Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll.
Ombyggnad av kontor till bostäder vid Järlasjön, Nacka
Avser om och påbyggnad med Ca 25-37 lgh.
Rivning och nybyggnad av kvarn i Kvarnholmen
Rivning av den gamla kulturminnesmärkta Havrekvarnen och sen återuppbyggnad av en likvärdig byggnad.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser.
Renovering av kaj i Nacka
Avser renoveringen av Kvarnholmens norra kaj.
Mark- och VA-arbeten för nya bostäder m.m i Boo, Nacka
På området ska byggas ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Ombyggnad av gymnasieskola i Sickla
Avser hyresgästanpassning från tidigare kontor till klassrum och kuratorrum med mera. Det blir även ett nytt fläktrum som ska betjäna den nya delen av skolan.
Nybyggnad av trappa och VA-arbeten i Boo, Nacka
En 40 meter hög ståltrappa med VA-ledning i konstruktionen.
Upprustning av vägar och parker i Sydöstra Boo, delområde 2
Projektet har ändrat benämning! Inga VA-atgärder på detta projekt. Översyn av bef vägar och parker. Uppskattad kostnad. Etapp 2 omfattas av vägarna; Husarvägen, Kornettvägen, Roddarvägen, Drabantvägen och Galärvägen samt del av Jungmansvägen.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Ny UPS-anläggning samt komplettering av ställverk på Nacka sjukhus
Projektet avser komplettering av befintligt 400 V ställverk med nya fack samt en helt ny UPS-anläggning inklusive batteri och fördelningsställverk.
Demontering av bostadsmoduler/bortforsling av bomoduler samt återställning av mark i Stockholm
del av Sicklaön 83:32 och Sicklaön 83:3. Uddvägen 6-20. Upphandlingen avser totalentreprenad. Inför upphörandet av arrendeavtalen den 31 augusti 2020 åligger det SSSB att återställa arrendeställena i ursprungligt skick. Återställande innefattar bl.a. demontering och bortforsling av bostadsmoduler samt återställningen av mark på fastigheten del av Sicklaön 83:32 och del av Sicklaön 83:3. Bostadsmodulerna kommer att tillfalla entreprenören. SSSB därför tillämpar ett anbudsförfarande vari det lämnas öppet för anbudsgivare att inkomma med anbud på delar av entreprenaden eller bostadsmodulerna, även om SSSB i första hand önskar ingå avtal med endast en entreprenör. Sista anbudsdag är 2019-03-18. SSSB utvärderar anbudet med byggkostnad från anbudsgivare.
Ombyggnad av lager i Nacka
Bygglov för ändrad användning i del av industribyggnad till lager/verkstad och kontor samt utvändiga ändringar.
Ombyggnad av kontor i Nacka
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till kontorsdel mm.
Tillbyggnad av affärshus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Nacka
Anmälan av ändring planlösning i industrilokal.
Ombyggnad av torg i Nacka
Bygglov för förändring av torgyta.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplats 178 platser, befintliga.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Attefallsåtgärd inredning av ytterligare en bostad enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal, skärmtak.
Tillbyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av restaurang i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av restaurang (strandskydd).
Tillbyggnad av parhus i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus, även anmälan ändrad planlösning.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för utvidgning av parkeringsplats.
Ombyggnad av enbostadshus i Nacka
Bygglov för ändrad anv av förråd till bostad, ändring av carport till garage.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nacka
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet, 1 lgh.
Ombyggnad av markanläggning i Nacka
Marklov för ändring av marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: