Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Påbyggnad av Bostäder i Södertälje
Planer för ombyggnad av befintligt garage till lokaler för handel samt påbyggnad av 100 lägenheter ovanpå befintlig byggnad.
ROT renovering av flerbostadshus mm i Södertälje, etapp 2
Totalt för etapp 1-3 så rotrenoveras ca 600 lgh och eventuellt blir det påbyggnad av 40-50 st lägenheter, som hamnar på nionde våningen. Angående påbyggnaden så saknar man beslut.
Ombyggnad av plankorsning vid Solviks grindar
Ombyggnad till planskild lösning. En ny vägbro på ca 120 meter planeras över järnvägen ca 25 meter öster om befintlig plankorsning.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till ca. 30-40 hotellrum.
Påbyggnad av butiker vid handelscentrum i Södertälje
Avser påbyggnad av butiker vid Vasa handelsområde.
Byte av fjärrvärmeledningar i Södertälje
Telge Nät Ab avser att upphandla utförandeentreprenad för mark och ledningsarbeten för ett projekt kallat Villagatan Etapp D och villagatan Etapp E.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 6
Totalt 337 lägenheter i 9 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper per huskropp.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Rot-renovering i flerbostadshus i Södertälje
Förmansvägen 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 & 2. Totalt 443 lägenheter i 7 huskroppar. Projektet är uppdelat i etapper.
Mark och ledningsarbeten i Södertälje
Avser fjärrvärme, va-ledningar, el samt stadsnät och är beläget i gångbana längs med Morabergsvägen. Denna upphandling är en del av en större reinvestering där man på sikt planerar för att reinvestera längre sträckor av Morabergsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Underhåll och reparation av 5 st broar i Södertälje
Denna upphandling avser Reparation och underhåll av 5 broar i Södertälje. Nr 1 : Påfart Gc-väg till Mälarbron, norra bron 2-579-3, Nr 2 : Påfart Gc-väg till södra bron 2-579-4, Nr 3 : Stockholmsvägen norr om Aspengrensvägen 2-617-1, Nr 4 : Avfartsramp från Mälarbron, västra sidan 2-1137-1 samt Nr 5 : Under Mälarbron västra Kanalgatan 2-1292-1.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Permanent bygglov för ändrad användning av industri till skola.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Avser mark och ledningsarbeten för projekt Uthamnsvägen Södra Nedre del 3. Innefattar fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Tillbyggnad av bilverkstad i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av verksamhet till restaurang, konferens och hotell.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från militär anläggning till lager/kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning från bastulokal/dusch till lägenhet.
Ombyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för utvänding ändring, ombyggnation samt marklov för kyrka.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av tandläkarmottagning till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av parhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Södertälje
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet, en lägenhet blir två.
Tillbyggnad av enbostadshus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Marklov för utbyggnad av befintlig parkering (b921).
Tillbyggnad av skärmtak vid industrihus i Södertälje
Tillbyggnad av skärmtak vid lagerlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: