Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ystad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av gata, Ystad
Omfattar ombyggnad av gata med ny avsmalnad sektion, anläggande av cykelväg och gångbanor utmed gatan. Tre upphöjda tvärsgående korsningar kommer att anläggas och 5 stycken längsgående upphöjda korsningar
Tillbyggnad av vattenverk i Ystad
Projektet avser tillbyggnad av vattenverk för en gemensam satsning mellan Ystad och Simrishamn vid Fröslövsvägen, en avtagsväg från vägen mellan Glemmingebro.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende, Ystad
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av äldreboende, gruppbostad samt ombyggnad av storkök. Projektet kommer vara uppdelat i tre etapper. Första etappen: Tillbyggnad av 3 våningar. Andra etappen: Renovering i fastigheten. - Option ifrån etapp 1 Tredje etappen: Ombyggnad av storkök . - Option ifrån etapp 1 & 2 Etapp 2: 1599371 Etapp 3: 1599374
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Ystad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Ystad.
Ombyggnad av gata i Ystad
Avser ombyggnad av gata, gc-väg och va, samt ny belysning i gatan. Surbrunnsvägen som omfattas av denna ombyggnad är ca 520 meter.
Reparation av Östra kajen, Ystad
Avser reparation av Östra kajen, ca 57 löpmeter, med option avseende reparation av Gamla varvskajen, ca 65 löpmeter (option 1 respektive reparation av Nyhemskajen, ca 13 löpmeter (option 2).
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Projektet avser att inreda 4 st nya lägenheter i varierande storlekar. Fastigheten är ett byggnadsminne. Antikvarie: Restaurera, Johanna Hadmyr, Kirsebergsvägen 40 i Malmö, mobil: 0734-2183 61 Objektets läge: Stora Norregatan 15-19/Sladdergatan 3, 271 35 Ystad
Ombyggnad av café, Ysatd
Ombyggnad av café, entré och reception.
Rivning av restaurang i Ystad
Rivning av restaurang.
Sanering av tak / ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Avser sanering av mark vid flerbostadshus.
Ramavtal avseende Yttre skötsel, ystad
ntreprenaden innefattar yttre skötsel i Ystadbostäders fastighetsbestånd. Arbeten som ingår i entreprenaden är exempelvis skötsel av planteringar, rabatter, växter, gräsytor, hårdgjorda ytor, gårdsmiljöer mm. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nya laddstolpar ca 10 st, parkering, , säkerhetsdörrar, byte av elsystem.
Rivning av kontor i Ystad
Rivning av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ystad
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus (från 3 till 7 lgh).
Rivning av enbostadshus i Ystad
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ystad
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkong.
Tillbyggnad av industrihus i Ystad
Tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: