Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hotell till kontor och daglig verksamhet i Landskona
Projektet avser ombyggnad av hotellverksamhet till kontor och daglig verksamhet. Delar av fastigheten härstammar från mitten av 1700 talet och vissa delar är skyddade av kulturhistoriska värden. BTA ca 5000 m2.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser en utökning av befintliga skollokaler, fasadändringar och tillbyggnad av entré samt rivningslov för skärmtak.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Ombyggnad av broar i Skåne län
Omfattar 3 st broar; bro 12-473-1, 12-1103-1 och 12-492-1 vid E6 och trafikplats Löddeköpinge. Tätskiktsbyte, kantbalksbyte och utbyte av grundavlopp.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan i Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser till/ombyggnad av garage till 6-7 kontor och restaurang.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Utbyte av VA-ledningar och ny gestaltning av Hantverkargatan, från Kolonigatan till Föreningsgatan (ca 670 m). Gestaltningen innebär bla att två befintliga busshållplatser ersätts med en, justering av gatans utformning, ny belysning samt ytarbeten m.m
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av kontor i Landskrona
Kontorsbyggnaden nr 17 ska rivas.
Ledningsomläggning vid Kvarntorget, Landskrona
Projektet avser ledningsomläggning vid Kvarntorget. Befintlig kombinerad ledning till ny spillvattenledning, nyanläggning av dagvattenledning samt omläggning av befintlig vattenledning. Objektet är beläget på och kring gatorna Bytaregatan, Salpetergatan samt Kvarntorget i Landskrona.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m. Avtalstid på 2 år.
Rivning av reningsverk i Landskrona
Asmundtorp 1:275, anmälan gällande rivning av reningsverk.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Omfattar en tillbyggnad av 4 kontor samt WC-rum.
Ombyggnad av väg på Teaterplatsen i Landskrona
Planer finns att bygga om platsen framför Teatern om. En ny piazza kommer skapas med hjälp av smågatsten och granithällar som matchar teaterns granitsockel. Det kommer även att planteras nya växter.
Ombyggnad av gågator i Landskrona
Projektet omfattar ombyggnad av gågator mellan Östergatan och Järnvägsgatan samt den nya ytan där gatorna möts.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Ängsrutan 1, lilla byvägen 9, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med uterum.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Landskrona
Avser ombyggnad av befintlig lokal från kontor till tandläkarklinik.
Ombyggnad av veterinärstation i Landskrona
Motellet 1, hjalmar brantings väg 5, anmälan gällande ändrad planlösning samt ventilationssystem.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4b - anmälan om installation av hiss samt ändrad planlösning och bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Förrådet 12, förrådsgatan 3, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring på del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av skola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57a - ansökan om bygglov för ändrad användning från daglig verksamhet till skolverksamhet.
Rivning av gasklocka i Landskrona
Avser rivning av s.k. blå hallen, f.d. gasklockan.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, rådhusgatan 2, norra långgatan 17, anmälan gällande ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av butik i Landskrona
Skonaren 2, skeppsbron 2, ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till butik.
Ombyggnad av lager i Landskrona
Viadukten 6, industrigatan 75, ansökan om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för ändrad användning och ombyggnad av lokaler till gymnasieskola samt lagerlokaler.
Tillbyggnad av förråd i Landskrona
Seminariekvarteret 11, junigården 1 - ansökan om bygglov för tillbyggnad/sammankoppling mellan två förråd.
Ombyggnad av tennishall i Landskrona
Björnen 16, lodjursgatan 4 b, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av befintlig lagerlokal till padelverksamhet fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m 2029-05-31.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
ansökan om marklov för dagvattenmagasin, ansökan om marklov för byggnation av ett dike Citadellstaden 1:1,Örja 30:2.
Tillbyggnad av parhus i Landskrona
Nattljuset 38, nattljusgården 5b, ansökan om bygglov för tillbyggnad av parhus med vinterträdgård.
Tillbyggnad av lägenhet i Landskrona
Häljarp 11:10, axeltoftavägen 31 - ansökan om bygglov för inredning av två bostäder i den befintliga byggnaden.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Häljarp 2:9, häljarp 1:21, häljarps station, häljenäsvägen, ansökan om bygglov för utökning av befintlig parkering.
Tillbyggnad av radhus i Landskrona
Borstahusen 1:1, sandkornet 4, strandängsgatan 40, ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus med cirka 3 kvm.
Åtgärder av bärande konstruktion i flerbostadshus i Landskrona
Tärnan 19, södra långgatan 24, fiskargränden 10a-b, anmälan gällande ingrepp i bärande konstruktion.
Ombyggnad av slott i Landskrona
Byte av ventilationssystem.
Tillbyggnad av restaurang i Landskrona
Tuna 29:5, landsvägen 142, ansökan om bygglov för utökning av verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: