Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Rivning av bensinstation och nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.
Ombyggnad av va-ledning i Nyköping
Anmälan om installation av va-anläggning.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Anmälan om installation av ventilation samt anpassning av lokal i byggnad för industri.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Anmälan om rivning av enbostadshus och komplementbyggnader.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hvb-hem till förskola.
Tillbyggnad av fritidshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt uppförande av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov, schaktning av tomt avsedd för industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: