Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Renovering av kök i förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Avser fasadändring av skola, renovering av storkök samt installationer.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Tillbyggnad för Lutcistern vid Görvälnverket, Järfälla
Entreprenaden avser en tillbyggnad för placering av en Lutcistern på 50 m³. Tillbyggnaden sker intill befintlig byggnad och grundläggning sker mot befintlig källarvåning. I entreprenaden ingår även lyft, framtransport och placering av lagringscistern för lut i tillbyggnaden. Lutcisternen tillhandahålls av beställaren.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av alla befintliga byggnader och konstruktioner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus (förskola mm till 7 lgh). Invändig rivning.
Ombyggnad till flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad med mindre kontorsdel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av 42 st balkonger.
Upprustning av Hammarparken i Jakogsberg
Avser anläggning av dagvattenmagasin på en yta av ca.5 300 m2, multisportarena, gc-väg/skötselväg, hundrastgård och vegetationsytor mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Upprustning av vistelseytor och lekplats vid förskola i Järfälla
Arbetena omfattar projektering och ombyggnation/upprustning av lekplats samt trivselytor och omfattar bl a markarbeten, material och utrustning.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Järfälla
Ändrad användning av kontor till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokaler till lägenheter (3st) i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Ändrad användning av lokaler till lägenheter (5st) i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av planlösning i kontors- och skolbyggnad.
Ombyggnad av äldreboende i Järfälla
Avser ventilationsåtgärder på Olofslunds äldreboende.
Tillbyggnad av hotell i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av hotell samt höjning av plank.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av nätstation i Järfälla
Rivningslov rivning av nätstation.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Tidsbegränsat lov för fasadändring och ändrad användning av (del av) kontorsbyggnad till skola.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Rivning av entresolplan i industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Avser mindre tillbyggnad av skola med kylrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Renovering av bärande konstruktion.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för förberedande markarbete för transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus (lägenhet till kontor).
Ombyggnad av läkarcentral i Järfälla
Ändrad användning av lokal i kontorsbyggnad till ortopedmottagning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: