Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand.
Ombyggnad av gata och park i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av gator och park i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka. Avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten..
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av lokal till 6 stycken lägenheter. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning tidigast senhösten 2018. Projektet avser ombyggnad av gator- och va i Karlslund.
Ev ombyggnad till LSS.-boende i Landskrona
Eventuella planer finns för att bygga om befintlig fastighet till LSS-bostäder.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Nygatan och Rådhusgatan.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Igångsättning under senhösten 2018. Avser omgestaltning av gator - Östergatan mfl.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Avser tillbyggnad av fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Gamla bryggan 19, parkgatan 2, ansökan om bygglov för ombyggnad av kontor till lägenheter, nybyggnad/ombyggnad av lägenheter på vind samt takfönster mot gård., anmälan om fasadunderhåll av mur Gamla Bryggan 19, 20.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Avser renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Ombyggnad av kontor och verkstad i Landskrona
Projektet avser ombyggnad kontorsdel och verkstad, fasadändringar, nytt skärmtak m.m.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Järnvägsgatan mfl.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Cylindern 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av industrihall i Landkrona
Igångsättning tidigast 2018. Avser nybyggnad av industrihall för svamp.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Planer finns för rivning av flerbostadshus. Projektets omfattning kan ej anges.
Ramavtal gällande rivning av byggnader vid Norra Karlslund i Landskrona
Projektet avser rivning av fastigheter primärt inom Koppargården och Silverängen, detta avtal kan också nyttjas i övriga Landskronahems bestånd. Avtalstid: 1 år, med förlängningsmöjligheter 1+1+1 år.
Ombyggnad av grundskola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57, ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lokaler från kontor och förskola till grundskola och fritidshem.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Kolet 2, industrigatan 29 - ansökan om bygglov för ändrad användning från läkarmottagning till tillfällig vistelse/akutboende med övernattningsrum samt anmälan om ändrad ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Kopparängen 1, koppargården 21a-c, 23a-c, ansökan om bygglov för ombyggnad av lokaler från utbildningslokaler till tvättstugor och kontor samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Gräset 23, norra långgatan 27/ trädgårdsgatan 17 - ansökan om bygglov för ändrad användning till vårdverksamhet.
Rivning av nätstation i Landskrona
Hilleshög 2:42, växthusvägen, ansökan om rivningslov för rivning av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Saxtorp 28:46, björnahusvägen, ansökan om marklov för bullervall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Schackspelaren 3, segergatan 15 - ansökan om bygglov för utökning av parkeringen.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2028-05-01 för ombyggnad av skola till kontor samt fasadändringar och anmälan om ändrat brandskydd, ventilation samt planlösning (etapp 1).
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Snickaren 11, timmermansgatan 19,21, anmälan för montage av brandgasventilation genom tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Yxan 4, fröjdenborgsgatan 11 - anmälan för ändring av brandventilation.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Lommen 18, trädgårdsgatan 5, ansökan om rivningslov för delar av byggnad som skadats i brand.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Fläkten 2, gubbhögsgatan 14, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Hissinstallation vid aktivitetshusi Landskrona
Avser ny entré med ramp och trappa samt tillbyggnad av hiss vid aktivitetshus.
Uppställning av silon i Landskrona
Avser uppställning av två stycken silor vid befintlig industribyggnad.
Fiberentreprenad gällande landsbygden i Landskrona
Beställaren avser teckna ramavtal för fiberentreprenad i Landskrona kommun. Detta ramavtal avser och är begränsat till de projekt som finanserias av landsbygdsstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden som Landskrona Energis beviljats enligt Länsstyrelsens beslut. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: