Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Förberedande BEST-arbeten vid Barkarby och Spånga
Utförs delvis i området Veddesta, vid den nya entrén vid Barkarby stationens norra ände. Huvudsakligen BEST-arbete men även rivning av ca 10 m plattform och tak. Avslutas med inkoppling av nya regionala plattformar. Förberedelser sker även vid 10+700 - 10+300 och omfattar borttagning och återmontering av spår och växlar.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Upprustning av GC-vägar i Järfälla
Planer finns för en upprustning av en GC-väg i Järfälla.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad. utbyggnad med större yta.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen.
Om- och tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och nytt klassrum.
Delprojektledare för kapacitetsförstärkande åtgärder på E18 Jakobsberg-Hjulsta
Projektingenjören/delprojektledaren förväntas biträda programledarna med i första hand administrativ kompetens. I uppdraget ingår även att stötta i planläggning, projektering och genomförande. I rollen ingår att planera och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt med avseende på innehåll, tid, ekonomi och kvalitet. Det är viktigt att projektingenjören kan arbeta både självständigt och i ett team tillsammans med programledningen.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Järfälla
Avser storköksrenovering på förskola.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av solceller/solpaneler .
Rivning av kontor mm i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad samt skyddsrum.
Ombyggnad av kyrka i Järfälla
Avser fasadändring av kyrka (solceller på tak) samt ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av konstruktion i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning, brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av vårdbostad i Järfälla
Ändrad användning av enbostadshus till vårdboende
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i va i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning i skola.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning och ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Järfälla
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av tak.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivningslov för rivning av samtliga byggnader.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av villa, bod, pannhus.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Ombyggnad av tvätthall i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av parkering till biltvätt.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser en mindre utbyggnad av fastigheten.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av planlösning i skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Anmälan om installation av hiss samt rivning av befintlig Veddesta 2:43.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: