Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kommunhuset i Ekerö, etapp 5
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler, etapp 5.
Utbyggnad av avloppsreningsverk på Ekerö
Avser utbyggnad av Ekerövattens reningsverk i Kungsberga, Ekerö Kommun. Reningsverket är av typ Emendo med rening genom biobädd, uppfört 1989. Entreprenaden avser utbyggnad av reningsverkets kapacitet, från idag 500 pe till 1000 pe.
Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för ändring av planlösning, från 1 till 5 lägenheter i "kontorshuset/ingenjörsbostaden" stenhuggarebyn på fastigheten stockby 1:4.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Tillbyggnad enbostadshus samt anmälan om startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus (max 30 kvm) på fastigheten Stockby 1:350,1:62 mfl.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten drottningholm 1:1 (ängsholmsvägen 1).
Ombyggnad av samlingslokal i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av lokal på fastigheten tappsund 1:63.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: