Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av polishus i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Detaljplaneärende.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Om- och tillbyggnad av Villaskolan i Åhus
Avser en om- och tillbyggnad av F-6 skola. Nybyggnation ca 975 kvm och ombyggnation ca 2000 kvm, tomtarea ca 4000 kvm.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2019.
Anläggande av VA-ledningar och fiberutbyggnad i Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Ombyggnad och tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av bilhall samt uppsättning av nya reklamskyltar.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad, samt lager.
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, nytt järnsmides staket, askgravplatser .
Tillbyggnad av vattenverk i Kristianstad
Avser tillbyggnad av vattenverk.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Södra Kasern
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte för ca 150 lägenheter.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar ca 250 kvm samt ombyggnad av 2st lektionssalar.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
RTO, Upphandling av containerinstallation i Kristianstad
Avser containerinstallation med RTO ”Regenerativ Termisk Oxidation” för Gasreningsanläggning 2 i Kristianstad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Rivning av skola i Kristianstad
Avser rivning av Gamlegårdskolan inför uppförande av ny förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ombyggnad av lokal till 1 st lägenhet, samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Kristianstad
Ombyggnad av butik och restaurang.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Ombyggnad av hotellbyggnad samt utvändig fasadändring.
Ombyggnad samt utvändig ändring av lokal i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig ändring av lokal, hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av markanläggning i Kristianstad
Nybyggnad av solcellsanläggning på mark.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med kallager.
Rivning av fritidsanläggning i Kristianstad
Rivning av fritidsanläggning.
Tillbyggnad av fritidshem i Kristianstad
Tillbyggnad av takkupa på skola,fritidshem.
Tillbyggnad av verkstad i Kristianstad
Tillbyggnad av verkstad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av lokal till två lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Kristianstad
Ändrad användning från butik "self storage" samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola och nybyggnad av hwc. Samt iordningställande av en handikappsparkering.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 19 vid Vinnö
Förbättring och tillgänglighetsanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: