. Tillgänglighetsanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: