Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E18 mellan Hjulsta-Jakobsberg, projekt 3
Ny poliskontrollplats i anslutning till trafikplats Barkarby.
Rivning av centrum i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation i Nya Veddesta (id: 1319036).
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Upprustning av GC-vägar i Järfälla
Planer finns för en upprustning av en GC-väg i Järfälla.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Avser renovering av industrihus med kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad. utbyggnad med större yta.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad samt uppförande av två mjölksilos.
Om- och tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och nytt klassrum.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Avser ombyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Järfälla
Avser storköksrenovering på förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av affärs-/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2019-2022. Avser utveckling av entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad samt skyddsrum.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad på 200 kvm
Ombyggnad av kyrka i Järfälla
Avser fasadändring av kyrka (solceller på tak) samt ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Avser ändrad användning av lokal till förskola i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av/i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om installation av ventilationsaggregat på flerbostadshus (byte av befintlig).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning, brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av vårdbostad i Järfälla
Ändrad användning av enbostadshus till vårdboende
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Anmälan om ändring av/i va i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning i skola.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av/i planlösning och ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Järfälla
Anmälan om installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av tak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Järfälla
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av villa, bod, pannhus.
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus (lokal till lägenhet).
Rivning av enbostadshus i Järfälla
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Anmälan om ändring av planlösning i skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Anmälan om installation av hiss samt rivning av befintlig Veddesta 2:43.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: