Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk. Omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningssystem enligt utredning och gestaltning.
Ramavtal avseende golvarbeten, Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen 49, ansökan om bygglov för byte av tak och tillbyggnad av byggnad c samt anmälan om byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av befintliga ledningssystem, Landskrona
Avser ledningsbyten och omgestaltning av Föreningsgatan i Landskrona för ökad VA-funktion och trafiksäkerhet.
Ombyggnad av matsal/kök, Landskrona
Avser ombyggnad av matsal/kök i Albanoskolan.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser ombyggnad av en mindre gata i Karlslund.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 18, s:t olovsgatan 41, ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Slutbesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan Syd
Bandelarna 628, 903, 904, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 931, 932, 933, 935, 937, 938 och 940. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Avser tillbyggnad av lagerhall samt flytt av befintligt tältlager.
Ombyggnad av apotek i Landskrona
Anmälan om väsentligt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om ändring av ventilation.
Ombyggnad av studentlägenhet i Landskrona
Ansökan om bygglov för ändrad användning till studentboende.
Ombyggnad av brandstation i Landskrona
Termostaten 3, motorgatan 4 - anmälan för ändrad va och ventilation.
Tillbyggnad av slott i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, ålabodsvägen 193, örenäs slott, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glaspaviljonger samt fasadändring gällande tillgänglighetsanpassning av befintlig huvudentré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nornan 3, vidablick 2-50, anmälan gällande byte av el-pannor samt ändring av ventilationssystem från f till fvp.
Ombyggnad av utbildningslokal i Landskrona
Saxtorp 103:1, sandvägen 15 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till två klassrum.
Rivning av industrihus i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om rivningslov för rivning av tillbyggnad i plåt.
Tillbyggnad av växthus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Lamellen 1, bromsgatan 5, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till övernattningslägenheter t.o.m. 2021-12-31, se ärende bygg.2016.60.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad samt återställning av borttagen vägg.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gröna lund 14, östergatan 7, ansökan om bygglov för byte av fasadskyltar samt ändrad användning från förråd till bostad.
Ombyggnad av förskola i Landskrona
Borstahusen 1:1, lill-olas väg 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för ändrad användning från förråd/personalutrymme till förskola.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av byggnad skadad i brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om väsentlig ändrad ventilation.
OVK-besiktningar av fastigheter, Landskrona
Avser OVK-besiktning av Landskrona stads fastigeheter. Avtalstiden är ett år med möjlighet att förlänga tre år (1+1+1).
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan gällande ändring av ventilationssystem från s till f.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Detta avser anmälan för installation av mekanisk frånluftsventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: