Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av reningsverk till en kapacitet på 15000 personekvivalenter i Kapellskärs hamn.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Norrtälje
Avser utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till 50 000 pe. Uppdraget omfattas av projektering gällande process, maskin, bygg, mark, VVS och el/styr avseende om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av en busstvätthall i Norrtälje
Projektet avser om och tillbyggnad av en buss tvätthall.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Reparation av fyren Remmargrund
Ståltornet består av flera delar och Sjöfartsverket tillhandahåller toppsektionen/takkonstruktionen på fyren. Den ska enbart målas av leverantören. Sjöfartsverket upphandlar även upp en entreprenör för att förstärka förankring av betongfundament för att säkerställa fyrens funktion.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad,.
Tillbyggnad av parhus i Norrtälje
Tillbyggnad av tvåbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Norrtälje
Tillbyggnad av industribyggnad med kyl, garage och mottagningsstall och nybyggnad av gödselbyggnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Norrtälje
Ändrad användning av f.d brandstation till anläggande av ny återvinningscentral, samt stödmur och skylt på Tälje 2:108, Tälje 2:115 och Vattumannen 1.
Tillbyggnad av gym i Norrtälje
Ändrad användning från butik till gym och tillbyggnad (inredning av våning) samt uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av förskola i Norrtälje
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Anmälan för ändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Avser utbyggnad på frisörlinjen i Norrtälje med ca 44 kvm.
Ombyggnad av bensinstation i Norrtälje
Anmälan för ombyggnad av dieselanläggning (bensinstation).
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan förändring av brandskydd i affärsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Norrtälje
Tillbyggnad av flerfamiljhus (inglasning av uteplatser).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus (uterum).
Tillbyggnad av fritidshus i Norrtälje
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för utfyllnad/schaktning.
Rivning av transformatorstation i Norrtälje
Rivning av transformatorstationer.
Ombyggnad av förråd i Norrtälje
Ändrad användining i komplementbyggnad.
Tillbyggnad av motorstadion i Norrtälje
Tillbyggnad av motorbana.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i förskola.
Ombyggnad av våtutrymmen på vandrarhem Kapellskär, Gräddö
Ombyggnaden omfattar 2 st WC, 4 st WC/Dusch, 1 st Dusch och 1 st städ. På bottenvåningen i anslutning till entrén byggs 1 st WC/Dusch och 1 st städ om till 1 st RWC/D. RWC/D skall utföras tillgänglighetsanpassad.
Ombyggnad av församlingshus i Norrtälje
Anmälan för installation/byte av bef. ventilation i församlingshem.
Byte av styrskåp till pumpstationer i Norrtälje
Inom Norrtälje Kommuns VA-verksamhet finns ett antal pumpstationer vars styrsystem man bedömer ha uppnått sin tekniska livslängd. I dessa anläggningar avser Kommunen nu att byta ut PLC-systemen med dess tillhörande skåp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: