Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Stamrenovering av flerbostadshus i Åkers Styckebruk
Avser ROT-renovering inkl. byte av rörstammar, värmestammar inkl radiatorer, installation av FTX-ventilation, mm i 54 st bostadslägenheter inom fastigheten Moberg 1 & 2 (två huskroppar). Objektet är beläget i Åkers Styckebruk inom fastigheten Moberg 1 & 2 med adress Lohes väg 16 – 18, samt Stockenströms väg 31 i Åkers Styckebruk.
Tillbyggnad av betongindustri i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av betongfabrik bussen 2.
Tillbyggnad av tvätthall i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av tvätt- och verkstadshall samt uppförande av stängsel och mur strängnäs 2:30.
Ombyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för utbyte av befintlig transformatorstation t261 mariefred 2:20.
Ombyggnad av vårdhem i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av kontor till verksamhetsanpassning lss råcksta 2:1.
Ombyggnad av lägenhet i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad norrtull 5.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för markarbete järnet 4 & 5.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan av 3 st enklare byggnader norra skogen 3:23.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningsanmälan för äldre torpstuga näsbyholm 3:17.
Rivning av industrihus i Strängnäs
Rivningslov för fastigheten kemisten 2, industribyggnad 75 & 100 kemisten 2.
Rivning av förråd i Strängnäs
Rivningslov för förråd på återvinningscentralen strängnäs 2:1.
Rivning av transformatorstation i Strängnäs
Rivningslov transformatorstation slottsbrinken 1:6.
Tillbyggnad av kallgarage i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av kallgarage kvitten 24.
Tillbyggnad av förskola i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig förskola strängnäs 2:1.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Strängnäs
Bygglov för förlängning av bullerskärm strängnäs 2:28.
Tillbyggnad av skärmtak i Strängnäs
Bygglov för påbyggnad av skärmtak ballastfickor bussen 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: