Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager med ca 7500 kvm.
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter
Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Ombyggnad av ventilation på kontor i Sigtuna
Avser rivning av befintliga ventilationssystem och ersättning med nya ventilationssystem. Kontorsbyggnaden är ca 7200 kvm BTA.
Utveckling av torg och centrumbebyggelse i Sigtuna
Avser utveckling av hamnplan i Sigtuna. Planer finns för anläggande av torg, parkering och restaurang/centrumverksamhet. Området består idag av en grusyta.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser påbyggnad av befintligt parkeringshus, P-Hus P53 i anslutning till Terminal 5, på Stockholm-Arlanda Airport.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Tvätt- och reningsanläggning till bussdepå i Märsta
Projektering, leverans och installation av en tvätt- och reningsanläggning samt våtdammsugaranläggning till Märsta bussdepå.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Busstankningssystem vid bussdepå i Märsta
Omfattar projektering, leverans och installation av tankningsanläggning för två tvätthallar och ett utomhusspår på Märsta bussdepå.
Ombyggnad av park och väg/gata i Sigtuna
Upprustning av Borgmästarängen.
Ramavtal avseende trygghetslarm i Sigtuna
Option tom 2025-08-31.Trygghetslarm oavsett boendeform
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ombyggnad/tillbyggnad av fraktterminal.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Anmälan om installation av ny ventilation hus 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Anmälan om installation av ny ventilation hus 8.
Tillbyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov tillbyggnad av kontorsbyggnad, tidsbegränsat tom 2024-10-xx.
Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Anökan om rivningslov för bostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av omklädningsrum och verkstad i Sigtuna
Ombyggnad av befintligt arkiv till lokaler för verkstad och omklädning.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov ( Roserdberg 1:144 & 11:92).
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för uppställningsyta.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sigtuna
Tillbyggnad av enbostadshus samt carport.
Ombyggnad av garage i Sigtuna
Ombyggnation av garage., Marklov för utfyllnad av marknivå. Södertil 16:4.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ändrad användning från lokal till bostad.
Nya dagljustuber vid förskolor i Sigtuna
Uppdraget avser dagsljustuber i Granby och Odensala FSK.
Ombyggnad av styr och övervakning i fastighet i Sigtuna kommun
Avser installation av styr och övervakningssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: