Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 283 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Malmö
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för del A (basunderhåll väg) och del B (vägassistans) med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Underhållsbeläggning tank i Region Syd
Tankbeläggning i distrikt Norra/Södra Skåne. Omfattar följande beläggningsgrupper; DSS 2003 huvuddel 1A 2020, DNS 2006 huvuddel 1B 2020-22.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Västra Skåne län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västra Skåne län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där tanken är att renovera hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Inom Kulturförvaltningen har identifierats sex (6) objekt med antikvariska värden, varav ett (1) objekt (Hodderna) består av sex (6) byggnader med delvis olika förutsättningar, som är i behov av att upprustas och åtgärdas, delvis på grund av föroreningar. Föutom Hodderna är det dessa projekt: Ebba hus, Garveriet, Slottsmöllan, Möllarebostaden och Kalkugnen. Kulturförvaltningen är därför i behov av konsulttjänster avseende kompletterande utredning för bland annat materialinventering/provtagning, granskning, åtgärdsplan för sanering, statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, kostnadskalkyler/uppskattning för fullgott skick, dvs. både installations- och byggnadsmässigt. Syftet är att ta fram en plan som säkerställer att objekten kan bevaras till eftervärlden samt säkerställer att personer kan vistas i objekten utan att riskera hälsoskadlig exponering av förekommande föroreningar.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Avser ombyggnad av korsningen Citadellsvägen /Gibraltargatan och Citadellsvägen mellan Gibraltargatan och Argogatan samt färdigställande av Tritongatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DNS 2002 Varmt, DNS 2003 Varmt, DSS 2001 Varmt natt M-län.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DSS 2002 Varmt småvägar M-län och DSS 2005 Varmt övrigt M-län.
Ombyggnad av kontor till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av kontor till bostäder med 8 lägenheter i 4 våningsplan.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 9 lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem/ tandläkarmottagning i Malmö
Omfattar ändrad användning av handel till vårdlokaler.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
RFI! Smart Fire Hy-drant Caps, VA Syd, Malmö
VA SYD hereby invites interested suppliers to an open hearing about our vison of Smart Fire Hy-drant Caps. The purpose of the open hearing session is to further describe our vision and to per-form a market research before we take action in an innovative public procurement.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser separering av va-nätet m.m. Projektet omfattar även omläggning av vattenledningsnätet. Objektet är beläget i mellersta Malmö.
Ombyggnad av vind i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2020. Ändring av vind till bostäder samt fasadändring (takkupor, hisstorn rivning av skorsten) .
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad av vind till lägenheter samt utvändig renovering i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 6 lägenheter. I projektet ingår även fönsterbyte samt takrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter, kv. Sorgenfri 4 vid Sorgenfrivägen i Malmö samt ombyggnad av lokal till 6 lägenheter, kv. Sorgenfri 5 vid Spånehusvägen 74 i Malmö.
Ombyggnad av lokal till kirurgiskt centrum i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till plastikkirurgisk klinik.
Förläggning av distributionsledningar NSM i Malmö
Avser förläggning av distributionsledningar för Medicinska gaser, fjärrkyla, fjärrvärme samt avhärdat vatten i nya och befintliga kulvertar och byggnader på Malmö sjukhusområde inom NSM.
Till- och ombyggnad av kyrka i Bunkeflo, Malmö
Projektet avser till- och ombyggnad av kyrka, församlingshem samt pastorsexpedition. Total yta: 140 m2.
Ombyggnad av vind samt utvändig renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vind till 2 lägenheter samt fasadändring (byte av fönster samt omputsning av fasad. ( Fastigheten är i 3 plan + vindsplan och rymmer totalt 26 lägenheter).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av förråd till 6 lägenheter.
Ombyggnad av skolgård i Malmö
Avser en omfattande anpassning av utemiljön till elevernas åldersspann på skolan och innefattar ny asfaltering av skolgården, plantering av buskar och träd, nya sittytor, ny lekutrustning samt komplettering/förbättring av utebelysning och konstruktion av en ny förrådsbyggnad.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser ombyggnad från grus- till konstgräsplan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, Malmö
Ramavtal för lagstadgade besiktningar, avser besiktningar inom kategorierna, Lyft, Tryck och Hiss. Avtalstid:2020-08-01 - 2022-07-31 Option:2022-08-01 - 2024-07-31 Option:2024-08-01 - 2026-07-31 Option:2026-08-01 - 2028-07-31
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Rivning av kontorsbyggnad samt lager i Limhamn Malmö
Avser rivning, sortering och återvinning av befintliga byggnader på fastigheten Spiran 1, ca 4000 kvm BTA.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten, separering av duplikat system. Objektets läge: I Slottsstaden, söder om Tessins väg och vid Mariedalsvägen i Malmö.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Rivning och sanering av bilanläggning i Malmö
Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor. Eventuellt kommer saneringsarbeten att ingå.
Ramavtal avseende byggservicearbeten
Ramavtal avseende byggservicearbeten. Avtalstid 2020-06-15 - 2021-03-15 Möjlighet till option 1+1+1
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Ställverk B2 på Sjölunda reningsverk är gammalt och är i behov av utbyte. Nytt ställverket placeras i ett nytt el-rum i byggnad D2-maskinhus.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö. Uppskattad byggstart.
Drift och avhjälpande underhåll av Trafikverkets trafikcentraler, entreprenad 1
Entreprenad 1 omfattar TC Malmö, TC Göteborg, TC Stockholm och TC Gävle. Sammanlagd yta BRA ca 15100 m2. Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Syd
Förebyggande och avhjälpande underhåll samt eventuellt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Konsultuppdrag gällande ekosystemtjänstanalys, Malmö stad
Avser utförande av en ekosystemtjänstanalys. Utredningen ska analysera och redovisa för samtliga ekosystemtjänster.
Inredande av entresolplan i fastighet i Malmö
Avser inredande av entresolplan i fastighet.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Rens- och muddringsarbeten vid Turbinhamnen i Malmö
Projektet avser rens- och underhållsmuddring av Turbinhamnen, fastigheten Hamnen 21:138 i Malmö.
Åtgärder av grönområde i Limhamn, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Utbyte av befintlig industriport, Malmö
Utbyte av befintlig industriport i Bjuröhallen.
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan avseende inredning av vind.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Pergolor, byte av virke radhusen 28 st enheter, samt byte utav virkes konstruktionen på loftgångarna och byte av pergolor 4 huskroppar med 2 lgh på plan 2.
Tillbyggnad av entré samt målningsarbeten vid butik i Malmö
Avser tillbyggnad av entré vid butik samt målning av fasad.
Tillbyggnad av vaktkur vid reningsverk i Malmö
Avser tillbyggnad av vaktkur med en yta på 20 m2.
Ombyggnad till lägenhet i Malmö
Avser ändring av lokal till lägenhet.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbete vid Major Nilssongatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbete vid Vedgatan. Gatan ska höjas upp vid infarterna.
Ombyggnad av vind till lägenhet i Malmö
Inredning av vind med ny bostadslägenhet.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av butik till kontor samt delning av lokal.
Konsulttjänster för utförande av modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö
Malmö stad bjuder in till offertförfrågan avseende långsiktiga modellanalyser för kollektivtrafik i och omkring Malmö.
Konsulttjänster för utförande av svängstudier gällande cirkulationsplatser inom Malmö
Upphandlingen avser konsulttjänster för utförande av svängstudier i korsningar och cirkulationsplatser inom Malmö. Anbudsgivaren ska utföra mätningar och leverera mätdata till Fastighets- och gatukontoret. Mätningarna görs för trafiken i korsningar som underlag för kapacitetsberäkningar, trafiksimuleringar och andra slags trafikanalyser. Totala antalet mätningar under våren 2020 uppskattas till cirka 65 stycken i enlighet med bilaga 1 - prisbilaga. Observera att detta ska ses som en ren orientering och inte som utlovad volym
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändrad användning (kontor till gymnasieskola).
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Tillbyggnad av ridhus i Malmö
Tillbyggnad av ridhus samt utrymningstrappa.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Underhandsförfrågan angående om- och tillbyggnad av kyrka samt överglasning av atriumgård.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende ändrad användning (klinik till kontor).
Rivning av kontor i Malmö
Rivning av kontorsbyggnad inklusive sidobyggnader samt tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Rivning av kontor i Malmö
Rivning av lagerlokal och tillbyggnadskontor.
Ombyggnad av vind till bostad i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindsplan till 1 lägenhet med en yta på 35 m2.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 9 lägenheter.
totOmbyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Ändrad användning (skola till förskola).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (kontor till vårdanläggning).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (kontor till vårdcentral).
Underhållsarbeten av temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser underhållsarbeten av temalekplatser inom Malmö stad.
Åtgärder av g/c bana i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av cykelbana vid Naffentorpsvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 4 lägenheter samt uppförande av stödmurar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om - och tillbyggnad av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Ombyggnad av lager i Malmö
Ombyggnad av lager.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ombyggnad av skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Avser ändrad användning (restaurang och dentallab till vårdanläggning). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Avser ändrad användning (undervisningslokal till vandrarhem), fasadändring (nya fönster), nybyggnad av miljöhus, samt markparkering.
Tillbyggnad av hotell i Malmö
Avser tillbyggnad av hotell (påbyggnad), ändrad planlösning samt påbyggnad av takterrass, fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus, bla solceller-, och grönytor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser energisparande åtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad av entré samt ändrad användning (verkstad till kontor).
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad till 2 lägenheter.
Rivning av förskola i Malmö
Avser rivning av befintlig byggnad.
Rivning av industrihus i Malmö
Avser rivning av byggnad.
Rivning av parkeringshus i Malmö
Avser rivning av parkeringshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: