Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser enovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter (badrum utgör option) Ombyggnation av entréplan med nya lägenheter, nya tvättstugor och ny genomgående entré, nya balkonger, fasad- och takarbeten, byte av ventilationssystem till FTX, ny el och kommunikation samt nytt digitalt lås- och bokningssystem, ny dränering och kringliggande markarbeten inklusive ny avfallshantering under mark, ombyggnation av plan 8 från vindsförråd till etagelägenheter, teknikutrymmen och förråd samt byte av hissar
Rivning av fastigheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av två fastigheter i Landskrona. Utbyggnad: 1651171
Utbyggnad av lägenheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser utbyggnad av 27 lägenheter i flerbostadshus. Rivning : 1651173
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Om-och tillbyggnad vid Lundåkra avloppsreningsverk
Avser om- och tillbyggnad av slambehandling vid reningsverk. Omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningssystem enligt utredning och gestaltning.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs. Ny tillfartsväg.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för ombyggnad av gator i Karlslund.
Ramavtal avseende golvarbeten, Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av matsal/kök, Landskrona
Avser ombyggnad av matsal/kök i Albanoskolan.
Ombyggnad av befintliga ledningssystem, Landskrona
Avser ledningsbyten och omgestaltning av Föreningsgatan i Landskrona för ökad VA-funktion och trafiksäkerhet.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 18, s:t olovsgatan 41, ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Slutbesiktning av basunderhåll järnväg Västkustbanan Syd
Bandelarna 628, 903, 904, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 931, 932, 933, 935, 937, 938 och 940. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av vind, Landskrona
Avser återuppbyggnad av vindsvåning efter brand.
Ombyggnad av kulturhus i Landskrona
Anmälan om underhåll av kulturhistorisk byggnad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Landskrona
Ansökan om bygglov för ändrad användning till studentboende.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring samt uppförande av stängsel och rivningslov för rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av slott i Landskrona
Nedra glumslöv 7:2, ålabodsvägen 193, örenäs slott, ansökan om bygglov för tillbyggnad med glaspaviljonger samt fasadändring gällande tillgänglighetsanpassning av befintlig huvudentré.
Ombyggnad av brandstation i Landskrona
Termostaten 3, motorgatan 4 - anmälan för ändrad va och ventilation.
Ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Ändrad användning till sportcenter i del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 25 - anmälan gällande ombyggnad av befintligt ventilationssystem.
Rivning av industrihus i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om rivningslov för rivning av tillbyggnad i plåt.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Sten sture 9, regeringsgatan 53 - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Tillbyggnad av bar i Landskrona
Teatern 1, järnvägsgatan 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av tak till bar på terrass.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 14:86, scoutvägen 21 - anmälan om tillbyggnad av huset.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av byggnad skadad i brand.
Tillbyggnad av klubbhus i Landskrona
Borstahusen 1:5, erikstorps kungsgård 12, ansökan om bygglov för tillbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90b - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad samt återställning av borttagen vägg.
Ombyggnad av soprum i Landskrona
Hjorten 17, bryggargatan 26, ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till miljörum samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan om väsentlig ändrad ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: