Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Planer finns för ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Geomembran till tätskikt och dränskikt för sluttäckning av avfallsdeponi i Norrtälje kommun
Objektet avser geomembran till tätskikt för sluttäckning av avfallsdeponi för successiv leverans. Totalt sett ska en yta om ca 70 000 kvm täckas.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop. Undertak är köpt från utlandet.
Sluttäckning av avfallsdeponi i Norrtälje kommun
Entreprenaden omfattar terrassering inklusive avjämningsskikt, skyddsskikt, växtetableringsskikt och grässådd. Avser också anläggning av ledningar, brunnar m.m. för hantering av lakvatten och ytvatten. Lakvattensystemet ska anslutas till befintlig reningsanläggning för lakvatten.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Reparation av fyren Remmargrund
Ståltornet består av flera delar och Sjöfartsverket tillhandahåller toppsektionen/takkonstruktionen på fyren. Den ska enbart målas av leverantören. Sjöfartsverket upphandlar även upp en entreprenör för att förstärka förankring av betongfundament för att säkerställa fyrens funktion.
Ombyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Ändrad användning av f.d brandstation till anläggande av ny återvinningscentral, samt stödmur och skylt på Tälje 2:108, Tälje 2:115 och Vattumannen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnader för kolloverksamhet till bostäder.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus.
Ombyggnad av församlingshus i Norrtälje
Anmälan för installation/byte av bef. ventilation i församlingshem.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Avser en anmälan om ändring av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Avser fasadändring på skola (utvändig hiss).
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Avser utbyggnad på frisörlinjen i Norrtälje med ca 44 kvm.
Ombyggnad av bryggeri i Norrtälje
Ändrad användning till bryggeri med servering
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Till- och ombyggnad av servicebyggnad till restaurang samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av entré och kök på hotell.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av flerfamiljhus (inglasning av uteplatser).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av motorstadion i Norrtälje
Tillbyggnad av motorbana.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i enbostadshus för max 14 barn.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan förändring av brandskydd i affärsbyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för ombyggnad av dieselanläggning (bensinstation).
Rivning av transformatorstation i Norrtälje
Rivning av transformatorstationer.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning av slänt samt bygglov för mur och staket.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Ombyggnad av församlingshus i Norrtälje
Anmälan för ombyggnad av ventilation i församlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: