Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Paket 1 - E18 Norrtälje, paket 2 (option) - E18 Jakobsberg, paket 3 - E4 Södertälje. A-klassade bergskärningar.
Om- och nybyggnad av tvätthallar mm vid Norrtälje bussdepå
Tvätt- och reningsanläggningen består av: Två tvättmaskiner; en genomfartstvättmaskin, en rörlig vägghängd portalmaskin med två borstar samt en reningsanläggning. Entreprenaden omfattar även demontering och bortforsling av befintliga maskiner och utrustning. Byggarbeten upphandlas i en separat entreprenad.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden. Upprustning av parkeringen på Norrtäljeåns norra sida.
Tillbyggnad av färjeläge i Furusund
Tillbyggnad av färjevaktarstuga, markarbeten.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Ombyggnad av avfallsanläggning i Norrtälje kommun
Avser ombyggnad av befintlig hushållsavfalls omlastningsanläggning till en kombinerad hushålls-och matavfallsomlastnings anläggning. Förslaget är en sänkning av den nedre planen med ca 1000 mm för att möjliggöra direkttömning av insamlingsbil i container. Bygga ett väderskydd på delen som hanterar hushållsavfallet, en utökning av ytan på rampen samt anläggande av ny betongmur. Rivning av befintliga container fickor på den nedre planen.
Byte av konstgräsplan vid Sportcentrum i Norrtälje
Avser tillhandahållande och utbyte av konstgräs på en fotbollsplan på Norrtälje Sportcentrum.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Norrtälje
Ändrad användning från boende till daglig verksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av folkets hus i Norrtälje
Anmälan för installation/utbyte av två bef. hissar i Folkets Hus Hallstavik.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för ändring av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om installation/ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av 4 lägenheter inom flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Norrtälje
Rivning av enbostadshus, komplementbyggnad, industribyggnad på fastigheterna Alen 1, Alen 3 samt Tälje 3:250.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Strandskyddsdispens ledningar till avsaltningsanläggning.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang (tvättvagnsförråd).
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för om och tillbyggnad av bostadshus/förråd och ändrad användning från förråd till bostad.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Ombyggnad av byggvaruhus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd i byggvaruhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd i flerfamiljshus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Avser 3 fastigheter som ska anslutas till det kommunala va-nätet.
Tillbyggnad av vandrarhem i Norrtälje
Avser mindre tillbyggnad av vandrarhem med en veranda.
Ombyggnad av garage i Norrtälje
Anmälan om ändring gällande utnyttjande av garage.
Ombyggnad av radhus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd flerfamiljshus (radhus).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användning i komplementbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning, terrassering av tomtmark.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/fyllning samt bygglov för stödmur för tillgänglighetsanpassning av busshålssplatser på Lågarö S:1, Gräddö 3:90 och Gräddö S:9.
Nybyggnad av avsaltningsanläggning på ön Fejan i Norrtälje kommun
Den nya lösningen är tänkt att vara en avsaltningsanläggning av RO-typ och är planerad att installeras i det befintliga pumphuset/vattenhus, för att sedan anslutas till det befintliga vattennätet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Anmälan om ändring i brandskydd flerfamiljshus med uppsättning av branddörrar i trapphus.
Ombyggnad av fritidshem i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontor till fritidsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: