Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Ombyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ny bro över E22, ny cirkulationsplats på östra sidan av E22, avfartsramper. Additionskörfält anläggs fram till trafikplats Råby och en ny cykelväg byggs genom trafikplatsen.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. Samverkansentreprenad.
Upprustning och renovering LTH, Lund
Avser upprustning och renovering av M-huset etapp 1. Detta projekt omfattar evakueringsdel, korridor och labb, nytt bjälklag och trapphus.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Ombyggnad för butiker, bostäder och kontor i Lund
Avser ombyggnad för butiker, bostäder och kontor. Vissa delar av fastigheten kan komma att rivas, kan även bli tillbyggnationer. Delar av fastigheten vetter mot Kattesund och Staffans Gränd. Omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C, Etapp 1
Avser ombyggnad av Clemenstorget, Bangatan i Lund och där belysning ligger i fokus men även med utsmyckning och vattenspel. Entreprenden omfattar drygt 8000 kvm, varav gatsten och naturstensbeläggningar om ca 4500 kvm.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars. Omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av GC-väg i Lund
Avser gång- och cykelväg, ridstig samt flytt av hållplatslägen utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv och Vallkärra (sträckan Nöbbelövsvägen – Vallkärravägen samt Christian V:s väg fram till Nöbbelövsvägen).
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringslinjerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Rivning av avfallsanäggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser renovering av förskola.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Återuppbyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser återuppbyggnad av lägenhetshus efter brand. Befintlig huskropp står kvar, taket och 8 lägenheter ska återställas.
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Stambyte i studentboende i Lund
Avser byte av tappvatten- och avloppsledningar i studenthem, Lund.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Radiation safety hutches - ForMAX beamline
This call for tender covers the design, fabrication, delivery and installation of in total two (2) radiation safety hutches (equipment) for the ForMAX beamline at the MAX IV and includes the specifications for the construction, delivery and installation of the radiation safety hutches that will be installed on the MAX IV facility 3 GeV ring. Max IV laboratoriet, Lund.
Tillbyggnad för vältrigg inom regementsområde Revingehed
Objektet ligger på Revingeheds garnison och är en tillbyggnad på cirka 26x15,5m, med en invändig fri höjd på minst 4,7 m. Byggnaden skall innehålla en port med gångdörr. Golvytan ska klara minst 5 ton. Tillbyggnadens ändamål är för träning och utbildning av Vältrigg för Stridsfordon 90.
Utbyte av transformatorer vid vattenverk i Veberöd
Avser utbyte av samtliga oljefyllda transformatorer i borrfältet till torra transformatorer.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder runt 6 st rad/kedjehuslängor. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Ombyggnad av lekplatser i Lund
Avser rivning av 2 lekplatser samt nyanläggning av 2 lekplatser, inklusive utrustning. Avser även nya plateringsytor, fallskydd mm. Lekplats 1 nr.316 är beläget i Lunds kommun Havrevägen i Dalby. Lekplats 2 nr 97 är beläget i Hubertusparken Nöbbelöv Lunds kommun
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Avser tillbyggnad av affärshus samt inhägnad av lastgård, utökning av parkering samt trädfällning.
Primary Water Cooling system shielding and Ion Exchangers shielding, ESS Lund
Supply contract(s) for two lots. Lot 1: Primary Water Cooling system Shielding and Lot 2: Ion Exchangers Shielding. For lot 1, the supplier shall be responsible for detailed design, procurement of all components, the manufacturing and delivery of all the items supplied for Primary Water Cooling system Shielding. The supplier shall be also responsible for the installation of the supplied design. For lot 2, the supplier shall design needed…
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Fortifikationsverket
Avtalsstart är tänkt till 2019-05-01 och har en grundlöptid t.o.m 2021-04-30. Avtalet har en maximal löptid på 7 år med förlängning 1 år i taget.
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Avser tillbyggnad samt rivning av maskinhall/fordonsanläggning.
Ombyggnad av vårdbostad i Lund
By 09, bygglov för ändrad användning från skola till korttidsvistelse och daglig verksamhet samt utvändig ändring.
Ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Avser tillbyggnad av parkeringsplats samt fler offentliga toaletter på friluftsområdet i Skrylle.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ändrad användning från föreningslokal till bostäder, 2 st lägh, samt utvändig ändring av fasad.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
Tillbyggnad av radhus, skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
Tillbyggnad av skärmtak på carport.
Tillbyggnad av telestation i Lund
Tillbyggnad av teknikbod.
Rivning av cistern i Lund
Rivning av cisterner.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ändrad användning från verkstad till träningslokal.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Lund
M-huset, bygglov för tillbyggnad av undervisningslokal.
Nybyggnad av uterum på radhus i Lund
Avser nya uterum på radhus.
Ombyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för flyttning av uws-anläggning.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i affärshus, bibehållande av skjul samt installation av hiss.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, uppförande av utebar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till övernattnings-/lånelägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ändrad användning från förskola till 2 st bostäder samt utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.
Rivning av maskinhall i Lund
Rivning av maskinhall, lada och förrådsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning från kontor till skola, nybyggnad av 2 st HWC.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: