Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård
Planer finns för nybyggnad av bostäder, centrumverksamheter och vård.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Om- och tillbyggnad av tryckstegringsstation i Landskrona
Byggstarten är framflyttad till augusti/september 2018. Avser ombyggnad av tryckstegringsstation för inkommande dricksvatten. Entreprenadarbetena omfattar ombyggnad av befintlig maskinbyggnad vid Säby tryckstegringsstation, samt anläggning av ny byggnad intill befintlig byggnad. Här omfattas bl a följande arbeten: • Markbyggnadsarbeten såsom schakt för ny byggnad samt i övrigt vissa arbeten i mindre omfattning. • Byggnadsarbeten vid anläggande av ny byggnad samt vid ombyggnad av befintlig byggnad. • El-installationer för byggnad och processinstallationer. • Ventilationsinstallationer inklusive leverans av ventilationsaggregat. • Rörinstallationer för kall- och varmvatten m m. • Maskininstallationer såsom leverans och montage av pumpar, ledningar, instrument m m. Uppskattad byggstart.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Projektet avser ombyggnad av området för busstrafik vid Järnvägsstationen i Landskrona stad . Avsikten är att förbättra kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet Avser bl.a anläggande av busshållplatser, förbättring av befintlig vägkonstruktion som idag har stora sättningsproblem m.m.
Ny plankorsning vid Österleden i Landskrona
Den befintliga plankorsningen slopas, plankorsningsanordningarna tas bort, plankorsningen stängs med stängsel. En ny plankorsning med bommar för bil-, gång- och cykeltrafik byggs.
Ombyggnad till LSS-boende i Landskrona
Avser ombyggnad av fd vårdboende till LSS-boende, 9- 11 lägenheter.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Projektet avser om- och nybyggnad av gator, va, belysningsanläggning samt el och teleledningar. Från Ringvägen upp längs Pilåkersgatan genom ett grönområde fram till Idrottsvägen. Vidare norrut längs Idrottsvägen till korsningen med Emaljgatan där etappen ansluter till etapp 1.
Omgestaltning av gator i Landskrona
Avser omgestaltning av gator - Östergatan/Järnvägsgatan.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Avser tillbyggnad av fastighet.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Projektet avser fortsatt rivning av flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas.
Rensläggning vid reningsverk i Landskrona
Avser bla byte av rensgaller inklusive demontering av befintliga galler och renstransportskruv, samt leverans och installation av ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Projektet avser förbättring av fjärrvärmesystemet vid Varvsudden i landskrona. Avser reinvestering av nätet.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Ansökan om bygglov för inredning av 2 vindslägenheter, två takkupor samt takfönster.
Rivning av flerbostadshus i Landskrona
Asmundtorp 1:140 och 1:297, kustvägen 8 - ansökan om rivningslov för rivning av bostäder och lokal.
Rivning av flerbostadshus vid Karlslundsområdet
Igångsättning under Q4 2018. Projektet avser rivning av flerbostadshus i 2 huskroppar i 3 plan.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Juno 22, ödmanssonsgatan 24, ansökan om bygglov för ändrad användning från oinredd vind till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av produktionslokal i Landskrona
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Timglaset 1, axeltoftavägen 170, ansökan om bygglov för tillbyggnad av produktionslokaler.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser ändrad planlösning i kontorsbod samt lagerhall i 2 plan.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Björnen 18, lodjursgatan 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad för nya kontor.
Tillbyggnad av transformatorstation i Landskrona
Bromsregulatorn 1, instrumentgatan 15, ansökan om bygglov för tillbyggnad med transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Asmundtorp 29:43, vagnmakaregatan 7 - ansökan om bygglov för ombyggnad av vindsvåning till lägenhet.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
ansökan om bygglov för tillbyggnad av 5 radhus med vinterträdgård Nattljuset 22,31,35,36,41.
Ombyggnad av kök i Landskrona
Mejeriet 15, hyllingegatan 9, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till kök.
Ombyggnad av gäststuga i Landskrona
Målaren 11, öresundsgatan 63 - ansökan om bygglov för renovering av gårdshus.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Nattljuset 31, nattljusgården 2, ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Nedra glumslöv 5:47 och 12:6, övra glumslöv 17:1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå vid delar av byggnation av gc-väg.
Tillbyggnad av garage i Landskrona
Fläkten 13, gubbhögsgatan 46, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage, nybyggnad av carport, tillbyggnad med balkong samt uppförande av stängsel och mur.
Tillbyggnad av fläktrum i Landskrona
Gamla bryggan 20, stadshus - ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av fläktrum.
Rivning av förråd i Landskrona
Rehnschöld 27, gamla kyrkogatan 21 - ansökan om rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av transformatorstation i Landskrona
Saxtorp 14:26, landskronavägen 43, ansökan om rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om marklov för ändring av marknivå på gamla entré delen samt fällning av sju stycken träd.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av matsal vid skola i Landskrona
Avser ombyggnad av matsalen vid Nya seminarieskolan. Avser anpassning av lokaler, ljudåtgärder m.m. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till tvättstuga i Landskrona
Projektet avserr ombyggnad av utbildningslokal till tvättstuga.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 17, stora norregatan 123 - anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.
VA-ändring i Landskrona
Torstensson 18, karmelitergatan 11, anmälan om va-ändring i anslutning till bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: