Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och renovering av pumpstationer i Svedala
Projektet avser att ersätta befintliga spillvattenpumpstationer benämnda som P1 och P11 med nya pumpstationer i direkt anslutning till de befintliga. Befintliga pumpstationer upprättades år 1973. Under entreprenadskedet ska de befintliga pumpstationerna vara i drift fram till omkoppling till den nya pumpstationen. I anslutning till nya pumpstation ska även anordnas mindre vändplats för servicefordon.
Anläggning av uppställningsplattor i betong vid Malmö Airport
Projektet avser anläggning av uppställningsplattor i betong för flygplan vid Malmö Airport. Objektets läge: Malmö Airport. Airside 2019 plats 2 och 12, 2020 plats 4 och 6.
Om- och tillbyggnad av skolmatsal i Bara, Svedala
Avser om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan. Bruttoarea tillbyggnad ca 680 m2. Bruttoarea ombyggnad ca 600 m2. Spångholmsskolans matsal och tillagningskök ska byggas om och ut då det idag inte är tillräckligt stort för kommande elevantal. Idag sereveras och tillagas 700 portioner i matsalen för Spångholmsskolan och närliggande Baraskolan. Om-och tillbyggnaden ska möjliggöra för 1100 portioner att tillagas och serveras i Spångholmsskolan. Tillbyggnaden omfattar två delar. I stort innehåller den ena delen matsal och storkök och den andra entré och kapprum.
Tillbyggnad av skola i Svedala
Projektet avser tillbyggnad av skola med 8 klassrum.
Ombyggnad och renovering av pumpstation i Svedala
Projektet avser ombyggnad och renovering av pumpstation.
Upprustning av utemiljö i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Planer finns för upprustning av utemiljö.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Ombyggnad av park i Bara, Svedala
Avser försköning av park.
Rivning av affärshus i Svedala
Projektet avser rivning av affärshus i ett plan.
Klimatanpassning av dagvatten i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av g/c-väg i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg vid Joakim Becks gata i Svedala.
Tillbyggnad av kemikalierum vid avloppsreningsverk.
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Svedala
Avser en fasadändring.
Ombyggnad av cafeteria i Svedala
Ändrad användning av lokal från klädesbutik till café.
Ombyggnad av lekplats i Svedala
Lekplatsen vid Körsbärsgatan får ny lekutrustning och beläggning. Det intilliggande buskaget är slitet och gammalt. Man ersätter det med gräsyta. Temat för lekplatsen är Pokémon.
Åtärder av lekplats i Svedala
Planer finns att riva lekplatsen vid Joachim Becks gata. Tanken är att ta bort buskaget intill fastigheterna. Ytan görs om till gräsmatta med inslag av träd.
Ombyggnad av lekplats i Svedala
Lekplatsen i Skabersjö får en mindre upprustning med ny lekutrustning.
Ombyggnad av lekplats i Svedala
Lekplatsen vid Enskiftevägen får nya lekredskap.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Rivning av byggnad och återställning av mark
Avser komplett rivning av byggnad på fastigheten Svedala 72:4 på Timmergatan 1, i Svedala.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: