Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 1
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Tillbyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 3
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Norsborg
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Tumba
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tumba
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Renovering av fastighet i Botkyrka kommun
Avser utvändig samt invändig renovering.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st radhus.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Tumba
Avser upprustning av utemiljöer med ökad belysning, förbättring av tillgängligheten, nya gångstråk, nya cykelgarage och grillplatser i Tuna. Det är gårdarna vid höghusen som kommer att renoveras, längs stråket som går utmed Tunavägen 34, Övergårdsvägen 1–3, Nedergårdsvägen 7–9 samt Boställsvägen 7–9.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Markförberedelser inför husbyggnad i Botkyrka
Avser markförberedelser inför husbyggnad.
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K samt ombyggnad av resterande byggnader. Annexet.
Finplaneringsarbeten vid förskola i Tumba, Botkyrka kommun
Avser finplanering för förskolan Måsen.
Ramavtal avseende projektledning fastighet, Botkyrka kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för projektledning, projekteringsledning, KA och BAS-P. Avtalstid 2+1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Botkyrka
Bygglov för ändrad användning av annan byggnad.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivningslov för rivning av annan byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till bostäder.
Ombyggnad av bensinstation i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning, Anmälan för ändring av planlösning Eriksberg 2:119.
Rivning av verkstad i Botkyrka
Anmälan för rivning av anläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Botkyrka
Anmälan för tillbyggnad av lokal, skärmtak.
Ombyggnad av lokaler, Strovreten
Avser renovering av två duschrum samt ytskikt i lokal. Entreprenörer är via ramavtal.
Nya elinstallationer i kyrka i Botkyrka kommun
Avser nya elinstallationer i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: