Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av 3 befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och huset har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 5000 kvm.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser ny- och tillbyggnad av kontorsbyggnad. Det gamla och det nya kontoret binds ihop av en ny förbindelsegång. Platta på mark.
Ny UV-anläggning vid Vombverket i Lund, etapp 2
Avser ny markförlagd kammare med överbyggnad, innehållande processutrustning för UV-behandling av dricksvatten.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Stångby, Lund
Om- och tillbyggnad av församlingsgård, tillbyggnad av befintlig byggnad, ändring av planlösning, ventilation och va- anläggning.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Omläggning av sekundärkulvertnät vid flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av befintligt sekundärkulvertnät. Ny sekundärkulvret skall indelas i tre delsystem anslutna till nya separata prefabricerade värmecentraler. Objektets läge: Uardavägen 26-46 och 50-58 i Lund.
Modernisering av Källby ARV, Lund
Projektet avser modernisering av slambehandlingen på Källby ARV i Lund.
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns tillbyggnad av flerbostadshus med bostadslägenheter samt ombyggnad av gårdshus till bostadslägenheter.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning av restaurang och konferenslokal till lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lund
Planer finns för inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus, 4 st studentlägenheter.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter och förskola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lund
Avser ombyggnation av befintlig lokal till utbildningslokaler, grupprum, wc/rwc samt entréer
Uppförande av processlinje vid Vombverket i Lund
Projektet avser uppförande av Processlinje 4 med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete och yttre VA-ledningar.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Bidragsadresser Lund sydöstra del 1
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom sydöstra Lund.
Inner shielding, ESS Lund
ESS is requesting service providers to submit tenders in order to conclude an agreement for Inner Shielding Fifth Part. The scope of the contract includes manufacturing, welding, inspection, testing, lifting equipment and delivery of the inner shielding blocks, both cooled and non-cooled to the ESS site. ESS will provide the steel plates for machining the final blocks.
Ombyggnad av bibliotek i Lund
Avser ombyggnad av annex till bibliotek på Folkparken i Lund.
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig kombinerad ledning och vattenledning samt nyanläggning av en ny dagvattenledning för ytledes avrinning. Objektet är beläget mitt i Lunds centrum.
Ombyggnad av va-ledning i centrala Lund
Avser förnyelse av befintlig vattenledning ( V150 GJ) som skall ersättas med en ny V160 PE. Objektet är beläget väster om centralstationen i Lund.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Rivning av enbostadshus i Lund
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt förråd.
Rivning av fritidshus i Lund
Rivningslov för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förskola i Lund
Rivningslov för rivning av förskola.
Rivning av förråd i Lund
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av stall i Lund
Rivningslov för rivning av stallbyggnad.
Ombyggnad av vuxenskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till vuxenutbildning, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till vuxenutbildning Årdret 13,10.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ändrad användning bank till lägenheter samt utvändig ändring.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lund
Planer finns för ändring av bärande konstruktion, lokaler.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser installation/ändring av ventilation i restaurang.
Rivning av enbostadshus i Lund
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd och bärande konstruktion, kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Lund
Anmälan för ändring av ventilation och brandskydd, skola.
Ombyggnad av skola i Lund
Anmälan för ändring som påverkar brandskyddet, skola.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Avser ändrad användning affärshus, ändring av planlösning samt ventilation.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av skola.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändring av ventilation, restaurang.
Tillbyggnad av skärmtak i Lund
By 115l, bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad, skärmtak.
Rivning av utbildningslokal i Lund
By 704, rivningslov för rivning av utbildningslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Lund
Bygglov för sammanslagning av två lägenheter till en lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Lund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av samt invändiga kompletteringar för gemensamhetsboende.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av frisersalong i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till frisör/tatueringsstudio.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från förskola till 2 st lägenheter, samt nytt plank.
Rivningsarbete vid Högskola i Lund, Etapp 2
Avser invändig rivning inför om-och tillbyggnad av M-huset By 111, 112, 113 och 114, Lunds Tekniska Högskola. Om- och tillbyggnad finns på objektnr 1490517.
Ombyggnad av el, automation m.m, Norra verket i Lund
Avser om- och tillbyggnader av styr, signal, regler, el och ventiler på Norra verket i Lund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: