Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till 50 000 pe. Uppdraget omfattas av projektering gällande process, maskin, bygg, mark, VVS och el/styr avseende om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av en busstvätthall i Norrtälje
Projektet avser om och tillbyggnad av en buss tvätthall.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Ombyggnad av rökgasrening till fastbränslepannor i Norrtälje
Norrtälje Energi avser att installera elektrofilter som kompletterande rökgasrening på pannorna FB1 och FB2, hetvattenpannor för fuktigt biobränsle på roster. Upphandlingen omfattar leverans och montage av två kompletta elektrofilter med efterföljande nya rökgasfläktar samt tillhörande rökgaskanaler för anslutning till befintlig anläggning. Elektrofiltren ska vara utrustade med varsin komplett askhantering.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Anläggande av fibernät för bredband i Norrtälje Inre Skärgård
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Norrtälje Inre Skärgård GSF.
Ommålning samt betongreparationer på bro över Väddö kanal i Älmsta
Objektet avser utförande av betongreparationer i klaffkammare, bättringsmålning av stål på broklaff och pendelbock, ommålning av brolager, nytt ytavlopp, tätning av broklaff mot klaff-kammare samt utbyte av räckesståndare på bro 2-11-1 över Väddö kanal vid Elmsta på väg 283 inom Norrtälje kommun, Stockholms län.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Renovering av våtutrymmen värdshus i Norrtälje
Avser utbyte/komplettering av befintliga hotellrumsdörrar i 4st byggnader samt ombyggnad av befintliga våtutrymmen i 3st byggnader tillhörande Lidö Värdshus. Totalt omfattas 28st hotellrumsdörrar varav 12st är dörrar i Klass EI30 vilka kompletteras med rökgaslist. Vid Byte av Hotellrumsdörrar ingår även anpassning och återställning av vägg- & golvytor till lika befintligt. Ombyggnaden av våtutrymmen omfattar totalt 7st WC, 1st WC/Dusch och 4st Duschar. I entreprenaden ingår även rivning (bygg & installationer), nya installationer samt komplettering och anpassning av nya installationer till befintliga installationer.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 10
Planerat projekt efter tidigare hus, projnr 926885. Uppskattad start. K-märkt
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad med kyl, garage och mottagningsstall och nybyggnad av gödselbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad.
Rivning av industrihus i Norrtälje
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Ändrad användning från café/butik/handel till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Tillbyggnad av småbåtshamn.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Rivning av fritidshus och förråd på Varsvik 9:2 samt rivning av fritidshus och vedbod på Skebo 1:337.
Ombyggnad av våtutrymmen på vandrarhem Kapellskär, Gräddö
Ombyggnaden omfattar 2 st WC, 4 st WC/Dusch, 1 st Dusch och 1 st städ. På bottenvåningen i anslutning till entrén byggs 1 st WC/Dusch och 1 st städ om till 1 st RWC/D. RWC/D skall utföras tillgänglighetsanpassad.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Norrtälje
Utbyggnad av matsal i aktivitetshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: