Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Integrerat brounderhåll i Södermanlands län
Tidsstyrt och tillståndstyrt underhåll 2019-2023.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Om- och nybyggnad av slamhantering vid avloppsreningsverk i Katrineholm
Fas 1 ska påbörjas omgående efter kontraktstecknande. Entreprenadarbetena får påbörjas när beställningsskrivelse för fas 2 är undertecknas av båda parter.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar och ett fläktrum planeras. Tidigare Friggagatans förskola.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 2
Avser Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och Linnévägen.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Kontaktledningsupprustning sträckan Katrineholm-Åby
Kontaktledningsupprustning (hängverk och utliggare) + 20 kV hjälpkraft.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149
Rivning av sjukhus i Katrineholm
Rivning inför nybyggnad på 1498481.
Ombyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ombyggnad av sporthall.
Ombyggnad av park i Katrineholm
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2021. Dränering, tillbyggnad och utomhusdisk.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av: 110 meter spillvattenledning Ø 300 Btg och 385 meter spillvattenledning Ø 400 Btg, Björklidsvägen i Flen, 69 meter spillvattenledning Ø 150 Btg, Oktobervägen i Flen, 217 meter dagvattenledning Ø 225 Btg och 3 m dagvattenledning Ø 200 PVC, Västgötagatan i Katrineholm samt 1279 meter spillvattenledning Ø 225 Btg, 32 m spillvattenledning Ø 174 PP, samt 21 stycken spillvattenserviser med en uppskattad totallängd på ca 275 m, Sandvik 1 i Björkvik, Katrineholm.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Förnyelse av spillvattenledningar i Katrineholm
Kommer att utföras med konventionell schakt (grävning) och med infodring av ledningar.
Ombyggnad av lokaler i Katrineholm
Invändigt underhåll, ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Fasadändring samt ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Katrineholm
Ändrad användning i form av inredande av personal- och kontorsutrymme med entresol.
Tillbyggnad av förråd i Katrineholm
Tillbyggnad av komplementbyggnad för sortering av det sågade virket.
Ombyggnad av lägenhet i Katrineholm
Ändrad användning från kontor till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Katrineholm
Omstrukturering av drivmedelsanläggning. Befintliga pumprefuger och skärmtak byts ut. 2 st bef. dagvattenbrunnar ansluts till bef. oljeskiljaranläggning.
Rivning av transformatorstation i Katrineholm
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Renovering av kanotbana i Djulösjön, Katrineholm
Marin entreprenad. Objektet avser renovering av kanotbana i Djulösjön. Befintlig kanotbana är helt och fullt under vattenytan på varierande djup.
Markarbeten vid bostäder i Katrineholm
Objektet avser markarbeten samt uppförande av cykeltak, förråd och underjordsbehållare för sophantering.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av 2 större entréer vid bef. förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: