Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Utbyggnad av förskola & grungskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stamrenovering och standardhöjning av 212 lgh på kv Hövdingen 1 och 2 samt Ostran 4 i Eskilstuna. Projektet kommer att utföras i minst två etapper. Upphandlingen avser två projekt där Hövdingen 1 och 2 är ett projekt och Ostran 4 ett eget projekt.
Om- & tillbyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ombyggnad och tillbyggnad av skollokaler. Objektet avser nybyggnad av hus. Objektet avser ombyggnad befintligt hus. Objektet avser rivning av hus. BTA nybyggnad: ca 550 m². BTA ombyggnad: ca 190 m². BTA rivning av hus: ca 90 m².
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte på Skogsängsgatan 2 A-C, ca 8000 kvm. Omfattar bland annat stambyte, utbyte av kökssnickerier ink vitvaror alternativt renovering av befintliga kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar utv, renovering av tvättstuga, nya entrepartier till trapphuset samt säkerhetsdörrar till lägenheterna, korttidsboende, hemtjänsten, nya ytskikt i kök, ny belysning i trapphus samt källargångar och nytt värmesystem.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas).
Drift och underhåll av trafiksignaler i Södermanland och Östergötlands län
Trafiksignaler och trafikmätare. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad från kontor till lägenheter i Eskilstuna
Renovering/ombyggnad från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av källare till bostäder i flerbostadshus samt tillkommande bostäder och utvändig ändring.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnation av tomma lokaler på Brogatan 13 till familjecentral. BTA ombyggnad: ca 363 m².
Rivning av fastigheter i Eskilstuna
Objektet avser rivning av byggnader och tillhörande garage, uthus, staket etc på fd tomtmark.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus och studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Ny gasfackla vid Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna
Avser ny gasfackla vid Ekeby AVR inklusive montage och driftsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av hissar i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Förhandsbesked för avstyckning av 4 industrifastigheter.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Ändrad användning av vind till bostäder i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Eskilstuna
Ändrad användning av gym till samlingslokal samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av pizzeria i Eskilstuna
Utvändig ändring av hotell/restaurang samt installation av ventilation.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad till lagerlokal.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lager till kontor samt utv. ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eskilstuna
Ändrad användning av livsmedelsförsäljning i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av restaurang till förskola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av skola till kontor samt ändring av VA och ventilation samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av verkstad/kontor/lager till bostäder samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus samt förråd.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöstation.
Rivning av plank i Eskilstuna
Rivning av plankinhängnad.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten på affärs-/kontorshus.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten på flerbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av tranformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för pålning och stabilisering av strandkant på Ekeby S:2 Valhalla 2:10 och Valhalla 2:11.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus samt ändring av VA-anordning och ventilation t.om 2021-04-05.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasad balkong).
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 6 balkonger).
Tillbyggnad av garage i Eskilstuna
Tillbyggnad av garage/verkstad.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostäder och ändrad användning av vind samt källare i flerbostadshus och uteplats samt utvändig ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan - Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan ändring av VA-anordning samt planlösning i kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus på Kjula-Blacksta 2:7, Kjula-Blacksta 2:26, Kjula-Blacksta 2:18.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av vaktmästarbostad i Eskilstuna
Avser rivning av fd vaktmästarbostaden vid Gillberga skola.
Flytt av paviljonger i Eskilstuna
Flytta av paviljonger från Snickarvägens förskola till Gilleberga skola.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssytem i äldreboende.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Anmälan för installation av VA-anordning.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och radhus samt industribyggnad och förråd.
Tillbyggnad av växthus i Eskilstuna
Montering av växthus.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ombyggnad samt utvändig ändring av affärshus.
Rivning av skolmatsal i Eskilstuna
Rivning av skolmatsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: