Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Ombyggnad till lokaler för Vävnadsbanken, Lund
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till ett tillvarataganderum, samt behandlingsrum, manöverrum, förberedelserum, omklädningsrum. Objektets läge: Ligger i anslutning till Vävnadsbanken. Byggnad 52, plan 10. Baravägen 37, Lund.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund, etapp 2
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Stångby, Lund
Om- och tillbyggnad av församlingsgård, tillbyggnad av befintlig byggnad, ändring av planlösning, ventilation och va- anläggning.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Avser anpassning av befintliga lokaler. Ombyggnad till nya laboratorierum, kontor och provtagningsytor. Om-och tillbyggnad av pentry. Befintliga laboratorierum har demonterats av sen tidigare och resterande delar ska rivas och anpassas till ny laboratorieutrustning. Samt ombyggnad av ventilationsanläggning. Yta: 635 kvm LOA Objektets läge: Kemicentrum 5, Naturvetarvägen 14, Lund
Rivningsarbete vid Högskola i Lund, Etapp 2
Avser invändig rivning inför om-och tillbyggnad av M-huset By 111, 112, 113 och 114, Lunds Tekniska Högskola. Om- och tillbyggnad finns på objektnr 1490517.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad i affärshus till lägenheter på byggnadens tredje och fjärde våning samt en loftgång och beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning av restaurang och konferenslokal till ca 12 lägenheter.
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, 4 st studentlägenheter.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter och förskola.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Uppförande av processlinje vid Vombverket i Lund
Projektet avser uppförande av Processlinje 4 med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete och yttre VA-ledningar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lund
Avser ombyggnation av befintlig lokal till utbildningslokaler, grupprum, wc/rwc samt entréer.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Bidragsadresser Lund sydöstra del 1
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom sydöstra Lund.
Ombyggnad av klinik i Lund
Avser ändrad användning från kontorslokaler till medicinsk klinik. Lokalanpassning och ombyggnad av ventilation. BTA ca 400 kvm.
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig vattenledning ( V150 GJ) som skall ersättas med en ny V160 PE. Objektet är beläget väster om centralstationen i Lund.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Lund
Planer finns för tillbyggnad, inredning av vind och utvändig ändring av hotell.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning bank till lägenheter samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Lund
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt förråd.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förskola i Lund
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av vuxenskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till vuxenutbildning, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till vuxenutbildning Årdret 13,10.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av skola.
Ombyggnad av gym i Lund
Avser ändrad användning av industribyggnad till gym.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av samt invändiga kompletteringar för gemensamhetsboende.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring och ändrad verksamhet av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt installation av nytt ventilationsaggregat i lagerbyggnad.
Ombyggnad av frisersalong i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till frisör/tatueringsstudio.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från förskola till 2 st lägenheter, samt nytt plank.
Ombyggnad av matsal i Lund
Bygglov för ändrad användning från skolsal till matsal.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Bygglov för ändrad användning vårdbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
By 115l, bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad, skärmtak.
Rivning av utbildningslokal i Lund
By 704, rivningslov för rivning av utbildningslokal.
Ombyggnad av vind i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare 1 bostad i vindsetage.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för sammanslagning av två lägenheter till en lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av cykelskjul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Ombyggnad av bibliotek i Lund
Avser ombyggnad av annex till bibliotek på Folkparken i Lund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: