Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Senior projektledare till projekt Ostlänken
För uppstart av produktionsenheterna Nyköping och Södertälje/Trosa. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Tillbyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för lager.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Svetsarbete i BFB Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser demontage av befintlig konstruktion, tillverkning, frakt, montage samt all nödvändig kontroll av nya tryckkärlsdelar. Överhettare 1 i BFB Panna 3 är förverkad och måste bytas ut under sommaren 2020. Överhettare 2 monterades ner 2012. En ny design av öh2 är framtagen och planeras ersätta den nedmonterade.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till kontor.
Ombyggnad av va-ledning i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av va-anläggning.
Projektledare till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Samordnare järnvägsplan/myndighetskontakter till projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ändring av fasad, byggnad för industri till idrottshall.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till restaurang.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av toaletter i byggnad för kulturändamål.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för vård.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad, bullervall mot motorvägen Hållsta 13,Anderslund 1:27.
Rivning av carport i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av carport.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av förfallen byggnad.
Rivning av sophus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av sopförråd.
Rivning av transformatorstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av bageri i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av va-anläggning och ventilationssystem.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för anläggande av byggnad för industri.
Renovering av kyrka i Jönåker, Nyköping
Renovering av kyrka & tjärning av klockstapel samt tillgänglighetsanpassning av entré.
Ombyggnad av samlingslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd till besökslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: