Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Ombyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser ombyggnad av Lindholmens och Rimbo avloppsreningsverk. Lindholmens reningsverk är beläget i strax öster om Norrtälje stad på fastigheten Tälje 3:289, 2:48 och 2:115. Rimbo avloppsreningsverk är beläget i i Rimbo tätort på fastigheten Vallby 5:77 mfl
Om- och nybyggnad av tvätthallar mm vid Norrtälje bussdepå
Tvätt- och reningsanläggningen består av: Två tvättmaskiner; en genomfartstvättmaskin, en rörlig vägghängd portalmaskin med två borstar samt en reningsanläggning. Entreprenaden omfattar även demontering och bortforsling av befintliga maskiner och utrustning. Byggarbeten upphandlas i en separat entreprenad.
Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje
Rivning av befintlig kallstensmur. Utbyte av kallstensmur längs ån till en pålad betongkonstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Rivning av kontor i Norrtälje
Rivning av kontors- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av kalllagerbyggnad.
Renovering av flerfamiljshus (bruksvillor) i Norrtälje, Hus 9
Planerat projekt efter tidiagre hus, projnr 926884. Uppskattad start. K-märkt
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av affär och kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i hotell/restaurang och uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av postterminal i Norrtälje
Ändrad användning av del av affärsbyggnad till postsortering och ändrad planlösning inom fastigheten gördelmakaren 5.
Rivning av affärshus i Norrtälje
Rivningslov för skyddsrivning av nedbrunnen affärsbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrtälje
Tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av telestation i Norrtälje
Tillbyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov och strandskydd för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av förråd i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av bef. komplementbyggnad samt tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av garage i Norrtälje
Rivning av del av enbostadshus (garage).
Ombyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av enbostadshus (byte av tak samt nytt staket) samt invändig ombyggnad.
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av fritidshus i Norrtälje
Anmälan om rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av befintliga komplementbyggnader (förråd) med carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av industrihus i Norrtälje
Bygglov för inrättande av två lokaler i industribyggnad.
Tillbyggnad av kyl-/frysanläggning i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad med kylrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: