Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Simrishamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Energitjänsteprojekt inom Skurups kommun
Projektet avser genomförande av ett energitjänsteprojekt inom Skurups kommun.
Ombyggnad av Storgatan, Simrishamn
Trafikverket avser att bygga nytt mötesspår genom Gärsnäs station. Det medför att järnvägsområdet utökas runt stationsområdet. Som en följd av detta behöver Storgatan byggas om och de VA-ledningar som hamnar inom nytt järnvägsområde måste flyttas.
Ombyggnad av park i Simrishamn
Avser röjning, mark‐ och anläggningsarbeten, beläggningsarbeten, elarbeten, plantering, VA‐arbeten samt snickeriarbeten. I parken finns en damm som ska göras om och få en sandstrand och en brygga. En lekplats ska anläggas med bland annat gummiasfalt som fallskyddsunderlag. Även ett utegym, en boulebana samt en grillplats kommer att finnas i parken, tillsammans med ny belysning, nya planteringar och träd. Längs med parken kommer en ny asfaltbelagd GC‐väg att anläggas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ombyggnad av HVB-hem till flerbostadshus.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Kivik
Projektet avser sedimenteringsbassäng samt ledningsarbeten.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 2 st broar över Tommarpsån, bro 11-528-1 och bro 11-529-1. Utbyte av tätskikt, kantbalksbyte och byte av räcken.
Ombyggnad av hotell i Simrishamn
Ändrad användning från gård till hotell, påbyggnad med takkupor samt eldstad.
Ombyggnad av kontor i Simrishamn
Ändrad användning från verkstad till kontorsutrymme.
Rivning av enbostadshus i Simrishamn
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från handel till bostad.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Simrishamn
Ändrad användning från industri till bilvårdsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Simrishamn
Ändrad användning från lokal till flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Simrishamn
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med eldstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: