Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Projektet avser enovering av ytskikt samt installationer i samtliga lägenheter (badrum utgör option) Ombyggnation av entréplan med nya lägenheter, nya tvättstugor och ny genomgående entré, nya balkonger, fasad- och takarbeten, byte av ventilationssystem till FTX, ny el och kommunikation samt nytt digitalt lås- och bokningssystem, ny dränering och kringliggande markarbeten inklusive ny avfallshantering under mark, ombyggnation av plan 8 från vindsförråd till etagelägenheter, teknikutrymmen och förråd samt byte av hissar
Renovering, ombyggnad och återskapande efter brand i flerbostadshus Landskrona
Omfattar uppbyggnad efter brand, renovering och ombyggnad av byggnaden samt markarbeten.
Rivning av fastigheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser rivning av två fastigheter i Landskrona. Utbyggnad: 1651171
Utbyggnad av lägenheter i flerbostadshus i Landskrona
Avser utbyggnad av 27 lägenheter i flerbostadshus. Rivning : 1651173
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Tillbyggnad av industrihus i Landskrona
Ansökan om bygglov för påbyggnad med 2:a våning ovan befintlig byggnad.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer vid Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa
Diverse åtgärder på stationerna Landskrona östra, Rydebäck och Ramlösa.
Ombyggnad av gator i Karlslund, Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för fortsatt ombyggnad av gator i Karlslund.
Förlängning av gata i Landskrona
Projektet avser förläning av Löpargatan norrut mellan Kung Hans väg/Havsgatan mot Erikstorpsvägen för att koppla ihop den nya stadsdelen Landsbyn med resten av norra Landskrona. I projektet ingår även mindre va-arbeten.
Ramavtal avseende golvarbeten, Landskrona
Avser ramavtal för löpande golvarbeten inom Landskronahems fastighetsbestånd. Ramavtalet avser arbeten med golvläggning av parkett, plast- och linoleummattor samt parkettslipning. Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad till cirkulationsplats i Landskrona
Avser ombyggnad av 3-vägskorsning till cirkulationsplats.
Ombyggnad av befintliga ledningssystem, Landskrona
Avser ledningsbyten och omgestaltning av Föreningsgatan i Landskrona för ökad VA-funktion och trafiksäkerhet.
Rivning av flerbostadshus, Landskrona
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ändrad användning av butik till bostäder.
Ombyggnad av idrottshall i Landskrona
Ändrad användning till sportcenter i del av befintlig byggnad.
Ombyggnad av industrihus i Landskrona
Avser fasadändring samt uppförande av stängsel och rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser för ändrad planlösning och ändrad användning från lager till kontor och utställningslokal samt fasadändring.
Ombyggnad av vind i Landskrona
Avser inredning av en råvind samt nya takfönster Karl Xv 17,Banér 8.
Tillbyggnad av kontor i Landskrona
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utskeppningskontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Anmälan för ombyggnad av ventilationssystem.
Ombyggnad av kulturhus i Landskrona
Anmälan om underhåll av kulturhistorisk byggnad.
Ombyggnad av vind, Landskrona
Avser återuppbyggnad av vindsvåning efter brand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Fröjdenborg 25, säbygatan 15 - anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Lundåkra 2:1, stuverigatan - ansökan om marklov för genomförande av sluttäckning inkl höjning av markområdet i enlighet med detaljplan.
Rivning av förråd i Landskrona
Lundåkra 2:1, stuverigatan , anmälan gällande rivning av tre stycken byggnader.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Fröjdenborg 30, säbygatan 9-11, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av soprum i Landskrona
Hjorten 17, bryggargatan 26, ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till miljörum samt fasadändring.
Ombyggnad av verkstad i Landskrona
Sankt erik 53, föreningsgatan 25 - ansökan om bygglov för ändring av verksamhet från körskola till glasmästeri och uppsättning av palissadstängsel samt inrättande av upplag och materialgård.
Tillbyggnad av enbostadshus i Landskrona
Saxtorp 14:86, scoutvägen 21 - anmälan om tillbyggnad av huset.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Sten sture 9, regeringsgatan 53 - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av skärmtak i Landskrona
Stenen 10, andra tvärgatan 41 - ansökan om bygglov för ändring av bef skärmtak.
Tillbyggnad av bar i Landskrona
Teatern 1, järnvägsgatan 2 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av tak till bar på terrass.
Ombyggnad av återvinningsstation i Landskrona
Vevstaken 9, stuverigatan 25 - anmälan gällande ombyggnad av befintligt ventilationssystem.
Tillbyggnad av klubbhus i Landskrona
Borstahusen 1:5, erikstorps kungsgård 12, ansökan om bygglov för tillbyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av lägenhet i Landskrona
Engelbrekt 49, eriksgatan 90b - ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20, ansökan om bygglov för ändrad användning samt ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: