Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor. Projektet byggs i etapper.
Breddning av väg Danderyds kyrka-Arninge E18
Breddning av väg och anläggande av ett kollektivkörfält i norr- och södergående riktning, trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Ca 9 km lång sträcka.
Upprustning av godsmottagning mm Danderyds sjukhus
Avser markarbete i anslutning till godsmottagning byggnad 06 och 17 samt nybyggnad av lastkaj. Även ombyggnation av godsmottagningens husdel byggnad 06 med BTA på ca 4000 kvm. Markarbeten ca 2600 m². Nybyggnad lastkaj ca 95 m². Ombyggnad av lastkaj ca 40 m². Vidare ingår bland annat sprängning av berg och flytt av väg.
Ombyggnad av kaj på Aludden i Danderyd
Renovering pga erosionsskador.
Rivning och ombyggnad av kök på skola i Djursholm
Avser ombyggnation och total renovering av storkök, renovering av skolmatsal, renoveringar i källaren (under kök och matsal) där det finns t.ex. musiklokal samt tekniska utrymmen där bl.a. kylanläggningar är placerade. I projektet ingår även uppförande av nytt miljörum samt ombyggnation av fläktrum samt byte av luft aggregat.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning, ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändring av bärande konstruktion.
Rivning av förråd i Danderyd
rivningslov för komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Danderyd
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Danderyd
Tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av villa i Danderyd
Avser mindre tillbyggnation av villa.
Ny ishockeysarg till ispist vid Stockhagen IP, Stocksund
Avser ny ishockeysarg inkl skyddsglas. Sargen ska monteras på befintlig betongpist i Stockhagens ishall.
Ny ishockeysarg till Danderydsvallens IP
Avser ny ishockeysarg på Danderydsvallens IP.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: