Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Ombyggnad av kommunhuset i Ekerö, etapp 4
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler, etapp 4.
Ombyggnad av kommunhuset i Ekerö, etapp 5
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler, etapp 5.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Avser tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Lunda 1:10.
Ombyggnad av kontor i Ekerö
Avserombyggnad av ridhus till lager och kontor samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av förskola i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av ekuddens förskola, samt invändig ombyggnad och ändring av ventilation fastigheten ekebyhov 1:527 (ekuddsvägen 10).
Ombyggnad av stall i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av djurstall på fastigheten drottningholm 1:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Anmälan om startbesked för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten hilleshögby 2:26.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Anmälan om startbesked för ändring av bärande konstruktion och planlösning på fastigheten ekebyhov 1:599.
Tillbyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för om- o tillbyggnad av förråd till värmecentral fastigheten tappsund 1:58 (vid tegelbruksvägen 3d).
Ombyggnad av markanläggning i Ekerö
Marklov för anläggning av torgmark på fastigheten ekebyhov 1:1.
Rivning av förråd i Ekerö
Rivningslov för förråd på fastigheten rörby 2:1.
Ombyggnad av markanläggning i Ekerö
Strandskyddsdispens för anläggande av utsikt på fastigheten ekebyhov 3:5 och 3:1.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: