Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Åtgärder för trafik och cykelåtgärder i Lomma.
Ombyggnad av skolgård i Lomma
Avser ombyggnad av befintlig skolgård med ny hinderbana, brygga, bandyplan mm.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Lomma
Avser tillbyggnad av personalutrymmen samt skärmtak över maskiner.
Tillbyggnad av skärmtak i Lomma
Ansökan om bygglov för inbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning i Alnarp
Avser tekniska konsulter för underhållsinventering och statusbesiktning på Campus Alnarp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: