Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Underhållsbeläggning varmt inom Södermanlands och Örebro län
För utförande av underhållsbeläggningsarbeten, grupperna D4 inom Södermanland län (D) och grupp T2 inom Örebro län (T) 2018-2019.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Om- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Förskola. BTA ombyggnad: ca 1221 m², BTA tillbyggnad: ca 50 m². Option: Målning av alla rum (Väggar/foder/karmar/socklar), Nytt innertak i hela förskolan samt Verksamhetsanpassningar.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring, nybyggnad av förråd, ändring av bärande konstruktion. 3 lägenheter blir nu 6.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av skolkök i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion i kök på skola.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning av butik till gym i kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändrad användning av del av affärshus till vårdcentral samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till skolverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till restaurang samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Eskilstuna
Ändring av planlösning och bärande konstruktion samt ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändring från biltvätt till lager samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av källare till bostäder i flerbostadshus samt tillkommande bostäder och utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem samt planlösning i restaurang.
Tillbyggnad av altan i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Eskilstuna
Tillbyggnad av klassrum på skola.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av LSS boende i flerbostadshus, rivning av enbostadshus/butik.
Tillbyggnad av vattenverk i Eskilstuna
Nybyggnad av vattenverk.
Tillbyggnad av matsal i Eskilstuna
Tillbyggad av matsal på skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt fristående skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad av kök, avlopp, fettavskiljare mm.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Fyllning och schaktning, marklov.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöhus.
Rivning av barack i Eskilstuna
Rivning av personalbarack.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av två industribyggnader.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd på barnstuga,.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av carport i Eskilstuna
Tillbyggnad av carport på enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av takad uteservering på hotell/restaurang, tidsbegränsat lov från 2018-04-01 -- 2023-09-30.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av tre enbostadshus med inglasade uterum.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av uteservering på restaurang.
Tillbyggnad av garage i Eskilstuna
Tillbyggnad av överbyggnad på garagenedfart.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang, tidsbegränsat lov från 2018-04-01 -- 2018-09-30.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i flerbostadshus Ärla-Åstorp 1:142, 1:143, 1:144 och Hövdingen 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till anhörigcenter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av hiss i flerbostadshus Färgaren 18, Stensborg Norra 1.
Ombyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Ändring av HVB till LSS boende samt ändring av brandskydd.
Tillbyggnad med kallager/skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utveckling av kanal i Torshälla
Utveckla kanalen från slussen till Gökstensskolan.
Byte av tak på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt Ändring av bärande konstruktion (byte av tak).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: