Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Norrtälje kommun
Avser ombyggnad av befintlig hushållsavfalls omlastningsanläggning till en kombinerad hushålls-och matavfallsomlastnings anläggning. Förslaget är en sänkning av den nedre planen med ca 1000 mm för att möjliggöra direkttömning av insamlingsbil i container. Bygga ett väderskydd på delen som hanterar hushållsavfallet, en utökning av ytan på rampen samt anläggande av ny betongmur. Rivning av befintliga container fickor på den nedre planen.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 8
Planerat projket efter tidiagre hus, projnr 926883. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Ombyggnad av Bergstugan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser komplett ombyggnad av Bergstugan inklusive installationer.
Ombyggnad av servicehuset Markan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser ombyggnad av Servicehuset Markan, Fejan. Befintligt servicehus kompletteras med nya våtutrymmen och tvättstuga.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 4 lägenheter inom flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (19 lägenheter).
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning.
Rivning av skorsten i Norrtälje
Rivningslov för rivning av befintlig skorsten av stål (1 st) till f.d pannrum/tvättstuga.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor, lager, verkstad, försäljning till kontor, café och second-handförsäljning t.o.m 2024-12-30.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av vattenverk i Norrtälje
Tillbyggnad av vattenverk med höjning av tak ca 0,5 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: