Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Tillbyggnad- och nybyggnad för ventilationssystem på sjukhus i Lund
Avser påbyggnad med 1 våningsplan på flygel 1, 2 och 3 på Byggnad 40, Lunds Universitetssjukhus, för nytt ventilationssystem.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Ny- och tillbyggnad av hörsal och entré samt nytt ventilationsrum på tak.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Utbyggnad av lokaler för forskning mm i Lund
Projektet ligger vilande. Inga beslut finns. Lokaler för forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för renovering samt tillbyggnad av Parkskolan för framtida behov av undervisningslokaler.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp2 mfl
Avser renovering och ombyggnad av skola. Renovering av omklädningsrummen, toaletter, aula, bibliotek och fritidsgård samt anpassning av ljudmiljö. Delning av vissa rum till mindre grupprum. Uppdatering med punktsugar i NO- salar med mera. Projektet kommer att etappindelas.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola byF06. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund, etapp 2
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ombyggnad och anpassning av lokar för skola i 2 plan.
Ombyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola By K1, C och D. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Omläggning av sekundärkulvertnät vid flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av befintligt sekundärkulvertnät. Ny sekundärkulvret skall indelas i tre delsystem anslutna till nya separata prefabricerade värmecentraler. Objektets läge: Uardavägen 26-46 och 50-58 i Lund.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser ändrad användning från bilhall till bygg grossisthandel ca 3500 kvm och tillbyggnad av befintlig lagerhall med ca 671 kvm samt fasadarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad i affärshus till lägenheter på byggnadens tredje och fjärde våning samt en loftgång. Påbörjas sommaren 2020 och beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Ombyggnad av kulturcentrum i Lund
Ombyggnad av lokal till teater med publikkapacitet om 80 personer.
Manufacture, Inspection and Testing of Electrical Cubicles, ESS Lund
The manufacture, inspection and testing of electrical cubicles, electrical harnesses, junction boxes and mechanical components for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice. The manufacture, inspection, testing and delivery of electrical and mechanical ´Build to Print´ cubicles and junction boxes for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice.
Ombyggnad till korttidsvistelse i Lund
Avser ändrad användning från skola till korttidsvistelse och daglig verksamhet. Etapp 1 avser den dagliga verksamheten och etapp 2 avser ombyggnad till kortidsvistelse. BTA ca 1270 kvm.
Upprustning av idrottshall i Lund
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund. Ombyggnad av omklädningsrum, dusch/våtrum, toaletter och lärarrum samt dom tekniska installationerna inklusive ventilationsaggregaten i respektive fläktrum.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter och förskola.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Uppförande av processlinje vid Vombverket i Lund
Projektet avser uppförande av Processlinje 4 med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete och yttre VA-ledningar.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Omläggning av uteplatser, Lund
Avser omläggning av uteplatser samt utförande av stödmur och staket även gallring av träd och buskar samt ny belysning. Objektet ligger i stadsdelen Linero i sydöstra Lund.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 2 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder i Dalby.
Ombyggnad av bibliotek i Lund
Avser ombyggnad av annex till bibliotek på Folkparken i Lund.
Anläggande av gata, va-ledning i Lund
Planer finns för anläggande av gata, va-ledning på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen inför nytt bostadsområde vid Korsåkersparken i Lund.
Inner shielding, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for Inner Shielding Fifth Part. The scope of the contract includes manufacturing, welding, inspection, testing, lifting equipment and delivery of the inner shielding blocks, both cooled and non-cooled to the ESS site. ESS will provide the steel plates for machining the final blocks.
Inner shielding, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for Inner Shielding Fourth Part. The scope of the contract includes manufacturing, welding, inspection, testing, lifting equipment and delivery of the inner shielding blocks, both cooled and non-cooled to the ESS site. ESS will provide the steel plates for machining the final blocks.
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig kombinerad ledning och vattenledning samt nyanläggning av en ny dagvattenledning för ytledes avrinning. Objektet är beläget mitt i Lunds centrum.
Ombyggnad av vind i Lund
Bygglov för tillbyggnad, inredning av vind och utvändig ändring av hotell.
Ombyggnad av kontor i Lund
By 82, anmälan för ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för flyttning av nätstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i enbostadshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för schaktning/utfyllnad.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, påbyggnad av ventilationsutrymmen.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad från lager/kontor till gym.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till skola och utvändig ändring.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från skola till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning, förskola till bostad.
Tillbyggnad av carport i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad med carport/förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad, utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad samt rivning av garage i flerbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lund
Utökning av bef. parkeringsplats.
Ombyggnad av bilhall i Lund
Ändrad användning av bilhall.
Ombyggnad av vandrarhem i Lund
Ändrad användning av elevhem till vandrarhem.
Ombyggnad av förskola i Lund
Ändrad användning av enbostadshus till förskola, utvändig ändring, inredande av ytterligare lokal samt underhåll särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av butik i Lund
Ändrad användning från kontor till butik i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning från skola till kontor.
Ombyggnad av konferenslokal i Lund
Anmälan för inredande av vindsvåning till konferenslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för installation/ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde, enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av va, flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Lund
Anmälan för ändring av ventilation samt brandskydd.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lund
By 34 Bygglov för rivning samt tillbyggnad av vård- och servicebyggnad, ändring av bärande konstruktion, VA, vent och brandskydd.
Ombyggnad av hotell i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde hotell.
Rivningsarbete vid Högskola i Lund, Etapp 2
Avser invändig rivning inför om-och tillbyggnad av M-huset By 111, 112, 113 och 114, Lunds Tekniska Högskola. Om- och tillbyggnad finns på objeknr 1490517.
Ombyggnad av läkarcentral i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till läkarmottagning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ombyggnad till ytterligare 2 st lägenheter och lokal i flerbostadshus. Samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning, kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ledningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser ledningsarbeten vid Högbostigen.
Ombyggnad av el, automation m.m, Norra verket i Lund
Avser om- och tillbyggnader av styr, signal, regler, el och ventiler på Norra verket i Lund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: