Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Järfälla
Avser rivning och återuppbyggnad av förskola med ca 110 platser (ca 1000 kvm).
Omläggning av va-ledningar längs Häststkovägen i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget. Avser omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen.
Rivning av kraftledning på sträckan Kallhäll-Henriksdal
Totalt på Stockholms ström området räknas kostnaden på ca 35 mkr. Tidigare etapp: 1028387
Ombyggnad av vattenlagring mm i Jakobsberg
Åtgärder i syfte att förbättra vattenkvalitén så att MKN ska uppnås, fördröja avrinningen, gynna växt- och djurliv samt öka rekreationsväder.
Utbyggnad av matsal vid skola i Jakobsberg
Ur investeringsbudget 2015-2018.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Upprustning av idrottsplats i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2016-2019. Idrottsytor, staket, infartsgrindar, läktare mm.
Ombyggnad av Lädersättravägen i Järfälla
Ur investeringsbudget 2014-2017.
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad av industribyggnad, Rivning av del av industribyggnad Kallhäll 9:12.
Nybyggnad av konstsnöanläggning vid motionsspår i Järfälla
Objektet omfattar: Skidspår med konstsnö samt Lekanläggning för skidaktiviteter. Option 1: Belysning med tillhörande arbete. Skidspåret är beläget vid Ängsjö friluftsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Avser installation av hiss och fasadändring.
Byte av konstgräsplan i Järfälla
Avser byte av befintlig konstgräsplan.
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten för kunder i området. E.ons projektnummer 323216.
Ombyggnad av läkarcentral i Järfälla
Ändrad användning av kontorsbyggnad till naprapat.
Nedgrävning av kablar i Järfälla
Malmvägen, Zinkvägen, Teknikvägen. Förstärkning av elnätet genom nedgrävning av nya kablar samt ombyggnation av nätstationer, för att öka leveranssäkerheten förkunder i området. E.ons projektnummer 322989
Tillbyggnad av industrihus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad (vindfång och nya portar).
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Ändrad användning av lokal till restaurang (3st) samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Ändring av planlösning och brandskydd i affärsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Ändring av/i planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Järfälla
Fasadändring av industribyggnad, uppsättning av fasadskyltar, anordnande av parkering samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Järfälla
Avsevärd ändrad planlösning i flerbostadshus (butik till tandläkarmottagning).
Rivning av paviljong i Järfälla
Rivning av del av konstnärspaviljongen bonäs brygga.
Rivning av elverk i Järfälla
Rivning av elstation.
Rivning av kiosk i Järfälla
Rivning av kiosk/restaurang.
Rivning av förråd i Järfälla
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av enbostadshus (balkong).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Järfälla
Tillbyggnad av flerbostadshus (garageramp).
Ombyggnad av lägenhet i Järfälla
Ändrad användning av lokal till lägenheter (2st) i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Järfälla
Marklov för markförändringar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: