Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Tillbyggnad av reningsverk i
Planer finns för tillbyggnad av Lundåkraverket där tanken är att läkemedelsrening kan byggas in vid reningsverket.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. Delar av fastigheten härstammar från mitten av 1700 talet och vissa delar är skyddade av kulturhistoriska värden. BTA ca 5000 m2.
VA-arbeten i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 700 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikatsystem (ca 700 m huvudledning dag och spill) på Strandvägen (sträckan Holmgatan – Svaneholmsrondellen). Fastigheterna ska förses med nya serviser för Spill-, Dag- och Dricksvatten. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av gatan för att skapa en funktionell och attraktiv miljö. Förbättrad belysning, ny utformning av gata samt ny grönska.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 5 lägenheter.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Projektet avser fortsatt rivning av flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas.
Rivning av kontor i Landskrona
Kontorsbyggnaden nr 17 ska rivas.
Ledningsomläggning vid Kvarntorget, Landskrona
Projektet avser ledningsomläggning vid Kvarntorget. Befintlig kombinerad ledning till ny spillvattenledning, nyanläggning av dagvattenledning samt omläggning av befintlig vattenledning. Objektet är beläget på och kring gatorna Bytaregatan, Salpetergatan samt Kvarntorget i Landskrona.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 1:140 och 1:297, kustvägen 8 - ansökan om rivningslov för rivning av bostäder och lokal.
Rivning av reningsverk i Landskrona
Asmundtorp 1:275, anmälan gällande rivning av reningsverk.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Omfattar en tillbyggnad av 4 kontor samt WC-rum.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Motellet 1, hjalmar brantings väg 5, anmälan gällande ändrad planlösning samt ventilationssystem.
Ombyggnad av gågator i Landskrona
Projektet omfattar ombyggnad av gågator mellan Östergatan och Järnvägsgatan samt den nya ytan där gatorna möts.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Citadellstaden 2:1, citadellet - ansökan om bygglov för till/ombyggnad av garage till kontor och restaurang.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Ängsrutan 1, lilla byvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med uterum.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, rådhusgatan 2, norra långgatan 17, anmälan gällande ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Rockaden 1, pjäsgatan 14, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av gasklocka i Landskrona
Avser rivning av s.k. blå hallen, f.d. gasklockan.
Ombyggnad av tennishall i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4 b, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av befintlig lagerlokal till padelverksamhet fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m 2029-05-31.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Borstahusen 1:1, sandkornet 4, strandängsgatan 40, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med cirka 3 kvm.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Bulten 1, gasverksgatan 14, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av förråd samt rivning av filteranläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, anmälan enligt attefall gällande tillbyggnad av enbostadshus med uterum på 15 kvm.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Seminariekvarteret 11, junigården 1 - ansökan om bygglov för tillbyggnad/sammankoppling mellan två förråd.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Säbyholm 1:12, säbyholmsvägen 24, ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av parhus i Landskrona
Nattljuset 38, nattljusgården 5b, ansökan om bygglov för tillbyggnad av parhus med vinterträdgård.
Ombyggnad av lager i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för ändrad användning och ombyggnad av lokaler till gymnasieskola samt lagerlokaler.
Åtgärder av bärande konstruktion i flerbostadshus i Landskrona
Tärnan 19, södra långgatan 24, fiskargränden 10a-b, anmälan gällande ingrepp i bärande konstruktion.
Rivning av personallokal i Landskrona
Hilleshög 1:5, växthusvägen 21, anmälan om rivning för byggnad som används som personalrum.
Ombyggnad av slott i Landskrona
Byte av ventilationssystem.
Tillbyggnad av restaurang i Landskrona
Tuna 29:5, landsvägen 142, ansökan om bygglov för utökning av verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 10, fartygsgatan 15 - ansökan om bygglov för fasadändring och uppdelning av befintlig lokal till mindre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: