Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av AC-station i Ekudden
Inc. installation of 1 shunt reactor.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 6 000 BTA.
Upprustning av flerbostadshus i Huddinge
Huge Bostäder AB äger och förvaltar cirka 410 lägenheter i fyra byggnader inom fastigheten Forellen 11 i Huddinge centrum. Lägenheterna är i stort behov av underhåll och upprustning. Fastigheten Forellen 11 har innergård som delvis läcker.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Entreprenaden avser lättrivning till stomrent av två dubbelvårdavdelningar våningsplan, plan 6 i byggnad R2 (dubbelvårdavdelningarna R61/63 och R 62/64 med en bruttoarea på cirka 1700 m² per dubbelvårdavdelning. Vidare ingår 4 stycken optioner avseende lättrivning av likvärdiga dubbelvårdavdelningar på Huddinge sjukhus. En dubbelvårdavdelning per option.
Ombyggnad av tapphus i skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser trapphusen och kapprum i hus E och A.
Reparation av broar över allmän väg vid trafikplats Trångsund
Utbyte tätskikt, övergångskonstruktion mm. Omfattar 2 broar 923/926.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Härbreparken ligger vid Storvretsvägen och pendeltågsstationen i Skogås. Projektet innefattar upprustning av parken med ny temalekplats
Anläggning av park i Huddinge
I närheten av Huddinge centrum på Sjödalsbacken ett naturområde på en höjd. Här ska det anläggas en mindre skogspark med viss parkutrustning men med mycket naturkaraktär kvar. Parken ska rustas upp med bl a parkutrustning, utegym och naturlek.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Sjötorpsparken som ligger längs Österleden i Skogås ska rustas upp och bli Matteparken med inriktning på fysiska aktivitet i olika former.
Upprustning av park i Huddinge
Stadsparken Sjödalsparken ligger i anslutning till Huddinge. Hela parken ska genomgå en omfattande upprustning.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar både lekplatsen och resten av parken.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Renovering av vatten och avloppsledningar i Huddinge
Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.
Renovering av vatten och avlopspledningar i Huddinge
Omläggning av vatten och avlopp genom traditionell schaktning.
Omläggning av avlopspledningar i Huddinge
Styrda borrningar för nya avloppsledningar.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Ombyggnad av va-ledningar Huddinge
Renovering av vatten- och avloppsledningar i Gymnasievägen, Huddinge.
Ombyggnad av klassrum i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser avser 9:ornas gamla klassrum.
Tillbyggnad av entré på skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser tillbyggnad av entré på hus A.
Ombyggnad av utemiljö på skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser utemiljön.
Installation av ventilation i FA-hall vid återvinningscentral i Huddinge
Avser projektering och installation av Ventilationsanläggning i hall för farligt avfall (FA) på Jordbro ÅVC.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för fasadändring och ändrad användning för industri och verkstadsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostad flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Fasadändring och inreda ytterligare lokal, ändra bef. kontor till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industri och verkstadsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked tillbyggnad av hiss.
Rivning av församlingshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Rivning av växthus i Huddinge
Rivningslov för rivning del av byggnad, avseende ett växthus.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.
Ombyggnad av parhus i Huddinge
Fasadändring och ändring av planlösning av tvåbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från bostadshus till förskola t.om 1 juni 2019.
Ombyggnad av bensinstation i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad bensinstation. tillkommande byggnadsare om 28 kvm, fasadändring av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: