Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haninge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och nybyggnad av F-9 skola i Västerhaninge
Utökning till en 4 parallellig F-6 skola samt totalrenovering av 2 byggnader. Nynäsvägen 3-5.
Ombyggnad av väg 257 (Tungelstavägen) i Haninge
Ny busshållplats vid Gråbergsvägen, ny passage under Tungelstavägen, säkrare övergångsställe vid Tungelsta skola, säkrare korsningar vid ICA/Parkvägen samt Mulstavägen, flytt av korsningen vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ombyggnad av busshållplats vid Hammarbergsvägen/Skolvägen, ny rondell vid korsningen Södertäljevägen/Tungelstavägen.
Om- och tillbyggnad av centrum och biograf i Haninge, Etapp 1
Planer att bygga en biograf och nya bostäder med lokaler i bottenvåningen utmed Nynäsvägen och i anslutning till Haninge centrumgalleria. I första etappen planeras en biograf.
Renovering och återställning av förskola i Västerhaninge
Tre avdelningar förskola där planlösning ska återställas, ny ventilation, nytt fläktrum byggs på tak, ny el och nytt tillagningskök installeras utöver samtliga ytskikt.
Renovering av garage i Haninge
Planer finns på renovering av garage.
Ombyggnad av byggnad Valhall vid Haninge garnison, Berga Örlogsskolor
Omfattning till övervikt verksamhetsområde bygg men med inslag av främst mark och ventilation. Arbetsområdet är beläget inom skyddsobjektet Haninge garnison, Berga Örlogsskolor.
Byte av VA/Värme-kulvert vid Muskö Örlogsbas
Befintliga ledningar förlagda i kulvert ska ersättas med nya VA och värmeledningar i mark samt ny installation av pumpgrop som ersätter befintlig uttjänt. Arbetet består i att skrota, riva, demontera, gräva, samt förlägga nya rör med tillhörande installationer och anordningar. Kulvertlängd ca 60 m. Ny förläggning av Va/värmerör ca 200-300 m.
Ombyggnad till padelanläggning i Haninge
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Nybyggnad av konferenslokal samt renovering av gruppbostad i Haninge
Avser byggnation av en ny fastighet på cirka 27 kvm för konferenslokaler. Ytskiktsrenovering av 2 stycken lägenheter, 2 stycken förråd som ska anpassas till wc, 2 stycken kök installeras samt viss inredning i gemensamhetsytor.
Ombyggnad av vind i Haninge
Utvändig ändring samt inredning av vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Haninge
Inredning av ytterligare lägenheter (9 st).
Tillbyggnad av cafeteria i Haninge
Tillbyggnad och ändrad användning av café och restaurang.
Utbyte av hiss på skola i Tungelsta
Entreprenaden omfattar projektering, demontering av 1 st hydraulhiss, leverans och installation av en ny linhiss, inom befintlig byggnad till fullt driftfärdiga och godkänd anläggning. Hissen ska installeras i befintliga schakt i betong.
Ombyggnad av herrgård i Haninge
Tillbyggnad av takkupa, utvändig ändring och ändrad användning.
Ombyggnad av församlingshus i Haninge
Utvändig ändring, fasadändring samt håltagning i bärande konstruktion.
Tillbyggnad av nätstation i Haninge
Ansökan manöverbyggnad till ny stamnätsstation.
Byte av ventiler i värmesystem i flerbostadshus i Haninge
Planer finns på byte av ventiler i värmesystem.
Tillbyggnad av förskola i Haninge
Tillbyggnad av förskola med utesovplats.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Haninge
Planer finns på installation av laddstolpar.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Reningsverket samt Ica Livs på Utö, Haninge kommun
Avser ombyggnad av ventilation för Reningsverket samt ICA-livs på Utö. Huvuddel 1, Reningsverket är byggt under 1980-talet. Huset är i ett plan med isolerad vind där befintligt aggregat är placerat. Huvuddel 2, ICA-livs är byggd under slutet av 1970-talet. Huset är i ett plan med kallvind där befintligt aggregat är placerat.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Gästhamnsbyggnad på Utö, Haninge kommun
Avser ombyggnad av ventilation i Gästhamnsbyggnaden. Huset är i två plan med teknikrum, omklädnadsavdelning, bastu, duschar, wc, kafeteria, personalutrymmen och väntrum på plan 1. Aggregatrum, konferensrum, personaldelar finns på plan 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: