Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Upphandlingen avser totalentreprenad för ombyggnation av plan 2 i den västra flygeln som ska byggas om till lägenhet, samt renovering av mottagningskök i residenset i Nyköping. Residenset i Nyköping är ett statligt byggnadsminne.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Rivning av fastigheter vid skola i Tystberga
Avser rivning av två skolbyggnader B3059 elevhemmet Längan och B3081 fritidslokal Pålsboda.
Rivning av affärshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till hotell.
Ombyggnad av veterinärstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till hunddagis.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hvb-hem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av byggnad för kontor till bostad.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av ventilation i byggnad för hotell.
Rivning av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens och rivningslov för toalett.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av garage.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad samt del av byggnad.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Biotopkartering av vattendrag i Kilaåns avrinningsområde
Avser biotopkartering av 6 vattendragsförekomster med option för ytligare 3 och 2 vattendragsvattenförekomster i Kilaåns avrinningsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: