Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Utbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt med Hattmakarens förskola: 1476152 Ca 125 nya elevplatser.
Stamrenovering mm i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte på Skogsängsgatan 2 A-C, ca 8000 kvm. Omfattar bland annat stambyte, utbyte av kökssnickerier ink vitvaror alternativt renovering av befintliga kökssnickerier, nyförläggning av dagvattenledningar utv, renovering av tvättstuga, nya entrepartier till trapphuset samt säkerhetsdörrar till lägenheterna, korttidsboende, hemtjänsten, nya ytskikt i kök, ny belysning i trapphus samt källargångar och nytt värmesystem.
Ombyggnad av högskola i Eskilstuna
Ändrad användning av högskola i och med nybyggnation av Campus Eskilstuna på projekt: 1039040.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna, etapp 2
Stambyte. Fortsättning efter projekt: 1290721.
Tillbyggnad av hotell och restaurang i Sundbyholm
Tillbyggnad lobby, kök och restaurang samt logirum. Minst 1000 kvm ska byggas till.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av förskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan: 1496589 Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Ombyggnad av laboratorium på vattenverk i Eskilstuna
Den befintliga lokalen på plan 2 ska byggas om i sin helhet för att ytorna ska kunna utnyttjas mer effektivt. På plan 1 ska nytt teknikrum skapas (beroende på vilka krav som ställs på rummet utifrån aggregat och annan utrustning kan ombyggnation av rummet behövas). Då ombyggnationen är utförd kommer entreprenad för inredning att utföras. Byggentreprenaden lämnar lockat avstick där inredningsentreprenören ska ta vid sin installation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av flerbostadshus till bostäder.
Ny energianläggning på vattenverket i Eskilstuna
ESEM har för avsikt att installera en ny energianläggning på vattenverket i Hyndevad. Den nya anläggningen ska ersätta dagens oljepanna på 415 kW samt 2 st el-patroner på totalt 240 kW som i dag värmer byggnaden med en årsenergiförbrukning på ca: 1000 MWh. Den nya energiproduktionsanläggning ska producera värme enligt dagens förbrukningsnivå och kyleffekt på ca 100 kW ifrån energin dricksvattnet via mellanliggande värmeväxlare till X antal kylvärmepumpar.
Renovering av personalbostäder mm vid sjukhus i Eskilstuna
Ombyggnad och renovering ROT av två byggander med personalbostäder, total yta ca 2 500 BRA. Nybyggnation av strålbunker ca 300 BRA. Ombyggnad av lokaler i anslutning till ny strålbunker, ca 100 - 200 BRA.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av källare till bostäder i flerbostadshus samt tillkommande bostäder och utvändig ändring.
Nya blåsmaskiner vid Ekeby reningsverk i Eskilstuna
Avser leverans inklusive montage av två (2) stycken blåsmaskiner vars funktion syftar till att tillgodose Ekeby avloppsreningsverks biologiska reningssteg med luft. I entreprenaden ingår demontering och bortforsling av av befintlig maskinutrustning.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus (studentbostäder samt ändrad användning av handelsbyggnad till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare 7 bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Inredning av ytterligare bostad och ändring av brandskydd samt VA och ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus-/kontorshus samt utvändig.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggad.
Ombyggnad av lager i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad till lagerlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan om ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan om ändring av planlösning och ventilationssystem samt VA i kontorsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av enbostadshus och radhus samt industribyggnad och förråd.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Rivning av bensinstation i Eskilstuna
Rivning av bensinanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostäder i flerbostadshus samt ändring av brandskydd och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lager till kontor samt utv. ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av skola till kontor samt ändring av VA och ventilation samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av verkstad/kontor/lager till bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning samt utvändig ändring av gym.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i del av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Eskilstuna
Rivning av enbostadshus samt förråd.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Eskilstuna
Rivning av förråd. Torshälla-Väsby 1:415,Linjalen 5.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av miljöstation.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten på affärs-/kontorshus.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten på flerbostadshus.
Rivning av skorsten i Eskilstuna
Rivning av skorsten.
Rivning av sophus i Eskilstuna
Rivning av sophus.
Rivning av telestation i Eskilstuna
Rivning av teknikbod.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning av tranformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning och schaktning.
Tillbyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Rivning av transformatorstation i Eskilstuna
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Eskilstuna
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Eskilstuna
Ändrad användning av butik till livsmedelsförsäljning (kött) samt ändring av VA.
Ombyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till föreningslokal.
Tillbyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad altan på klubbhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på enbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Eskilstuna
Tillbyggnad av skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av carport i Eskilstuna
Tillbyggnad av carport på garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av 4 balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus med altan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger på Nattugglan 8 & 9.
Tillbyggnad av förråd i Eskilstuna
Tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för schaktning och nedläggning av fiber/el på Lövgård 5:1 & Klinten 1:1.
Ombyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för schaktning och nedläggning av fiber/el på Lövgård 8:50 & Lövgård 8:52.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av enbostadshus till kontor/dagverksamhet samt ändring av brandskydd t o m 2023-10-18.
Rivning av vaktmästarbostad i Eskilstuna
Avser rivning av fd vaktmästarbostaden vid Gillberga skola.
Ombyggnad till padelbana i Eskilstuna
Ändrad användning av handelslokal till paddelbana.
Flytt av paviljonger i Eskilstuna
Flytta av paviljonger från Snickarvägens förskola till Gilleberga skola.
Projektering av våtmarker inom Södermanlands län
Avser projektering av våtmarker inom sju olika naturreservat inom Södermanland län.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem i skola.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av förskolekök.
Ombyggnad av industrihus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: