Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell i Lidingö
Om- och tillbyggnad av Blue Hotel på Elfviks Udde i Lidingö. Avser totalrenovering av befintlig fastighet om 5.700 kvm med 63 hotellrum, nybyggnation om 2.700 kvm, vilken omfattar nya rum samt nya pooler.
Tillbyggnad av förskola på Brevik, Lidingö
Tullen 11 och lidingö 11:419 tillbyggnad skola samt borttagande av befintliga moduler.
Tillbyggnad av skollokaler på Lidingö
Ca 1500 kvm för ateljé/verkstad.
Ombyggnad av hotell i Lidingö
Ombyggnad av kontor och bowlinghall till hotell med 62 st rum.
Reparation av vägbro på Lidingö
Bron uppfördes 1951 och är en plattbro med konstruktionslängd på 41 meter fördelat på 3 fack. Bron har 8 pelare som är mellan 4,3 och 5,3 meter höga. Bron går över Lidingöbanan vid Bodalsvägen på Lidingö.
Beläggningsunderhåll 2019:1, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende 9 objekt, bl a cirkulationsplats Vasavägen-Kottlavägen.
Beläggningsunderhåll 2019:2, Lidingö stad
Beläggningsunderhåll avseende 9 objekt, bl a Södra Kungsvägen.
Nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar på Lidingö
Entreprenaden omfattar nytt styr- och övervakningssystem för VA-anläggningar i kommunen. Avser totalt 3 st tryckstegringsanläggningar, 3 st vattentorn, 43 st spillvattenpumpstationer samt 4 st dagvattenpumpstationer.
Renovering av förluftningskanal i Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser renovering av förluftningskanal CH00-FL, Käppalaverket.
Utbyte av lager på broar längs väg 277 i Stockholm/Lidingö
Objektet avser utförande av lagerbyte avseende 7 st broar på väg 277 i avsnitt Ropsten och Lidingö samt på- och avfarter.
Nytt värmeåtervinningsaggregat vid Dalénumområdet, Lidingö
Denna upphandling gäller upphandling av en värmepump för värmeåtervinning i Stockholm Exergis närkylanät i Dalénumområdet, Lidingö. Värmepumpen ska i ljuddämpnings- och flexibilitetssyfte installeras i container med tillhörande utrustning och funktionalitet. Preliminär storlek för aggregatet är ca 750 kW kylkapacitet.
Ombyggnad av vind i Lidingö
Trasten 1 fasadändring takkupor samt inredning vind.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Ur investeringsbudget 2019-2021. Elfviksvägen, trafiksäkerhet för gående och kollektivtrafikanter med nya vägmarkeringar, belysning och upprustning av busshållplatser.
Upprustning av tunen i Rudboda på Lidingö
I Rudboda finns det 31 mindre bostadsområden med radhus runt små gräsplättar, sk tun. Dessa gräsplättar används på olika sätt av de boende beroende på ålder, tillgänglighet, intresse och vilken utrustning som finns. Skötseln av områdena har varit bristfällig och därav behövs ett grundligt arbete för att rusta upp tunen och återställa området till ursprungligt skick.
Markentreprenad för installation av fordonsvåg vid Käppalaverket, Lidingö
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för markarbeten inför installation av en fordonsvåg på Käppalaverket.
Ombyggnad av Blåklintsvägen på Lidingö
Ur investeringsbudget 2018-2021. Avser ombyggnation av Blåklinsvägen, som innefattar breddning av väg samt VA-arbeten.
Ombyggnad av golfbana i Lidingö
Ombyggnad av bunkrar.
Tillbyggnad av stadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av stadshus (utvändig hiss).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av vatten och avlopp i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidingö
Anmälan av ändring av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Anmälan av tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Lidingö
Anmälan av tillbyggnad av grindstuga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadhus samt stödmurar och markförändringar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Lidingö
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Säkerhetsåtgärden av gata i Lidingö
Sticklingevägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: