Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård
Planer finns för nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. Delar av fastigheten härstammar från mitten av 1700 talet och vissa delar är skyddade av kulturhistoriska värden. BTA ca 5000 m2.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund, omfattar att vägen ska gå mellan ringvägen och Helsingborgsvägen vägen kommer bindas samman. Ny väg och nytt VA.
Tillbyggnad av reningsverk i
Planer finns för tillbyggnad av Lundåkraverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
VA-arbeten i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 700 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikatsystem (ca 700 m huvudledning dag och spill) på Strandvägen (sträckan Holmgatan – Svaneholmsrondellen). Fastigheterna ska förses med nya serviser för Spill-, Dag- och Dricksvatten. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av gatan för att skapa en funktionell och attraktiv miljö. Förbättrad belysning, ny utformning av gata samt ny grönska.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats på ca 3000 kvm och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 5 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser till/ombyggnad av garage till 6-7 kontor och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Utbyte av VA-ledningar och ny gestaltning av Hantverkargatan, från Kolonigatan till Föreningsgatan (ca 670 m). Gestaltningen innebär bla att två befintliga busshållplatser ersätts med en, justering av gatans utformning, ny belysning samt ytarbeten m.m
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Rivning av kontor i Landskrona
Kontorsbyggnaden nr 17 ska rivas.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m. Avtalstid på 2 år.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser ombyggnad av en mindre gata i Karlslund.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Ombyggnation av delar av fastigheten till kontorsutrymmen.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser fasadändring för tre nya takkupor.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser renovering av vattentorn pga av vissa delar av betong lossnat.
Rivning av lager i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden.
Rivning av gasklocka i Landskrona
Avser rivning av s.k. blå hallen, f.d. gasklockan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57a - ansökan om bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skolverksamhet.
Ombyggnad av butik i Landskrona
Skonaren 2, skeppsbron 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Örja 30:2, kronan södra, ansökan om marklov för fördröjningsmagasin.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Norra förstaden 37, eriksgatan 72 - ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till 2 stycken lägenheter.
Rivning av nätstation i Landskrona
Kvärlöv 15:22, markhögsvägen, ansökan om bygglov för uppförande av ny transformatorstation samt rivning av befintlig nätstation.
Rivning av cistern i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen 18 - ansökan om rivningslov för rivning av äldre utrangerad oljetank.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4, ansökan om marklov för jordvall.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gjutaren 20, tränggatan 27, ansökan om bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet.
Tillbyggnad av lägenhet i Landskrona
Häljarp 11:10, axeltoftavägen 31 - ansökan om bygglov för inredning av två bostäder i den befintliga byggnaden.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Häljarp 2:9, häljarp 1:21, häljarps station, häljenäsvägen, ansökan om bygglov för utökning av befintlig parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
ansökan om marklov för dagvattenmagasin, ansökan om marklov för byggnation av ett dike Citadellstaden 1:1,Örja 30:2.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Avser anmälan om ändrad planlösning och ändrad ventilation.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen 15, anmälan gällande ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: