Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser anläggande av ny utemiljö vid bostadsområde.
Tillbyggnad av förskola i Tomelilla
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Tomelilla
Avser ombyggnad av kontorslokaler, i projektet ingår även en hiss installation.
Ombyggnad av torg i Tomelilla
Avser omgestaltning av torg. Se del 1 objekts numret : 1403353
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av enbostadshus i Tomelilla
Ombyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur samt rivning av tak och väggar.
Tillbyggnad av garage i Tomelilla
Tillbyggnad av garage/förråd med miljöhus.
Ombyggnad av lager i Tomelilla
ändrad användning från bowlinghall till lager, återställning av fasad och rivning av tillbyggnader.
Flyttning av lagerhall m.m i Tomelilla
Avser flytt av befintlig lagehall samt härdgörning av mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: