Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad till mötesfri landsväg, planskildhet.
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Tillbyggnad av badhus i Lomma
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av kallbadhus. Man ska utföra pålning på ca 600 m ut i vattnet, spa avd ska byggas ut ca 50 kvm.
Ombyggnad av g/c-väg i Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings- och vägarbeten för ombyggnation av delar av Södra Västkustvägen. Området sträcker sig ifrån Carl Ohlssons väg i Bjärred och ca 740 meter söder ut längs Södra Västkustvägen, ombyggnation görs av korsningen Södra Västkustvägen – Tolvevägen samt Södra Västkustvägen – Carl Ohlssons väg
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Ombyggnad av hållplatser samt vändplan.
Ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen
Avser ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen, utförande av mark, VA-, belysning samt landskapsarbeten. Bygget av bostäder: 1604294
Ombyggnad av stationsbyggnad i Lomma
Avser ombyggnad av den gamla stationen till kontor, konferens, kök och matsal.
Brunnsborrning - Akvifersystem Alnarp, Lomma
Avser anläggning till ett grundvattenbaserat energisystem på SLU Alnarp, Lomma kommun, för att förse Campusområdet med värme och kyla.
Trygghetsskapande teknik - Särskilda Boenden, Lomma Kommun
Avser ombyggnad av trygghetsskapande teknik för gällande särskilda boenden.
Ombyggnad av lokal i Lomma
Avser ombyggnad av lokal till ett café i befintlig byggnad.
Ombyggnad av lokal i Lomma
Avser hyresgästanpassning, renovering av befintlig lokal.
Ombyggnad av butik i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning till gym, butikslokal och galleri.
Ombyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till audionomverksamhet.
Ombyggnad av skola i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ändring av bärande konstruktion och ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ombyggnad av industribyggnad samt skyltanordning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser tillbyggnad av 10 stycken laddstolpar vid flerbostadshus, samt uppfräschade av trädgården/grönytor samt växter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lomma
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Lomma
Tillbyggnad av lagerhall, uppförande av skärmtak och staket.
Tillbyggnad av hotell i Lomma
Utvändig ändring av restaurang och hotellbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad - cykelskjul samt pergola runt sopkärl.
Ombyggnad av va-ledning i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - va-anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: