Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Danderyd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och ombyggnad av köpcentrum och kontor i Mörby
Denna del avser renovering och ombyggnad av befintliga byggnader i nya Danderyds Centrum, fd Mörby Centrum, med lokaler för handel och kontor. Projektet utförs i deletapper med separata upphandlingar per etapp.
Breddning av E18 sträckan Stocksundsbron-Tpl Arninge
Ombyggnad samt breddning av befintlig väg, ny belysning. Utförs i 2 etapper, ca 11,6 km lång sträcka totalt. Befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ombyggnad av broar i mittremsan samt två pågjutningar vid bropelare. Etapp 1 ska vara färdigställt 2020-10-01 och etapp 2 2021-10-01. Slutbesiktning 2021-12-10.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll. Integrerat brounderhåll Stockholm Nord 2020-2023. Utförande av förutbestämt underhåll på 608 st byggnadsverk/bro och tillståndsbaserat underhåll på 10 st byggnadsverk/bro.
Ombyggnad till LLS-boende i Danderyd
Avser ombyggnad från förskola till LLS-boende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Förhandsbesked gällande bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - ny våning.
Ombyggnad av vind i Danderyd
Inredning av vind till ca 6st bostäder på Lillkalmarvägen 25-33.
Dränering vid flerbostadshus i Danderyd
Dränering, isolering av källare samt rivning och återuppbyggnad av uteplatser. Ca 300 meter husvägg.
Ombyggnad av kontor i Danderyd
Omfattar ombyggnation av kontor i Danderyd.
Rivning av räddningscentral i Danderyd
Rivning av ambulanshallen, byggnad 57, inför nybyggnation (1569755).
Byte av ispist och kylanläggning till Danderydsvallens IP
Avser utbyte av ispist samt byte av kylinstallation på Danderydsvallen. I entreprenaden ingår samtliga markarbeten, tillhörande kyl/el och vvs-arbeten för byte av ispist. I entreprenaden ingår även byte av kylinstallation till nytt aggregat inkl. tillhörande arbeten avseende värmeåtervinning samt schaktning, dragning av rör för värmeåtervinning till befintliga samt framtida avsättningar. Tillbyggnad av hus där den nya kylmaskinen ska placeras samt demonteringen av befintlig belysning över ispisten.
Ombyggnad av kontor i Danderyd
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av förskola i Danderyd
Ändrad användning, ombyggnad av förskola.
Tillbyggnad av automatstation i Danderyd
Tillbyggnad av obemannad drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av enbostadshus i Danderyd
Ändrad användning av enbostadshus.
Rivning av gäststuga i Danderyd
Rivning av gårdshus.
Rivning av nätstation i Danderyd
Rivning och nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Danderyd
Ansökan om bygglov för installation av FX-system (ventilation) i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Danderyd
Bygg och marklov göt parkeringsplats.
Ombyggnad av samlingslokal i Danderyd
Bygg- och marklov för flerbostadshus - Ombyggnad av bef. pannhus till föreningslokal.
Rivning av affärshus i Danderyd
Rivning av affärs- och kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: