Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av biogasanläggning i Huddinge
Utbyggnaden kommer att inkludera mottagning och lagringsutrymme för flera nya typer av substrat. , vilket gör anläggningen till en multisubstratanläggning. Utbyggnaden ger också en förbättrad förbehandling för matavfallsslurryn och en ökad kapacitet i pastöriseringen, rötkammare , avvattningen och indunstningen. En förvätskningsanläggning kommer också att byggas i samband med att produktionskapaciteten på anläggningen ökar.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Den befintliga Tomtbergaskolan byggs om och till för att inrymma ca 800 elever i årskurser F-6. En ny byggnad uppförs, vilken länkas ihop med en befintlig via en stor ljusgård. Förutom undervisningslokaler innehåller skolan ett tillagningskök. Den befintliga skolan har byggts i omgångar, där hus A och B är uppförda 1923 respektive 1931. Hus C uppfördes på 1950-talet. Projektet utförs på delad entreprenad, både genomförande- och totalentreprenader förekommer. Ombyggnaden omfattar ca 5 200 kvm BTA. Tillbyggnaden omfattar ca 7 400 kvm BTA.
Utbyggnad av rättspsykiatri i Flemingsberg, Huddinge
Avser en förstudie för att utreda möjligheten till tillbyggnad på Helix, fastigheten Kromosomen 1, med två byggnader för 57 patienter per byggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trångsund
Avser upprustning och stambyte av 99 lägenheter på Trångsundstorget 3 och 5 (Bonden 1) .
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Entreprenaden omfattar bland annat följande: - Renovering invändigt och utvändigt vattenbehållare. - Vattentät dörr in till behållare tas upp och installeras. - Ny pågjutning av tornpelare. - Transporthål tas i behållarens tak. - Upphöjt yttertak med utrymme för hygiensluss över befintlig manlucka. - Invändig upprustning av driftutrymmen. - Tillbyggnad av teknikutrymmen. - Byte av hiss. - Nytt rörgalleri, och ventiler. - Ny ventilation av behållare. - Installation av avfuktningsaggregat. - Ny spillvattenledning.
Upprustning av gångstråk mm i Huddinge
Planer för bättre belysning, fler sittplatser, trevligare mötesplatser och planteringar för ökad trygghet och tillgänglighet.
Spårväxelbyte i Flemingsberg
Växel 115, 116, 117 och 118.
Påbyggnad av Södertörns Högskola i Huddinge
Södertörns högskola påbyggnad befintlig byggnad med en våning för nya tjänsterum.
Ombyggnad av del av SF-kulvert på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad i kulvert till teknikutrymme för nya sprinklertankar.
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Segeltorp
Omläggning och renovering av vatten- och avloppsledningar.
Byte av kallvattenstammar vid sjukhus i Huddinge
Avser nybyggnad av kallvattenstammar i byggnad F2 och M4 samt demontering av gamla stammar på plan 2.
Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Huddinge
Omläggning av vatten- och avloppsledningar.
Ny avloppsledning i Vårby
Ny avloppsledning vid Duvbergsvägen 1-3/Vårby Allé .
Rivning samt uppbyggnad av fritidshus i Skogås
Avser rivning samt uppbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om inre ombyggnad av - loft Högmora 5:39,5:21,Myrängen 2:44,5:38,Myrängen 2:55,5:22.
Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad kontors- och affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Installation av anordnande av ventilationsanordning.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om inreda ytterligare bostadslägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Anmälan om ändring planlösning i industri och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad till huvudbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd installera hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd loft.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd tillbyggnad till huvudbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Renovering av industribyggnad i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Rivning av byggnad i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Rivning av transformatorstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: