Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ut- och ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket, et2
Avser anpassning av befintliga bassänger samt ny överbyggnad på ca 600 m2 för utrustning för grovrening.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka, Huvuddelen
Stambyte på 60 lgh på Odlingsvägen 2-10, 60 lgh på Storvretsvägen 15-23 samt 60 lgh på Storvretsvägen 25-33. Planer finns även för ombyggnation av bottenvåningarna till bostäder.
Utveckling med 4 H gården och Hogsla järnåldersby, område A
Idé om utveckling/ samverkan med 4 H gården och Hogsla järnåldersby. Dessa två verksamheter ska finnas kvar antingen i befintliga lägen eller etableras i nya lägen där de båda verksamheterna kan samverka både med varandra och med exploatören. Förslag på lämpliga utvecklingsidéer och samverkansformer för att bedriva verksamheterna ska vara med i anbudet.
Ombyggnad och rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K samt ombyggnad av resterande byggnader. Annexet.
Upprustning av park med lekplats i Fittja
Entreprenaden omfattar upprustning och delvis ombyggnad av park med lekplats.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Ombyggnad och utvändigt underhåll av punkthus i Alby
Fyra stycken punkthus, fasadrenovering, stambyte samt utveckling av bottenvåningarna för att passa läget med handel och lokaler.
Ombyggnad av lekpark mm i Botkyrka
Anläggningen består idag av en lekplats, boulebanor, en bollplan samt övrig parkmark med gräsytor, buskage och träd. Entreprenaden omfattar ombyggnad av lekplats, upprustning av boulebanor, rivning av bollplan och anläggning av nya aktivitetsytor. Upprustningen omfattar även rivning av buskage, fällning av träd samt ombyggnad av parkvägar och nyplantering.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Renovering och upprustning av gångbro i Hallunda
Renovering och modernisering av gångbron som går mellan Hallunda centrum och tunnelbanan, ”Gröna bron” inkl. trappuppgång, inklädning av hiss.
Om/nybyggnad av torg i Alby
Handelstorg mellan centrumbyggnaden och kommande torghus
Om/nybyggnad av torg i Alby
En plats för liv och rörelse för ökad trygghet och trivsel som en del av stråket från tunnelbanan till bostadsområdet
Ombyggnad av väg i Botkyrka
Vägbreddning mm
Renovering av mur i Hågelby, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Finplanering av mark vid förskolor i Botkyrka
Objektet avser finplanering av mark för två förskolor.
Ombyggnad av kök på skola i Tullinge
Avser ombyggnad av storkök på Eklidskolan.
Utbyggnad av garage och verkstad vid Norsborgs vattenverk
Sommarro är en befintlig yta för maskinparken som underhåller Norsborgs vattenverk. För att få plats med alla maskiner och all utrustning på denna yta kommer garaget och verkstaden att byggas ut.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Botkyrka
Tillbyggnad samt ombyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Botkyrka
Ändrad användning av lokal till tandläkarklinik.
Tillbyggnad av markanläggning i Botkyrka
Uppsättning av skylt samt marklov.
Tillbyggnad av förråd i Botkyrka
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: