Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av friidrottsanläggning på Lidingö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning och fotbollsplan (men belysningsanläggning) samt omgivande vägar och planer på Lidingövallen.
Tillbyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Tillbyggnad av Brevik förskola, fd Äppelbo förskola, på Tullen 11 och lidingö 11:419 tillbyggnad skola samt borttagande av befintliga moduler.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Ombyggnad av kontor och bowlinghall till hotell med 62 st rum.
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Utbyte av lager på broar på Lidingö
Lagerbyte på 2 st broar, bro 100-808-6 samt bro 100-888-1.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Lidingö 4:338 marklov dammar.
Tillbyggnad av båthall i Lidingö
Förhandsbesked för tillbyggnad industribyggnad (båthall).
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Elfviksvägen, trafiksäkerhet för gående och kollektivtrafikanter med nya vägmarkeringar, belysning och upprustning av busshållplatser.
Lokalombyggnader vid Bo skola på Lidingö
Avser modernisering av ventilation och belysning på Bo skola på Lidingö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av källare till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Bygglov för fasadändring samt ändrad användning från garage till kontor av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser ombyggnation av Blåklinsvägen, som innefattar breddning av väg samt VA-arbeten.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av småbåtshamn / mor annas brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad enbostadshus + nybyggnad grindstuga.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad (lidingövallen).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: