Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Eskilstuna
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola. BTA fsk 1145 BTA skola 5604
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Torshälla, etapp 2
Planerat projekt efter: 1350724. Objektet avser om- och tillbyggnad av Spångagården. Tillbyggnaden innehåller 20 st boenderum samt gemensamma utrymmen. Ombyggnaden innehåller 44 st boenderum, gemensamma utrymmen, kontors- och personalutrymmen samt förråd. Objektet är uppdelat i 2 etapper.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ny växelanslutning och förlängning av spår i Eskilstuna
Nya växlar spår 22-41, ballastrening/urgrävning, el och signalarbeten. Ny växelanslutning för tågen från Svealandsbanan till Eskilstuna driftplats och Gredbydepån. Upprustning och förlängning av två spår inne på driftplatsen.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i två byggnader som innehåller 28 lägenheter vardera. Lägenheter i markplan samt tre våningsplan. Varje fastighet har ett skyddsrum samt en veckotvättstuga, allmänna utrymmen såsom matkällare, förråd, cykelrum, elrum etc. BTA ombyggnad: ca 5 200 m².
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun. 2020 kommer bland annat Ridskolorn i Ekeby och Vilsta, idrottshall i Vilsta och Orrlidens IP att utföras.
Upprustning av park i Eskilstuna
Eskilstuna kommun avser att bygga ny lekplats i Stadsparken. Lekutrustningen ska vara inspirerad av lek i trädkojor och hängbroar och delar av utrustningen ska vara så att det upplevs att man är i trädkronornas nivå. I uppdraget ingår gestaltning, konstruktion, leverans och montering av utrustning. Gestaltning/placering ska ske i nära samråd med beställaren som själv projekterar och anlägger gångvägar, bänkar m.m.
Ombyggnad av gata mm i Eskilstuna
Projektet görs i anslutning till Mälardalens nya högskola. I projektet ingår VA arbeten, ombyggnation av Hamngatan, anlägga en ny torgyta och en brygga samt ombyggnad av en mindre bro.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Drift och underhåll av vägbelysning i Södermanlands Län
Drift och underhåll samt reinvesteringar av vägbelysning i Södermanlands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Om- och tillbyggnad av industri i Eskilstuna
Utveckling av Volvo-testcenter. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Ombyggnad av Gredbyvägen etapp 2 i Eskilstuna
Entreprenaden består av ombyggnation av väg. Ingående arbeten är bland annat schaktarbeten, dagvattenledningar, nya överbyggnader, kantstenssättningar, beläggningsarbeten, förläggning av kraftkablar, belysningsel och optokanalisation, sättning av fundament, iordningställande av gräsbeklädda skåldiken mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av av kontors lokaler på Brogatan 13 till bostäder samt tillbyggnad av fläktrum på taket
Ombyggnad till allaktivitetshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till Allaktivitetshus. Yta ca 630 kvm.
Ombyggnad till rehab vid äldreboende i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av del av plan 2 på Spångagården till Rehab. BTA ombyggnad: ca 514 m².
Nytt konstgräs på Tunavallen i Eskilstuna
Avser nytt konstgräs på Tunavallen samt flytt av befintligt konstgräs som ligger på denna plan till annan plan. Option 1: Befintligt konstgräs skall anpassas i storlek till målad spelyta Option 2: Ny sviktpad till den idrottsanläggning som det demonterade konstgräset skall flyttas till prissätts i option 2
Strandskoning i Eskilstuna
Avser strandskoning vid Kanonhusholmen i Eskilstuna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av skolkök i Eskilstuna
Tillbyggnad av matsal på skola.
Nya ställverksfack till fördelningsstation i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar leverans av totalt 10 st ställverksfack. 5 fack på vardera samlingsskena varat två av typ duplex, för utbyggnad av befintligt 12 kV ställverk i fördelningsstation Erlangen, Eskilstuna.
Reparation av bro i västra Alberga
Byte av räcken, kantbalk och tätskikt.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad och elanslutning av bryggor i Torshälla
Ur investeringsbudget 2017-2021.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Ombyggnad av personallokal i Eskilstuna
Ändrad användning från hobbylokal till personalutrymme samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av byggnader vid Römossens gård i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader på aktuell del av fastigheten Odlaren 1:1, det finns en huvudbyggnad, en stor lada och ett garage/förrådsbyggnad.
Ombyggnad av signalställverk på sträckan Folkesta-Rekarne
Utbyte av centralenhet, ställverk 95.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Öst
Placeringsorter: Eskilstuna, Örebro, Linköping, Uppsala. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Rivning av affärshus i Eskilstuna
Rivning del av affärshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Tillbyggnad av sporthall (padel).
Tillbyggnad av grupphus i Eskilstuna
Tillbyggnad av gruppbebyggda enbostadshus på Hasseln 1, Häggen 1 och Hundlokan 1.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning från butik till restaurang i golfhotell.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till gymnasieskola.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus samt utvändig ändring och tillbyggnad av balkong.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till gym samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och VA samt ventilation och brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation samt VA i kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt utvändig ändring och installation av VA i förskola.
Ombyggnad av studentlägenheter i Eskilstuna
Ombyggnad av två studentlägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning (förlängning av järnvägsanläggning).
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Bygglov för tillbyggnad av vagnsförråd.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Avser anmälan för installation av ventilationssystem i församlingshem.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning del av skorsten på radhus på Gökuret 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildningslokaler till skolverksamhet t. o m 2025-08-31.
Reparation av bro över väg 56 i Kvicksund
Nya avlopp och asfaltering.
Ombyggnad av bostäder i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt ändring av planlösning och installation av stoltrappshiss.
Upphandling av friluftsanordningar i naturreservat i Eskilstuna
Avser upphandling av vedförråd, vindskydd, rastbord, toalett mm.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och brandskydd samt ventilation och VA i industribyggnad.
Ombyggnad av arbetsrum i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och bärande konstruktion samt ventilation och VA i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: