Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. Samverkansentreprenad.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lund
Avser ombyggnad och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Äldreboendet består idag av 60 stycken boenderum samt tillhörande gemensamhetsutrymmen på plan 2 och 3. Plan 1 innefattar administrativa ytor för äldreboendet samt en restaurang, ett mindre badhus och ett skyddsrum. Plan 4 innefattas av vind samt teknikutrymme. Entreprenaden avser i stora drag att bygga om äldreboendet för att reducera de 60 stycken boenderummen till 40 stycken. Tillbyggnad av trapp och hisshall samt utökande av yta för de gemensamma utrymmena på plan 2 och 3. Solceller installeras på tak. Även renovering med nya installationer och ytskikt samt installation av sprinkler. Badhuset ytor disponeras om och renoveras samt separeras från äldreboendet med en ny entré på husets östra gavel. Marken skall upprustas på husets baksida vid tillbyggnaden av hiss och trapphall. Ny entré till badhuset skall även anläggas på huset östra gavel.
Upprustning och renovering LTH, Lund, etapp 1
Avser upprustning och renovering av M-huset. Denna etapp omfattar nytt bjälklag, trapphus, hisschakt samt kontorsrum, laborationslokaler och evakueringslokaler för verksamheten. Etapp 2 finns på projekt ID 1490517.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Ombyggnad för butiker, bostäder och kontor i Lund
Avser ombyggnad för butiker, bostäder och kontor. Vissa delar av fastigheten kan komma att rivas, kan även bli tillbyggnationer. Delar av fastigheten vetter mot Kattesund och Staffans Gränd. Omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av stationsområdet i Lund C, Etapp 1
Avser ombyggnad av Clemenstorget, Bangatan i Lund och där belysning ligger i fokus men även med utsmyckning och vattenspel. Entreprenden omfattar drygt 8000 kvm, varav gatsten och naturstensbeläggningar om ca 4500 kvm.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars. Omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av GC-väg i Lund
Avser gång- och cykelväg, ridstig samt flytt av hållplatslägen utmed Kävlingevägen mellan Nöbbelöv och Vallkärra (sträckan Nöbbelövsvägen – Vallkärravägen samt Christian V:s väg fram till Nöbbelövsvägen).
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringslinjerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser renovering av förskola.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Ombyggnad av aula vid sjukhus i Lund
Avser ombyggnad av aulan vid sjukhusområdet i Lund, byggnad 40 (plan 10, 11 & 12).
Renovering av skola i Lund
Avser lokalanpassning och renovering av Magleskolan plan 1 - 3.
Stambyte i studentboende i Lund
Avser byte av tappvatten- och avloppsledningar i studenthem, Lund.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad för vältrigg inom regementsområde Revingehed
Objektet ligger på Revingeheds garnison och är en tillbyggnad på cirka 26x15,5m, med en invändig fri höjd på minst 4,7 m. Byggnaden skall innehålla en port med gångdörr. Golvytan ska klara minst 5 ton. Tillbyggnadens ändamål är för träning och utbildning av Vältrigg för Stridsfordon 90.
Utbyte av transformatorer vid vattenverk i Veberöd
Avser utbyte av samtliga oljefyllda transformatorer i borrfältet till torra transformatorer.
Upprustning av idrottsplats i Lund, etapp 2
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund.
Upprustning av idrottsplats i Lund, etapp 1
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund. Ombyggnad av omklädningsrum, dusch/våtrum, toaletter och lärarrum samt dom tekniska installationerna inklusive ventilationsaggregaten i respektive fläktrum.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder runt 6 st rad/kedjehuslängor. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Utförande av nedkabling inom Södra Sandby
Avser nedkabling av trippellinjen vid Sönnervång, Södra sandby med anledning av Svenska kraftnäts ombyggnad av 400 kV-ledning.
Ombyggnad av lekplatser i Lund
Avser rivning av 2 lekplatser samt nyanläggning av 2 lekplatser, inklusive utrustning. Avser även nya plateringsytor, fallskydd mm. Lekplats 1 nr.316 är beläget i Lunds kommun Havrevägen i Dalby. Lekplats 2 nr 97 är beläget i Hubertusparken Nöbbelöv Lunds kommun
Ombyggnad av kontor och verkstadshus i Lund
Avser rivning av modul och återställande av fasad samt invändig ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Avser tillbyggnad av affärshus samt inhägnad av lastgård, utökning av parkering samt trädfällning.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster, Fortifikationsverket
Avtalsstart är tänkt till 2019-05-01 och har en grundlöptid t.o.m 2021-04-30. Avtalet har en maximal löptid på 7 år med förlängning 1 år i taget.
Tillbyggnad av samlingslokal i Lund
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, tillbyggnad samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av byggvaruhus i Lund
Bygglov för ändrad användning från bilhall till bygghandel, samt tillbyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av butik i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik/skönhetssalong.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för ändrad användning från lokal/butik till restaurang, café och biljard.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ändrad användning från verkstad till träningslokal.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Lund
M-huset, bygglov för tillbyggnad av undervisningslokal.
Ombyggnad av gäststuga i Lund
Bygglov för ändrad användning från del av stall till gästrum samt duschrum i bostad.
Ombyggnad av församlingshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till gruppverksamhet, konfirmandundervisning.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till övernattnings-/lånelägenhet.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, brandtrappa. ändring som påverkar planlösning, brandskyddet samt ventilation.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, uteservering.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus, uppförande av utebar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Lund
Bygglov för tillbyggnad av förråd, skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kafé med uteservering.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för flyttning av uws-anläggning.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i affärshus, bibehållande av skjul samt installation av hiss.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad, ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ändrad användning från förskola till 2 st bostäder samt utvändig ändring.
Nybyggnad av uterum på radhus i Lund
Avser nya uterum på radhus.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Lund
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i affärshus.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av Dalby högreservoar
Projektet avser ombyggnad av Dalby högreservoar. För att förbättra användningen av Dalby högreservoar så ska flertalet ventiler bytas ut.
Ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Avser tillbyggnad av parkeringsplats samt fler offentliga toaletter på friluftsområdet i Skrylle.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: