Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Södertäljebron
Breddning av bron för att möjliggöra en utökning från två körfält till tre körfält i vardera riktningen. Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Muddring av kanal, Mälaren i Södertälje
Detta delprojekt består av 130 000 m3 muddring i Södertälje kanal och 430 000 m3 i Mälaren där muddringsområdena ligger i sträckningen mellan Hjulsta bro och hamngränsen i Köping. Massorna består av lera ca 70 %, friktionsmaterial ca 20 % och fast berg ca 10 %. Till entreprenaden hör även byggnation av 5 st erosionsskydd totalt ca 2 000 m2.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Ombyggnad av rökgasrening mm vid Igelstaverket i Södertälje
Objekten avser komplettering av rökgasrening samt ombyggnad av panna.
Anläggande av pålgrundad järnvägsbank i Södertälje
Två st nya järnvägsspår a 150 meter.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 3
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 2
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Utbyte av styr- och reglersystem vid Igelstaverket i Södertälje
Avser utbyte av resterande styrning och reglering i SattLine och flytta över all funktionalitet till befintligt 800xA/800M-system. Denna förfrågan avser flytt/ombyggnad av resterande SattLine IO med mjukvara till en befintlig ABB 800M PLC med nya remote IO. Ombyggnaden innebär att hela PVG100 styrs- och regleras av ett 800xA system.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar 17 st busshållplatser i paket 1 i Södertälje- och Haninge kommun. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-06-30.
Ny ställverksbrytare 11 kV vid Igelstaverket i Södertälje
Avser 11 kV ställverksbrytare (för el-ångpanna STG030, 30 MW) vid Igelstaverket i Södertälje.
Ombyggnad av bageri i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till bageri.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokaler till kontor med övernattningsmöjligheter.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning, ändrad planlösning samt utvändig ändring av industri.
Tillbyggnad av bensinstation i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av garage/verkstad till kontor.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av laboratorium till kontor (bgn 211).
Ombyggnad av omklädningsrum i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lager till personalutrymmen, omklädningsrum m m.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av förråd till samlingslokal samt utvändig ändring verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (garage).
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Södertälje
Bygglov för byte av befintlig transformatorstation till ny prefabricerat.
Ombyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: