Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Ombyggnad till nytt servicecenter/kontaktcenter i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av Alceahusets entréplan till nytt kontakt/servicecenter för Österåkers Kommun, BTA ungefär 570 m2. Ombyggnaden medför ny receptionsdel, kontorsdel, mötesrum samt personalutrymmen.
Renovering av garage i Åkersberga
Renovering av skador i bl.a. pelare och bjälklag samt avsaknad av tätskikt på övre plan på ett garage på Norrgårdsvägen i Åkersberga.
Upprustning av fd oljelagret Härsbacka i Österåkers kommun
Entreprenaden avser: En port med galler monteras i gruvmynningen, Befintlig ventilation i gruvans valv öppnas upp för bättre cirkulation, Ett lyftanordningssystem monteras i valvet för att lyfta in pumpar och annan tung utrustning, Tillgängligheten ner till flytanordning förbättras med en ny trappa samt Rivning och bortforsling av befintlig oljecistern på fastigheten.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Flytt av busshållplats, ny gc-väg mm i Åkersberga
Avser två nya busshållplatser norr om Sjökarbyskolan. Till busshållplatsen i östra sidan anläggs en cykelparkering och en ny gång- och cykelväg. Vid befintliga busshållplatserna anläggs en avlämningszon för skjutsande föräldrar. I entreprenaden ingår schakt, belysning, dagvatten, asfalt mm.
Utbyte av konstgräs på Margretelunds IP, Åkersberga
Avser utbyte till granulatfritt konstgräs på Margretelunds IP.
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen (sträckan Mikaelsvägen-Generalsvägen).
Ombyggnad av gym i Österåker
Ombyggnad av butik/lager till yogastudio/gym samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av enbostadshus till flerbostadshus Östanå 1:30.
Ombyggnad av tvätthall i Österåker
Ombyggnad av garage till tvätthall.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: