Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av förskola i Sickla, Nacka
Förskola för ca 240 barn. 12 avdelningar.
Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Om- & tillbyggnad av hälsokvarter i Sickla, Nacka
I den gamla tapetfabriken planeras för en tillbyggnad med 7000 kvadratmeter. Här byggs ett helt hus för vård och hälsa. Vårdcentral, tandläkare, sjukgymnastik, babysim, MVC och BVC m.m.
Ombyggnad av vägar m.m. i Nacka
På allmän platsmark ska Nacka kommun bygga ut lokalgatan Östra Finnbodavägen till bussgatustandard med gångbana och avslutande vändplan.
Mark- och VA-arbeten för nya bostäder m.m i Boo, Nacka
På området ska byggas ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Anläggning av näridrottsplats i Nacka kommun
Anläggning av multisportplan och utegym på Fisksätra IP. Rivning av befintliga tennisbanor.
Nybyggnad av trappa och VA-arbeten i Boo, Nacka
En 40 meter hög ståltrappa med VA-ledning i konstruktionen.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Upprustning av vägar och parker i Sydöstra Boo, delområde 2
Projektet har ändrat benämning! Inga VA-atgärder på detta projekt. Översyn av bef vägar och parker. Uppskattad kostnad. Etapp 2 omfattas av vägarna; Husarvägen, Kornettvägen, Roddarvägen, Drabantvägen och Galärvägen samt del av Jungmansvägen.
Ny UPS-anläggning samt komplettering av ställverk på Nacka sjukhus
Projektet avser komplettering av befintligt 400 V ställverk med nya fack samt en helt ny UPS-anläggning inklusive batteri och fördelningsställverk.
Demontering av bostadsmoduler/bortforsling av bomoduler samt återställning av mark i Stockholm
del av Sicklaön 83:32 och Sicklaön 83:3. Uddvägen 6-20. Upphandlingen avser totalentreprenad. Inför upphörandet av arrendeavtalen den 31 augusti 2020 åligger det SSSB att återställa arrendeställena i ursprungligt skick. Återställande innefattar bl.a. demontering och bortforsling av bostadsmoduler samt återställningen av mark på fastigheten del av Sicklaön 83:32 och del av Sicklaön 83:3. Bostadsmodulerna kommer att tillfalla entreprenören. SSSB därför tillämpar ett anbudsförfarande vari det lämnas öppet för anbudsgivare att inkomma med anbud på delar av entreprenaden eller bostadsmodulerna, även om SSSB i första hand önskar ingå avtal med endast en entreprenör. Sista anbudsdag är 2019-03-18. SSSB utvärderar anbudet med byggkostnad från anbudsgivare.
Ombyggnad av skola i Nacka
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till skolverksamhet.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Nacka
Anmälan av ändring planlösning i industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Nacka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Ändrad användning av gästlägenhet till permanent bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Attefallsåtgärd inredning av ytterligare en bostad enbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av restaurang (strandskydd).
Tillbyggnad av tvätthall i Nacka
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av förråd till tvätthall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för utvidgning av parkeringsplats.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad anv av förråd till bostad, ändring av carport till garage.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet, 1 lgh.
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Marklov för ändring av marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: