Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser anläggande av ny utemiljö till kv , Lejonet 1 & 2 i Tomelilla.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning av garage till bostad samt ombyggnad av bostäder - hyreshus med fyra lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilager.
Ombyggnad av affärshus i Tomelilla
Ändrad användning från bostad till affärsverksamhet. Renovering av fasaden samt nya skyltar.
Ombyggnad av elverk i Tomelilla
Ändrad användning till reservkraftverk.
Rivning av silo i Tomelilla
Rivning av externa silotankar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: