Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelhall.
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Påbyggnad av kontrollrum vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser byggnation av ett nytt kontrollrum på taket ovanpå den befintliga kontorsdelen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser ombyggnad av lokal till 3st lägenheter.
Projekteringsledare inom järnvägsteknik för program Ostlänken
Projekteringsledare inom järnvägsanläggning/järnvägsteknik i Produktionsenhet Järnvägssystem, program Ostlänken. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av brygga i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av flytbrygga.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Rivning av fritidshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Renovering av kyrka i Jönåker, Nyköping
Renovering av kyrka & tjärning av klockstapel samt tillgänglighetsanpassning av entré.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Avser mindre ändring för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: