Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad Arlandastad (Eurostop) Sigtuna
Ombyggnad Eurostop Arlandastad.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av flygledningscentral på Arlanda flygplats
Avser utbyggnad av flygledningscentralen på Arlanda under pågående drift.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser bostäder på Valsta centrums tak. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Ombyggnad av Trafikplats Måby
Avser ombyggnad av trafikplatsen med nya av- och påfarter.
Tillbyggnad med ny flygel till hotell i Sigtuna
Avser en ny flygel med ca 40 nya rum, gym samt att inom befintlig byggnad utföra restaurangkök, matsal, lastintag, hiss samt bergvärmeanläggning mm.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Utbyggnad av Lidls centrallager med ca 13000 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ventilation och entresolplan på industribyggnad.
Ombyggnad av terminal i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnation av terminalbyggnad samt ändrad användning från kontor till publika ytor.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av marknivå av industribyggnad.
Reparation av broar vid Arlanda
Åtgärder för betongskador på pelare samt tätskikt.
Korsningslösning och signalanläggning vid väg 263 i Märsta
Signalombyggnad och ny kommunal anslutning norrifrån i befintlig korsning mellan väg 263 och 859. Trimning av trafiksignal i korsningen väg 263, Bristagatan. Trafiksäkrare utfart från Arlanda Golfbanan. Korsningen stängs och flyttas till korsning väg 263 och 273. Ny trafiksignalanläggning samt ny anslutande väg söderifrån i korsning väg 263 och 273.
Ombyggnad av skola i Sigtuna
Anmälan om ytskiktsrenovering samt komplettering av el, luft, rör.
Restaurering av S:t Olofs kyrkoruin i Sigtuna
St Olofs kyrkoruin består av ett treskeppigt kor med absid, ett litet tvärskepp och ett mäktigt torn som smalnar av uppåt över korsmitten. St Olof kyrkoruin är belägen på kyrkogården väster om Mariakyrkan i Sigtuna.
Tillbyggnad av industrihus i Sigtuna
Avser tillbyggnad av kallförråd och skärmtak samt mindre ombyggnad av befintlig lokal.
Installation av bergvärme mm i nämndhus i Sigtuna
Avser installation av bergvärme och uppkoppling av anläggningen tillsammans med ventilationen.
Installation av bergvärme på Rävsta skola i Sigtuna
Avser installation av bergvärme på Rävsta skola.
Installation av bergvärme i Husby Bygdeförening i Sigtuna
Avser bergvärme installation och konvertering till vattenburen värme.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Tillbyggnad av värmeverk i Sigtuna
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av värmecentral.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för påbyggnad av befintligt parkeringshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av konferensrum till lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser tillbyggnad av flerbostadshus för större utrymme för frisörsalong, café och cykelförråd.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Ombyggning av foajen med rivning av väggar och utökat konferensutrymme i kommunhus.
Ombyggnad av kontor i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av kontorslokal för hyresgästanpassning.
Ombyggnad av sophus i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ombyggnad av garage till miljörum.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyggnad av parkering.
Ombyggnad av nätstation i Sigtuna
Ansökan om bygglov för utbyte av nätstation.
Ombyggnad av förråd i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Ansökan om marklov för schaktning.
Rivning av förskola i Sigtuna
Ansökan om rivningslov för lokal.
Avlägsning av dagvattenledning samt återställande av mark i Sigtuna
Uppdraget avser att avlägsna nergrävd ledning för dagvatten samt återställande av mark på fastigheten Rävsta 5:59 i Sigtuna kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: