Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (68)
Flen (7)
Gnesta (8)
Nyköping (41)
Oxelösund (13)
Trosa (4)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Rivning, om- och tillbyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Entreprenaden berör rivning, om- och tillbyggnader vid Nyköpings lasarett. Projekten ligger i olika faser av planering, projektering och entreprenad. Rivning ca 3600 kvm, ombyggnad ca 9600 kvm och tillbyggnad ca 9000 kvm. Beräknad kostnad ca 0,5 mdr kr med en byggtid på ca 6 år.
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Ombyggnad av väg 57 mellan E4-Gnesta
Upprustningen syftar till förbättringar av framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet samt miljö. Sträckan är totalt ca 18 km. Förbättring av gc-vägar i tätorterna.
Rälsbyte på järnväg mellan Katrineholm-Simonstorp
13,4 km rälsbyte mellan Katrineholm-Simonstorp samt 11,4 km ballastrening mellan Strångsjö-Simonstorp (inklusive Åby).
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ombyggnad av kontorshus till bostadshus innehållande 31 lägenheter.
Underhållsbeläggning varmt inom Södermanlands och Örebro län
För utförande av underhållsbeläggningsarbeten, grupperna D4 inom Södermanland län (D) och grupp T2 inom Örebro län (T) 2018-2019.
Växelbyte vid plattform och kabelseparering av kraftkablar i Flen
Byte av spårväxlarna 131a, 131b, 133a och 133b samt flyttning av två befintliga växlar 134a och 134b samt ombyggnad av plattformar för spår 1 och 4. I uppdraget ingår även kabelseparering till ca 10 stycken signalskåp.
Ombyggnad av gågata i Eskilstuna, etapp 2
Objektet består i ombyggnad av Kungsgatan och Kriebsengatan. Arbeten som skall utföras är va-arbeten, markvärmearbeten, plattläggning, läggning av hällar, sättning av smågatsten, växtbäddar, träbänkar, elarbeten inkl armaturer mm.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Rotrenovering av lägenheter i Vingåker
Objektet avser rotombyggnad av 45 st. lägenheter samt två uthyrningsrum med wc i 3 huskroppar. Kompletterande byggåtgärder i ”färdigställd referenslägenhet” samt med optioner att utföra fönsterbyte i källare, byte lägenhetsdörrar, byte entrépartier och isolering av vindar.
Ombyggnad av bro över Inbåven vid Jälund
Reparation och förstärkning.
Renovering av gator i Oxelösund
Avser renovering av Oxelösunds gatunät. EJ fastställt tidsplanering med vilka gator än.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Nytt kemilaboratorium på sjukhus i Katrineholm
Tillbyggnad av K6 med glasgång mellan K2 och K8. Invändig rivning.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Renovering av bostadshus i Nävekvarn
Renovering med nya kök och Prefab. badrum. Nytt avlopp och nya vattenledningar, ny ventilation. Förstärkt el inom lägenheterna. Byte av fönster. Nya golv och målning av väggar och tak mm. Ombyggnaden i fem huvudetapper med kvarboende hyresgäster i respektive etapp. Totalt berörs 107 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2018-2022.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ny- och ombyggnad av kopplingsstation i Strängnäs
Objektet avser ny- och ombyggnad av Skogstorp kopplingsstation.
Ombyggnad av väg 53 Södra infarten vid Eskilstuna
Projektet Infart Eskilstuna omfattar Sträckan från korsningen Sveavägen/Stenkvistavägen fram till Stenkvistarondellen på väg 53. Sträckan är ca 5 km lång.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Förstärkning av bro i Eskilstuna
Avser reparation av bro 4-513-1 över Eskilstuna ån. Brons pelare ska förses med rostfria isskydd, grundavlopp ska bytas, farbanan ska förstärkas med kolfiber, tätskiktet ska bytas.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Nyköping
Avser stambyte och renovering av totalt 23 lägenheter på Östra Kyrkogatan 14 A-B, Skjutsaregatan 3, Östra Kvarngatan 2 & 8 i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem, ska byggas till på taket.
Ombyggnad till gångfartsområde i Katrineholm
En gata där bilar, cyklister och gående transporteras ungefär lika fort.
Flytt av återvinningsstation i Trosa
Ombyggnad av bommar, återvinningsfack mm.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Ny hiss och nytt trapphus vid flerbostadshus i Oxelösund
Nytt utvändigt trapphus samt ombyggnad för hiss i befintligt trapphus.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Renovering av gata mm i Trosa
Objektet avser gaturenovering av befintlig grusväg ca 1000 meter med nytt slitlager av asfalt samt ny gatubelysning. Omfattar gatunätet Torparvägen, Älgbacken samt Brotorpsvägen i Trosa.
Ombyggnad av korsning i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av konstgräs i Katrineholm
Utbyte av konstgräs på Backavallen.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Ombyggnad till omklädningsrum i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad i källare och på plan 1, ny utformning av omklädning och kontor.
Arbetsmiljörelaterade för fortifikationsverket
Avser arbetsmiljörelaterade och miljöförebyggande åtgärder. Projektet innebär arbete inom skyddade försvarsanläggningar. Exempel på arbeten: - Montage av telferbalk samt i vissa fall byggnation av träöverbyggnad - Montage av sekundärskydd i plast under drivmedelstankar - Betongarbeten Projektet avser 2 geografiska områden, Södra och Norra Sverige. Ansökan kan lämnas på ett eller båda av dessa områden.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Byte av våttransportör och asktransportör på kraftvärmeverk i Katrineholm
Projektet består av utbyte av befintligt våtbad (asktransportör) i rostfritt material, samt utbyte av befintlig asktransportör (fördelningsskrapa) i askhuset i rostfritt material. Avser Panna 6.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ombyggnad av Köpmangatan till gångfartsområde
Ombyggnad av matsal och kök vid förskola i Malmköping
Ombyggnaden innehåller kök samt matsal.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Ombyggnad till lägenheter i Oxelösund
Ombyggnad av 10 st boenderum till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Utvändig ändring o ändring av vind till tre bostäder i flerbostadshus, ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation samt VA.
Ombyggnad till lägenheter i Eskilstuna
Ändrad användning av källare till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Katrineholm
Ombyggnad av befintliga lokaler till 4-5 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av kontor Humlen 10.
Ombyggnad av lägenhet i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus till bostad.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Tillbyggnad av stugby i Oxelösund
Tillbyggnad av campingstugor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Näshulta
Tillbyggnad av flerbostadshus och utvändig ändring samt ändrad användning av entréplan till bostad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: