Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Upprustning och ev påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens och personallägenheter i 2 plan.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad till lägenhet i Nyköping
Upphandlingen avser totalentreprenad för ombyggnation av plan 2 i den västra flygeln som ska byggas om till lägenhet, samt renovering av mottagningskök i residenset i Nyköping. Residenset i Nyköping är ett statligt byggnadsminne.
Ombyggnad av vindslägenheter i Nyköping
Ombyggnad av 3 vindsvåningslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Svetsarbete i BFB Panna 3, Idbäcksverket, Nyköping
Uppdraget avser demontage av befintlig konstruktion, tillverkning, frakt, montage samt all nödvändig kontroll av nya tryckkärlsdelar. Överhettare 1 i BFB Panna 3 är förverkad och måste bytas ut under sommaren 2020. Överhettare 2 monterades ner 2012. En ny design av öh2 är framtagen och planeras ersätta den nedmonterade.
Rivning av fastigheter vid skola i Tystberga
Avser rivning av två skolbyggnader B3059 elevhemmet Längan och B3081 fritidslokal Pålsboda.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av garage.
Ombyggnad av lägenhet i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till hotell.
Ombyggnad av veterinärstation i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till hunddagis.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av byggnad för kontor till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, skärmtak till verkstad/lager.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av ventilation i byggnad för hotell.
Rivning av toalett i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens och rivningslov för toalett.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning.
Rivning av förråd i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad samt del av byggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål.
Biotopkartering av vattendrag i Kilaåns avrinningsområde
Avser biotopkartering av 6 vattendragsförekomster med option för ytligare 3 och 2 vattendragsvattenförekomster i Kilaåns avrinningsområde.
Ombyggnad av samlingslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd till besökslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: