Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Planer finns för ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Invändig renovering av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av gevärsfaktoriet i Roslagsmuseet.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Rivning av kontor i Norrtälje
Rivning av kontors- och lagerbyggnad.
Reparation av fyren Remmargrund
Fyren Remmargrund blev hösten 2018 påkörd och delar av fyren rasade. Betongtornet är belägen ca 8 nautiska mil NO om Kapellskärs hamn ute i havet. Sjöfartsverket planerar att upphandla entreprenör för att reparera de skador som fyren fick.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kalllagerbyggnad.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 9
Planerat projekt efter tidiagre hus, projnr 926884. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnader för kolloverksamhet till bostäder.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Till- och ombyggnad av servicebyggnad till restaurang samt installation av eldstad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Norrtälje
Anmälan för ombyggnad av ventilation i församlingshem.
Ombyggnad av industrihus i Norrtälje
Ändrad användning i industribyggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Norrtälje
Ändrad användning till bryggeri med servering samt tillbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell (entré och kök).
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Tillbyggnad och fasadändring på skola (utvändig hiss).
Ombyggnad av postterminal i Norrtälje
Ändrad användning av del av affärsbyggnad till postsortering och ändrad planlösning inom fastigheten gördelmakaren 5.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Avser en anmälan om ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus (byte av tak samt nytt staket) samt invändig ombyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av affär och kontor till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av befintliga komplementbyggnader (förråd) med carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i hotell/restaurang och uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lägenhet i Norrtälje
Inrättande av två lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning av slänt samt bygglov för mur och staket.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Norrtälje
Rivning av garage, lagertält och förråd på Östhamra 1:34 och Östhamra 1:35.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i enbostadshus för max 14 barn.
Tillbyggnad av kyl-/frysanläggning i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad med kylrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: