Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tomelilla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Avser anläggande av ny utemiljö till kv , Lejonet 1 & 2 i Tomelilla.
Ny utemiljö vid bostadsområde, Tomelilla
Planer finns för anläggande av ny utemiljö till Lodjuret, Tomelilla.
Ombyggnad av väg i Tomelilla
Avser ombyggnad av Byavägen (600 m) minskas körbanebredden från idag ca 11 m till ny bredd 6.25-6.75. Kvarvarande bredd görs om till bl.a.ytor för dagvattenhantering och dräneringsdiken med infiltration. Omläggning av VA-ledningar. Ny beläggning av asfalt på körbanor och gc-vägar.
Ombyggnad av lägenhet i Tomelilla
Planer finns för ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Rivning av silo i Tomelilla
Rivning av externa silotankar.
Tillbyggnad av affärshus i Tomelilla
Tillbyggnad av affärslokaler med skärmtak - Tidsbegränsat bygglov i 5år.
Tillbyggnad av garage i Tomelilla
Tillbyggnad av garage/förråd med miljöhus.
Tillbyggnad av sophus i Tomelilla
Tillbyggnad av miljöhus.
Ombyggnad av affärshus i Tomelilla
Ändrad användning från bostad till affärsverksamhet. Renovering av fasaden samt nya skyltar.
Ombyggnad av markanläggning i Tomelilla
Hårdgöring av mark för uppställning av fordon samt uppfyllnad under byggnad.
Ombyggnad av mark i Tomelilla
Nybyggnad av cykelväg samt skylt.
Ombyggnad av omklädningsbyggnad i Tomelilla
Ombyggnad av dusch och omklädningsrum samt ny RWC med dusch. Renovering av befintlig bastu samt nybyggnad av ny bastu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: