Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012.
Ombyggnad av skola i Åkersberga, Etapp 2
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i huvudlänga samt fläktrum på vind. 2st paviljonger ska även anpassas.
Ombyggnad till nytt servicecenter/kontaktcenter i Alceahuset, Åkersberga
Avser ombyggnad av Alceahusets entréplan till nytt kontakt/servicecenter för Österåkers Kommun, BTA ungefär 570 m2. Ombyggnaden medför ny receptionsdel, kontorsdel, mötesrum samt personalutrymmen.
Ny- och omläggning av dagvattentrummor samt hårdgöring av ytor i Åkersberga
Objektet avser anläggande av nya dagvattentrummor i ett befintlig delvis öppet dike samt byta ut två befintliga trummor. Detta inkluderar även delen under Sågvägen. Åtgärderna berör en sträcka på totalt cirka 280 meter.
Återställande av upplagsområde i Åsättra, Ljusterö
Objektet avser återställande av upplagsområde för muddermassor, markytan ska efter återställandet användas som naturmark.
Tillbyggnad av industrihus i Österåker
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Flytt av busshållplats, ny gc-väg mm i Åkersberga
Avser två nya busshållplatser norr om Sjökarbyskolan. Till busshållplatsen i östra sidan anläggs en cykelparkering och en ny gång- och cykelväg. Vid befintliga busshållplatserna anläggs en avlämningszon för skjutsande föräldrar. I entreprenaden ingår schakt, belysning, dagvatten, asfalt mm.
Utbyte av konstgräs på Margretelunds IP, Åkersberga
Avser utbyte till granulatfritt konstgräs på Margretelunds IP.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Ombyggnad av orangeri till bostad.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och uthus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Österåker
Rivning av garage.
Rivning av uthus i Österåker
Rivning av uthus.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ändring och tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Till- och ombyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av hamn i Österåker
Tillbyggnad av båthamn.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus och uppförande av mur.
Tillbyggnad av sophus i Österåker
Tillbyggnad av hus för källsortering.
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Inredning av ytterligare bostad - bygglovfri åtgärd.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande husbyggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Österåker
Ändring av bostad till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: