Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 2
Avser en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Den första etappen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen byggdes ut under 2011-2012. Etapp 2 (denna etapp) sträcker sig från Gröndalsvägen vidare ca 1,2 km till Gårdslötsvägen. I entreprenaden ingår utförande av gång- och cykelväg, belysning längs vägen, samt byggnation av busshållplats. Byggnation av VA samt förläggning av kanalisation för tele, fiber och el ingår också.
Ombyggnad av park mm i Österåker
Avser ombyggnad av park med ny temalekplats, gångväg, scen och nya sittplatser mm.
Ombyggnad av bostäder i Österåker
Ombyggnad av bostäder i slottsmiljö.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Åkersberga
Avser renovering av befintliga hissutrustningar i hisschakt och maskinrum på Norrgårdsvägen 3C, 23 och 25. Option på ytterligare modernisering av hissar (Etapp 4-6).
Renovering och upprustning av Slussholmen i Åkers kanal
Avser renovering och upprustning av Slussholmen.
Renovering av parkeringsgarage i Åkersberga
På grund av skador i bl a pelare och takytor samt en spricka utmed vägg mot Norrgårdsvägen ska garaget renoveras. Norrgårdsvägen 13-17 i Åkersberga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Österåker
Brf strandpromenaden (lägenheter + uthyrningslokal) - kanalvägen 2c - 10.
Ombyggnad av läkarcentral i Österåker
Ändring av bostad till lokaler.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Österåker
Ändring av enbostadshus till tillfälligt boende.
Ombyggnad av förskola i Österåker
Äppellundens förskola.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande markåtgärder inför husbyggnation, Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering, Rivning av byggnad Hacksta 1:51.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markuppfyllnader i anslutning iordningställande av ny lekpark.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivåer - valsjöberget norra.
Ombyggnad av förråd i Österåker
Om- och tillbyggnad av rangehus/förråd till "half way house".
Tillbyggnad av lägenhet i Österåker
Bygglovfri åtgärd - inredning av ytterligare bostäder, Bygglovfri åtgärd - nybyggnad av komplementbostadshus Svinninge 1:287,1:286,1:288.
Rivning av enbostadshus i Österåker
Rivning av enbostadshus (delvis nedbrunnet).
Rivning av uthus i Österåker
Rivning av uthusbyggnader.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Österåker
Sjöräddningssällskapet - frågor gällande förlängning av brygga och utökning av stationshus.
Ombyggnad av förråd i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av altan, renovering av brygga och fiskebod samt röjning av sly och träd.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ändring av brygga.
Tillbyggnad av samlingslokal i Österåker
Tillbyggnad av samlings/kurslokal för scoutverksamhet.
Utbyte av belysning vid återvinningscentral i Åkersberga
För att öka nuvarande belysningsnivå samt för att sänka energiförbrukning av befintligt belysningssystem ska befintlig allmän- och arbetsplatsbelysnings armaturer monterade på stolpar samt i belysningsmaster inom området bytas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: