Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av två pumpstationer, P1 och P11.
Anläggning av uppställningsplattor i betong vid Malmö Airport
Projektet avser anläggning av uppställningsplattor i betong för flygplan vid Malmö Airport. Objektets läge: Malmö Airport. Airside 2019 plats 2 och 12, 2020 plats 4 och 6.
Om- och tillbyggnad av skolmatsal i Bara, Svedala
Avser om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan. Bruttoarea tillbyggnad ca 680 m2. Bruttoarea ombyggnad ca 600 m2. Spångholmsskolans matsal och tillagningskök ska byggas om och ut då det idag inte är tillräckligt stort för kommande elevantal. Idag sereveras och tillagas 700 portioner i matsalen för Spångholmsskolan och närliggande Baraskolan. Om-och tillbyggnaden ska möjliggöra för 1100 portioner att tillagas och serveras i Spångholmsskolan. Tillbyggnaden omfattar två delar. I stort innehåller den ena delen matsal och storkök och den andra entré och kapprum.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Planer finns för ombyggnad och renovering av pumpstation.
Förnyelse av va-ledningar i Svedala
Avser förnyelse av va-ledningar vid kyrkogatan mellan Almgatan och Södergatan. Objektets läge: centrala Svedala.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av skola med 8 klassrum.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Upprustning av utemiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för upprustning av utemiljö.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Ombyggnad av park i Bara, Svedala
Avser försköning av park.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Rivning av affärshus i Svedala
Projektet avser rivning av affärshus i ett plan.
Byte av hissar i flerbostadshus, Svedala
Avser byte av hissar i flerbostadshus på adresserna Bankgatan 2, Södergatan 8 och Torpgatan 7. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Svedala
Bygglov för om- och tillbyggnad samt fasadändring.
Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Kapacitetsökning gällande Sturupsledningen i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser kapacitetsökning del av Sturupsledningen. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av g/c-väg i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg vid Joakim Becks gata i Svedala.
Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad byggstart.
Relining a vattenledning i Sturup
Planer finns för fortsatt relining av vattenledning.
Byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad, Svedala
Avser byggnadsteknisk inventering för befintlig byggnad inom Tejarp 9:8.
Ombyggnad av cafeteria i Svedala
Ändrad användning av lokal från klädesbutik till café.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Grönplansåtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2109. Förslag i investeringsplan.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag till investeringsplan.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Rivning av byggnad och återställning av mark
Avser komplett rivning av byggnad på fastigheten Svedala 72:4 på Timmergatan 1, i Svedala.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2019. Förslag i investeringsplan.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: