Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av matsal och nytt konstgräs vid Barkarbyskolan.
Ombyggnad till verkstadsskola vid Jakobsbergskolan i Järfälla
Avser ändring av byggnad 08 för anpassning av planerad verksamhet. Nuvarande verksamhet i byggnad 08 bedrivs av kulturskolan. Planerad verksamhet kommer att bedrivas av en verkstadsskola avsedd för gymnasiala yrkes-utbildningar med olika inriktningar.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg
Avser storkökskonvertering från mottagningskök till tillagningskök, ombyggnad matsal, intilliggande kulturskolan i omnämnd skola.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Ombyggnad av kök i förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Ombyggnad av kök och matsal i Järfälla
Avser ombyggnad kök för restaurang Kärnmakaren i Kallhälls seniorboende. Modernisering för att uppfylla dagens krav på livsmedelshygien, arbetsmiljö och kapacitet. Efter ombyggnationerna ska köket klara att laga 600 portioner/ dag. Maten ska kunna serveras på plats i restaurangen och levereras i matlådor till annan mottagande enhet. Fastigheten ägs av HSB, verksamheten bedrivs av socialförvaltningen i Järfälla kommun.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Rivning av flerbostadshus i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation (id: 1319036).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av hemkörningslager.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad med mindre kontorsdel på ca 100 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Bygglov för inredning av ytterligare lokal (matmissionen).
Ombyggnad av klockstapel i Järfälla
Bygglov för väsentlig ändring av torn (klockstapel).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad och ändring av/i bärande konstruktion.
Rivning av industrihus i Järfälla
Rivning av industri-/affärsbyggnad.
Rivning av lager i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad (rivning av lager samt uppbyggnad av kallförråd).
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt ändrad användning (affärslokal till fikarum och mc garage).
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning av lokal (butik till gym).
Ombyggnad av matsal i Järfälla
Ändrad användning av bisättningskapell till personalmatsal.
Ombyggnad av polisstation i Järfälla
Ändring av/i bärande konstruktion och brandskydd.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändring av/i bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av förskola till hunddagis.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av butikslokal till restaurang.
Rivning av barack i Järfälla
Rivning av byggnadsmoduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Installation av ventilationsaggregat på flerbostadshus (byte av befintlig) Barsbro 1:314,1:315,1:316.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Bygglov för grundläggning.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av hallar vid Traktorns förskola.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av brandskydd och ventilation i skola.
Ombyggnad av behandlingshem i Järfälla
Ändrad användning av lokal till behandlingshem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: