Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Avser ombyggnad av kontorslokaler, i projektet ingår även en hiss installation.
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Planer finns för anläggande av ny utemiljö till Lodjuret, Tomelilla.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Nybyggnad av pumphus, uppsamlingstank och neutraliseringstank. Anläggande av sedimenteringsbassäng.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar. Byggstart i månadsskiftet januari/februari 2019.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Tomelilla
Ändrad användning av rehablokal till tandklinik.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av industrihus i Tomelilla
Tillbyggnad av industrilokal som byggs i moduler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tomelilla
Ändrad användning av enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Tomelilla
Om- och tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av carport och prefab förrådsbyggnad.
Ombyggnad av skolgård i Tomelilla
Ombyggnad av skolgård med nya lekredskap, klätterställning och multiarena på Skolan 1 och 2.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Marklov - Byta tätskikt, garagetak (källare).
Rivning av skorsten i Tomelilla
Rivning av skorsten.
Tillbyggnad av pumpstation i Tomelilla
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av pumphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: