Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad av kök till 8 lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar och ett fläktrum planeras. Tidigare Friggagatans förskola.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Rivning av sjukhus i Katrineholm
Rivning inför nybyggnad på 1498481.
Ombyggnad av park i Katrineholm
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2021. Dränering, tillbyggnad och utomhusdisk.
Förnyelse av spillvattenledningar i Katrineholm
Kommer att utföras med konventionell schakt (grävning) och med infodring av ledningar.
Ombyggnad av lokaler i Katrineholm
Invändigt underhåll, ombyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Katrineholm
Ändrad användning i form av inredande av personal- och kontorsutrymme med entresol.
Ombyggnad av tennishall i Katrineholm
Ändrad användning av lager till padeltennisbana.
Ombyggnad av skärmtak i Katrineholm
Höjning av bef. skärmtak på servicestation.
Renovering av kanotbana i Djulösjön, Katrineholm
Marin entreprenad. Objektet avser renovering av kanotbana i Djulösjön. Befintlig kanotbana är helt och fullt under vattenytan på varierande djup.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: