Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 253 st.

Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt norra och södra Skåne
Avser 4 underhållsbeläggningar; DSS 2101 Varm natt huvuddel 1 och option, DSS 2102 Varm huvuddel 1 och option, DSS 2103 Varm huvuddel 1 och option, DNS 2101 Varm huvuddel 1, 2, 3 och option.
Utförande av vägmarkeringar inom Skåne län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden, option 1 2025-01-01—2025-12-31, option 2 2026-01-01—2026-12-31.
Underhåll av Citytunneln i Malmö samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av tekniska installationer (styr och regler samt ventilation). Citytunneln med stationerna Malmö C nedre (MCN), Triangeln (TRI) och Hyllie (HIE) samt Hallandsåstunneln och tunnelportal Holma.
Ombyggnad av lokaler för bostäder och kontor på Rörsjöstaden i Rörsjöstaden, Malmö
Ombyggnad av fd skofabrik till 55 lägenheter och kontor i 1 plan + källare. Yta;: 6100 m2 inkl källare. Objektets läge: korset Industrigatan 4/ Zenithgatan ii Rörsjöstaden.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Planer finns för ombyggnad vid Malmö stadsteater.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Tanken är att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Projektet avser ombyggnad av sjukhuslokaler till 55 lägenheter i 1 huskropp i 2 plan + källare med förråd.
Ombyggnad av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Ombyggnad till bostäder i Malmö
Igångsättning är ej fastställd.. Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av befintlig byggnad till 15-20 bostäder.
Ombyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för att omvandla det gamla sjukhusområdet till ett område med blandad bebyggelse. Avser ombyggnad av 13 lägenheter + 8 st boenderum samt gemensamhetslokal.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Avser om- och tillbyggnad av butik och restaurang, ombyggnad av lokal i källarplan till fritidsgård samt fasadändring (nya entréer, nytt fasadmaterial, ommålning av fasad, ny takkupol, byte av fönster).
Ombyggnad av busstråk m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter, ombyggnad av korridorer och utrymmen m.m. I projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Relining m.m.i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser spoling av stammar, Relining.
Ombyggnad av park Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontor, lager samt produktionslokal. Fasadändring (ny dörr och fönster).
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av korsningar samt färdigställandearbeten. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3. Objektets läge: Rosengårds Centrum, Dicksons väg 12, 213 68 Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av butik i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Avser ombyggnad till kontorslokaler. 900-1000 m2.
Byte av ställverk i Malmö
OXE-. Byte 10 kV ställverk.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Augustenborg i Malmö
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 9 lägenheter. Kv. Sommaren 2, Särla 2 samt Våren 2 i Augustenborg i Malmö. Sommaren 2: 1 st. lgh. Augustenborgsgatan 23 Särla 2: 4 st. lgh. Lantmannagatan 66 Våren 2: 4 st. lgh. Augustenborgsgatan 20
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av tre lokaler till 11 lägenheter. Paket 8 A omfattar : Återbostadisering en lägenhet. Kv. Mellanbäck 1 , Sörbäcksgatan 49. Återbostadisering fyra lägenheter . Kv, Norrbäck 3, Norrbäcksgatan 26-28 Paket 8 B omfattar ; Ombyggnad av källarlokal till sex lägenheter. Kv,Mellanbäck 1, Sörbäcksgatan 49.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser återbostadisering, ombyggnad av tvättstugor och ombyggnad av mangelrum till lägenheter. Entreprenad 1: Ombyggnad av tvättstugor till fyra lägenheter och fyra nya tvättstugor på von Rosens väg 1, 21, 23 samt 25. Entreprenad 2: Återbostadisering på von Rosens väg 15–17. Entreprenad 3 Ombyggnad av mangelrum till lägenhet i flerbostadshus, tre lägenheter och tre nya tvättstugor på Hårdsväg 48, 50 och 58.
Färdigställande av byggator m.m.i Hyllie, Malmö
Projektet avser Iordningställande av byggator åt Fastighets- och gatukontoret vid Skrivaregatan i Hyllie. I entreprenaden ingår även en option för Skrivareparken, ett litet område intill byggområdet samt VA-arbeten åt VA SYD som utökar sitt ledningsnät i området.
Ombyggnad till butikslokaler i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokaler i två plan, yta: 600 m2.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023. Totalt ska åtgärder utföras på 58 olika platser/objekt under 2021-2023 fördelat enligt: 36 vägbroar, 17 vägtrummor, 4 järnvägsbroar, 1 järnvägstrumma. Åtgärderna fördelas årsvis 22 st 2021, 18 st 2022 och 18 st 2023. Broarna och trummorna är spridda över den geografiska ytan Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län.
Ombyggnad av skollokal i Malmö
Projektet avser att bygga om skollokal till ev kulturlokal.
Ombyggnad av hotell till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler.
Underhållavtal gällande elkraftssystem åt Sydvatten AB
Avser ramavtal avseende Sydvattens behov av underhållstjänster för elkraftsystem under hela avtalsperioden. Uppdraget enligt ramavtalet avser att genomföra underhållsåtgärder, tillståndskontroller, kapacitetsprov av batterisystem, jour och beredskap samt reservdelshållning. Avtalstid:2021-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2027-12-31 Option:2028-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 9 lägenheter. Objektets läge: Hyacintgatan 62, 66.
Tillbyggnad av reningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av reningsanläggning med kemikaliebyggnad.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av förråd till 6 lägenheter.
Ombyggnad till bilservicelokal i Malmö
Ändrad användning av lokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av skola i Oxie Malmö
Projektet avser tillbyggnad av Kungshögsskolan.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser tillbyggnad av höglager vid befintlig industribyggnad. Yta: 300-400 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av lokaler till 4 lägenheter.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Sysavs befintliga kontorslokal. Option ingår under projektnummer 1651480 som omfattar utbyte av glaspartier i konferensrum på befintligt kontor.
Ombyggnad av vindslägenhet i Malmö
Planer finns för utökning av 6 st befintliga lägenheter med inredning av vind samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av kyrka, fasadändring (insättning och byte av fönster) samt ändring av ventilation och bärande konstruktion.
Fläktbyte samt ombyggnation av ventilation i fastighet i Malmö
Avser totalentreprenad omfattande utbyte av 32 stycken befintliga lägenheters frånluftsfläktar på tak som ersätts med nytt uppbyggnadsystem bestående av 8 stycken nya fläktagreggat. Avser även ny elanslutning och fjärruppkoppling för styrning samt all nödvändig dokumentation och verifiering. Objektet är beläget i Västra Hamnen, Salongsgatan 10–12, Sundspromenaden 5-13
Åtgärder av mitträcke i Malmö
Arbetena omfattar avvattning, justering av höjdskilda körbanor, beläggningsarbete, portal och nytt mitträcke. Objektet är beläget längs Stockholmsvägen.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Ändring av vind till bostäder.
Ombyggnad till butik m.m.i Malmö
Ändrad användning till butik och veterinärmottagning samt fasadändring.
Rivning av industrihus i Malmö
Rivning av lager- och industribyggnad.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Rivning av panncentral i Malmö
Avser rivning av panncentral m.m. vid kv Brännaren ivd Norra Sorgenfri. På tomten planeras byggnation av skolbyggnad som ingår under projekt-nummer 1082130
Färdigställandearbeten m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser färdigställande av byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även planteringsarbeten, anläggande av ytasfalt samt stensättningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till garage i Malmö
Projektet avser ombyggnad av fd verksamhetslokal till bilgarage med en yta på 700-800 m2.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av två olika lokaler på Föreningsgatan 85, Kv. Hugo 17, och Humlegatan 2, Kv. Humle 22, till två lägenheter
Åtgärder vid odlingsområde i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder vid odlingsområde. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 3 lägenheter.
Ombyggnad av atriumgårdar i Malmö
Avser ombyggnad av atriumgårdar mellan hus U-E och U-V. Anläggning av ny utemiljö, nytt vattenhanteringssystem, belysning samt viss dränering med mera. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 st bostäder. Yta: 130-140 m2.
Rivning av bilanläggning i Malmö
Avser option från projektnummer 1632878. Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser att infodra/strumpa spill- och dagvattenledningarna i Spelmansgatan och Lergöksgatan.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för information. Fasadändring (byte av fönster, dörrar, nya trappor), ändrad planlösning.
Drift- och underhåll inom Malmö stad
Drift och underhåll, med funktionsansvar, av sådana anläggningar och anordningar som beställaren har skyldighet att svara för såsom ansvarig för stadens mark som tekniska nämnden servar och förvaltar.
Ombyggnad av glassfabrik i Malmö
Ändrad användning (biograf till glassförsäljning/produktion) samt fasadändring.
Åtgärder av stadsmiljön och mötesplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder av stadsmiljön, mötesplatser och stråk inom Malmö.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ändring till spelstudio i Malmö
Ändrad användning (från restaurang till spel- och fotogrammetristudio.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Pergolor, byte av virke radhusen 28 st enheter, samt byte utav virkes konstruktionen på loftgångarna och byte av pergolor 4 huskroppar med 2 lgh på plan 2.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser återbostadisering av tre mindre lägenheter samt fasadändring.
Rivning av kontor i Malmö
Avser rivning av kontorsbyggnad i 2 plan+ källardel. yta : 1500-2000 m2.
Avser ombyggnad av annex till konferenslokal.
Planer finns för ombyggnad av annex till 150 m2 konferenslokal.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Ändrad användning (korttidsboende till 2 lägenheter) samt fasadändring (ändring av inglasad balkong).
Utökning av parkeringsautomater i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens cafe.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser återbostadisering av två lägenheter samt fasadändring på flerbostadshus.
Ändrad användning till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ändrad användning av kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av sjukhus i Malmö
Fasadändring samt ändring av planlösning.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av park Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser mindre åtgärder vid Rörsjöparken.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändrad användning (butikslokal till tandläkarmottagning).
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Ombyggnad av lägenhet i Malmö
Ändrad användning (kontor till bostad).
Ändrad verksamhet i kontor i Malmö
Ändrad verksamhet från lager till kontor samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: