Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1418770
Tillbyggnad av cykelbana mm i Huddinge
Avser anpassning och breddning av gc-väg samt va-arbeten.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 7 000 BTA.
Ombyggnad av iva på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B46 och B48 hus B4 plan 4 på Huddinge sjukhus.
Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.
Markarbeten inför bostäder i Trångsund
Ombyggnation av Trångsundsvägen, bortaggning av rondelen, utbyggnad av en ny infart, breddning av gång- och cykelvägen, ombyggnation av tre-vägs korsning vid Trångsundsöverfart, flytt av busshållplatsen mot vägmittlinje, ny belysning, schaktarbete åt Vattenfall, anläggning av Huddinge kommun fibernät.
Upprustning av lekplats i Huddinge
I denna entreprenad ingår nyanläggning lekplats, upprustning och komplettering av ytskikt och planteringar.
Bättre utemiljö i Vårby gård och Geneta
Avser upprustning av aktivitetsytor vis Vårby Gård.
Ombyggnad av växthus till konferensrum på Södertörns Högskola i Huddinge
Omvandling av fd växthus till konferensrum, ombyggnad av vindsutrymmen till kontor.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Ombyggnad av industrihus i Vårby, Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av hörsal i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av 2 hörsalar och angränsande utrymmen. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1474245. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor/vind i Huddinge
Denna entreprenad innefattar ombyggnad av hörsal och om- och tillbyggnad av kontor/vind. Entreprenaden är uppdelat i två projekt, se projektnummer: 1446425. Utbildning pågår i angränsande lokaler.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Upprustning av park i Huddinge
Upprustning av Flemmingsbergsparken med lekplats, ny konstgräsplan, picknickplatser och utegym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av en restaurang med en byggnadsarea om 83,9 kvm och bruttoarea om 167,8 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring samt inre ombyggnad.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om ändrad ventilation, byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation Ormen Långe 1,2.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov och marklov för om- och tillbyggnad av affärshus samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors- och affärshus till padelverksamhet.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av befintliga byggnader om ca 122 kvm byggnadsarea.
Rivning av enbostadshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av befintliga byggnader som består i huvudbyggnad om ca 89kvm byggnadsarea och en komplementbyggnad om 14 kvm byggnadsarea.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad Taktpinnen 37,10.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Rivning av scen i Huddinge
Rivningslov för rivning av en scen.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av nätstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av nätstation samt tidsbegränsat lov för uppställning av tillfällig nätstation.
Rivning av transformatorstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad 15 kvm enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Kvistjärnet 7,5,6,2,1,3,4.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med byggnadsarea och bruttoarea 221,3 kvm.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Stamkvistaren 2,3,5.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad enbostadshus, ändring av planlösning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarea om 58,1 kvm.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av foderlada.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: