Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Avser om-, till- och nybyggnad av anstalt i Österåker med ca 144 platser.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012. Etapp 2 (denna etapp) sträcker sig från Gröndalsvägen vidare ca 1,2 km till Gårdslötsvägen. I entreprenaden ingår utförande av gång- och cykelväg, belysning längs vägen, samt byggnation av busshållplats. Byggnation av VA samt förläggning av kanalisation för tele, fiber och el ingår också.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Ombyggnad av bostäder i Österåker
Ombyggnad av bostäder i slottsmiljö.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Åkersberga
Avser renovering av befintliga hissutrustningar i hisschakt och maskinrum på Norrgårdsvägen 3C, 23 och 25. Option på ytterligare modernisering av hissar (Etapp 4-6).
Renovering och upprustning av Slussholmen i Åkers kanal
Avser renovering och upprustning av Slussholmen.
Renovering av parkeringsgarage i Åkersberga
På grund av skador i bl a pelare och takytor samt en spricka utmed vägg mot Norrgårdsvägen ska garaget renoveras. Norrgårdsvägen 13-17 i Åkersberga.
Markarbeten i Svinninge, Österåker
Ur kommunens investeringsbudget. Avser skötsel och upprustning av Strandängarna i Svinninge för att göra mer tillgängliga för allmänheten.
Tillbyggnad av skola i Österåker
Tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Ombyggnad av läkarcentral i Österåker
Ändring av bostad till lokaler.
Ombyggnad av idrottshall i Österåker
Ombyggnad lokaler till omklädningsrum och toalett (sporthallen).
Ombyggnad av förråd i Österåker
Om- och tillbyggnad av rangehus/förråd till "half way house".
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostäder, Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbostadshus Svinninge 1:287,1:286,1:288.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivåer - valsjöberget norra.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus (delvis nedbrunnet).
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Österåker
Sjöräddningssällskapet - frågor gällande förlängning av brygga och utökning av stationshus.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för utökning av brygga.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för förskola i kontors- och industrilokaler (t.o.m 2025-06-30).
Tillbyggnad av uthus i Österåker
Tillbyggnad av uthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: