Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Ombyggnad av museum i Norrtälje
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring av museum (föredetta gevärsfaktori).
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 8
Planerat projket efter tidiagre hus, projnr 926883. Uppskattad start. K-märkt
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till lunchrestaurang.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus.
Ombyggnad av garage i Norrtälje
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av industribyggnad (garage/verkstad).
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av affärsbyggnad samt ändring av planlösning.
Rivning av hotell i Norrtälje
Anmälan om rivning av hotell/restaurang.
Rivning av förråd i Norrtälje
Anmälan om rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan om installation av oljeavskiljare och spillzoner på bensinstation.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av färjevaktarstuga.
Rivning av förråd i Norrtälje
Rivningsanmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivningslov för rivning av ett enbostadshus.
Ombyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät, schakt av elledning samt kabelskåp.
Ombyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnätet för urö, norrtälje.
Ombyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för schaktning för ny markkabel till elnätet.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av plank för utökad kundgård.
Upphandling av MKB för spillvattenledningsnät i Lindholmen, Norrtälje
Avser upprättande av MKB för spillvattenledningsnät tillhörande Lindholmens reningsverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: