Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 283 st.

Ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö
Avser ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö9. Projektet kommer att etappindelas. Igångsättning är ej fastställd.
Om- och nybyggnad för bostäder i Malmö
Projektet avser om- och nybyggnad av fd Polishuset ( kontor och verksamhetslokaler) till 122 lägenheter i 4 huskroppar i 5-8 plan. Bostadsrätter.
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 84 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m). I projektet ingår mindre markarbeten.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av sex våningsplan med kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.
Renovering av kaj, anläggande av bro m.m. vid Varvshallarna, Malmö
Omfattar ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustning, marksanering, el- och belysningsarbeten, ledningar och byggnation av gång och cykelbro.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö. et 7
Igångsättning är ej fastställd. Avser renovering av 210 badrum.
Stambyte & badrumsrenovering i flerbostadshus, Nydala, Malmö
Avser badrumsrenovering inkl asbetssanering och stambyten i 197 lägenheter. I projektet ingår även omdragning av el samt ventilationsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. yta: 3230 m2 ombyggnad, 1400 m2 tillbyggnad.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Underhåll av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län
Skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Östra Skåne och Blekinge län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Beläggningsarbeten Varm och TSK i distrikt Norra och Södra Skåne. Beläggningsgrupperna; DNS 2002 Varmt, DNS 2003 Varmt, DSS 2001 Varmt natt M-län, DSS 2002 Varmt småvägar M-län och DSS 2005 Varmt övrigt M-län.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där tanken är att renovera hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Prorojektet avser ombyggnad av förskola för 160 barn. Omfattar 2 huskroppar i ett plan, yta: 1300 m2 resp. 404 m2.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser spoling av stammar, Relining.
Ombyggnad av museum för Wisdome i Malmö
Objektet Kv Turbinen 4 utgör idag museum Teknikens och Sjöfartens Hus. Projektet avser om- och tillbyggnad av delar i verksamhetslokaler för Wisdome. Wisdome är verksamhetens interna benämningen på en ny biosalong med möjlighet till bildvisning med senaste 3D teknik i kupolformat.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 14 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Underhållsbeläggning varm/värme i region Syd
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DNS 2001 Värme Remixing, GK 2002 Värme, FH 01 Värme 2020.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Planer finns för tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Avser ombyggnad av korsningen Citadellsvägen /Gibraltargatan och Citadellsvägen mellan Gibraltargatan och Argogatan samt färdigställande av Tritongatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till kontor, fasadändring (ny entré, nya fönster och altan) samt parkering.
Ombyggnad till ungdomslägenheter m.m. lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 10 ungdomslägenheter samt ombyggnad av lokaler till 3 st studentlägenheter. i projektet ingår även fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilolajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 11 lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem/ tandläkarmottagning i Malmö
Omfattar ändrad användning av handel till vårdlokaler.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Planer finns för fortsatt utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
Ombyggnad av fritidslokal till kulturlokal i Malmö
Projektet avser att bygga om från fritidslokal till kulturloklal.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 4 st bostadslägenheter, fasadändring (takkupor och brandgasluckor) samt nybyggnad av balkonger. Uppskattad byggstart.
Färdigställandearbeten i Hyllie, Malmö
Inom området finns byggator med slitlager av asfalt anlagda och byggator med bärlager utan asfaltslager. Det finns även gator där körbanan är helt färdigställd men gång- och cykelbana ej färdigställts. Enstaka delar av områdets dagvattenledningar ska förläggas. Omfattar nya slitlager, plantering, utrustning och ytor för gång- och cykeltrafik. Objektet är beläget mellan Ymers gata och Hyllie Boulevard inom Hyllie Malmö..
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av vind till 10 lägenheter vid Roslins väg 20. Samtidigt skall den nersänkta lokalen på gaveln av fastigheten ut mot Limhamnsvägen konverteras till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnad av gator och park. Omfattar ny körbana, gång- och cykelbana, dagvattenledning, hållplatser, planteringar, beläggning och parkmark. Objektet är beläget i Limhamn, mellan Kalkbrottsgatan och Ön.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Service och underhåll av reservkraftaggregat och UPS, VA SYD Malmö
Upphandlingen avser service och underhåll/funktionskontroll av samtliga, oberoende av leverantör reservkraftaggregat samt UPS:er inom VA SYD. Även tillkommande objekt under avtalsperioden ingår i upphandlingen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 9 studentlägenheter samt tvättstuga.
Byte av reservkraftaggregat, Malmö
Avser utbyte och nybyggnation av reservkraftsanläggning för Ringsjöverket. Anläggningens två befintliga reservkraftaggregat är föråldrade och skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ändrad användning av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 studentlägenheter. Total BTA mellan 300-500 kvm.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Byte av tak, ventilation mm i flerbostadshus i Malmö
Objektet innefattar byte av takpannor, takpapp och till viss del råspont. Ny isolering.Installation av två ventilationsaggregat på vind och tubning av ventilationskanaler. Byta av samtliga spaltventiler i fönster. Stigarledningar el skall bytas och det skall monteras ny elcental i samtliga 35 lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Yta: 35 m2/lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till 6 st lägenheter.
Ombyggnad delar av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad i del av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Anläggande av erosionsskydd i Norra hamnen, Malmö
Projektet avser anläggande av ett erosionsskydd på östra och västra sidan om Pirkajen i Norra Hamnen, Malmö. Pirkajen är ca 250 m lång och ca 15 m bredd. Ytterkantsavstånd mellan fenderlinjerna längs pirens utsidor uppgår till 19 m. Pirkajen består av en spontkonstruktion.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Rivning av skola i Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till 4 st lägenheter, fasadändring (nya dörrar, ny trappa, utökning av fönster) samt ny stödmur.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till 6 studentlägenheter samt fasadändring (nya takkupor).
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontorshotell i Malmö
Avser ombyggnad av kontorshotell. Avser bl.a fasadändring (portar, nya fönster, fasadbeklädnad) ny ventilation m.m.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Avser ett nytt ställverk till Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokal till 4 lägenheter. ( återbostadisering)
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad avlokal till tandläkarmottagning, fasadändring, samt nybyggnad av miljö- och cykelrum.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad till 3 lägenheter.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av fd. läkarmottagning till fyra lägenheter.
Ramavtal gällande utbyte av gasfackla på Spillepeng, Malmö
Avser ramavtal gällande ny gasfackla för avfallsanläggningen på Spillepeng i Malmö. Avtalet träder i kraft vid avtalets undertecknande och gäller två (2) år efter godkänd installation.
Va-arbeten i Malmö
Avser separering av ledningsnätet med en spill- dagvattenledning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av kontor till bostäder.
Åtgärder av befintlig miljö, Sofielund i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Sofielund.
Åtgärder av grönområde i Limhamn, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning under 2020.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad igångsättning. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Malmö
Ändring av lokal till lägenhet samt fasadändring (ny dörr).
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändrad användning (inredning av vind till bostäder) samt fasadändring (byte av fönster och nytt nya takfönster .
Ombyggnad till lägenhet i Malmö
Avser ändring av lokal till lägenhet.
Va-arbeten i Malmö
Avser va--arbeten mellan Linnègatan och Tycho Brahegatan över Tegnèrgatan.
Sten- och beläggningsarbeten i Malmö
Avser sten -och beläggningsarbeten vid Vattenverksvägen i Malmö
Åtgärder av ledningsnätet i Malmö
Avser separering av ledningsnätet där gatan blir separerad med dag- och spillvattenledning.
Om- och nyanläggning av tennisbanor
Avser nyanläggning av 5 st tennisbanor och 1 st mintennisbana, samt omläggning av 2 st befintliga tennisbanor på Limhamns ip.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Avser rivning av byggnad 32 som avser bl.a elcentral. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser vägarbeten som omfattar byggnation av farthinder samt gång/cykelöverfart vid Cypressvägen.
Ändring till kontor i Malmö
Ändrad användning (butik till kontor).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (kontor till bostäder).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (lokal till kontor, dansstudio).
Underhållsarbeten av temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser underhållsarbeten av temalekplatser inom Malmö stad.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Åtgärder av g/c bana i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser åtgärder av cykelbana vid Naffentorpsvägen.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor samt delning av lokal.
Ombyggnad av dagcenter i Malmö
Ändring av förskola till lss dagverksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av kontor till tandläkarmottagning del av plan 3.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändrad användning (butik till bostäder).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: