Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av terminal i Sigtuna
Effektivitetshöjning av Arlandas Pir B. Ytterligare ytor för resenärer och en ökad möjlighet till att boarda plan via buss skapas.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter
Ombyggnad av ventilation på kontor i Sigtuna
Avser rivning av befintliga ventilationssystem och ersättning med nya ventilationssystem. Kontorsbyggnaden är ca 7200 kvm BTA.
Ny rampyta vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser både rivning av befintlig beläggning och anläggning av ny betongplatta på mark samt asfaltering, el och markarbeten på ramp FA på Airside.
Finplanering för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:3
Avser finplanering av gata, torg och parker i Sigtuna Stadsängar detaljplan 1. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser påbyggnad av befintligt parkeringshus, P-Hus P53 i anslutning till Terminal 5, på Stockholm-Arlanda Airport.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Busstankningssystem vid bussdepå i Märsta
Omfattar projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för två tvätthallar och ett utomhusspår på Märsta bussdepå.
Tvätt- och reningsanläggning till bussdepå i Märsta
Projektering, leverans och installation av en tvätt- och reningsanläggning samt våtdammsugaranläggning till Märsta bussdepå.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Ramavtal avseende trygghetslarm i Sigtuna
Option tom 2025-08-31.Trygghetslarm oavsett boendeform
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St. Pers kyrkoruin är en tidigare kyrkobyggnad som beståer av kor med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samt ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårt lands äldsta kryssvalv
Tillbyggnad av värmecentral i Sigtuna
Denna entreprenad omfattar projektering, planering och arbeten för att etablera geoenergianläggning med tillkommande byggnad i anslutning till miljöhuset i området som består av 32 lägenheter i en- och tvåvåningsbyggnader.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ombyggnad/tillbyggnad av fraktterminal.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av produktionslokal i Sigtuna
Ändrad användning från butikslokal till verksamhetsytor.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av garage i Sigtuna
Ombyggnation av garage., Marklov för utfyllnad av marknivå. Södertil 16:4.
Tillbyggnad av personallokal i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av enbostadshus samt carport.
Rivning av bensinstation i Sigtuna
Anmälan om rivning skärmtak, drivmedelsanläggningar inkl cisterner.
Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Anökan om rivningslov för bostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov ( Roserdberg 1:144 & 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för uppställningsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för ändring av marknivån.
Ombyggnad av styr och övervakning i fastighet i Sigtuna kommun
Avser installation av styr och övervakningssystem.
Nya dagljustuber vid förskolor i Sigtuna
Uppdraget avser dagsljustuber i Granby och Odensala FSK.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: