Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 219 st.

Om- eller nybyggnad av bostäder i Limhamn, Malmö
Planer finns för att utveckla ett befintligt område med centrumverksamhet till ny- eller ombyggnad av ca 500 bostäder.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Malmö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för del A (basunderhåll väg) och del B (vägassistans) med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Lokal för reproduktionsmedicinskt centrum samt logopedmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler för Reproduktionsmedicinskt Center (RMC) och Logopedmottagning. I projektet ingår även en mindre gascentral. Avser 1 huskropp i 2 plan med en yta på 3600 m2.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Avser stambyten och badrumsrenovering av 412 lägenheter vid Augustenborg. kv Framtiden -210 lägenheter kv: Våren 2 - 212 lägenheter.
Ombyggnad av kontorslokaler samt atriumgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av två våningsplan med kontorsyta, en större atriumgård m.m.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Förläggning av distributionsledningar NSM i Malmö
Avser förläggning av distributionsledningar för Medicinska gaser, fjärrkyla, fjärrvärme samt avhärdat vatten i nya och befintliga kulvertar och byggnader på Malmö sjukhusområde inom NSM.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser spoling av stammar, Relining.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten, separering av duplikat system. Objektets läge: I Slottsstaden, söder om Tessins väg och vid Mariedalsvägen i Malmö.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där man renoverar hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av korsningar samt färdigställandearbeten. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8 lägenheter i 4 våningsplan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Skåne län, etapp 2
Ystad Jaktpaviljongsvägen, Nybrostrand V, Nybrostrand Badet, Hammenhög Mariedalsvägen, Simrishamn Backgatan och Hasslö Centrum i Blekinge län.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 mindre lägenheter.
Om- och tillbyggnad av butik i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av butik.
Byte av ställverk i Malmö
OXE-. Byte 10 kV ställverk.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Färdigställande av byggator m.m.i Hyllie, Malmö
Projektet avser Iordningställande av byggator åt Fastighets- och gatukontoret vid Skrivaregatan i Hyllie. I entreprenaden ingår även en option för Skrivareparken, ett litet område intill byggområdet samt VA-arbeten åt VA SYD som utökar sitt ledningsnät i området.
Ombyggnad till handel och kontor i Malmö
Projektet avser delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Ombyggnad av vind i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2020. Ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takkupor, hisstorn rivning av skorsten) .
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser separering av va-nätet m.m. Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet. Objektet är beläget i mellersta Malmö.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser ramavtal avseende Sydvattens behov av underhållstjänster för elkraftsystem under hela avtalsperioden. Uppdraget enligt ramavtalet avser att genomföra underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning. Avtalstid:2021-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av lokal till kirurgiskt centrum i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till plastikkirurgisk klinik.
Tillbyggnad av reningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av reningsanläggning med kemikaliebyggnad.
Ombyggnad till ungdomslägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av förråd till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 4 lägenheter.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad från grus- till konstgräsplan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Gatuarbeten i Malmö
Avser ombyggnad av gata samt beläggningsarbeten.
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, Malmö
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, avser besiktningar inom kategorierna, Lyft, Tryck och Hiss. Avtalstid:2020-08-01 - 2022-07-31 Option:2022-08-01 - 2024-07-31 Option:2024-08-01 - 2026-07-31 Option:2026-08-01 - 2028-07-31
Ombyggnad av vindslägenhet i Malmö
Planer finns för utökning av 6 st befintliga lägenheter med inredning av vind samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 4 lägenheter samt uppförande av stödmurar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av förskola till 4 st lägenheter (återbostadisering). Yta: 195-200 m2.
Ombyggnad till butik m.m.i Malmö
Ändrad användning till butik och veterinärmottagning samt fasadändring.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Sysavs befintliga kontorslokal. Option ingår under projektnummer 1651480 som omfattar utbyte av glaspartier i konferensrum på befintligt kontor.
Rivning och sanering av bilanläggning i Malmö
Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor. Eventuellt kommer saneringsarbeten att ingå.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av kyrka, fasadändring (insättning och byte av fönster) samt ändring av ventilation och bärande konstruktion.
Utförande av vägmarkeringar inom Skåne län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden, option 1 2025-01-01—2025-12-31, option 2 2026-01-01—2026-12-31.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Ställverk B2 på Sjölunda reningsverk är gammalt och är i behov av utbyte. Nytt ställverket placeras i ett nytt el-rum i byggnad D2-maskinhus.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av lokal till lägenheter m.m. i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter samt en lokal.
Inredande av entresolplan i fastighet i Malmö
Avser inredande av entresolplan i fastighet.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokal till 3 lägenheter.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende inredning av vind.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Käglingevägen delen Galgebacksvägen - Stadsgränsen.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Oxie, Malmö
Avser ombyggnad cirkulationsplats Galgebacksvägen/Käglinevägen.
Tillbyggnad av vaktkur vid reningsverk i Malmö
Avser tillbyggnad av vaktkur med en yta på 20 m2.
Tillbyggnad av entré samt målningsarbeten vid butik i Malmö
Avser tillbyggnad av entré vid butik samt målning av fasad.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av gata vid Västra Klagstorp.
Avser ombyggnad av annex till konferenslokal.
Planer finns för ombyggnad av annex till 150 m2 konferenslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Pergolor, byte av virke radhusen 28 st enheter, samt byte utav virkes konstruktionen på loftgångarna och byte av pergolor 4 huskroppar med 2 lgh på plan 2.
Vägarbeten i Malmö
Det ska gjutas en ramp/platta och färdigställa korsningen Tors gränd/Hyllie Allé.
Konsulttjänster för utförande av modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö
Malmö stad bjuder in till offertförfrågan avseende långsiktiga modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Byte av ventilationsaggregat, ändrad planlösning samt nytt hwc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Fasadändring (ny grind och nya staket), ny mur, tillbyggnad av flerbostadshus med fläktrum samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lager/kontor samt utökning av vårdcentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av lokaler till tre mindre lägenheter.
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Ombyggnad av vind till bostad i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindsplan till 1 lägenhet med en yta på 35 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 9 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg m.m. i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid gång-/cykelbana samt farthinder vid Hakegatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, relining mm. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring till förskola (återställning).
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Rivning av gymnasieskola i Malmö
Rivning av befintlig gymnasieskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: