Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Ombyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ny bro över E22, ny cirkulationsplats på östra sidan av E22, avfartsramper. Additionskörfält anläggs fram till trafikplats Råby och en ny cykelväg byggs genom trafikplatsen.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Ny, om- och tillbyggnad av f-3 skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Ombyggnad av kulturskolan och Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för om- och tillbyggnad av Parkskolan för ny verksamhet.
Rivning och nybyggnad av förskola i östra Dalby,Lund
Planer finns för att riva befintlig förskola med 4 avdelningar och bygga en helt ny förskola i två våningar med plats för ca 130 barn i Östra Dalby, Lund.
Upprustning och renovering LTH, Lund, etapp 1
Avser upprustning och renovering av M-huset. Denna etapp omfattar nytt bjälklag, trapphus, hisschakt samt kontorsrum, laborationslokaler och evakueringslokaler för verksamheten. Etapp 2 finns på projekt ID 1490517.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola byF06. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten. Entreprenaden kommer att pågå i 2 etapper. Etapp 1: Ombyggnad av sugbrunn till Pumpstation 1 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 2 Ombyggnad av utjämningsbassäng December-April 2020 Etapp 2: Ombyggnad sugbrunn Pumpstation 2 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 1 September-December
Om- och tillbyggnad av förskola i Genarp
Planer finns för större ombyggnad av förskola.
Ombyggnad av butik i Lund
Avser ombyggnad av butik i Lund. BTA ca 1130 kvm.
Ombyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola By K1, C och D. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars.
Ombyggnad av aula vid sjukhus i Lund
Avser ombyggnad av aulan vid sjukhusområdet i Lund, byggnad 40 (plan 10, 11 & 12).
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser ändrad användning från bilhall till bygg grossisthandel ca 3500 kvm och tillbyggnad av befintlig lagerhall med ca 671 kvm samt fasadarbeten.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp2
Avser renovering och ombyggnad av skola. Renovering av omklädningsrummen, toaletter, aula och anpassning av ljudmiljö. Delning av vissa rum till mindre grupprum. Uppdatering med punktsugar i NO- salar med mera.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Manufacture, Inspection and Testing of Electrical Cubicles, ESS Lund
The manufacture, inspection and testing of electrical cubicles, electrical harnesses, junction boxes and mechanical components for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice. The manufacture, inspection, testing and delivery of electrical and mechanical ´Build to Print´ cubicles and junction boxes for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice.
Ombyggnad til korttidsvistelse i Lund
Avser ändrad användning från skola till korttidsvistelse och daglig verksamhet samt utvändig ändring. BTA ca 1270 kvm.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Upprustning av idrottshall i Lund
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund. Ombyggnad av omklädningsrum, dusch/våtrum, toaletter och lärarrum samt dom tekniska installationerna inklusive ventilationsaggregaten i respektive fläktrum.
Ombyggnad av kulturcentrum i Lund
Ombyggnad av lokal till teater med publikkapacitet om 80 personer.
Utbyte av gasledningar i byggnad och mark vid Källby ARV i Lund
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl mm mellan rötkammare och gasklocka på Källby avloppsreningsverk Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av biograf i Lund
Planer finns för ombyggnad av biograf med utökning av antal salonger, utökning av foaljé m m.
Renovering av skola i Lund
Avser lokalanpassning och renovering av Magleskolan plan 1 - 3.
Omläggning av sekundärkulvertnär vid flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av befintligt sekundärkulvertnät. Ny sekundärkulvret skall indelas i tre delsystem anslutna till nya separata prefabricerade värmecentraler. Objektets läge: Uardavägen 26-46 och 50-58 i Lund.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Om/-Tillbyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Upprustning av friluftbaden i Lund
Utveckling och upprustning av friluftsbaden i Kristianstad.
Upprustning av busshållsplats och väderskydd i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Ombyggnad av kontor och verkstadshus i Lund
Avser rivning av modul och återställande av fasad samt invändig ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Omläggning av uteplatser, Lund
Avser omläggning av uteplatser samt utförande av stödmur och staket även gallring av träd och buskar samt ny belysning. Objektet ligger i stadsdelen Linero i sydöstra Lund.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Ombyggnad av gång- cykel väg i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Inner shielding, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for Inner Shielding Fifth Part. The scope of the contract includes manufacturing, welding, inspection, testing, lifting equipment and delivery of the inner shielding blocks, both cooled and non-cooled to the ESS site. ESS will provide the steel plates for machining the final blocks.
Inner shielding, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for Inner Shielding Fourth Part. The scope of the contract includes manufacturing, welding, inspection, testing, lifting equipment and delivery of the inner shielding blocks, both cooled and non-cooled to the ESS site. ESS will provide the steel plates for machining the final blocks.
Utbyte av transformatorer vid vattenverk i Veberöd
Avser utbyte av samtliga oljefyllda transformatorer i borrfältet till torra transformatorer.
Tillbyggnad av parkeringar för bil och cykel i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lund
Utökning av bef. parkeringsplats.
Ombyggnad av bilhall i Lund
Ändrad användning av bilhall.
Ombyggnad av vandrarhem i Lund
Ändrad användning av elevhem till vandrarhem.
Ombyggnad av förskola i Lund
Ändrad användning av enbostadshus till förskola, utvändig ändring, inredande av ytterligare lokal samt underhåll särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av butik i Lund
Ändrad användning från kontor till butik i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av carport i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad med carport/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av skärmtak på en industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad, utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad samt rivning av garage i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lund
By 34 Bygglov för rivning samt tillbyggnad av vård- och servicebyggnad, ändring av bärande konstruktion, VA, vent och brandskydd.
Tillbyggnad av fläktrum i Lund
Bygglov för tillbyggnad av fritidsverksamhet, fläktrum.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för tillbyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till bostad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för ändrad användning från kläckeri till lager och butik, utvändig ändring med nya dörrar/portar, fönster samt foliering, nybyggnad av skärmtak samt vindfång, rivning av befintligt skärmtak samt nya parkeringsplatser och skyltar.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokaler samt utvändig ändring.
Ventilationsarbete på flerbostadshus i Lund
Avser kanalrensning och besiktning av ventilation och efter det en eventuellt uppgradering av ventilationssystem och energisparande åtgärder.
Radonmätningar i fastigheter, Lunds kommun
Avser ramavtal för genomförande av radonmätningar på boenden, kontor och lokaler i Lund kommun. Avtalsperiod 2019-11-18 -- 2021-11-17 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av Dalby högreservoar
Projektet avser ombyggnad av Dalby högreservoar. För att förbättra användningen av Dalby högreservoar så ska flertalet ventiler bytas ut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ombyggnad till ytterligare 2 st lägenheter och lokal i flerbostadshus. Samt utvändig ändring.
Ombyggnad från gym till veterinärmottagning i Lund
Ändrad användning från gym till veterinärmottagning.
Byte av maskinpark anläggning i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av el, automation m.m, Norra verket i Lund
Avser om- och tillbyggnader av styr, signal, regler, el och ventiler på Norra verket i Lund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: