Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 178 st.

Påbyggnad med studenbostäder på Katrinelund, Malmö
Avser rivning av 2 våningar samt påbyggnad av handelshus med 5 våningar byggnadsmoduler för studentboende, 646 lägenheter. Bostäderna byggs ovanpå Willys.
Rivning och tillbyggnad av skola i Malmö
Projektet avser rivning del av skolbyggnad samt tillbyggnad av skollokaler.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m).
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning inom Distrikt Norra Skåne grupp DNS 1901 samt DNS 1902, Kronoberg/Blekinge län grupp GK 1901 och GK 1902, Distrikt Södra Skåne grupp DSS 1902 Varmt Malmö/Söderslätt och DSS 1903 Varmt Österlen samt Jönköpings län grupp F03 Varm 2019.
Varm/värmebeläggning inom region Syd
Varm/värme/TSK beläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast våren 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av bef. kontor och entré samt ny ventilationsanläggning.
Påbyggnad av förskola på parkeringshus m.m.Malmö
Projektet avser en påbyggnad av parkeringshuset med dagis- och förskolelokaler samt ett LSS-boende med 19 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Taket ska vara grönt och med små kullar och med sandlådor, gungor m.m. och med ett nästa två meter högt glasräcke som skall omgärda gården.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus, Nydala, Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Avser badrumsrenovering inkl asbetssanering och stambyten i 197 lägenheter. I projektet ingår även omdragning av el samt ventilationsåtgärder.
Om och tillbyggnad av industrilokal till kontor i Norra Hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av industri- och kontorslokaler till ca 3500 m2 kontor. I projektet ingår även tillbyggnad av 155 m2 kontor samt 150 m2 tillbyggnad (glasat trapphus och entre) samt takterrass.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Östra Skåne och Blekinge län.
Tankbeläggning inom region Syd
Tankbeläggning i Kronobergs och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Ombyggnad av torg i Malmö
Avser ombyggnad av Davidhallstorg.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Prorojektet avser ombyggnad av förskola för 160 barn. Omfattar 2 huskroppar i ett plan, yta: 1300 m2 resp. 404 m2.
Nya Mobilia OP -salar vid Nya sjukhuset i Malmö
Avser upphandling av operationsmodul som ska uppföras i ett plan om ca 259 kvm innehållande 2 st OP-salar med storlek över 60 kvm vardera, ett uppdukningsrum, två förberedelserum. Modulen ska anslutas med en platsbyggd förbindelsegång (sluss) till tredje våningen (plan 12) på byggnad 66. Modulen ska ha ett ovanliggande delplan om ca 60 kvm bestående av teknikutrymmen.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Färrdigställandearbeten m.m. i bostadsområde i Limhamn, Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten i bostadsområde. Arbetena omfattar: färdigställande av allmän platsmark bestående gångbanor, trädlister och planteringar samt kantstöd, infarter och slitlager på gatorna.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 14 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av verkstadsbyggnader i Malmö
Projektet avser rivning av två st verkstadsbyggnader ( svetsverkstad) i plåt, byggnad 327 och 329. Uppskattad kostnad.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter på Kirseberg, Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 8 lägenheter.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ändring av vind till 6 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till lägenheter samt fasadändring (takfönster, takterrasser/balkonger). Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av museum i Malmö
Projektet avser ombyggnad av museum. Entreprenör för karusselldörr: Assa Abloy i Landskrona, att: Andreas Karlsson.
Ombyggnad av källare vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare vid S:t Andreas församlingshem.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 6 lägenheter (plan 16).
Underhållsarbeten i pannor mm, Malmö
Avser underhållsarbeten i pannor och kringutrustning inkl licenssvetsning. Ingen kostnadsuppgift. Objektets läge: (1) Rosterarbete. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del två (2) Svetsning i tryckkärl. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del tre (3) Elfilter och slangfilter. Spillepengsgatan 13, Malmö. Del fyra (4) Svets och smide. Alla Sysavs anläggningar kommer innefattas i uppdraget. Avtalet träder i kraft 2019-03-01 och gäller i ett (1) år. Sysav äger därefter rätt att på oförändrade villkor förlänga avtalet med ett (1) år åt gången högst tre (3) gånger.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan. Uppskattad byggstart.
Byggledare ATK och VViS för Skåne län, Blekinge län mfl
Byggledare ATK och VViS för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östra Götaland. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av kontor till 8 st smålägenheter.
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Byte av fläktar i flerbostadshus i Malmö
Avser installation av fläktar på tak som ska reduceras från 50 st till 3 st fläktar.
Om- och tillbyggnad av personallokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av personallokaler.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter.
Beläggningsarbeten mm i park, etapp 3 i Malmö
Avser fortsatt beläggning av gång- och körstråk i Folkets Parkområdet i centrala Malmö. Beläggning av marktegel /( 2300 m2) samt urschaktning och borttransport av markföroreningar och nyplantering av träd.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av lokal i nedre plan i befintligt flerbostadshus till 3 st lägenheter. Objektets läge: intill Slussplan.
Omläggning av vattenledning i Höganäs
Omläggning av vattenledning på Hanögatan samt en del av Flintrännegatan i Malmö.
Ombyggnad till gym i Malmö
Projektet avser ombyggnad till gym. Avser fasadändring (ny utrymningstrappa och nytt skärmtak vid entré), nytt entresolplan samt ny ventilation. Yta: ca 300 m2.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende provtagning och analys av avloppsvatten och dricksvatten inom Region Skåne
Projektet avser ramavtal gällande konsulttjänster för provtagning och analys av avloppsvatten och dricksvatten för Region Skånes och det majoritetsägda bolaget Folktandvårdens verksamheter. Avtalstid: 2 år med rätt till 2 års förlängning.
Ombyggnad av kök m.m. vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök från mottagningskök till tillagningskök samt renovering av toalettgrupp, entré, matsal, hemkunskap och installation av nytt ventilationsaggregat i källaren. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper.
Tillbyggnad av LSS-boende i Malmö
Projektet avser nybyggnad av lss-boende med 4 mindre lägenheter.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till två lägenheter.
Ombyggnad av utemiljö i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av skolgård, lekytor och lekredskap till en F-6 skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 3 lägenheter.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Avser nybyggnad av lager/kontor (by 51) samt fasadändring (ventilationshus på tak).
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Om- och tillbyggnad av lokal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av lokal.
Ramavtal avseende avfallshantering, torrsugning, SYSAV
Ramavtal, Avtalstid kan förlängas 2+2 år. kostnadsuppgift saknas.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Anbud Projektledning inom anläggningsenheten på Öresundsbron
Upphandlingen omfattar projektledare inom ramen för och de processer som omfattas av Öresundsbro Konsortiets projektmodell. Projektledarprocessen är en viktig del av Köparens verksamhet och köparen har en hög förväntan på en partner på detta område. Köparen förväntar sig effektiva projektledartjänster av hög kvalitet som kan bidra till att uppfylla Köparens affärsmål och strategi.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad till församlingslokal i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för ombyggnad av lokal till församlingslokaler.
Ombyggnad av busshållplatser i norra Malmö
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Västra Varvsgatan och Neptunigatan i Malmö. Avser totalt 5 etapper.
Ombyggnad av delar av tvättstugor till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2 Malmö
Avser ombyggnad av delar av tvättstugor till 2 lägenheter.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Ändrad användning (industri till handel med skrymmande varor).
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industri i Malmö
Tillbyggnad (tankhus).
Ombyggnad av lager i Malmö
Fasadändring (byte av kulör på del av fasad och ny utrymningstrappa) samt ombyggnad av lager (nytt mellanbjälklag, trappa och hiss).
Ombyggnad av utbildningslokal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning (kontor till utbildningslokal).
Ombyggnad av gym i Malmö
Ändring av butik till gym, fasadändring (dörrparti) samt sammanslagning av lokal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor plan 03 (våning 2), 3 butiker blir en större butik plan 02 (entréplan) samt del av yta på övre butiksplan ändras till nytt kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ändring av butik till miljörum, delning av lokal samt fasadändring (fönsterfoliering, byte av fönster), skylt.
Ombyggnad av gym i Malmö
Ändring av kontorslokal till gym samt håltagning för trappa och ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad av laboratorium i Malmö
Ändring av lager till laboratorium (plan 2 byggnad 51) samt nytt ventilationsaggregat.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till fyra lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av restaurang till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ombyggnad av lokal till bostäder.
Ombyggnad av hotell i Malmö
Ombyggnad av lokaler till hotell samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Ombyggnad av utställningshall i Malmö
Ombyggnad av utställningslokal.
Ombyggnad av sjukhus i Malmö
Ombyggnad av ventilation samt fasadändring (nytt aggregat+kanaler på fasad och tak) (byggnad 66).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av ventilation.
Rivning av verkstadsbyggnad i Malmö
Igångsättning tidigast Q2 2019. Projektet avser rivning avser verkstadsbyggnad i tegel, del av byggnad 101.
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Fasadändring (påbyggnad av takkupa med ny utrymningstrappa) samt ombyggnad av vårdboende (vind).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Delning av lokal samt fasadändring (insättning av fönster och port).
Ombyggnad av skola i Malmö
Anpassning av ventilation.
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik.
Rivning av kulvert i Malmö
Rivning av kulvert ( sege parksområdet).
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, ny lastbrygga samt fasadändring (ny plåt).
Tillbyggnad av enbostadshus i Malmö
Underhandsförfrågan ang rivning av gårdsbyggnad, nybyggnad av verkstad, tillbyggnad av enbostadshus mm.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan ang ändring av vind till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan angående inredning av vind till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: