Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E3
Utbyggnad av kollektivtrafikfil norra sidan, breddning av Nockebybron (bro 2-228-1 på väg 261) och Drottningholmsbron.
Ombyggnad av väg 261/Ekerövägen på Ekerö, E1
Utbyggnad kollektivtrafikfil norra sidan, ny bro (Tappströmsbron) mm.
Renovering av vattenverk i Lovö
Avser renovering/ombyggnad av Lovös Vattenverk. Rivning av befintliga snabbfilterbassänger och bjälklag samt uppbyggnad av nya snabbfilter.
Ombyggnad av kommunhuset i Ekerö, etapp 4
Entreprenaden omfattar ombyggnad av kontorslokaler, etapp 4.
Förnyelse av fördelningsstationer på Ekerö
Avser I entreprenaden ingår följande: Ny stationsbyggnad ”modulbyggnad”, Nytt 12/24kV ställverk, Ny kontrollutrustning, Ny alt uppdatering av bef stationskontroll, Ny nollpunktsutrustning, Ny lokal & hjälpkrafts utr samt Omläggning inkommande/utgående 12/24 kV kablage.
Markarbeten vid bostadsområde på Ekerö
Avser återställning av mark, asfaltering, plantering, plattläggning uteplatser samt etablering av 23 st parkeringsplatser med plank längst Wrangels väg.
Rivning av affärshus i Ekerö
Anmälan om rivning av affärshus ( pressbyrån) på fastigheten drottningholm 1:1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten lunda 1:10.
Tillbyggnad av garage i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten träkvista 1:166.
Ombyggnad av komplementbyggnad i Ekerö
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av lada på fastigheten troxhammar 2:15.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för väsentlig ändring av småbåtshamn samt nybyggnad av byggnad för förvaring av båtmaster på fastigheterna rastaholm 1:1 samt sjöängen 1:50.
Ombyggnad av förråd i Ekerö
Bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad på fastigheten högby 2:20.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Anmälan om attefall tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten menhammar 1:2.
Ombyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för användning av brygga som småbåtshamn, samt strandskyddsdispens för småbåtshamn med y-bommar för 9 st båtplatser på fastigheten ekebyhov 1:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ekerö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus kuskbostaden på fastigheten ekebyhov 1:1.
Rivning av skärmtak i Ekerö
Rivningslov för cykelställ med tak på fastigheten tappström 1:1.
Rivning av transformatorstation i Ekerö
Rivningslov för transformatorstation på fastigheten tappsund 1:37.
Ombyggnad av kök i Ekerö
Anmälan om underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde, ombyggnad av kök, på fastigheten ekebyhov 1:1, ekebyhovs slott.
Ombyggnad av korsning längs väg 800/Färentunavägen på Ekerö
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatsen i korsningen. Ny utformning av refug.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: