Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Märsta-Uppsala
Kontaktledningsupprustning (hängverkutliggare). Lågspänning.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Ombyggnad av markarbete i Arlandastad
Arlandastad Holding AB är markägare men kommunen kommer hålla i projektet. Husen på: 1401077
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Avser bostäder på Valsta centrums tak. Oklart om det blir hyres- eller bostadsrätter.
Ny rampyta vid Stockholm-Arlanda Airport
Avser både rivning av befintlig beläggning och anläggning av ny betongplatta på mark samt asfaltering, el och markarbeten på ramp FA på Airside.
Ombyggnad av long stay hotell i Sigtuna
Ombyggnad av kontor till long stay hotell med 42 lägenheter.
Finplanering för ny stadsdel i Sigtuna, Etapp 1:3
Avser finplanering av gata, torg och parker i Sigtuna Stadsängar detaljplan 1. Totalt kommer ca 630 nya bostäder samt ca 27800 kvm BTA handel och centrumfunktioner byggas. Flera olika byggherrar kommer att bebygga området, upp till 20 enskilda etapper beroende på hur utformningen går.
Ombyggnad av utomhusbad i Märsta
Ur investeringsbudget 2019-2021. Avser upprustning av Midgårdsbadet, utebad, med renovering av dess reningsdamm.
Ombyggnad av klassrum i Sigtuna
Den gamla simbassängen ska byggas igen och bli undervisningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sigtuna
Ändrad användning av kontor till bostäder.
Tillbyggnad av lager i Sigtuna
Tillbyggnad av lager.
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St. Pers kyrkoruin är en tidigare kyrkobyggnad som beståer av kor med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samt ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårt lands äldsta kryssvalv
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Tillbyggnad av värmecentral i Sigtuna
Denna entreprenad omfattar projektering, planering och arbeten för att etablera geoenergianläggning med tillkommande byggnad i anslutning till miljöhuset i området som består av 32 lägenheter i en- och tvåvåningsbyggnader.
Rivning av butik i Sigtuna
Rivning av butiksbyggnad.
Rivning av kallgarage i Sigtuna
Rivning av kallgarage.
Tillbyggnad av garage i Sigtuna
Tillbyggnad av garage med omklädningsrum.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av terminal i Sigtuna
Tillbyggnad av terminalbyggnad.
Ombyggnad av konferenslokal i Sigtuna
Anmälan om ändrad planlösning av befintligt konferensrum.
Tillbyggnad av servering i Sigtuna
Tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av lägenhet i Sigtuna
Ändrad användning från lokal till 2 st lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Sigtuna
Marklov för markuppfyllnad.
Rivning av barack i Sigtuna
Rivning av mögelskadade baracker/moduler.
Rivning av enbostadshus i Sigtuna
Rivning av nedbrunnet hus.
Rivning av bensinstation i Sigtuna
Anmälan om rivning skärmtak, drivmedelsanläggningar inkl cisterner.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Avser mindre ombyggnad och utökning av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för förskola, tidsbegränsat.
Ombyggnad av styr och övervakning i fastighet i Sigtuna kommun
Avser installation av styr och övervakningssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: