Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skollokal till bostäder, Svedala
Projektet avser ombyggnad av skollokal till bostad. Arbetet innebär rivning av skjul och staket, röjning av grönytor samt nyanläggning av gräsmatta och plattytor, plank m m.
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser att ersätta befintliga spillvattenpumpstationer benämnda som P1 och P11 med nya pumpstationer i direkt anslutning till de befintliga. Befintliga pumpstationer upprättades år 1973. Under entreprenadskedet ska de befintliga pumpstationerna vara i drift fram till omkoppling till den nya pumpstationen. I anslutning till nya pumpstation ska även anordnas mindre vändplats för servicefordon.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Rivning av affärshus i Bara, Svedala
Projektet avser rivning av affärshus i ett plan.
Upprustning av utemiljö vid friluftsbad i Svedala
Avser upprustning av utemiljö i anslutning till bassänger vid Bara Badsjö. I projektet ingår även planteringsarbeten.
Utvekling av rekreationsområde i Torup
Upptaget i investeringsbudgeten.
Asfaltering m.m. av gata i Svedala
Avser asfalteringsarbeten av gata samt inkoppling av ledningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Svedala
Flerbostadshus - tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring, ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Svedala
Industribyggnad - tillbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Avser tillbyggnad av ett nytt kök i Skabergsjöskolan.
Ombyggnad av trottoar i Svedala
Marklov, ändring av trottoar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: