Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Underhållsbeläggning varmt inom Södermanlands och Örebro län
För utförande av underhållsbeläggningsarbeten, grupperna D4 inom Södermanland län (D) och grupp T2 inom Örebro län (T) 2018-2019.
Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2018-2022.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Utvändig ändring o ändring av vind till tre bostäder i flerbostadshus, ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation samt VA.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Näshulta
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad och förråd samt uppförande av staket.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av läktare i Eskilstuna
Tillbyggnad av läktare på motorstadion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av förråd till sex bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till bostäder.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Nybyggnad av LSS boende i flerbostadshus, rivning av enbostadshus/butik.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem samt planlösning i restaurang.
Ombyggnad av verkstad i Eskilstuna
Ändring av kontor till verkstad samt ändring av planlösning och ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av källare till bostäder i flerbostadshus samt tillkommande bostäder och utvändig ändring.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändring från biltvätt till lager samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Eskilstuna
Ändring av VA-anordning i lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i flerbostadshus Ärla-Åstorp 1:142, 1:143, 1:144 och Hövdingen 1.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källarlokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av hiss i flerbostadshus Färgaren 18, Stensborg Norra 1.
Ombyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Ändring av HVB till LSS boende samt ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av panncentral i Eskilstuna
Tillbyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av uteservering på restaurang.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation 34T02.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt nybyggnad av transformatorstation 55T50.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av ny transformatorstation 44T90.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation samt uppförande av ny transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av transformatorstation.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av två industribyggnader.
Tillbyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Inrättande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utveckling av kanal i Torshälla
Utveckla kanalen från slussen till Gökstensskolan.
Byte av tak på flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus samt Ändring av bärande konstruktion (byte av tak).
Reaparation av gästbrygga i Sundbyholm, Eskilstuna
Objektet avser reparation av gästbrygga (brygga 1000) vid Sundbyholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: