Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra.
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum (föredetta gevärsfaktori).
Ombyggnad av avfallsanläggning i Norrtälje kommun
Avser ombyggnad av befintlig hushållsavfalls omlastningsanläggning till en kombinerad hushålls-och matavfallsomlastnings anläggning. Förslaget är en sänkning av den nedre planen med ca 1000 mm för att möjliggöra direkttömning av insamlingsbil i container. Bygga ett väderskydd på delen som hanterar hushållsavfallet, en utökning av ytan på rampen samt anläggande av ny betongmur. Rivning av befintliga container fickor på den nedre planen.
Byte av konstgräsplan vid Sportcentrum i Norrtälje
Avser tillhandahållande och utbyte av konstgräs på en fotbollsplan på Norrtälje Sportcentrum.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 8
Planerat projket efter tidiagre hus, projnr 926883. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av Bergstugan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser komplett ombyggnad av Bergstugan inklusive installationer.
Ombyggnad av servicehuset Markan på ön Fejan, Stockholms Skärgård
Avser ombyggnad av Servicehuset Markan, Fejan. Befintligt servicehus kompletteras med nya våtutrymmen och tvättstuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 4 lägenheter inom flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilationsaggregat.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnad, industribyggnad på fastigheterna Alen 1, Alen 3 samt Tälje 3:250.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för schaktning och nedläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning i affärsbyggnad.
Tillbyggnad av matsal i Norrtälje
Tillbyggnad av matsal och nybyggnad av sanitetshus.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användning i komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Strandskyddsdispens ledningar till avsaltningsanläggning.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang (tvättvagnsförråd).
Rivning av skorsten i Norrtälje
Rivningslov för rivning av befintlig skorsten av stål (1 st) till f.d pannrum/tvättstuga.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning, terrassering av tomtmark.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av byggvaruhus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd i byggvaruhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd i flerfamiljshus.
Ombyggnad av garage i Norrtälje
Anmälan om ändring gällande utnyttjande av garage.
Ombyggnad av radhus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd flerfamiljshus (radhus).
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för om och tillbyggnad av bostadshus/förråd och ändrad användning från förråd till bostad.
Nybyggnad av avsaltningsanläggning på ön Fejan i Norrtälje kommun
Den nya lösningen är tänkt att vara en avsaltningsanläggning av RO-typ och är planerad att installeras i det befintliga pumphuset/vattenhus, för att sedan anslutas till det befintliga vattennätet.
Ombyggnad av fritidshem i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till fritidsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd flerfamiljshus med uppsättning av branddörrar i trapphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: