Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Paket 1 - E18 Norrtälje, paket 2 (option) - E18 Jakobsberg, paket 3 - E4 Södertälje. A-klassade bergskärningar.
Om- och nybyggnad av tvätthallar mm vid Norrtälje bussdepå
Tvätt- och reningsanläggningen består av: Två tvättmaskiner; en genomfartstvättmaskin, en rörlig vägghängd portalmaskin med två borstar samt en reningsanläggning. Entreprenaden omfattar även demontering och bortforsling av befintliga maskiner och utrustning. Byggarbeten upphandlas i en separat entreprenad.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Tillbyggnad av färjeläge i Furusund
Tillbyggnad av färjevaktarstuga, markarbeten.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Byte av konstgräsplan vid Sportcentrum i Norrtälje
Avser tillhandahållande och utbyte av konstgräs på en fotbollsplan på Norrtälje Sportcentrum.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kalllagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Förhandsbesked för ombyggnad/ändrad användning av del av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Norrtälje
Ändrad användning från boende till daglig verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnad, industribyggnad på fastigheterna Alen 1, Alen 3 samt Tälje 3:250.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 6 lägenheter inom flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av tre lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av folkets hus i Norrtälje
Anmälan för installation/utbyte av två bef. hissar i Folkets Hus Hallstavik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Norrtälje
Anmälan om ändring gällande utnyttjande av garage.
Ombyggnad av byggvaruhus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd i byggvaruhus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Avser 3 fastigheter som ska anslutas till det kommunala va-nätet.
Tillbyggnad av vandrarhem i Norrtälje
Avser mindre tillbyggnad av vandrarhem med en veranda.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av gäststuga i Norrtälje
Bygglov - för ändrad användning av komplementbyggnad (lada) från verkstad till gästrumsdel samt installation av eldstad och fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningslov för rivning av två byggnader.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang (tvättvagnsförråd).
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användning i komplementbyggnad.
Ombyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för ändring av småbåtshamn.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning samt bygglov för stödmur för tillgänglighetsanpassning av busshålssplatser på Lågarö S:1, Gräddö 3:90 och Gräddö S:9.
Tillbyggnad av kiosk i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för utökning av parkeringsplats.
Ombyggnad av fritidshem i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till fritidsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: