Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Förstudie för Larslunda IP i Strängnäs
Strängnäs kommun avser teckna ramavtal omfattande genomförande av en förstudie i samband med ett större utvecklingsprojekt. Projektet har till syfte att utveckla Larslunda IP till hela Strängnäs kommuns sportcentrum. Upphandlingen avser ett team av konsulter som ska vara beställarens samarbetspartner och stöd i processen och som i första hand ska ansvara för projektledning av en förstudie.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av selaöhemmet husby tegelbruk 2:34.
Nya ställverksfack till fördelningsstation Södra i Strängnäs
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack, 5 på vardera samlingsskena, för utbyggnad av befintligt 24 kV ställverk i fördelningsstation Södra, Strängnäs.
Ny utrymningsväg samt ventilationsanläggning vid Roggeborgen i Strängnäs
Entreprenaden omfattar ny utrymningsväg och ventilationsanläggning i Roggeborgen. Roggeborgen är statligt byggnadsminne och omfattas av Statens Fastighetsverks vårdprogram.
Markarbeten vid fastigheter i Åkers Styckebruk
Avser dränering och källarisolering för 2 st byggnader på Wattrang 1 samt nyanläggning av entréytor, gångar, parkering, planteringsytor, sittplats med pergola, träd m.m. på Lohe 13 och Wattrang 1. Nya dagvattenledningar och brunnar tillkommer också.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Anmälan om utbyte av avloppsledningar samt byte av fläktaggregat & nya ventilationskanaler ytterselö-östa 1:56.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Bygglov för ombyggnad av loge till lägenheter,.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal mariefred 2:1.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Avser ändrad användning av lokal till familjecentrum slakteriet 9.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning av mark kroken 1,2,3,4 & 9.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning av mark strängnäs-åby 5:5.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för omfördelning av massor inom fastigheten slakteriet 10.
Tillbyggnad av fritidshus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus marielund 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Ändring av marklov stora sundby 4:3.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mjölkdroppen 11.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mariefred 2:1.
Installation av kärltvätt vid återvinningscentraler i Strängnäs
Avser två stycken fastmonterade kärltvättar, en ska vara placerad på Beställarens återvinningsanläggning i Eskilstuna (Lilla Nyby) och en i Strängnäs (Kvitten).
Renovering av kyrka i Strängnäs
Projektering och renovering.
Renovering av kyrka i Strängnäs
Renovering av korfönster m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: