Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Påbyggnad av kontrollrum vid Idbäcksverket, Nyköping
Avser byggnation av ett nytt kontrollrum på taket ovanpå den befintliga kontorsdelen.
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning i avloppsreningsverk i Nyköping
Ombyggnation av blåsmaskinanläggning på Brandholmens ARV i Nyköping.
Rivning- & saneringsarbeten i Nyköping
Totalentreprenaden omfattar rivning och sanering inom fastigheten Berguven 3, Marieberg. Övrig information finns i upphandlingsdokumenten.
Projektledare till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel - restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till härbärge.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ändring av fasad, byggnad för industri till idrottshall.
Ombyggnad av bageri i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av va-anläggning och ventilationssystem.
Tillbyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för vård.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av komplementbyggnad, Ansökan om bygglov för ändrad användning och ventilation i komplementbyggnad till restaurang Bergshammars-åby 1:8.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning byggnad för vård.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av sophus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av sopförråd.
Rivning av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad -skärmtak.
Tillbyggnad av va-ledning i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av va-anläggning.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av toaletter i byggnad för kulturändamål.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad för korttidsboende.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till butik och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för anläggande av byggnad för industri.
Ombyggnad till lägenheter i Nyköping
Ombyggnad från hemtjänst till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: