Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2, huvuddel 1
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Basunderhåll väg område Västra Södertörn
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 1
Denna option avser Stenvägen 1-5, 7-11, 13-17.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka, Huvuddelen
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33. Option på ytterligare 1300 lägenheter. Planer finns även för ombyggnation av bottenvåningarna till bostäder.
Eventuellt om- och nybyggnad av bostadshus i Tullinge
Förslaget till detaljplan innebär att 60 nya bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus tillkommer.
Ny förskola i Norsborg
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Leverans och installation av membran vid Himmerfjärdsverket, Grödinge
Denna entreprenad (beteckning NKH.NE01) omfattar expertkunskap (engineering) samt leverans och installation av membran till en MBR-anläggning. Utöver detta ska även membran till en pilotanläggning med kapacitet 20 m3/h levereras.
Nybyggnad av parhus i Botkyrka
Nybyggnad av 6 st radhus.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Renovering av Hågelby Gård, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Köksombyggnad på förskola i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av lokal, förskola.
Utbyggnad av garage och verkstad vid Norsborgs vattenverk
Sommarro är en befintlig yta för maskinparken som underhåller Norsborgs vattenverk. För att få plats med alla maskiner och all utrustning på denna yta kommer garaget och verkstaden att byggas ut.
Ombyggnad av kök på skola i Tullinge
Avser ombyggnad av storkök på Eklidskolan.
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av kyrka i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av kyrka.
Rivning av industrihus i Botkyrka
Rivningslov för rivning av industribyggnad samt garage.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av fritidshus i Botkyrka
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Ombyggnad av vind i Botkyrka
Anmälan för ändring av flerbostadshus. brandvägg på vind.
Rivning av enbostadshus i Botkyrka
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Upprättande av grönstrukturprogram i Botkyrka kommun
Upphandlingen avser att ta fram ett modernt och användarvänligt grönstrukturprogram som kan användas som planerings- och beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocessen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: