Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta och ny växel driftplats Eskilstuna spår 22-41.
Modernisering och ombyggnad av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Totalt 17000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Grundskolan ska renoveras och moderniseras helt invändigt. Nya fönster, dörrar och glaspartier ska monteras. Samtliga installationer ska bytas ut inklusive ställverk, UC och fläktagregat m.m. Yttertak ska bytas. Befintligt storkök ska rivas och byggas nytt. Berörd ombyggnadsyta Byggnad ca 13500 m2 Berörd ombyggnadsyta Skolgård ca 15200 m2 Karl Hovbergsgatan 43-45.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stamrenovering och standardhöjning av 212 lgh på kv Hövdingen 1 och 2 samt Ostran 4 i Eskilstuna. Projektet kommer att utföras i minst två etapper. Upphandlingen avser två projekt där Hövdingen 1 och 2 är ett projekt och Ostran 4 ett eget projekt.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte på Skogsängsgatan 2 A-C, ca 8000 kvm. Omfattar bland annat stambyte, utbyte av kökssnickerier ink vitvaror alternativt renovering av befintliga kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar utv, renovering av tvättstuga, nya entrepartier till trapphuset samt säkerhetsdörrar till lägenheterna, korttidsboende, hemtjänsten, nya ytskikt i kök, ny belysning i trapphus samt källargångar och nytt värmesystem.
Ombyggnad av högskola i Eskilstuna
Ändrad användning av högskola i och med nybyggnation av Campus Eskilstuna på projekt: 1039040.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas). Då ombyggnationen är utförd kommer entreprenad för inredning att utföras. Byggentreprenaden lämnar lockat avstick där inredningsentreprenören ska ta vid sin installation.
Nytt konstgräs på Tunavallen i Eskilstuna
Avser nytt konstgräs på Tunavallen samt flytt av befintligt konstgräs som ligger på denna plan till annan plan, ej fastställt till vilken än.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av flerbostadshus till bostäder.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad för tillagningskök, avlopp, fettavskiljare mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av källare till bostäder i flerbostadshus samt tillkommande bostäder och utvändig ändring.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av signalställverk på sträckan Folkesta-Rekarne
Utbyte av centralenhet, ställverk 95.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus (studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av källarlokal till förskola i flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad samt utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av ventilationssystem i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Eskilstuna
Rivning av bensinanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av verkstad/kontor/lager till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus samt förråd.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd. Torshälla-Väsby 1:415,Linjalen 5.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöstation.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten på affärs-/kontorshus.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten på flerbostadshus.
Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av teknikbod.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av tranformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostäder och ändrad användning av vind samt källare i flerbostadshus och uteplats samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan ändring av VA-anordning samt planlösning i kontorsbyggnad.
Rivning av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad till lagerlokal.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lager till kontor samt utv. ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av restaurang till förskola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av skola till kontor samt ändring av VA och ventilation samt utvändig ändring.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eskilstuna
Ändrad användning av butik till livsmedelsförsäljning (kött) samt ändring av VA.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad altan på klubbhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasade balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på affärshus.
Tillbyggnad av carport i Eskilstuna
Tillbyggnad av carport på garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasad balkong).
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för pålning och stabilisering av strandkant på Ekeby S:2 Valhalla 2:10 och Valhalla 2:11.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till kontor/dagverksamhet samt ändring av brandskydd t o m 2023-10-18.
Rivning av vaktmästarbostad i Eskilstuna
Avser rivning av fd vaktmästarbostaden vid Gillberga skola.
Flytt av paviljonger i Eskilstuna
Flytta av paviljonger från Snickarvägens förskola till Gilleberga skola.
Ombyggnad till padelbana i Eskilstuna
Ändrad användning av handelslokal till paddelbana.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och radhus samt industribyggnad och förråd.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av förskolekök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: