Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 8
Trafikstyrning på E18 från trafikplats Barkarby till trafikplats Jakobsberg.
Upprustning av Hammarparken i Jakobsberg
Avser anläggning av dagvattenmagasin på en yta av ca.5 300 m2, multisportarena, gc-väg/skötselväg, hundrastgård och vegetationsytor mm.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Ombyggnad av vattenlagring mm i Jakobsberg
Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder.
Utbyggnad av matsal vid skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 6
Ny poliskontrollplats i anslutning till trafikplats Barkarby.
Rivning av flerbostadshus i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation (id: 1319036).
Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Reparation av två broar i Järfälla
Avser reparation av två vägbroar över gång- och cykelväg (GC-tunnlar): Bro 123-119-1, GC-tunnel Enköpingsvägen norr Viksjöleden samt Bro 123-120-1, GC-tunnel Kallhällsleden väster. Entreprenaden omfattar tätskiktsbyte samt reparation av mindre skador.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Ombyggnad av läkarcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till naprapat.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Avser byte av befintlig konstgräsplan.
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten för kunder i området. E.ons projektnummer 323216.
Installation av fettavskiljare på förskolor i Järfälla
Förskolorna Askungen och Bolinder ska förses med fettavskiljare.
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Malmvägen, Zinkvägen, Teknikvägen. Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten förkunder i området. E.ons projektnummer 322989
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad, uppsättning av fasadskyltar, anordnande av parkering samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Ändrad användning av lokal till restaurang (3st) samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning och fasadändring av del av affärsbyggnad till gym.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Tillbyggnad av förskola (barnvagnsförråd).
Rivning av fritidsanläggning i Järfälla
Rivning av fritidsanläggning.
Rivning av industrihus i Järfälla
Rrivning av 2st skorstenar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: