Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kollektivtrafikåtgärder vid E6 och väg 896 i Lomma
Avser anläggande av bussramper från och till E6 samt förbättring av korsningen vid Vintorpsvägen/Malmövägen.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 6 klassrum.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Trafik- och cykelåtgärder i Lomma
Åtgärder för trafik och cykelåtgärder i Lomma.
Trafiksäkerhetsåtgärde mm i Lomma
Projektet avser fortsatta åtgärder vid Vinstorpsvägen. Arbetena avser åtgärder för hållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder, va- och belysningsarbeten.
Åtgärder av avloppsreningsverk i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsplan. Avser åtgärder av befintliga avloppsreningsverk inom Lomma kommun. Igångsättning tidigast 2019.
Stadsrumsplan - Program för offentliga rum i Lomma
Ett program för offentliga rum för ett geografiskt avgränsat område i centrala Lomma ska tas fram.
Ombyggnad av skolgård i Lomma
Avser ombyggnad av befintlig skolgård med ny hinderbana, brygga, bandyplan mm.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av kontor och garage till bostäder.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Borgeby 23:6
Ansökan om bygglov för ändring av fastighet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: