Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser om- och nybyggnad av gator, va, belysningsanläggning samt el och teleledningar. Från Ringvägen upp längs Pilåkersgatan genom ett grönområde fram till Idrottsvägen. Vidare norrut längs Idrottsvägen till korsningen med Emaljgatan där etappen ansluter till etapp 1.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av området för busstrafik vid Järnvägsstationen i Landskrona stad . Avsikten är att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet Avser bl.a anläggande av busshållplatser, förbättring av befintlig vägkonstruktion som idag har stora sättningsproblem m.m.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Avser tillbyggnad av fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Landskrona
Projektet är vilande. Eventuell igångsättning kan bli om 5 eller 10 år.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för ombyggnad av kontorslokaler till tre stycken nya bostadslägenheter på andra våningen.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser fortsatt förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fasadändring, byte av fönster samt dörrar, ändrad användning från lokal till tre gästlägenheter samt nybyggnad carport.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Igångsättning under Q4 2018. Projektet avser rivning av flerbostadshus i 2 huskroppar i 3 plan.
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Timglaset 1, axeltoftavägen 170, ansökan om bygglov för tillbyggnad av produktionslokaler.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Venus 12, seminarigatan 7 - ansökan om bygglov för inredning av 2 vindslägenheter, två takkupor samt takfönster.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Virket 1, bangårdsgatan 33, ansökan om bygglov för installation av koldioxidtank.
Rivning av förråd i Landskrona
Rehnschöld 27, gamla kyrkogatan 21 - ansökan om rivningslov för rivning av förråd.
Tillbyggnad av transformatorstation i Landskrona
Bromsregulatorn 1, instrumentgatan 15, ansökan om bygglov för tillbyggnad med transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Ombyggnad till lägenhet.
Ombyggnad av kök i Landskrona
Mejeriet 15, hyllingegatan 9, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till kök.
Ombyggnad av gäststuga i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för renovering av gårdshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Gamla bryggan 20, stadshus - ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av fläktrum.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Hissinstallation vid aktivitetshusi Landskrona
Avser ny entré med ramp och trappa samt tillbyggnad av hiss vid aktivitetshus.
Ombyggnad av matsal vid skola i Landskrona
Avser ombyggnad av matsalen vid Nya seminarieskolan. Avser anpassning av lokaler, ljudåtgärder m.m. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Norra roten 10, borgmästargatan 4, ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4b - ansökan om bygglov för tillbyggnad på fastigheten.
Ombyggnad till tvättstuga i Landskrona
Projektet avserr ombyggnad av utbildningslokal till tvättstuga.
Rivning av pensionärsbostad i Landskrona
Silverängen 4, silvergården 16, ansökan om rivningslov för rivning av byggnad.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 17, stora norregatan 123 - anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 18, karmelitergatan 11, anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: