Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Utbyggnad av VA-ledningar i Nyhagen, Österåker
Området är ett omvandlingsområde som ska förses med kommunalt vatten och avlopp. Det ska också byggas två pumpstationer, en stor med överbyggnad och en mindre. Området består av ca 55 hushåll fördelat på fyra olika vägar.
Om- och tillbyggnad av skola i Österåker
Avser om- och tillbyggnad av befintlig skola i olika etapper. Totalt omfattar objektet ca 3000 m2.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Ombyggnad av byggvaruhus i Österåker
Nybyggnad av lagerhall och om- och tillbyggnad av affärsbyggnad (byggmax).
Ombyggnad av skolgård i Åkersberga, Etapp 3
Ombyggnad av skolgården vid Österskärsskolan.
Renovering av garage i Åkersberga
Renovering av skador i bl.a. pelare och bjälklag samt avsaknad av tätskikt på övre plan på ett garage på Norrgårdsvägen i Åkersberga.
Upprustning av fd oljelagret Härsbacka i Österåkers kommun
Entreprenaden avser: En port med galler monteras i gruvmynningen, Befintlig ventilation i gruvans valv öppnas upp för bättre cirkulation, Ett lyftanordningssystem monteras i valvet för att lyfta in pumpar och annan tung utrustning, Tillgängligheten ner till flytanordning förbättras med en ny trappa samt Rivning och bortforsling av befintlig oljecistern på fastigheten.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Om- och tillbyggnad av restaurang (mcdonalds).
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga, Etapp 1
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen. Hela sträckan avser Mikaelsvägen-Generalsvägen, denna del avser Mikaelsvägen - Kvarnåsvägen.
Ombyggnad av restaurang i Österåker
Ändrad anvädning av lokal från butik till restaurang (pacos).
Ombyggnad av väg/gata i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser breddning av trottoar och justeringar.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga, Etapp 2
Planerat projekt ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen. Hela sträckan avser Mikaelsvägen-Generalsvägen, denna del avser Kvarnåsvägen - Generalsvägen.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av husbyggnation.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Avser Ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Påbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av tvätthall i Österåker
Ombyggnad av garage till tvätthall.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Ombyggnad av cafeteria i Österåker
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av förråd/utställningshall till café (stallbyggnaden).
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Österåker
Rivning av fritidshus och uthus.
Rivning av parhus i Österåker
Rivning av parhus.
Ombyggnad gc-väg i Österåker
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av sluss i Österåker
Slussen, vattenreglering och slussportar.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: