Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Huvuddel 2: Utformning, gestaltning, projektering och dimensionering. VA-projektering och dagvattendammar. Detaljplanen för utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande dagvattenstråket med öppna diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas För Huvuddel 1, se projektnummer 1035362.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Kungens kurva
Syftet är att planlägga ny huvudgata mellan Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. För Huvuddel 2, se projekt 1418770
Tillbyggnad av cykelbana mm i Huddinge
Avser anpassning och breddning av gc-väg samt va-arbeten.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 7 000 BTA.
Ombyggnad av iva på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B46 och B48 hus B4 plan 4 på Huddinge sjukhus.
Ombyggnad till ny vårdavdelning på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning K61/63 till ny vårdavdelning på Huddinge sjukhus.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Ombyggnad av huvudgata samt ny cirkulationsplats i Huddinge
Berör ca 300 m huvudgata samt en cirkulationsplats.
Markarbeten inför bostäder i Trångsund
Ombyggnation av Trångsundsvägen, bortaggning av rondelen, utbyggnad av en ny infart, breddning av gång- och cykelvägen, ombyggnation av tre-vägs korsning vid Trångsundsöverfart, flytt av busshållplatsen mot vägmittlinje, ny belysning, schaktarbete åt Vattenfall, anläggning av Huddinge kommun fibernät.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokaler vid KI i Huddinge
Entreprenaden avser ombyggnation om ca 1300 kvm utbildningslokaler. Syftet är att fräscha upp de befintliga lokalerna samt entrén som ska anpassas till att bli en yta där studenter kan uppehålla sig i.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Om- och tillbyggnad av grundskola. In- och utvändig verksamhetsanpassning.
Upprustning av lekplats i Huddinge
I denna entreprenad ingår nyanläggning lekplats, upprustning och komplettering av ytskikt och planteringar.
Bättre utemiljö i Vårby gård och Geneta
Avser upprustning av aktivitetsytor vis Vårby Gård.
Ombyggnad av industrihus i Vårby, Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av växthus till konferensrum på Södertörns Högskola i Huddinge
Omvandling av fd växthus till konferensrum, ombyggnad av vindsutrymmen till kontor.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus samt fasadändring.
Tillbyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av en restaurang med en byggnadsarea om 83,9 kvm och bruttoarea om 167,8 kvm.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Upprustning av park och lekplats i Huddinge
Projektet ligger i Fullersta. Uppdraget gäller byggledning av sex projekt. Flemingsbergsparken liksom Långsjöparken är upprustningar av befintliga parker. Sjöängsparken är en naturpark idag som ska kompletteras med parkutrustning. Kästadalsparken är en lekplats som kommer rustas upp till temalek. Fullerstaparken vid Fullersta gård planeras att få ett nytt utseende och upprustad lekplats. Myrparken är en helt ny lekplats i norra Huddinge.
Upprustning av park i Huddinge
Upprustning av Flemmingsbergsparken med lekplats, ny konstgräsplan, picknickplatser och utegym.
Renovering av vatten och avloppsledningar i Huddinge
Utförs delvis med schaktfri metod.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om installation av ventilationssystem.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad, edboskolan.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov och marklov för om- och tillbyggnad av affärshus samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av vandrarhem i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av gästhem.
Ombyggnad av polisstation i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad till polisstation.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med byggnadsarea och bruttoarea 221,3 kvm.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå Gladö 76:16,76:14.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Marklov för ändrad marknivå.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om ändrad ventilation, byte av ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Attefall bygglovsbefriad tillbyggnad 15 kvm enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad Stamkvistaren 2,3,5.
Ombyggnad av lägenhet i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad, Bygglov för uppförande av stödmurar och markförändringar Spiskroken 8.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarea om 58,1 kvm.
Tillbyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av foderlada.
Ombyggnad av enbostadshus i Huddinge
Bygglov för inre ombyggnad enbostadshus, ändring av planlösning.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, förskolan äpplet.
Ombyggnad av industrihus i Huddinge
Ventilationskontroll industri och verkstadsbyggnad.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad Taktpinnen 37,10.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av en byggnad.
Rivning av scen i Huddinge
Rivningslov för rivning av en scen.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Huddinge
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av lager i Huddinge
Rivningslov för rivning av lagerhall.
Ombyggnad av nätstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av nätstation samt tidsbegränsat lov för uppställning av tillfällig nätstation.
Rivning av transformatorstation i Huddinge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av idrottshall i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors- och affärshus till padelverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: