Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro (Tappströmsbron) mm.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Ombyggnad av kommunkontor i Ekerö
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler. Entreprenaden är uppdelad i huvuddel 1 ( omfattar plan 2) och huvuddel 2 (omfattar plan 3).
Förnyelse av fördelningsstationer på Ekerö
Avser I entreprenaden ingår följande: Ny stationsbyggnad ”modulbyggnad”, Nytt 12/24kV ställverk, Ny kontrollutrustning, Ny alt uppdatering av bef stationskontroll, Ny nollpunktsutrustning, Ny lokal & hjälpkrafts utr samt Omläggning inkommande/utgående 12/24 kV kablage.
Markarbeten vid bostadsområde på Ekerö
Avser återställning av mark, asfaltering, plantering, plattläggning uteplatser samt etablering av 23 st parkeringsplatser med plank längst Wrangels väg.
Muddring av del av Tappströmskanalen, Ekerö kommun
Avser muddring av del av Tappströmskanalen vid Tappströms brygga för att möjliggöra åretrunttrafik med pendelbåt till och från Stockholm.
Rivning av affärshus i Ekerö
Anmälan om rivning av affärshus ( pressbyrån) på fastigheten drottningholm 1:1.
Rivning av skärmtak i Ekerö
Rivningslov för cykelställ med tak på fastigheten tappström 1:1.
Rivning av förråd i Ekerö
Rivningslov för rivning av del av förråd på fastigheten träkvista 1:67.
Rivning av transformatorstation i Ekerö
Rivningslov för transformatorstation på fastigheten tappsund 1:37.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för användning av brygga som småbåtshamn, samt strandskyddsdispens för småbåtshamn med y-bommar för 9 st båtplatser på fastigheten ekebyhov 1:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus kuskbostaden på fastigheten ekebyhov 1:1.
Tillbyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten träkvista 1:166.
Ombyggnad av komplementbyggnad i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av lada på fastigheten troxhammar 2:15.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för väsentlig ändring av småbåtshamn samt nybyggnad av byggnad för förvaring av båtmaster på fastigheterna rastaholm 1:1 samt sjöängen 1:50.
Ombyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad på fastigheten högby 2:20.
Ombyggnad av automatstation i Ekerö
Bygglov för ändring av befintlig drivmedelsanläggning (installation av ny oljeavskiljare) på fastigheten ekebyhov 1:556.
Ombyggnad av kök i Ekerö
Anmälan om underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde, ombyggnad av kök, på fastigheten ekebyhov 1:1, ekebyhovs slott.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: