Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Ombyggnad för Psykiatrisk mottagning i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av del av Alceahusets plan 1 till psykiatrisk mottagning. Ombyggnaden berör ca 825 kvm.
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Stockholms län
Omfattar ca 14 busshållplatser i Österåker och Norrtälje kommuner längs väg 77, 276, 1017, 1017.1, 1032, 1149 och enskild väg Ramsta. Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden till och med 2020-10-30.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Hyresgästanpassning för ändrad användning av lokal från butik till restaurang (pacos).
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga, Etapp 1
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen. Hela sträckan avser Mikaelsvägen-Generalsvägen, denna del avser Mikaelsvägen - Kvarnåsvägen.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Avser att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk samt säkra passager över Österskärsvägen till och från Östra Kanalstaden.
Tillbyggnad av restaurang i Österåker
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av väg/gata i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser breddning av trottoar och justeringar.
Ombyggnad av affärshus i Österåker
Installation av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Om- och tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad Svartgarn 2:663,2:664.
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad.
Rivning av carport i Österåker
Rivning av del av carport.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av traktorgarage.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för utökning av brygga.
Tillbyggnad av brandstation i Österåker
Tillbyggnad av brandstation med gym på ca 10-20 kvm.
Ny beläggning på Manfred Bondes väg Åkersberga
Vägen kommer att få ny beläggning samt en del av gångbanorna kommer att beläggas om.
Ombyggnad gc-väg i Österåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Svinninge
Ombyggnad av gc-väg längs Svinningevägen, sträcka Valsättravägen och Söralidsvägen.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Förhandsbesked om ombyggnad av kontorsbyggnad till lokaler för båtuppställning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: