Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av en busstvätthall i Norrtälje
Projektet avser om och tillbyggnad av en buss tvätthall.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Ombyggnad av rökgasrening till fastbränslepannor i Norrtälje
Norrtälje Energi avser att installera elektrofilter som kompletterande rökgasrening på pannorna FB1 och FB2, hetvattenpannor för fuktigt biobränsle på roster. Upphandlingen omfattar leverans och montage av två kompletta elektrofilter med efterföljande nya rökgasfläktar samt tillhörande rökgaskanaler för anslutning till befintlig anläggning. Elektrofiltren ska vara utrustade med varsin komplett askhantering.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad.
Anläggande av fibernät för bredband i Norrtälje Inre Skärgård
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Norrtälje Inre Skärgård GSF.
Sluttäckning av avfallsdeponi i Norrtälje kommun
Entreprenaden omfattar terrassering inklusive avjämningsskikt, skyddsskikt, växtetableringsskikt och grässådd. Avser också anläggning av ledningar, brunnar m.m. för hantering av lakvatten och ytvatten. Lakvattensystemet ska anslutas till befintlig reningsanläggning för lakvatten.
Ommålning samt betongreparationer på bro i Älmsta
Objektet avser utförande av betongreparationer i klaffkammare, bättringsmålning av stål på broklaff och pendelbock, ommålning av brolager, nytt ytavlopp, tätning av broklaff mot klaff-kammare samt utbyte av räckesståndare på bro 2-11-1 över Väddö kanal vid Elmsta på väg 283 inom Norrtälje kommun, Stockholms län.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad,.
Tillbyggnad av kontor i Norrtälje
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med sovhytter.
Renovering av våtutrymmen värdshus i Norrtälje
Avser utbyte/komplettering av befintliga hotellrumsdörrar i 4st byggnader samt ombyggnad av befintliga våtutrymmen i 3st byggnader tillhörande Lidö Värdshus. Totalt omfattas 28st hotellrumsdörrar varav 12st är dörrar i Klass EI30 vilka kompletteras med rökgaslist. Vid Byte av Hotellrumsdörrar ingår även anpassning och återställning av vägg- & golvytor till lika befintligt. Ombyggnaden av våtutrymmen omfattar totalt 7st WC, 1st WC/Dusch och 4st Duschar. I entreprenaden ingår även rivning (bygg & installationer), nya installationer samt komplettering och anpassning av nya installationer till befintliga installationer.
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med ca 50-60 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad med kyl, garage och mottagningsstall och nybyggnad av gödselbyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Norrtälje
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Norrtälje
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av gym i Norrtälje
Ändrad användning från butik till gym och tillbyggnad (inredning av våning) samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Ändrad användning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i förskola.
Ombyggnad av lägenhet i Norrtälje
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av våtutrymmen på vandrarhem Kapellskär, Gräddö
Ombyggnaden omfattar 2 st WC, 4 st WC/Dusch, 1 st Dusch och 1 st städ. På bottenvåningen i anslutning till entrén byggs 1 st WC/Dusch och 1 st städ om till 1 st RWC/D. RWC/D skall utföras tillgänglighetsanpassad.
Tillbyggnad av aktivitetscenter i Norrtälje
Utbyggnad av matsal i aktivitetshus.
Byte av styrskåp till pumpstationer i Norrtälje
Inom Norrtälje Kommuns VA-verksamhet finns ett antal pumpstationer vars styrsystem man bedömer ha uppnått sin tekniska livslängd. I dessa anläggningar avser Kommunen nu att byta ut PLC-systemen med dess tillhörande skåp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: