Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Ombyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ombyggnad av sporthall.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av: 110 meter spillvattenledning Ø 300 Btg och 385 meter spillvattenledning Ø 400 Btg, Björklidsvägen i Flen, 69 meter spillvattenledning Ø 150 Btg, Oktobervägen i Flen, 217 meter dagvattenledning Ø 225 Btg och 3 m dagvattenledning Ø 200 PVC, Västgötagatan i Katrineholm samt 1279 meter spillvattenledning Ø 225 Btg, 32 m spillvattenledning Ø 174 PP, samt 21 stycken spillvattenserviser med en uppskattad totallängd på ca 275 m, Sandvik 1 i Björkvik, Katrineholm.
Ombyggnad av park i Katrineholm
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2021. Dränering, tillbyggnad och utomhusdisk.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Fasadändring samt ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Katrineholm
Omstrukturering av drivmedelsanläggning. Befintliga pumprefuger och skärmtak byts ut. 2 st bef. dagvattenbrunnar ansluts till bef. oljeskiljaranläggning.
Rivning av transformatorstation i Katrineholm
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Tillbyggnad av komplementbyggnad för sortering av det sågade virket.
Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ändrad användning från kontor till bostad i flerbostadshus.
Renovering av kanotbana i Djulösjön, Katrineholm
Marin entreprenad. Objektet avser renovering av kanotbana i Djulösjön. Befintlig kanotbana är helt och fullt under vattenytan på varierande djup.
Markarbeten vid bostäder i Katrineholm
Objektet avser markarbeten samt uppförande av cykeltak, förråd och underjordsbehållare för sophantering.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av 2 större entréer vid bef. förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: