Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Strängnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Markanläggning inför förskola i Finninge, Strängnäs
Avser mark- och anläggningsarbeten för Tryffelstråkets förskola. Tomten är 11476 kvm.
Renovering av slamfickor vid reningsverk i Strängnäs
Det som ska repareras är skador där betongens yta sönderdelats av miljön i bassängerna på ytor ovanför skvalpzonen på bassängväggar och bjälklagens undersidor. Vidare ska ledningar och pumpinfästningar bytas, håltagningar göras igenom betongen. Även installation av luckor och omrörare ska utföras. Arbetena ska genomföras etappvis: Etapp 1 - Rötslamsilo 1, 2 och råslamsilo, Etapp 2 - Rötslamsilo 3 och externslamsilo.
Nya ställverksfack till fördelningsstation Södra i Strängnäs
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack, 5 på vardera samlingsskena, för utbyggnad av befintligt 24 kV ställverk i fördelningsstation Södra, Strängnäs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning ombyggnad av fastighet till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till kontor samt installation av kommunalt vatten fogdö prästgård 5:1.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av uthus i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad & ombyggnad av bostäder marielund 1:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad av laddplatser gorsinge 1:20.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad i industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Bygglov för tillbyggnad/hyresanpassning och fasadändring på industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning till kontor, lager & bageri tärnan 11.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av kontor, fenix.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Rivningslov, och ändring av marknivå och ändrad användning av garageinfart, baddaren 6.
Ombyggnad av markanläggning i Strängnäs
Marklov för höjning och avjämning av fastighet för att möjliggöra framtida industriell verksamhet gnejsen 1.
Rivning av moduler på skola i Strängnäs
Entreprenaden avser att på fastigheten Rektorn 12, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av 2st byggnader, E och F, inkl dess installationer, inklusive borttransport och omhändertagande av rivningsmassor

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: