Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012. Etapp 2 (denna etapp) sträcker sig från Gröndalsvägen vidare ca 1,2 km till Gårdslötsvägen. I entreprenaden ingår utförande av gång- och cykelväg, belysning längs vägen, samt byggnation av busshållplats. Byggnation av VA samt förläggning av kanalisation för tele, fiber och el ingår också.
Ombyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 3
Avser ombyggnad av GC-väg.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Ombyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 4
Avser ombyggnad av GC-väg.
Ombyggnad av väg 276 i Österåker
Ny cirkulationsplats, samordning av busshållplatser.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Åkersberga
Avser renovering av befintliga hissutrustningar i hisschakt och maskinrum på Norrgårdsvägen 3C, 23 och 25. Option på ytterligare modernisering av hissar (Etapp 4-6).
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Tillbyggnad av skola i Österåker
Tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Flerbostadshus - brf slussen - slussbrovägen nr 43-53.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändras användning av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av enbostadshus i Österåker
Ändrad användning av del av restaurang/hotell till bostadshus samt strandskyddsdispens för bygglovfria åtgärder.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och uthus.
Rivning av förråd i Österåker
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för utökning av brygga.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Tidsbegränsat lov för förskola i kontors- och industrilokaler (t.o.m 2025-06-30).
Tillbyggnad av uthus i Österåker
Tillbyggnad av uthus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Österåker
Ombyggnad lokaler till omklädningsrum och toalett (sporthallen).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: