Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Utbyggnad av VA-ledningar i Nyhagen, Österåker
Området är ett omvandlingsområde som ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Det ska också byggas två pumpstationer, en stor med överbyggnad och en mindre. Området består av ca 55 hushåll fördelat på fyra olika vägar.
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Hyresgästanpassning för ändrad användning av lokal från butik till restaurang (pacos).
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av husbyggnation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av flerbostadshus - inredning av källarlokaler till lägenheter.
Ombyggnad av väg/gata i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser breddning av trottoar och justeringar.
Tillbyggnad av affärshus i Österåker
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av förråd/utställningshall till café (stallbyggnaden).
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av garage i Österåker
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av sophus i Österåker
Tillbyggnad av sophus med carportdel.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Avser Ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och komplementbyggnader.
Rivning av parhus i Österåker
Rivning av parhus.
Rivning av skorsten i Österåker
Rivning av skorsten.
Tillbyggnad av brandstation i Österåker
Tillbyggnad av brandstation med gym på ca 10-20 kvm.
Ombyggnad gc-väg i Österåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Svinninge
Ombyggnad av gc-väg längs Svinningevägen, sträcka Valsättravägen och Söralidsvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: