Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även byggas en övernattningslägenhet.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Tillbyggnad av fabrikslokal i Kristianstad
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Nöbbelöv, Kristianstad.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2019.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar med tillhörande grupprum och teknikrum. Samt ombyggnad av befintliga lokaler ca 250 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Eventuella planer på ombyggnad/renovering av ett vård- och omsorgsboende i Tollarp. Omfattning kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Rivning samt nybyggnation av lackeringshall.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Omgestaltning av kyrka i Kistianstad
Projektet avser genom att kyrkogården kommer att omgärdas av ett fint staket i svart smidesjärn. Miljön kommer även att fräschas upp med nya gångytor i granitmaterial som materialmässigt passar väl till kyrkogårdens kultur-historiska värden och som knyter an till den äldre strukturen. Även huvudentrén kommer förbättras med handikapparkering samt på- och avstigningsplats i nära anslutning till entrén.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Planer finns för nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i fastigheter.
Ombyggnad av järnväg i Fjälkinge
Två nya mellanblocksignaler, en på vardera sida om driftplatsen Fjälkinge. Bandel 943, km 2+000 till km 20+000.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser komplett ombyggnad av kontorslokaler för att inrymma ABKs nya huvudkontor, totalt ca 2200 kvm fördelat på 3 våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Fjärrvärme- och fjärrkyleutbyggnad i Kristianstad
Mark- och anläggningsarbeten rörande förläggning av fjärrvärme- och fjärrkyleledningar i Kristianstad kommun för 2019-2020.
Ramavtal avseende material för bredbands och elnät i Kristianstad
Avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och fibermateriel för perioden 2019-04-01 -- 2021-04-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontor samt upplag.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsmoduler - 9 kontorsmoduler upp på bef. moduler.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av brandskadat enbosatdshus samt garage och jordkällare.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus stall/loge och garage.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad annvändning del av källarplan i flerbostadshus - ombyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av förråd till bostad.
Ombyggnad av pizzeria i Kristianstad
Ändrad användning av postterminal till pizzeria.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad samt nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för utökning av bef. parkeringsplats med 168 platser t.om 2022-02-07.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Kristianstad
Tilbyggnad med orangeri med eldstad.
Ombyggnad av parhus i Kristianstad
Ombyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av verkstad i Kristianstad
Ändrad användning till däckhotell och servicehall.
Ombyggnad av arena i Kristianstad
Avser utbyte av befintlig elaramaturer och styrning i Kristianstads arena e-hallen.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning från frisörbutik till kontorsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: