Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 275 st.

Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö
Avser ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö. Projektet kommer att etappindelas. Igångsättning är ej fastställd.
Rivning och tillbyggnad av skola i Malmö
Avser rivning del av skolbyggnad samt tillbyggnad av skollokaler.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 84 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m). I projektet ingår mindre markarbeten.
Tillbyggnad av djursjukhus i Malmö
Avser tillbyggnad av djursjukhus med 1200 m2. Totalkostnad för båda etapperna är ca 75 mkr.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av sex våningsplan med kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.
Renovering av kaj, anläggande av bro m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Omfattar ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustning, marksanering, el- och belysningsarbeten, ledningar och byggnation av gång och cykelbro.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av 210 badrum.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus, Nydala, Malmö
Avser badrumsrenovering inkl asbetssanering och stambyten i 197 lägenheter. I projektet ingår även omdragning av el samt ventilationsåtgärder.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DNS 2002 Varmt, DNS 2003 Varmt, DSS 2001 Varmt natt M-län, DSS 2002 Varmt småvägar M-län och DSS 2005 Varmt övrigt M-län.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i distrikt Norra/Södra Skåne. Omfattar följande beläggningsgrupper; DSS 2003 huvuddel 1A 2020, DNS 2006 huvuddel 1B 2020-22.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där tanken är att renovera hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Inom Kulturförvaltningen har identifierats sex (6) objekt med antikvariska värden, varav ett (1) objekt (Hodderna) består av sex (6) byggnader med delvis olika förutsättningar, som är i behov av att upprustas och åtgärdas, delvis på grund av föroreningar. Föutom Hodderna är det dessa projekt: Ebba hus, Garveriet, Slottsmöllan, Möllarebostaden och Kalkugnen. Kulturförvaltningen är därför i behov av konsulttjänster avseende kompletterande utredning för bland annat materialinventering/provtagning, granskning, åtgärdsplan för sanering, statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, kostnadskalkyler/uppskattning för fullgott skick, dvs. både installations- och byggnadsmässigt. Syftet är att ta fram en plan som säkerställer att objekten kan bevaras till eftervärlden samt säkerställer att personer kan vistas i objekten utan att riskera hälsoskadlig exponering av förekommande föroreningar.
Ombyggnad av museum för Wisdome i Malmö
Objektet Kv Turbinen 4 utgör idag museum Teknikens och Sjöfartens Hus. Projektet avser om- och tillbyggnad av delar i verksamhetslokaler för Wisdome. Wisdome är verksamhetens interna benämningen på en ny biosalong med möjlighet till bildvisning med senaste 3D teknik i kupolformat.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad delar av tre våningsplan till kontorslokaler.
Ombyggnad av kontorslokaler m.m. i Malmö
Projektet avser ombyggnad i tre våningsplan till kontor, konferenslokaler, reception samt café och event.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 14 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Planer finns för tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DNS 2001 Värme Remixing, GK 2002 Värme, FH 01 Värme 2020.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Avser ombyggnad av korsningen Citadellsvägen /Gibraltargatan och Citadellsvägen mellan Gibraltargatan och Argogatan samt färdigställande av Tritongatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 11 lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem/ tandläkarmottagning i Malmö
Omfattar ändrad användning av handel till vårdlokaler.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8 lägenheter i 4 våningsplan.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Färdigställandearbeten i Hyllie, Malmö
Inom området finns byggator med slitlager av asfalt anlagda och byggator med bärlager utan asfaltslager. Det finns även gator där körbanan är helt färdigställd men gång- och cykelbana ej färdigställts. Enstaka delar av områdets dagvattenledningar ska förläggas. Omfattar nya slitlager, plantering, utrustning och ytor för gång- och cykeltrafik. Objektet är beläget mellan Ymers gata och Hyllie Boulevard inom Hyllie Malmö..
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Ombyggnad av fritidslokal till kulturlokal i Malmö
Projektet avser att bygga om från fritidslokal till kulturloklal.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Ombyggnad av vind till lägenheter samt utvändig renovering i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 6 lägenheter. I projektet ingår även fönsterbyte samt takrenovering.
Ombyggnad av vind i Malmö
Inredning av vind till bostäder.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad från grus- till konstgräsplan.
Ombyggnad av vind samt utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vind till 2 lägenheter samt fasadändring (byte av fönster samt omputsning av fasad. ( Fastigheten är i 3 plan + vindsplan och rymmer totalt 26 lägenheter).
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, Malmö
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, avser besiktningar inom kategorierna, Lyft, Tryck och Hiss. Avtalstid:2020-08-01 - 2022-07-31 Option:2022-08-01 - 2024-07-31 Option:2024-08-01 - 2026-07-31 Option:2026-08-01 - 2028-07-31
Ombyggnad av vindslägenhet i Malmö
Planer finns för utökning av 6 st befintliga lägenheter med inredning av vind samt fasadändring (takfönster).
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter.
Ombyggnad delar av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad i del av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Anläggande av erosionsskydd i Norra hamnen, Malmö
Projektet avser anläggande av ett erosionsskydd på östra och västra sidan om Pirkajen i Norra Hamnen, Malmö. Pirkajen är ca 250 m lång och ca 15 m bredd. Ytterkantsavstånd mellan fenderlinjerna längs pirens utsidor uppgår till 19 m. Pirkajen består av en spontkonstruktion.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö. Uppskattad byggstart.
Underhåll av Citytunneln samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av ventilation, belysning och bygg.
Drift och avhjälpande underhåll av Trafikverkets trafikcentraler, entreprenad 1
Entreprenad 1 omfattar TC Malmö, TC Göteborg, TC Stockholm och TC Gävle. Sammanlagd yta BRA ca 15100 m2. Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ett nytt ställverk till Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö kommun.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad av bilverkstad i Malmö
Avser ombyggnad av bilverkstad i källarplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av kontor till bostäder.
Ramavtal gällande utbyte av gasfackla på Spillepeng, Malmö
Avser ramavtal gällande ny gasfackla för avfallsanläggningen på Spillepeng i Malmö. Avtalet träder i kraft vid avtalets undertecknande och gäller två (2) år efter godkänd installation.
Konsultuppdrag gällande ekosystemtjänstanalys, Malmö stad
Avser utförande av en ekosystemtjänstanalys. Utredningen ska analysera och redovisa för samtliga ekosystemtjänster.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av befintlig miljö, Sofielund i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Sofielund.
Åtgärder av grönområde i Limhamn, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Rens- och muddringsarbeten vid Turbinhamnen i Malmö
Projektet avser rens- och underhållsmuddring av Turbinhamnen, fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser separering av va-nätet m.m. Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet Objektet är beläget i mellersta Malmö.
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-06-15 - 2021-03-15 Möjlighet till option 1+1+1
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Pergolor, byte av virke radhusen 28 st enheter, samt byte utav virkes konstruktionen på loftgångarna och byte av pergolor 4 huskroppar med 2 lgh på plan 2.
Reparation av bro i Malmö
Projektet avser broreparation vid Inre Ringvägen.
Utbyte av befintlig industriport, Malmö
Utbyte av befintlig industriport i Bjuröhallen.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Va-arbeten i Malmö,
Avser va-arbeten vid Idrottsgatan mellan Linnègatan och Tegnèrgatan.
Ombyggnad till lägenhet i Malmö
Avser ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av butik till kontor samt delning av lokal.
Konsulttjänster för utförande av svängstudier gällande cirkulationsplatser inom Malmö
Upphandlingen avser konsulttjänster för utförande av svängstudier i korsningar och cirkulationsplatser inom Malmö. Anbudsgivaren ska utföra mätningar och leverera mätdata till Fastighets- och gatukontoret. Mätningarna görs för trafiken i korsningar som underlag för kapacitetsberäkningar, trafiksimuleringar och andra slags trafikanalyser. Totala antalet mätningar under våren 2020 uppskattas till cirka 65 stycken i enlighet med bilaga 1 - prisbilaga. Observera att detta ska ses som en ren orientering och inte som utlovad volym
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser utvändig renovering av fasad samt byte av värmesystem samt värmepannor.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, bla solceller-, och grönytor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Inga beslut fattade.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser energisparande åtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad av entré samt ändrad användning (verkstad till kontor).
Tillbyggnad av hotell i Malmö
Avser tillbyggnad av hotell (påbyggnad), ändrad planlösning samt påbyggnad av takterrass, fasadändring.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad till 2 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt fasadändring (byte av fönster, ny grind samt ny fasadkulör) samt ombyggnad (delning och sammanslagning av lokaler).
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om - och tillbyggnad av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Förhandsbesked angående ändring av lokal till ca 10 bostäder.
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Avser ändrad användning (undervisningslokal till vandrarhem), fasadändring (nya fönster), nybyggnad av miljöhus, samt markparkering.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Underhållsarbeten av temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser underhållsarbeten av temalekplatser inom Malmö stad.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: