Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av matsal vid Barkarbyskolan.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för matsal, grupprum och cafeteria vid Engelska skolan/Nibbleskolan.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Ombyggnad av kök och matsal i Järfälla
Avser ombyggnad kök för restaurang Kärnmakaren i Kallhälls seniorboende. Modernisering för att uppfylla dagens krav på livsmedelshygien, arbetsmiljö och kapacitet. Efter ombyggnationerna ska köket klara att laga 600 portioner/ dag. Maten ska kunna serveras på plats i restaurangen och levereras i matlådor till annan mottagande enhet. Fastigheten ägs av HSB, verksamheten bedrivs av socialförvaltningen i Järfälla kommun.
Ombyggnad av lekplats i Järfälla
Upprustning och ombyggnation av lekpark enligt Lek- och aktivitetsplanen. Ersätter investering i Vibblaby ängar.
Om- och tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och nytt klassrum.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ombyggnad av industri med ändrad planlösning för butiker samt markarbeten.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för flytt av expedition i Sandviksskolan
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till 4 st lägenheter i flerbostadshus.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Behov av utbyte finns för konstgräsplan på Bolindervallen.
Ny försöksanläggning för flotation vid Görvälnverket, Järfälla
Hållbar kapacitet 2030. Entreprenaden innefattar att projektera, leverera och installera en anläggning med delsystem, inklusive elinstallationer, kanalisation etc, innehållande processutrustning för flotation i fyra av fem befintliga sedimenteringsbassängerna vid Görvälnverket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser renovering av hiss.
Ombyggnad av musiksal och parkering vid skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser musiksal och mopedparkering
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Planer för utbyggnad av kapphall i Neptuniskolan.
Ombyggnad av parkeringsplats i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2019-2022. Avser utveckling av entrépunkten Görvälnbadetparkeringen i Görvälns naturreservat.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Bygglov för fasadändring och ändring av planlösning i/av affärsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad och ändring av/i bärande konstruktion.
Rivning av lager i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad (rivning av lager samt uppbyggnad av kallförråd).
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning av lokal (butik till gym).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av flerbostadshus samt ändrad användning (affärslokal till fikarum och mc garage).
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i brandskydd.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändring av/i bärande konstruktion.
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av förskola till hunddagis.
Rivning av barack i Järfälla
Rivning av byggnadsmoduler.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Installation av ventilationsaggregat på flerbostadshus (byte av befintlig) Barsbro 1:314,1:315,1:316.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Järfälla
Anmälan om installation av fettavskiljare och imkanal.
Ombyggnad av bilverkstad i Järfälla
Anmälan om installation av lackeringsbox/ventilation.
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av hallar vid Traktorns förskola.
Ombyggnad av matsal i Järfälla
Ändrad användning av bisättningskapell till personalmatsal.
Ombyggnad av klockstapel i Järfälla
Mindre ändring av torn (klockstapel).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: