Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (78)
Flen (8)
Gnesta (11)
Nyköping (30)
Oxelösund (15)
Trosa (7)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 186 st.

Ombyggnad av väg Infart västra Trosa
Förbättrad vägförbindelse mellan området kring väg 782/Västerljungsvägen och väg 218/Ådavägen.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar.
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Ombyggnad av väg 57 mellan E4-Gnesta
Upprustningen syftar till förbättringar av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö. Sträckan är totalt ca 18 km. Förbättring av gc-vägar i tätorterna.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Avser ombyggnad till mötesfri landsväg.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Underhållsbeläggning varmt inom Södermanlands och Örebro län
För utförande av underhållsbeläggningsarbeten, grupperna D4 inom Södermanland län (D) och grupp T2 inom Örebro län (T) 2018-2019.
Växelbyte vid plattform och kabelseparering av kraftkablar i Flen
Byte av spårväxlarna 131a, 131b, 133a och 133b samt flyttning av två befintliga växlar 134a och 134b samt ombyggnad av plattformar för spår 1 och 4. I uppdraget ingår även kabelseparering till ca 10 stycken signalskåp.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Reparation av kraftledning i Hedenlunda
Reparation av kraftledning.
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ombyggnad av gata i Katrineholm, etapp 1
Avser sträckorna Vasavägen-Fredsgatan och Vasavägen-Djulögatan.
Byggledning/utsättning avseende vägmarkering i Södermanlands län (D)
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Om- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Förskola. BTA ombyggnad: ca 1221 m², BTA tillbyggnad: ca 50 m². Option: Målning av alla rum (Väggar/foder/karmar/socklar), Nytt innertak i hela förskolan samt Verksamhetsanpassningar.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ombyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring, nybyggnad av förråd, ändring av bärande konstruktion. 3 lägenheter blir nu 6.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad till omklädningsrum i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad i källare och på plan 1, ny utformning av omklädning och kontor.
Renovering av gata mm i Trosa
Objektet avser gaturenovering av befintlig grusväg ca 1000 meter med nytt slitlager av asfalt samt ny gatubelysning. Omfattar gatunätet Torparvägen, Älgbacken samt Brotorpsvägen i Trosa.
Nybyggnad av fibernät i Gnesta Södra
Det aktuella objektet omfattar anläggning av fibernät. Med anläggning av fibernät avses bland annat projektering, tillståndsansökan, markavtal, markarbeten, rörläggning, kabeldragning, fiberskarvning, håltagning i fasad, installation av optouttag och medieomvandlare, anslutning av fiberkabel till medieomvandlare samt driftsättning av medieomvandlare hos Slutkund Objektet är beläget i området Gnesta Södra, Gnesta kommun, Södermanlands län.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Byte av våttransportör och asktransportör på kraftvärmeverk i Katrineholm
Projektet består av utbyte av befintligt våtbad (asktransportör) i rostfritt material, samt utbyte av befintlig asktransportör (fördelningsskrapa) i askhuset i rostfritt material. Avser Panna 6.
Ombyggnad av matsal och kök vid förskola i Malmköping
Ombyggnaden innehåller kök samt matsal.
Om- & tillbyggnad av Kärvsvägen, Gnesta
Entreprenaden omfattar anläggningsarbeten.
Ombyggnad till lägenheter i Oxelösund
Ombyggnad av 10 st boenderum till 4 st lägenheter.
Ny rondell i korsning i Trosa
Korsningen Stensundsvägen-Trosalundsgatan-Tomtaklintgatan
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av kontor Humlen 10.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Katrineholm
Ombyggnad av befintliga lokaler till 4-5 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Byte av spillvattenledning i Flen
Ledningarna kommer bytas ut/anläggas med konventionell schaktning (grävning).
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri, skärmtak.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Strängnäs
Anmälan om ändring av planlösning grenen 7.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: