Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Modernisering och ombyggnad av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Totalt 17000 kvm.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Området runt Tunafors skola ska förtätas med fler bostäder, det sk rosa huset och klockhuset byggs om till lägenheter. Ombyggnad av 3 hus, nybyggnad av 7 hus, 3 och 6 våningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Ombyggnad av högskola i Eskilstuna
Ändrad användning av högskola i och med nybyggnation av Campus Eskilstuna på projekt: 1039040.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Om- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Förskola. BTA ombyggnad: ca 1221 m², BTA tillbyggnad: ca 50 m². Option: Målning av alla rum (Väggar/foder/karmar/socklar), Nytt innertak i hela förskolan samt Verksamhetsanpassningar.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas). Då ombyggnationen är utförd kommer entreprenad för inredning att utföras. Byggentreprenaden lämnar lockat avstick där inredningsentreprenören ska ta vid sin installation.
Nytt konstgräs på Tunavallen i Eskilstuna
Avser nytt konstgräs på Tunavallen samt flytt av befintligt konstgräs som ligger på denna plan till annan plan, ej fastställt till vilken än.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring, nybyggnad av förråd, ändring av bärande konstruktion. 3 lägenheter blir nu 6.
Tillbyggnad av byggvaruhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av ny byggvarubutik, Beijer byggmaterial i Eskilstuna.
Ny energianläggning på vattenverket i Eskilstuna
ESEM har för avsikt att installera en ny energianläggning på vattenverket i Hyndevad. Den nya anläggningen ska ersätta dagens oljepanna på 415 kW samt 2 st el-patroner på totalt 240 kW som i dag värmer byggnaden med en årsenergiförbrukning på ca: 1000 MWh. Den nya energiproduktionsanläggning ska producera värme enligt dagens förbrukningsnivå och kyleffekt på ca 100 kW ifrån energin dricksvattnet via mellanliggande värmeväxlare till X antal kylvärmepumpar.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Ombyggnad av Hagbyvägen i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019. Avser trafiksäkerhetsåtgärder, ny gång- och cykelväg samt busshållplats.
Ombyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Anmälan för ändring av bärande konstruktion på gruppboende.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Anmälan för ändring av VA-anordning (stambyte) samt ventilationssystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare 7 bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad och ändring av brandskydd samt VA och ventilation i flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Eskilstuna
Rivning av bensinanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Tillbyggnad av balkonger i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av flerbostadshus till bostäder.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning av handel till gym i industribyggnad.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning samt utvändig ändring av gym.
Ombyggnad av skolkök i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion i kök på skola.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Eskilstuna
Ändring av planlösning och bärande konstruktion samt ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till föreningslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på enbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av garage i Eskilstuna
Tillbyggnad av överbyggnad på garagenedfart.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus med altan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger på Nattugglan 8 & 9.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd på barnstuga,.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 4 balkonger).
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för schaktning och nedläggning av fiber/el på Lövgård 5:1 & Klinten 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för schaktning och nedläggning av fiber/el på Lövgård 8:50 & Lövgård 8:52.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av barack i Eskilstuna
Rivning av personalbarack.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av sophus.
Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av teknikbod.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Tillbyggnad av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Flytt av paviljonger i Eskilstuna
Flytta av paviljonger från Snickarvägens förskola till Gilleberga skola.
Projektering av våtmarker inom Södermanlands län
Avser projektering av våtmarker inom sju olika naturreservat inom Södermanland län.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i skola.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: