Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lidingö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Käppalaverket på Lidingö
Projekt Käppala 900k omfattar ombyggnation av Käppalas reningsverk för att anpassa reningsverket till ökad belastning med de villkor som är fastställda i det nya miljötillståndet. Projektet kommer att delas in i ett antal delprojekt.
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Planer för rivning av befintlig kursgård samt byggnation av sex nya bostäder inom planområdet som kommer att säljas. Även planer att skydda 1920-tals villan, Villa Brevik, på fastigheten och ge den en flexibel användning för framtiden (bostad, restaurang, hotell och konferens). De sex nya bostadshusen ska bestå av friliggande en- eller tvåbostadshus.
Byte av slamskrapor vid Käppalaverket på Lidingö
Objektet avser byte av slamskrapor ES01-06, Käppalaverket. Projektet är uppdelat i fyra entreprenaddelar: E01 Byggentreprenad, E02 Maskinentreprenad, E03 Elentreprenad samt E04 Styrentreprenad.
Ombyggnad av väg/gata i Lidingö
Planer finns för ombyggnad av väg och ny mur vid Torsvik station.
Ombyggnad av damm på Lidingö
Renovering av Zetterbergsdammen på Lidingö, entreprenaden kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 av dammen byggs under perioden oktober 2018 till och med mars 2019. Etapp 2 av dammen byggs under perioden oktober 2019 till och med mars 2020.
Ombyggnad till padelanläggning i Lidingö
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av restaurang i Lidingö
Anmälan av ändrad planlösning i restaurang.
Ombyggnad av butik i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till butik.
Rivning av förskola i Lidingö
Rivningslov för rivning av förskola & klocktorn.
Ombyggnad av förskola i Lidingö
Avser ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lidingö
Anmälan av ändring som påverkar brandskyddet i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av garage i Lidingö
Anmälan av ändring av bärande konstruktion i garage - solceller på tak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidingö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av småbåtshamn i Lidingö
Bygglov för ändrad användning av småbåtshamn.
Ombyggnad av skola i Lidingö
Tidsbegränsat lov för ändrad användning skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: