Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Bjärreds centrum Lomma
Avser ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av Malmöpendeln/Lommabanan, etapp 2
Nya mötesspår på sträckan Malmö-Kävlinge, nya stationer i Alnarp och Flädie.
Energisystem Alnarpsströmmen, Lomma
Avser energibrunnar, värmepumpar, ställverk, vs mm.
Ombyggnad av E6 sträckan Alnarp-Lomma
Två extra körfält. Ca 3 km lång sträcka.
Ombyggnad av g/c-väg i Bjärred Lomma
Ombyggnad av hållplatser samt vändplan.
Ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen
Avser ombyggnation av delar av Norra Västkustvägen, utförande av mark, VA-, belysning samt landskapsarbeten. Bygget av bostäder: 1604294
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Ombyggnad av stationsbyggnad i Lomma
Avser ombyggnad av den gamla stationen till kontor, konferens, kök och matsal.
Ombyggnad av lägenheter i Lomma
Upptaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av 5 lägenheter.
Kompletta brandsläckningssystem till räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp
Upphandling av två (2) kompletta brandsläckningssystem till Räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser ombyggnad av hvb-hem till bostäder.
Skötsel av naturområde i Lomma
Avser skötsel av naturområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lomma
Avser tillbyggnad av 10 stycken laddstolpar vid flerbostadshus, samt uppfräschade av trädgården/grönytor samt växter.
Ombyggnad av skola i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ventilation och va-anläggning.
Rivning av förråd i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och rivning av befintlig förrådsbyggnad.
Ombyggnad av pumpstation i Lomma
Ansökan om bygglov för ombyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av butik i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorslokal till butikslokal.
Ombyggnad av enbostadshus i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av industrihus i Lomma
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av markanläggning i Lomma
Ansökan om marklov för flytt av pulkabacke.
Utrustning av storkök vid restaurang i Alnarp
Avser en leverantör av köksutrustning till restaurangköket på SLU i Alnarp. Upphandlingen avser både köp och service av utrustningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: