Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vindar till bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar till 16 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Planer finns för flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Underhåll av broar i Skåne
Reparationsåtgärder (tätskiktsbyte, kantbalksbyte och betongsprutning) på 4 st broar. Utförande år 2020: 11-132-1, 11-169-1 och 12-696-1. Utförande år 2021: 11-641-1.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-333-1, 11-602-1, 11-67-1 och 12-500-1.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigat 2022.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Åtgärder av trafikled i Kristianstad
Upptaget ur investeringsbudget.
Ombyggnad av asfaltsytor i Åhus hamn
Projektets omfattning: Del av asfalterad kajyta inom hamnområdet skall rivas. Markarbete med ny överbyggnad ingår. Större delen av befintligt dagvattennät skall bytas ut inom aktuellt område. Objektet ligger innanför Åhus Hamn & Stuveris verksamhetsområde.
Sanering av skjutbana mm i Norra Åsum
Projektet ingår sanering av mark samt grov återställnign av markytor och bortförsel av förorenade jordmassor.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Rivning av förskola samt mindre byggnader i Kristianstad Etapp 3
Avser rivning av en förskola samt flera mindre byggnader som nyttjas av verksamheten bland annat som förråd. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar.
Rivning av olika byggnader i Kristianstad Etapp 2
Avser rivning av flera byggnader, där finns också källare under vissa delar av byggnaderna samt ett skyddsrum beläget i källarplan. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Kristianstad 3:3, Sommarlust 6 och Sommarlust 11
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Avser nyinstallation av värmepumpsanläggning i två separata fastigheter..
Ombyggnad av vind i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - vindsinredning 2 studentlägenheter.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseorter Revinge o Kristianstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseorter i Revinge och Kristianstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Ramavtal avseende distributionselektriker m.m till C4 elnät AB, Kristianstad
Avser ramavtal för perioden 2019-10-01 -- 2021-10-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät AB i Kristianstad.
Rivning av scen i Kristianstad Etapp 1
Avser rivning av fastighet där det är en scen som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad av lager till befintlig industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av butik till ca 2 lägenheter. BTA ca 100 kvm.
Installation av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Kristianstad
Avser nyinstallation av värmepumpsanläggning i två separata fastigheter.
Tillbyggnad av bilprovningsanläggning i Kristianstad
Förhandsbesked för tillbyggnad av lokal för bilprovning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av garage och ombyggnad från en- till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Ändrad användning av industribyggnad - ombyggnad av bilomsorgen.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning av kontor till två lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Utvändig ändring av servicehus och renovering av bef. byggnad.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Ändrad användning av del av restaurang till hotell samt yttre ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av markbostad i Kristianstad
Tillbyggnad av marklägenheter med uterum.
Tillbyggnad av radhus i Kristianstad
Tillbyggnad av radhus med uterum.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad samt utvändig och invändig ändring av kontor, affär.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av lokaler på vårdhem.
Rivning av magasin i Kristianstad
Rivning av magasin.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av pelletsförråd.
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Tillbyggnad av butik - jaktia.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum och rivning av befintligt samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus, ändring av fasad från eternit till puts samt rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Kristianstad
Tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av garage i Kristianstad
Avser rivning av garage.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 19 vid Vinnö
Förbättring och tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola och nybyggnad av hwc. Samt iordningställande av en handikappsparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: