Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Signalåtgärder längs järnväg mellan Årstaberg-Flemingsberg
Uppgradering till det nya tågkontrollsystemet i Älvsjö och Huddinge, en sträcka på 13,5 km. Nya system för högre tåghastighet mellan Årstabron-Flemingsberg driftplats. Upprutsning av bullerskydd längs sträckan.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan för ca 800 elever i årskurs F-6. Ombyggnationen omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 6 000 BTA.
Ombyggnad av vårdavdelningar på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B42-44 på Huddinge sjukhus.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Ombyggnad av vårdavdelningar på Huddinge sjukhus
Entreprenaden avser ombyggnad av avdelningarna R61 och R63 i R2.1‐huset plan 6, samt R62 och R64 i R2.2‐huset plan 6 på Huddinge sjukhus. Total bruttoarea cirka 3200 m².
Ombyggnad av trapphus i skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser trapphusen och kapprum i hus E och A.
Reparation av broar över allmän väg vid trafikplats Trångsund
Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion mm. Omfattar 2 broar 923/926.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Sjötorpsparken som ligger längs Österleden i Skogås ska rustas upp och bli Matteparken med inriktning på fysiska aktivitet i olika former.
Upprustning av park i Huddinge
Stadsparken Sjödalsparken ligger i anslutning till Huddinge. Hela parken ska genomgå en omfattande upprustning.
Anläggning av park i Huddinge
I närheten av Huddinge centrum på Sjödalsbacken ett naturområde på en höjd. Här ska det anläggas en mindre skogspark med viss parkutrustning men med mycket naturkaraktär kvar. Parken ska rustas upp med bl a parkutrustning, utegym och naturlek.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar både lekplatsen och resten av parken.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Renovering av vatten och avloppsledningar i Huddinge
Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändring.
Renovering av vatten och avlopspledningar i Huddinge
Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.
Renovering av vatten och avlopspledningar i Huddinge
Renovering av vatten och avloppsledningar.
Renovering av vattenledning i Huddinge
Renovering av vattenledning.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Ombyggnad av va-ledningar Huddinge
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Gymnasievägen, Huddinge.
Byte av vatten- och avloppsledningar i Huddinge
Byte av vatten- och avloppsledningarna i Backvägen och Videvägen.
Ombyggnad av utemiljö på skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser utemiljön.
Ombyggnad av klassrum i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser avser 9:ornas gamla klassrum.
Tillbyggnad av entré på skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser tillbyggnad av entré på hus A.
Rivning av församlingshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked tillbyggnad av hiss.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring och ändrad användning för industri och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Fasadändring och inreda ytterligare lokal, ändra bef. kontor till bostäder.
Ombyggnad av parhus i Huddinge
Fasadändring och ändring av planlösning av tvåbostadshus.
Rivning av växthus i Huddinge
Rivningslov för rivning del av byggnad, avseende ett växthus.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från bostadshus till förskola t.om 1 juni 2019.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av bensinstation i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad bensinstation. tillkommande byggnadsare om 28 kvm, fasadändring av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: