Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 2
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till kongress och störkök.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 3
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till spa.
Renovering/restaurering av kulturhus i Södertälje kommun
Planer finns på renovering/restaurering av Gjuteriet.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till 35 hotellrum.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser stambyte och renovering av ca 60 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad till verksamhet för Waldorf grundförskola.
Påbyggnad av butiker vid handelscentrum i Södertälje
Avser påbyggnad av butiker vid Vasa handelsområde.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Avser ny entré samt en ny ishall vid Ljungbackens IP.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Södertälje
Avser stambyte i ett flerbostadshus med 32 lägenheter. Kommer att utföras i etapper.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 8
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 9
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Vattenskyddsåtgärder vid Malmsjöåsen
Skyddsåtgärder på väg 522 och 576 inom vattenskyddsområde bl a kantsten och vägräcke, dagvattenbrunnar och ledningar, vattenmagasin samt två nya bussfickor.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Sluttäckning av Tveta deponi, Södertälje
Avser sluttäckning av Tveta deponi i Södertälje kommun. Arbetet med sluttäckningen börjar så snart som möjligt och ska i dess helhet vara färdigt i början av år 2024. Etapp 1:1 ska färdigställas under 2020 samt option för ytterligare yta, Etapp 1:2 vilken ska påbörjas under 2021 och pågår till och med 2024
Utbyte av bro över Mölnboån i Södertälje
Omfattar utbyte av befintlig betongbro över Mölnboån.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Rivning av sjukhusbyggnad i Södertälje kommun
Avser rivningsentreprenad för byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Cementstabilisering av hårdgjorda ytor vid avfallsanläggning i Tveta
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor med förbränningsrester/slaggrus genom cementstabiliserad inom Tveta avfallsanläggning. Bedömd storlek på yta som ska beläggas är ca 14 000 kvm.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Södertälje kommun
Området omfattar totalt 722 möjliga anslutningar. 604 av de möjliga anslutningarna ligger på Mörkö och 118 på den intilliggande ön Oaxen. Målsättningen är att omkring 85% av samtliga fastigheter ska anslutas.
Utbyte av aggregat i fläktrum på flerbostadshus i Södertälje
Projektet avser i huvudsak utbyte av aggregat i fläktrum Humlestigen 1-20, samt Getingstigen 1-28. Berörda kvarter är kv. Skyffeln 1, kv. Skyffeln 2, kv. Skoveln 1 och kv. Skoveln 2 inkl. tillhörande allmänna arbeten.
Renovering av bibliotek i Södertälje
Avser renovering efter vattenskada på barnavdelningen på Stadsbiblioteket.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Södertälje
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av utbildningslokal.
Borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken i Södertälje
Avser borttagning av bottensediment och breddning av befintliga diken. Dikena är belägna på båda sidor om Golfbanevägen i Södertälje kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt rivningslov för del av befintlig verksamhet.
Byte av konvektion vid Igelstaverket, Södertälje
Avser byte av konvektion på panna 3 vid Igelstaverket.
Upphandling av betonglego till Telge Återvinning AB
Avser inköp av betonglego till Telge Återvinning AB.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan för installation av va-anläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan för ändring av va-anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av sjukhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjukhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av befintliga lokaler.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Bygglov för ändrad användning samt fasadändring av vårdbyggnad till lss.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang inglasning av uteplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av entresolplan.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för håltagning branddörr.
Ombyggnad av gym i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bilförsäljningslokal till gym.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lägenhet till entre.
Rivning av flerbostadshus i Södertälje
Ansökan om rivningslov för rivning av bostadspaviljoner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Anmälan för ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av uteplats.
Installation av reningsverk vid hushåll i Södertälje
Avser leverans och installation av reningsverk för tre hushåll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: