Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 276 mellan Rosenkälla-Åkersberga, etapp 4
Ny cirkulationsplats vid Sockenvägen, en lokalväg norr om väg 276, gc-bro, busshållplatser.
Renovering av bostäder i Österåker
Renovering av bostäder i slottsmiljö.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Utbyggnad av särskilt boende för äldre i Mellansjö
Utbyggnad av äldreboende med 10st platser på totalt ca 1000 kvm. Den nya byggnaden ska länkas samman med det befintliga trygghetsboendet.
Ombyggnad av bro i Österåker
Byte av brobana mm.
Ombyggnad av väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Tillbyggnad av restaurang i Österåker
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild VA-anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Ändring av bärande konstruktion och ändrad planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare en bostad Svinninge 1:282,1:281,1:280,1:279,1:285,1:286,1:287,1:288,1:283,1:284.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad Hacksta 1:80,1:81.
Tillbyggnad av enbostadshus i Österåker
Bygglovfri åtgärd - tillbyggnad av huvudbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus och komplementbyggnad på Svinninge 1:219 och Svinninge 1:100.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.
Tillbyggnad av fritidshus i Österåker
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Komplettering av befintlig anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: