Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 2
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till kongress och störkök.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 3
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till spa.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 4
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 5
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper med ca 100 lägenheter per år. Totalt ca 500 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 1
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 3
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 4
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 5
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 6
Avser ROT-renovering av flerbostadshus. Kommer att utföras i etapper. Totalt ca 700 lägenheter.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till 35 hotellrum.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser renovering av ca 60 hotellrum.
Påbyggnad av butiker vid handelscentrum i Södertälje
Avser påbyggnad av butiker vid Vasa handelsområde.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Avser ny entré samt en ny ishall vid Ljungbackens IP.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje
Avser ombyggnad av konferensdelar, storkök samt kringytor.
Ombyggnad av spa i Södertälje
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 7
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Utbyggnad av Vallaskolans lokaler och idrottshall
Avser utbyggnad av grundskola samt nybyggnad av förskola, idrottshall samt bibliotek och fritidsverksamhet.
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Förmansvägen 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 & 2. Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Underhåll och reparation av bro i Södertälje
Omfattar reparation och underhåll av brons båda klaffpelare samt reparation av rullbana och växellåda.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Rivning av sjukhusbyggnad i Södertälje kommun
Avser rivningsentreprenad för byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Avser tillbyggnad av industrihus.
Cementstabilisering av hårdgjorda ytor vid avfallsanläggning i Tveta
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor med förbränningsrester/slaggrus genom cementstabiliserad inom Tveta avfallsanläggning. Bedömd storlek på yta som ska beläggas är ca 14 000 kvm.
Ombyggnad av bro över Hölöån söder om trafikplats Hölö
Bor över Hölöån 2 km söder om Tpl Hölö.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Renovering av bibliotek i Södertälje
Avser renovering efter vattenskada på barnavdelningen på Stadsbiblioteket.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Grundvattenskydd vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 och 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt två nya bussfickor.
Senior projektledare inom it samt styr/övervakning till projekt Ostlänken
Avser produktionsenheterna Södertälje/Trosa/Nyköping. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan för installation av va-anläggning.
Ombyggnad av storkök i Södertälje
Anmälan för ombyggnad av storkök.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan för ändring av va-anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt rivningslov för del av befintlig verksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Södertälje
Ansökan om marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om rivningslov för rivning av bostadspaviljoner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilationssystem Skyffeln 3,2,1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för håltagning branddörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: