Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Ombyggnad till kontorslokaler samt verkstad i Norrtälje
Avser tillbyggnad av entresolbjälklag och ombyggnation av lokalen till kontor och verkstad. Ombyggnad ca 1080 m² och nytt entresolplan ca 440 m². Totalt ca 1520 m², varav 490 m² verkstad, 300 m² kallförråd och 725 m² kontor, omklädning och pausutrymmen.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Projektet avser upprustning av centrala torget i Hallstavik med omgivande ytor. Själva torgytan, som omfattar ca 2300 kvm, ska rivas och ersättas med ny underbyggnad, överbyggnad samt ny markbeläggning. En fontänanläggning ska byggas på torgets mitt och befintlig vattenkonst ska flyttas. På övriga ytor ska befintlig markbeläggning ytbehandlas och förses med planteringar, sittplatser, cykelställ och ny belysning. OPTION En större trappa i granitsten ska anläggas i den södra delen av arbetsområdet, vilket även inrymmer planteringar, sittmöbler och cykelställ. Området är ca 350 kvm i storlek. Optionen omfattar dessutom ett antal planteringar i arbetsområdets östra del som ligger längs med Gottstavägen.
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av förskola och lokal (2 st byggnader).
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg längs Knutbyvägen.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilation i skolbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för installation/ändring av ventilation i affärsbyggnad.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan om rivning av fritidshus.
Ombyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring samt om-/tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för inrättande av ytterligare en lägenhet.
Tillbyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad (personal och pausrum).
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (uthyrningsstuga).
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor/byggetablering tidsbegränsat till 2018-12-31.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café samt uteservering.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av del av restaurang till bostad.
Ombyggnad av bar i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av ostbod till vinbar samt fasadändring (fönster, dörr).
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från lokal till kontor i flerfamiljshus.
Ombyggnad av servering i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning för del av butik till servering.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning från ekonomibyggnad/ lada till övrig fritidsverksamhet.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för utfyllnad/schaktning (markutfyllnad).
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av plank för utökad kundgård.
Markarbeten vid Edebo kyrka
Dränering och markarbeten runt kyrkan pga av fukt i grundmurarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: