Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Renovering av 42 hyresrätter samt ombyggnad av va- & ventilation ytterselö-östa 1:61.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för utfyllnad av bergmassor på bostadstomter bresshammar 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för återvinning av schaktmassor edsala 5:14.
Tillbyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för förlängning av befintligt skärmtak merlänna 1:2.
Tillbyggnad av toalett i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av toaletter graniten 2.
Rivning av enbostadshus i Strängnäs
Rivningslov för befintlig byggnad mjölkdroppen 11.
Rivning av lager i Strängnäs
Rivningslov för befintlig lagerlokal spoven 1.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 2:5.
Rivning av nätstation i Strängnäs
Rivningslov för befintlig nätstation vik 8:1.
Rivning av skärmtak i Strängnäs
Rivningslov för befintligt skärmtak strängnäs 3:21.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: