Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad- och nybyggnad för ventilationssystem på sjukhus i Lund
Avser påbyggnad med 1 våningsplan på flygel 1, 2 och 3 på Byggnad 40, Lunds Universitetssjukhus, för nytt ventilationssystem.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för renovering samt tillbyggnad av Parkskolan för framtida behov av undervisningslokaler.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Ombyggnad till lokaler för Vävnadsbanken, Lund
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till ett tillvarataganderum, samt behandlingsrum, manöverrum, förberedelserum, omklädningsrum. Objektets läge: Ligger i anslutning till Vävnadsbanken. Byggnad 52, plan 10. Baravägen 37, Lund.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund, etapp 2
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Dalby, Lund
Avser byte av stammar samt ny köks- och badrumsinredning. Även nytt FTX-aggregat och ny elanläggning ska installeras.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Stångby, Lund
Om- och tillbyggnad av församlingsgård, tillbyggnad av befintlig byggnad, ändring av planlösning, ventilation och va- anläggning.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser anpassning av befintliga lokaler. Ombyggnad till nya laboratorierum, kontor och provtagningsytor. Om-och tillbyggnad av pentry. Befintliga laboratorierum har demonterats av sen tidigare och resterande delar ska rivas och anpassas till ny laboratorieutrustning. Samt ombyggnad av ventilationsanläggning. Yta: 635 kvm LOA Objektets läge: Kemicentrum 5, Naturvetarvägen 14, Lund
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för påbyggnad av befintligt flerbostadshus med en till våning.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad av flerbostadshus
Avser ombyggnad i affärshus till lägenheter på byggnadens tredje och fjärde våning samt en loftgång och beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Upphandling av Krafttransformatorer i Lund
Omfattar krafttransformatorer enligt nedan: Kraftringen Nät: Fyra (4) st 130/20-10 kV 40 MVA. Två (2) st 20/10 kV 10 MVA. Skånska Energi Nät: En (1) st 130/20 kV, 30 MVA.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Ombyggnad till studentlägenhet i Lund
Planer finns för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, 4 st studentlägenheter.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter och förskola.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Förnyelse av ledningsnät i Lunds kommun
Avser förnya vattenledningsnätet samt förbättra driftsäkerheten i centrala Veberöd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lund
Avser ombyggnation av befintlig lokal till utbildningslokaler, grupprum, wc/rwc samt entréer.
Uppförande av processlinje vid Vombverket i Lund
Projektet avser uppförande av Processlinje 4 med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete och yttre VA-ledningar.
Bidragsadresser Lund sydöstra del 1
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom sydöstra Lund.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av klinik i Lund
Avser ändrad användning från kontorslokaler till medicinsk klinik. Lokalanpassning och ombyggnad av ventilation. BTA ca 400 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig vattenledning ( V150 GJ) som skall ersättas med en ny V160 PE. Objektet är beläget väster om centralstationen i Lund.
Tillbyggnad av lager i Lund
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Lund
Ändrad användning från handel till föreningsverksamhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av garage, Inredning av ytterligare bostäder.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ändrad användning kontorsbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till hotell.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Avser inredande av lokal och ändrad användning av industribyggnad samt utvändig ändring, ändring i va/ventilation.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändrad användning från kontorsbyggnad till restaurang.
Ombyggnad av vårdhem i Lund
Avser utvändig ändring, ändrad planlösning, ändring av brandskydd av vårdlokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för inredande av bostäder.
Ombyggnad av vind i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare 1 bostad i vindsetage.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i förråd.
Ombyggnad av bageri i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av cykelskjul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av sopstation i Lund
Bygglov för utvändig ändring av parkering samt ändring av sopstation till uws.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring och ändrad verksamhet av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt installation av nytt ventilationsaggregat i lagerbyggnad.
Ombyggnad av gym i Lund
Avser ändrad användning av industribyggnad till gym.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet, flerbostadshus.
Ombyggnad av matsal i Lund
Bygglov för ändrad användning från skolsal till matsal.
Ombyggnad av lägenheter i Lund
Bygglov för ändrad användning lokal till lägenheter, flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Bygglov för ändrad användning vårdbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning bank till lägenheter samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning från en bostad till ett personalkontor.
Ombyggnad av bibliotek i Lund
Avser ombyggnad av annex till bibliotek på Folkparken i Lund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ändrad användning flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: