Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Lund
Avser ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C
Avser ombyggnad av stationsområdet i centrala Lund.
Utbyggnad av lokaler för forskning mm i Lund
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Lokaler för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Rivning och nybyggnad av förskola i östra Dalby,Lund
Planer finns för att riva befintlig förskola med 4 avdelningar och bygga en helt ny förskola i två våningar med plats för ca 130 barn.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Ombyggnad för butiker, bostäder och kontor i Lund
Avser ombyggnad för butiker, bostäder och kontor. Vissa delar av fastigheten kan komma att rivas, kan även bli tillbyggnationer. Delar av fastigheten vetter mot Kattesund och Staffans Gränd. Omfattning kan för dagen ej anges.
Om och tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns att på fastigheten bygga om för ny livsmedelsbutik och bygga till 4 våningar med lägenheter. Samt ett underjordiskt garage.
Ombyggnad av cirkulationsplats vid E22 i Lund
Superbuss Kristianstad-Malmö.
Ombyggnad av sjukhus i Lund
Avser ombyggnad för hudmottagningen SUS Lund byggnad 22, plan 10, 11 och 14. Projektet kommer att utföras i etapper. Etapp 1 avser ombyggnad av plan 11 & 14 och etapp 2 avser ombyggnad av plan 10.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C, Etapp 1
Avser ombyggnad av Clemenstorget, Bangatan i Lund och där belysning ligger i fokus men även med utsmyckning och vattenspel. Entreprenden omfattar drygt 8000 kvm, varav gatsten och naturstensbeläggningar om ca 4500 kvm.
Ombyggnad av GC-väg i Lund
Avser gång- och cykelväg, ridstig samt flytt av hållplatslägen utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv och Vallkärra (sträckan Nöbbelövsvägen – Vallkärravägen samt Christian V:s väg fram till Nöbbelövsvägen).
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringslinjerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Ombyggnad till restaurang och samlingslokal
Planer finns att på fastigheten att bygga om för restaurang samt en samlingslokal.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser renovering av förskola.
Rivning av affärslokaler samt saneringsarbete
Avser rivning av 10 byggnader. Vissa saneringsarbeten i förorenad mark kommer att utföras.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser återuppbyggnad av lägenhetshus efter brand. Befintlig huskropp står kvar, taket och 8 lägenheter ska återställas.
Ny, om- och tillbyggnad av skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan.
Projektentreprenader avseende elnätstjänster Kraftringen Nät AB
Avser projektentreprenader på elnätstjänster inom spänningsområde 0,4 - 145 kV.
Ombyggnad av skola i Lund
Ändrad användning till skola.
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Stambyte i studentboende i Lund
Avser byte av tappvatten- och avloppsledningar i studenthem, Lund.
Radiation safety hutches - ForMAX beamline
This call for tender covers the design, fabrication, delivery and installation of in total two (2) radiation safety hutches (equipment) for the ForMAX beamline at the MAX IV and includes the specifications for the construction, delivery and installation of the radiation safety hutches that will be installed on the MAX IV facility 3 GeV ring. Max IV laboratoriet, Lund.
Primary Water Cooling system shielding and Ion Exchangers shielding, ESS Lund
Supply contract(s) for two lots. Lot 1: Primary Water Cooling system Shielding and Lot 2: Ion Exchangers Shielding. For lot 1, the supplier shall be responsible for detailed design, procurement of all components, the manufacturing and delivery of all the items supplied for Primary Water Cooling system Shielding. The supplier shall be also responsible for the installation of the supplied design. For lot 2, the supplier shall design needed…
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 2 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder i Dalby.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder runt 6 st rad/kedjehuslängor. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Ombyggnad av lekplatser i Lund
Avser rivning av 2 lekplatser samt nyanläggning av 2 lekplatser, inklusive utrustning. Avser även nya plateringsytor, fallskydd mm. Lekplats 1 nr.316 är beläget i Lunds kommun Havrevägen i Dalby. Lekplats 2 nr 97 är beläget i Hubertusparken Nöbbelöv Lunds kommun
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Avser tillbyggnad av affärshus samt inhägnad av lastgård, utökning av parkering samt trädfällning.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Fortifikationsverket
Avtalsstart är tänkt till 2019-05-01 och har en grundlöptid t.o.m 2021-04-30. Avtalet har en maximal löptid på 7 år med förlängning 1 år i taget.
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Avser tillbyggnad samt rivning av maskinhall/fordonsanläggning.
Upprustning av idrottsplats i Lund
Avser upprustning av skolidrottsplats.
Ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Avser tillbyggnad av parkeringsplats samt fler offentliga toaletter på friluftsområdet i Skrylle.
Tillbyggnad av skola i Lund
By h, bygglov för tillbyggnad av skola samt utvändig ändring.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i affärshus, bibehållande av skjul samt installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning från föreningslokal till bostäder, 2 st lägh, samt utvändig ändring av fasad.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Lund
M-huset, bygglov för tillbyggnad av undervisningslokal.
Ombyggnad av butik i Lund
Bygglov för ändrad användning från lager till butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter, ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter, nytt fönster, två st nya takkupor samt installation av trapplift.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för ändrad användning affärshus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet, återställning.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för ändrad användning från skönhetssalong till caféverksamhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
Tillbyggnad av radhus, skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
Tillbyggnad av skärmtak på carport.
Tillbyggnad av telestation i Lund
Tillbyggnad av teknikbod.
Rivning av cistern i Lund
Rivning av cisterner.
Tillbyggnad av sjukhus i Lund
By 16. bygglov för uppförande av lox-tank.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för nybyggnad av tank för fettavskiljning samt marklov för ändrad marknivå.
Tillbyggnad av fjärrvärmeledning i Lund
Bygglov för nybyggnad av underjordisk mätkammare för fjärrvärme.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, uppförande av utebar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av uterum på radhus i Lund
Avser nya uterum på radhus.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Rivning av maskinhall i Lund
Rivning av maskinhall, lada och förrådsbyggnad.
Implementation of CUB server room, ESS Lund
Avser installering av el, kylutrustning, branddetektorer och brandbekämpningssystem samt tele, test-och kommunikationsutrustning och maskinvara till serveranläggning på ESS i Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning från kontor till skola, nybyggnad av 2 st HWC.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: