Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation mm.
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Muddring vid Höje å
Igångsättning är ej fastställd. Projektet är i anslutning till en båtuppställningsplats.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Planer finns för ombyggnad av gång- och cykelväg.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Tillbyggnad av kaj i Lomma
Projektet avser: Förlängning av kaj
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser fortsatta åtgärder vid Vinstorpsvägen. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2019.
Stadsrumsplan - Program för offentliga rum i Lomma
Ett program för offentliga rum för ett geografiskt avgränsat område i centrala Lomma ska tas fram.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av kontor och garage till bostäder.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Gångfartsområden i Lomma hamn
Avser åtgärder av gångfartsområden i Lomma hamn.
Ombyggnad till gröna ytor i Lomma
Projektet avser ombyggnad av befintliga parkeringsytor till gröna ytor.
Borgeby 23:6
Ansökan om bygglov för ändring av fastighet.
Ändring till boende i Lomma
Avser ändring av verksamhet; från gårdshotell till boende med 9 lägenheter. Avser smärre ändringsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: