Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Tumba
Befintlig yta som ska byggas om och renoveras är ca 3 880 m2, tillbyggd yta är ca 688 m2
Renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall i Tumba
Objektet avser renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall. Projektet delas in i två etapper, etapp 1 avser renovering och viss ombyggnad av befintlig hall och etapp 2 avser en tillbyggnad av en trampetthall för gymnastik.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av centrumlokaler.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del A
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Gårdsupprustning i bostadsområde i Alby, Norsborg, etapp 3, Del B
Anläggningsentreprenad omfattade rivning, anläggning, montering av utrustning. Detta är en delad upphandling, dvs. Beställaren kommer att teckna avtal med en Entreprenör för (A) Anläggningsentreprenaden samt med en Entreprenör för (B) Plantering- och Skötselentreprenaden.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av idrottsytor i Botkyrka
Rivning av omklädningsbyggnad, föreningshus och kylmaskinshus inklusive kondensor för fd. isbana.
Renovering av mur i Hågelby, etapp 1
Olika reparationsåtgärder ska genomföras på byggnader och utvändiga betongkonstruktioner.
Breddning och uppdatering av motionsspår i Lida Friluftsområde, Botkyrka
Denna förfrågan avser att på totalentreprenad utveckla och förbättra spåren vid Lida-Brantbrink och Harbo.
Ny sandtvättsanläggning vid vattenverk i Norsborg, Botkyrka
Avser ny sandtvättanläggning vid Norsborg vattenverk.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K.
Nybyggnad av industrihus i Botkyrka
Nybyggnad av lager samt rivning.
Rivning av förskola i Norsborg
Totalentreprenad gällande rivning av förskolan Måsen. Objektetet är en Rivningsentreprenad av byggnader på fastigheten Sämjan1. Rivningen omfattar hela byggnaden med grunden samt tillhörande förråds- och redskapsbyggnad med grunder samt återställande av mark efter rivning. I rivningen ingår att riva servicen/kulvert till fastighetsgräns. Efter rivningen är genomförd ska marken återställas till omgivande marknivå. För nybyggnationen se: 1314805
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bostadshus.
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar i Botkyrka
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar (röstlokaler) inför riksdagsvalet.
Ombyggnad av väg 226 vid Tumba C
Åtgärder vid ABC-området.
Upprustning av förskolegård i Norsborg
Objektet avser renovering av förskolegård, Humlan.
Rivning av del av äldreboende i Tumba
Delar av Allégården ska rivas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Inredning av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av industribyggnad i Botkyrka
Invändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Botkyrka
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Botkyrka
Ändring av bärande konstruktion med rivning av vägg.
Rivning av förråd i Botkyrka
Rivning av tre stycken byggnader.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för restaurang.
Tillbyggnad av enbostadshus i Botkyrka
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Botkyrka
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Botkyrka
Bygglov för anläggning av skärmtak ovanför postboxar.
Tillbyggnad av industrihus i Botkyrka
Tillbyggnad av industribyggnad för hiss/trappuppgång.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: