Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård
Planer finns för nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård.
Stationsåtgärder i Region Syd
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck, Ramlösa, Åstorp, Klippan, Tyringe och Bjuv.
VA-arbeten i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 700 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikatsystem (ca 700 m huvudledning dag och spill) på Strandvägen (sträckan Holmgatan – Svaneholmsrondellen). Fastigheterna ska förses med nya serviser för Spill-, Dag- och Dricksvatten. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av gatan för att skapa en funktionell och attraktiv miljö. Förbättrad belysning, ny utformning av gata samt ny grönska.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats på ca 3000 kvm och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Härslöv 35:37, aspavägen 49, ansökan om bygglov för byte av tak och tillbyggnad av byggnad c samt anmälan om byte av ventilationssystem.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser ombyggnad av en mindre gata i Karlslund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Ramavtal avseende konsulttjänst för dagvattenutredning, Landskrona
Ramavtal avseende för att utföra en VA- och dagvattenutredning för planförslaget, detaljplan för Örja 1:9 Norra.
Tillbyggnad av slott i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, ålabodsvägen 193, örenäs slott, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glaspaviljonger samt fasadändring gällande tillgänglighetsanpassning av befintlig huvudentré.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nornan 3, vidablick 2-50, anmälan gällande byte av el-pannor samt ändring av ventilationssystem från f till fvp.
Tillbyggnad av verkstad i Landskrona
Borstahusen 1:1, kapellvägen 35, ansökan om bygglov för tillbyggnad av kyrkogårdsexpedition med stenverkstad.
Tillbyggnad av lager i Landskrona
Avser tillbyggnad av lagerhall samt flytt av befintligt tältlager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Bryggaren 16, vengatan 1a-d, anmälan gällande ändring av ventilationssystem från s till f.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Anmälan för gällande ändring av verksamhet i befintlig byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av fd hotel öresund till lägenheter (ändrad användning)
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser endast en anmälan om stambyte, värme, vatten och avloppsledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ny ventilation i 6 stycken enskilda lägenheter.
Ombyggnad av telestation i Landskrona
Asmundtorp 1:84 - ansökan om bygglov för flyttning av befintligt teknikbod för fiber.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gröna lund 14, östergatan 7, ansökan om bygglov för byte av fasadskyltar samt ändrad användning från förråd till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, landsbyn - ansökan om marklov för fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Lamellen 1, bromsgatan 5, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till övernattningslägenheter t.o.m. 2021-12-31, se ärende bygg.2016.60.
Tillbyggnad av växthus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med växthus.
OVK-besiktningar av fastigheter, Landskrona
Avser OVK-besiktning av Landskrona stads fastigeheter. Avtalstiden är ett år med möjlighet att förlänga tre år (1+1+1).
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser byte av ventilationssystem.
Dräneringsarbete vid kyrka, i Häljarps
Avser dräneringsarbeten vid Saxtorps kyrka

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: