Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning och renovering LTH, Lund
Avser upprustning och renovering av M-huset. De fyra sammanbyggda huskropparna ska genomgå en om- och tillbyggnad som ska göra lokalerna mer effektiva och flexibla. Huskropparna är 5 och 3 våningar höga.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Kommer troligen att delas upp i etapper. Projektet omfattar nio olika byggnader, åtta befintliga byggnader och en nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas och förses med yttertak av solcellspaneler. Avser ca 580 parkeringsplatser.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser ombyggnad av Clemenstorget, Bangatan i Lund och där belysning ligger i fokus men även med utsmyckning och vattenspel.
Ombyggnad av sjukhus i Lund
Avser ombyggnad för hudmottagningen SUS Lund byggnad 22, plan 10, 11 och 14. Projektet kommer att utföras i etapper. Etapp 1 avser ombyggnad av plan 11 & 14 och etapp 2 avser ombyggnad av plan 10.
Upprustning och utökning mm av stadsparken i Lund
Del 4 omfattar ombyggnad Finparken och Nordisk Djungel. Färdigställandet av den unika Solens och skuggans trädgård, att skapa en trevligare miljö vid dammen med fler utkikspunkter och en förnyelse av Kastanjeallén. Söder om dammen vill trädgårdsmästarna skapa en nordisk djungel med plats för biologisk mångfald. Slutligen föreslås en försiktig förnyelse av vegetationen i Observatorieparken.
Ombyggnad av GC-väg i Lund
Avser gång- och cykelväg, ridstig samt flytt av hållplatslägen utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv och Vallkärra (sträckan Nöbbelövsvägen – Vallkärravägen).
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringsli8njerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Rivning av affärslokaler samt saneringsarbete
Avser rivning av 10 byggnader. Vissa saneringsarbeten i förorenad mark kommer att utföras.
Implementation of CUB server room, ESS Lund
Avser upphandling gällande installering av datanät, el samt tele, test-och kommunikationsutrustning till serveranläggning.
Renovering av universitet Embyologen/Tornbladsinstitutet i Lund
Avser ombyggnad för ändrad verksamhet, Embyologen. Bla renovering och ombyggnad för kontor och upplåtande av plats i källaren. Avser främst interiöra förändringar som ska präglas av känslighet för byggnadens kulturhistoriska värde. Hissarbetena blir upphandlad som en totalentreprenad.
Projektentreprenader avseende elnätstjänster Kraftringen Nät AB
Avser projektentreprenader på elnätstjänster inom spänningsområde 0,4 - 145 kV.
Renovering av studentboende, Studentskegården i Lund
Avser byte av tappvatten- och avloppsledningar i studenthem, Lund.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Ombyggnad av förråd till bostäder i Lund
Avser ombyggnad av förråd till 11 lägenheter i 2 huskroppar.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Parkskolan ska byggas om och till för att ny verksamhet ska flytta in i augusti 2019.
Ombyggnad av Folkparken i Lund
Avser ombyggnad, renovering och anpassning av Folkparkens befintliga byggnad, som skall fungera som evakueringslokaler för kulturskolans verksamhet.
Renovering av fritidsgård i Lund
Avser renovering av fritidsgård.
Ombyggnad till skola i Kävlinge i Lund
Planer finns för ändrad användning av fastighet till skola.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Byte frekvensomformare HTP6 Vombverket i Lund
Avser byte av frekvensomformare till HTP 6-pump, Vombverket. Entreprenaden omfattar demontering av befintlig frekvensomformare samt bortforsling av befintlig frekvensomformare, tillhandahållande, inkoppling och uppstart av ny frekvensomformare. Vid inkopplingen tillkommer skarvning av befintliga kablar, dragning av nya kablar mellan Frekvensomformare och motor samt mellan Frekvensomformare och Allmänskåp samt ombyggnad av utgående brytare till frekvensomriktare.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder runt 6 st rad/kedjehuslängor. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ombyggnad av lokaler till en gradängsal som skall rymma 110 elever. Samt ombyggnad av teknikrum.
Ombyggnad för Tr2 trapphus mm i flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av flerbostadshus för att möjliggöra utrymning via trapphus. Gäller 6 trapphus med 10 våningar.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Framflyttad fasad på 45 kvm
Ombyggnad av vind i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokaler - inredande av bostad i kontor samt råvind.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till café/bistro.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till skola, ändring som påverkar brandskyddet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad, trapphus på atriumgård.
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av maskinhall/fordonsanläggning.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, ändrad användning från butik till restaurang, installation av ventilation, tillbyggnad samt ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till förråd för magasinering och kontor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lund
Avser ändrad användning kontorslokal till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare sittplatser i affärshus.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ombyggnad av friskvårdsanläggning, ny entré, ny trappa samt ny utrymningsväg.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av cykelskjul.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, uppförande av 4 st balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till bostad.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av förråd, miljörum för sopkärl.
Tillbyggnad av församlingshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem och kulturhus, skärmtak.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Bygglov för tillbyggnad av hotell, nytt ventilationsrum, samt utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från cykelbutik till restaurang samt utökning av ramp för ny entré till intilliggande lokal.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Ombyggnad av universitetssjukhuset med vattenreningsanläggning, Lund
Avser köp av en (1) st komplett vattenreningsanläggning till Dialysmottagningen.
Inventering av underhållsbehov Revingehed, Lund
Avser inventering av 266 st byggnader på pansarövningsfältet i Revingehed.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, skärmtak, ommålning av entréparti, fasadbelysning samt ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: