Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Lund
Avser ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset. Byggstart och kostnad ej fastställda.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Tillbyggnad av serviceboende i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av skola i Lund
Upptaget ut kommunen investeringsbudget.
Ombyggnad av idrottslokaler i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av kulturskolan och Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg 5 km. Breddning av vägen med 2 nya körfält, mittseparering, 2 nya vägbroar för Dynnbäcken, gc-väg mellan Lund/Gastelyckan-Knästorp/Staffanstorp.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Om- och tillbyggnad i sjukhusområdet, Lund
Avser om- och tillbyggnation av Laboratoriemedicin i F och E-blocket i sjukhusområdet, Lund.
Upprustning och renovering LTH, Lund, etapp 1
Avser upprustning och renovering av M-huset. Denna etapp omfattar nytt bjälklag, trapphus, hisschakt samt kontorsrum, laborationslokaler och evakueringslokaler för verksamheten. Etapp 2 finns på projekt ID 1490517.
Rivning och nybyggnad av förskola i östra Dalby,Lund
Planer finns för att riva befintlig förskola med 4 avdelningar och bygga en helt ny förskola i två våningar med plats för ca 130 barn.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola byF06. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Ombyggnad av butik i Lund
Avser ombyggnad av butik i Lund. BTA ca 1130 kvm.
Ombyggnad av GC-väg i Lund
Avser gång- och cykelväg, ridstig samt flytt av hållplatslägen utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv och Vallkärra (sträckan Nöbbelövsvägen – Vallkärravägen samt Christian V:s väg fram till Nöbbelövsvägen).
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars.
Ombyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser ändrad användning från bilhall till bygg grossisthandel och tillbyggnad av befintlig lagerhall ca 700kvm samt fasadarbeten.
Om-och tillbyggnad av Fäladsgården i Lund, etapp2
Avser renovering och ombyggnad av skola. Renovering av omklädningsrummen, toaletter, aula och anpassning av ljudmiljö. Delning av vissa rum till mindre grupprum. Uppdatering med punktsugar i NO- salar med mera.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten. Entreprenaden kommer att pågå i 2 etapper. Etapp 1: Ombyggnad av sugbrunn till Pumpstation 1 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 2 Ombyggnad av utjämningsbassäng Januari-April 2020 Etapp 2: Ombyggnad sugbrunn Pumpstation 2 Ombyggnad av utlopp från Lågreservoar 1 September-November
Manufacture, Inspection and Testing of Electrical Cubicles, ESS Lund
The manufacture, inspection and testing of electrical cubicles, electrical harnesses, junction boxes and mechanical components for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice. The manufacture, inspection, testing and delivery of electrical and mechanical ´Build to Print´ cubicles and junction boxes for the active cells facility of the European Spallation Source. Full details of the requirement are contained in the invitation to tender documents which can be downloaded by following the link in this notice.
Ombyggnad av vårdbostad i Lund
By 09, bygglov för ändrad användning från skola till korttidsvistelse och daglig verksamhet samt utvändig ändring.
Ny, om- och tillbyggnad av skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan.
Ombyggnad av aula vid sjukhus i Lund
Avser ombyggnad av aulan vid sjukhusområdet i Lund, byggnad 40 (plan 10, 11 & 12).
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Ombyggnad av kulturcentrum i Lund
Ombyggnad av lokal till teater med publikkapacitet om 80 personer.
Ombyggnad av biograf i Lund
Planer finns för ombyggnad av biograf med utökning av antal salonger, utökning av foaljé m m.
Om- och tillbyggnad av förskola i Genarp
Planer finns för större ombyggnad av förskola.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och renovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Renovering av skola i Lund
Avser lokalanpassning och renovering av Magleskolan plan 1 - 3.
Upprusning av bollhuset ink kampsport i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad för vältrigg inom regementsområde Revingehed
Objektet ligger på Revingeheds garnison och är en tillbyggnad på cirka 26x15,5m, med en invändig fri höjd på minst 4,7 m. Byggnaden skall innehålla en port med gångdörr. Golvytan ska klara minst 5 ton. Tillbyggnadens ändamål är för träning och utbildning av Vältrigg för Stridsfordon 90.
Om/-Tillbyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Upprustning av busshållsplats och väderskydd i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Upprustning av idrottsplats i Lund, etapp 1
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund. Ombyggnad av omklädningsrum, dusch/våtrum, toaletter och lärarrum samt dom tekniska installationerna inklusive ventilationsaggregaten i respektive fläktrum.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Avser tillbyggnad av affärshus samt inhägnad av lastgård, utökning av parkering samt trädfällning.
Ombyggnad av lekplatser i Lund
Avser rivning av 2 lekplatser samt nyanläggning av 2 lekplatser, inklusive utrustning. Avser även nya plateringsytor, fallskydd mm. Lekplats 1 nr.316 är beläget i Lunds kommun Havrevägen i Dalby. Lekplats 2 nr 97 är beläget i Hubertusparken Nöbbelöv Lunds kommun
Ombyggnad av kontor och verkstadshus i Lund
Avser rivning av modul och återställande av fasad samt invändig ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder runt 6 st rad/kedjehuslängor. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Utförande av nedkabling inom Södra Sandby
Avser nedkabling av trippellinjen vid Sönnervång, Södra sandby med anledning av Svenska kraftnäts ombyggnad av 400 kV-ledning.
Upprustning av friluftbaden i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Upprustning/ombyggnad av bibliotek i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Inner shielding, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for Inner Shielding Fourth Part. The scope of the contract includes manufacturing, welding, inspection, testing, lifting equipment and delivery of the inner shielding blocks, both cooled and non-cooled to the ESS site. ESS will provide the steel plates for machining the final blocks.
Ombyggnad av gång- cykel väg i Lund
Upptagen ur kommunen investeringsbudget
Utbyte av transformatorer vid vattenverk i Veberöd
Avser utbyte av samtliga oljefyllda transformatorer i borrfältet till torra transformatorer.
Ombyggnad av veterinärstation i Lund
Ändrad användning från gym till veterinäsklinik.
Ombyggnad av förskola i Lund
Ändrad användning från kontor till förskola samt utvändig ändring och byggnation av ramp.
Tillbyggnad av parkeringar för bil och cykel i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Tillbyggnad av skärmtak på en industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad, utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad samt rivning av garage i flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Lund
Bygglov för tillbyggnad av fritidsverksamhet, fläktrum.
Tillbyggnad av samlingslokal i Lund
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kafé med uteservering.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, uteservering.
Tillbyggnad av pumpstation i Lund
Bygglov för tillbyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, tillbyggnad samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till bostad samt utvändig ändring.
Ombyggnad av församlingshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till gruppverksamhet, konfirmandundervisning.
Ombyggnad av lager i Lund
Bygglov för ändrad användning från kläckeri till lager och butik, utvändig ändring med nya dörrar/portar, fönster samt foliering, nybyggnad av skärmtak samt vindfång, rivning av befintligt skärmtak samt nya parkeringsplatser och skyltar.
Ombyggnad av butik i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik/skönhetssalong.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokaler samt utvändig ändring.
Radonmätningar i fastigheter, Lunds kommun
Avser ramavtal för genomförande av radonmätningar på boenden, kontor och lokaler i Lund kommun. Avtalsperiod 2019-11-18 -- 2021-11-17 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av Dalby högreservoar
Projektet avser ombyggnad av Dalby högreservoar. För att förbättra användningen av Dalby högreservoar så ska flertalet ventiler bytas ut.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning.
Byte av maskinpark anläggning i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Avser tillbyggnad av parkeringsplats samt fler offentliga toaletter på friluftsområdet i Skrylle.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: