Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Renovering av bostäder i Österåker
Renovering av bostäder i slottsmiljö.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Nytt ledningsfack mm i Österåker
TALJ - Täljö (ÄT841). 70/20 kV. Nytt 70 kV-ledningsfack och nollpunktbildarfack.
Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Österåker
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av komplementbyggnad samt anläggande av murar och pool.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad på Svinninge 1:219 och Svinninge 1:100.
Rivning av uthus i Österåker
Rivning av uthus (vedbod/förråd).
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för renovering av brygga.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild VA-anläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad Svartgarn 2:662,2:338.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:282,1:281,1:280,1:279,1:285,1:286,1:287,1:288,1:283,1:284.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad Hacksta 1:80,1:81.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Nybyggnad av garage och gäststuga samt tillbyggnad av bostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: