Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård
Planer finns för nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård.
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. I projektet ingår en total in- och utvändig renovering av hela fastigheten och upprustningsåtgärder då fastigheten härstammar från mitten av 1700-talet. I ombyggnationen ingår bland annat tak- och fasadarbeten, byte och renovering av invändiga ytskikt såsom tak, golv och väggar samt byte av befintliga system för värme, kyla och ventilation. BTA ca 5000 m2.
Stationsåtgärder i Region Syd
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck, Ramlösa, Åstorp, Klippan, Tyringe och Bjuv.
VA-arbeten i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 700 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikatsystem (ca 700 m huvudledning dag och spill) på Strandvägen (sträckan Holmgatan – Svaneholmsrondellen). Fastigheterna ska förses med nya serviser för Spill-, Dag- och Dricksvatten. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av gatan för att skapa en funktionell och attraktiv miljö. Förbättrad belysning, ny utformning av gata samt ny grönska.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats på ca 3000 kvm och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus med badrumsrenovering, samt nya hissar.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Planer finns för tillbyggnad av ett uppehållsrum mellan 50-70 kvm.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser ombyggnad av en mindre gata i Karlslund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser byte av 15 tal fönster samt byte av fasadskivor.
Ramavtal avseende konsulttjänst för dagvattenutredning, Landskrona
Ramavtal avseende för att utföra en VA- och dagvattenutredning för planförslaget, detaljplan för Örja 1:9 Norra.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser fasadändring för tre nya takkupor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser endast en anmälan om stambyte, värme, vatten och avloppsledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ansökan om bygglov för ombyggnad av del av fd hotel öresund till lägenheter (ändrad användning)
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser renovering av vattentorn pga av vissa delar av betong lossnat.
Rivning av lager i Landskrona
Avser rivning av objektet stapelbädden.
Konsulttjänst för att göra en miljökonsekvensbeskrivning , Landskrona
Uppdraget består i att upprätta miljökonsekvensbeskrivning för planförslaget.
Rivning av nätstation i Landskrona
Kvärlöv 15:22, markhögsvägen, ansökan om bygglov för uppförande av ny transformatorstation samt rivning av befintlig nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gjutaren 20, tränggatan 27, ansökan om bygglov för ändrad planlösning och tillkommande lägenhet.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Borstahusen 1:1, landsbyn - ansökan om marklov för fördröjningsmagasin för dagvattenhantering.
Rivning av cistern i Landskrona
Bronsängen 6, idrottsvägen 18 - ansökan om rivningslov för rivning av äldre utrangerad oljetank.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Bulten 5, varvsvägen 4, ansökan om marklov för jordvall.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Avser anmälan om ändrad planlösning och ändrad ventilation.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Hirdmannen 1, ålabodsvägen 15, anmälan gällande ändrad planlösning.
Dräneringsarbete vid kyrka, i Häljarps
Avser dräneringsarbeten vid Saxtorps kyrka

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: