Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll järnvägsanläggning Svealandsbanan
Basunderhåll på Svealandsbanan samt Kolbäck-Rekarne och Eskilstuna-Flen.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Ny ställverksbrytare 11 kV vid Igelstaverket i Södertälje
Avser 11 kV ställverksbrytare (för el-ångpanna STG030, 30 MW) vid Igelstaverket i Södertälje.
Renovering av brygga i Södertälje
Avser renovering/ombyggnad av brygga längs stranden vid Saltsjögatan i Södertälje (gästhamn), Tälje 1:1 och 1:2.
Tillbyggnad av lager i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av radhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av takkupor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av butik till tandläkarverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av garage/verkstad till kontor.
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage).
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till skola.
Ombyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för byte av befintlig transformatorstation till ny prefabricerat.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsanläggning.
Ombyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av församlingshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till lokal/kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilation och va-installation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: