Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 194 st.

Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 122 lägenheter i 4 huskroppar i 5-8 plan. Bostadsrätter.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m). I projektet ingår mindre markarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 48 lägenheter samt inredande av vindplan till 13 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av bef. kontor och entré samt ny ventilationsanläggning.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av befintlig byggnad till 15-20 bostäder.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. yta: 3230 m2 ombyggnad, 1400 m2 tillbyggnad.
Renovering vid odontologen i Malmö
Avser bla fönsterbyte, hissbyte och fasadrenovering.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av kontor och lager till 10 lägenheter.
Nya Mobilia OP -salar vid Nya sjukhuset i Malmö
Avser upphandling av operationsmodul som ska uppföras i ett plan om ca 259 kvm innehållande 2 st OP-salar med storlek över 60 kvm vardera, ett uppdukningsrum, två förberedelserum. Modulen ska anslutas med en platsbyggd förbindelsegång (sluss) till tredje våningen (plan 12) på byggnad 66. Modulen ska ha ett ovanliggande delplan om ca 60 kvm bestående av teknikutrymmen.
Ombyggnad av Munkhätteskolan i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig byggnad F för undervisningslokaler samt ombyggnad av delar av byggnad L till matsal.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Projektet avser fortsatt till- och ombyggnad av museum.
Ombyggnad av kök m.m. vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök från mottagningskök till tillagningskök samt renovering av toalettgrupp, entré, matsal, hemkunskap och installation av nytt ventilationsaggregat i källaren. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 14 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av verkstadsbyggnader i Malmö
Projektet avser rivning av två st verkstadsbyggnader ( svetsverkstad) i plåt, byggnad 327 och 329. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av del av Hyllie brandstation, underhåll av tak samt option på utbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 11 lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Avser tillbyggnad av 1450 m2 varmlager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 6 st lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor plan 03 (våning 2), 3 butiker blir en större butik plan 02 (entréplan) samt del av yta på övre butiksplan ändras till nytt kontor.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 6 lägenheter.
Byte av reservkraftaggregat, Malmö
Avser utbyte och nybyggnation av reservkraftsanläggning för Ringsjöverket. Anläggningens två befintliga reservkraftaggregat är föråldrade och skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 9 studentlägenheter samt tvättstuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter, fasadändring (nya dörrar, ny trappa, utökning av fönster) samt ny stödmur.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 lägenheter (plan 16).
Ändring av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter samt takkupor och takfönster.
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter.
Dagvattenåtgärder vid Swede Harbour i Malmö
Avser dagvattenåtgärder samt tillhörande ledningsarbete i anslutning till svackdikena.
Byte av fläktar i flerbostadshus i Malmö
Avser installation av fläktar på tak som ska reduceras från 50 st till 3 st fläktar.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Planer finns för ombyggnad av lokaler till förskola.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, ny lastbrygga samt fasadändring (ny plåt).
Tillbyggnad av butik i Malmö
Tillbyggnad av butik.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ett nytt ställverk till Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö kommun.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett. Igångsättning tidigast 2020.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av lokal till tandläkarmottagning, fasadändring, samt nybyggnad av miljö- och cykelrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 4 lägenheter. ( återbostadisering)
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd. läkarmottagning till fyra lägenheter.
Ombyggnad av utemiljö i Malmö
Avser om- och tillbyggnad av skolgård, lekytor och lekredskap till en F-6 skola.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till två lägenheter.
Renovering av utvändig simbassäng, Malmö
Avser renovering av sargkant på utomhusbassänger. Bla ny skalpkant, tätskikt och kakel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändring av lokal till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändring av kontor till lägenheter (äldreboende).
Ramavtal avseende provtagning och analys av avloppsvatten och dricksvatten inom Region Skåne
Projektet avser ramavtal gällande konsulttjänster för provtagning och analys av avloppsvatten och dricksvatten för Region Skånes och det majoritetsägda bolaget Folktandvårdens verksamheter. Avtalstid: 2 år med rätt till 2 års förlängning.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butikslokal i nedre plan. Ej fastställt vad lokalerna skall inrymma. Uppskattad byggstart.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Om- och tillbyggnad av lokal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av lokal.
Ändring av kontor i Malmö
Ny ventilation i fasad, nytt miljöhus samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av återvinningsstation i Malmö
Nybyggnation av kontors-/manskapsbodar och tält, ändring av industri till återvinningsverksamhet och försäljning, ny vågplats samt nybyggnad av mur.
Anbud Projektledning inom anläggningsenheten på Öresundsbron
Upphandlingen omfattar projektledare inom ramen för och de processer som omfattas av Öresundsbro Konsortiets projektmodell. Projektledarprocessen är en viktig del av Köparens verksamhet och köparen har en hög förväntan på en partner på detta område. Köparen förväntar sig effektiva projektledartjänster av hög kvalitet som kan bidra till att uppfylla Köparens affärsmål och strategi.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor.
Ny GC-väg samt ombyggnad av gata, Innerstaden, Malmö, etapp 2
Avser nybyggnad av gång-och cykelstråk i det fd Limhamnsspåret och att skapa en port norr om Centralstationen mot det nya Nyhamnsområdet. Samt ombyggnad av Carlsgatan och Lokgatan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av verkstad, tillbyggnad av enbostadshus .
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av lokal till kontor, fasadändring (ny entré, nya fönster och altan) samt parkering.
Ombyggnad till församlingslokal i Malmö
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för ombyggnad av lokal till församlingslokaler.
Ombyggnad av butik i Malmö
Fasadändring (2 st nya entréer) samt ombyggnad av butikslokal.
Åtgärder av dricksvattenledning i Malmö
Avser åtgärder av dricksvattenledning vid Rådmansgatan.
Om- och nyanläggning av tennisbanor
Avser nyanläggning av 5 st tennisbanor och 1 st mintennisbana, samt omläggning av 2 st befintliga tennisbanor på Limhamns ip.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Underhandsförfrågan avseende tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av vind i Malmö
Rivning av brandskadade delar av vindslägenhet.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Malmö
Ändring av lokal till lägenhet samt fasadändring (ny dörr).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter.
Rivning av förskola i Malmö
Rivning av förskola.
Ändring av gata i Malmö
Ny utformning av lokalgata och entréyta, ändrade höjder södra sidan samt flyttad utfart.
Ombyggnad av utställningshall i Malmö
Ombyggnad av utställningslokal.
Växthusutbyggnad i Malmö
Ett befintligt växthus ska förlängas samt att det ska tas upp hål i befintlig mur så att man kan komma in i växthuset från cafégården. Vidare så ska det byggas plank i anslutning till det nya växthuset. Det ska även byggas en eldstad inne i det nya växtuset. Objektet är beläget på Katrinetorps Landeri, Katrinetorps Allé 1, Malmö.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Avser rivning av byggnad 32 som avser bl.a elcentral. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Ombyggnad av vårdhem i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av utbildningslokaler till vårdlokaler.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ändrad användning (kontor till skola).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ändring av butik till miljörum, delning av lokal samt fasadändring (fönsterfoliering, byte av fönster), skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning av kontor till 18 st lägenheter, samt stambyte.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ändrad verksamhet till skola.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ändring av (kontor till skola).
Ombyggnad av lager i Malmö
Ändring av del av snickeri till lagerbutik (utökning) och lager samt fasadändring (putsning, fasadmaterial, ommålning, igensättning av befintliga industriportar, rivning av skärmtak, ny entré).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av vind och tvättstuga till 9 lägenheter, tillbyggnad av bottenvåning samt fasadändring (nya takfönster).
Rivning av förskola i Malmö
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av fabrikshus i Malmö
Avser ombyggnad av fabrikslokaler.
Tillbyggnad av cafeteria i Malmö
Fasadändring (nya fönster, dörr, glasdörrparti) samt tillkommande verksamhet för restaurang/café.
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Fasadändring (påbyggnad av takkupa med ny utrymningstrappa)
Ombyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt fasadändring (byte av fönster, ny grind samt ny fasadkulör) samt ombyggnad (delning och sammanslagning av lokaler).
Rivning av verkstadsbyggnad i Malmö
Igångsättning tidigast Q2 2019. Projektet avser rivning avser verkstadsbyggnad i tegel, del av byggnad 101.
Ombyggnad av affärshus i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för utökning av lokal samt fasadändring (nya dörrar och trappa).
Ombyggnad av vind i Malmö
Underhandsförfrågan angående inredning av vind till bostäder.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av maskinhall i Malmö
Tillbyggnad av maskinhall samt skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av fläktrum och ventilationskanaler på tak samt ändrad verksamhet från handel till restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan avseende utökning av kontorsytor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Avser ändrad användning (frisör till vårdmottagning)
Ombyggnad av sjukhus i Malmö
Avser ombyggnad av ventilation samt fasadändring (nytt aggregat+kanaler på fasad och tak) (byggnad 66).
Ombyggnad av skola i Malmö
Anpassning av ventilation.
Ombyggnad av veterinärstation i Malmö
Ändrad användning (vårdcentral till djurklinik).
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändrad användning (förråd till gästrum).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: