Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Ombyggnad av butikslokaler i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av butikslokaler . Yta: 1700 m2.
Ombyggnad av gata och park i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka. Avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten..
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter. Uppskattad byggstart.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast hösten 2018. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand. Uppskattad byggstart.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Preliminär igångsättning under april 2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Igångsättning under senhösten 2018. Avser omgestaltning av gator - Östergatan mfl.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Igångsättning tidigast 1:a kv 2019. Avser omgestaltning av gator - Järnvägsgatan mfl.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Nygatan och Rådhusgatan.
Ny kammare vid vattenverk Landskrona
Avser ny mätkammare samt elhus vid Säby vattenverk. /Kopparhögarnas koloni.)
Ombyggnad av väg i Landskrona
Avser ombyggnad av väg.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Avser renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser ombyggnad av befintlig gata.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90a-b, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Förrådet 12, förrådsgatan 3, ansökan om bygglov för ombyggnad av ny kontorsdel, fasadändringar, nytt skärmtak samt anmälan om ändrad ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor till lägenheter, nybyggnad/ombyggnad av lägenheter på vind samt takfönster mot gård., anmälan om fasadunderhåll av mur Gamla Bryggan 19, 20.
Tillbyggnad av skärmtak i Landskrona
Fosfaten 17 , v. kajgatan 30- ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av nätstation i Landskrona
Nedra glumslöv 2:44 - ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Ombyggnad av nätstation i Landskrona
Saxtorp 50:1 - ansökan om bygglov för att ersätta den befintliga nätstation med en ny.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Schackspelaren 3, segergatan 15 - ansökan om bygglov för utökning av parkeringen.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Silverängen 4, emaljgatan 11, anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, norra långgatan 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019.01.09 för ändrad användning från butik till kontor.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Lommen 18, trädgårdsgatan 5, ansökan om rivningslov för delar av byggnad som skadats i brand.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Mejeriet 15, hylliegatan - ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ändring av konstruktion i butik i Landskrona
Gräset 21, fiskargränden 28 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Fläkten 2, gubbhögsgatan 14, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Andromeda 1, kyrkvägen 5 - ansökan om bygglov för ombyggnad av restaurang till lägenheter.
Uppställning av silon i Landskrona
Avser uppställning av två stycken silor vid befintlig industribyggnad.
Fiberentreprenad gällande landsbygden i Landskrona
Beställaren avser teckna ramavtal för fiberentreprenad i Landskrona kommun. Detta ramavtal avser och är begränsat till de projekt som finanserias av landsbygdsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden som Landskrona Energis beviljats enligt Länsstyrelsens beslut. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum, Yara-huset i Landskrona
Avser ombyggnad av kontorsrum till omklädningsrum med våtutrymme.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: