Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Om- och nybyggnad av lekplatser i Landskrona
Objektet avser nybyggnad av en lekplats och uppfräschning av en befintlig lekplats vid Koppargården med omgivande parkytor i Karlslundsområdet i Landskrona.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Tillbyggnad av livsmedelsindustri
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri i Landskrona
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 1:140 och 1:297, kustvägen 8 - ansökan om rivningslov för rivning av bostäder och lokal.
Rivning av reningsverk i Landskrona
Asmundtorp 1:275, anmälan gällande rivning av reningsverk.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Mården 1, järvgatan 2, ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser ändrad planlösning i kontorsbod samt lagerhall i 2 plan.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, rådhusgatan 2, norra långgatan 17, anmälan gällande ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Rockaden 1, pjäsgatan 14, ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Björnen 18, lodjursgatan 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad för nya kontor.
Ombyggnad av förråd i Landskrona
Bulten 1, gasverksgatan 14, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av förråd samt rivning av filteranläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Asmundtorp 29:43, vagnmakaregatan 7 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vindsvåning till lägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Nattljuset 31, nattljusgården 2, ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Nedra glumslöv 5:47 och 12:6, övra glumslöv 17:1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå vid delar av byggnation av gc-väg.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 5 radhus med vinterträdgård Nattljuset 22,31,35,36,41.
Rivning av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:26, landskronavägen 43, ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 5:55, annorlundavägen 13, anmälan enligt attefall gällande tillbyggnad av enbostadshus med uterum på 15 kvm.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå på gamla entré delen samt fällning av sju stycken träd.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Skeppsvarvet 12, dockgatan 61 - ansökan om marklov för förlängning av befintlig torrdocka.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Säbyholm 1:12, säbyholmsvägen 24, ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Åtgärder av bärande konstruktion i flerbostadshus i Landskrona
Tärnan 19, södra långgatan 24, fiskargränden 10a-b, anmälan gällande ingrepp i bärande konstruktion.
Rivning av personallokal i Landskrona
Hilleshög 1:5, växthusvägen 21, anmälan om rivning för byggnad som används som personalrum.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Bulten 10, fartygsgatan 15 - ansökan om bygglov för fasadändring och uppdelning av befintlig lokal till mindre.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: