Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Planer finns att riva befintligt boende, Almgården och bygga ett nytt vård och omsorgsboende med ca 40st lägenheter och samvarorum i Tollarp, Kristianstads kommun. Rivning av befintlig byggnad finns på projekt ID 1585917.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även byggas en övernattningslägenhet.
Tillbyggnad av fabrikslokal i Kristianstad
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Nöbbelöv, Kristianstad.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar till 16 lägenheter.
Ombyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast hösten 2019.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar med tillhörande grupprum och teknikrum. Samt ombyggnad av befintliga lokaler ca 250 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av järnväg i Fjälkinge
Två nya mellanblocksignaler, en på vardera sida om driftplatsen Fjälkinge. Bandel 943, km 2+000 till km 20+000.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Avser komplettering av bullerskyddet utanför Åhus Hamn & Stuveris verksamhetsområde på fastigheten Åhus 558:31, med start innan Lotsgatan 40 i Åhus, (Arbetsområde nr 1, 2 och 3. Utvecklingsytan samt massupplag (Arbetsområde nr 4 och 5) ligger innanför Åhus Hamn & Stuveris verksamhetsområde, på fastigheten Åhus 558:93, Kristianstads kommun.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Planer finns för nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i fastigheter.
Installation av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Kristianstad
Avser nyinstallation av värmepumpsanläggning i två separata fastigheter.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser komplett ombyggnad av kontorslokaler för att inrymma ABKs nya huvudkontor, totalt ca 2200 kvm fördelat på 3 våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Rivning av äldreboende i Tollarp, Kristianstad kommun
Planer finns att riva befintligt vård- och omsorgsboende , Almgården.
Ombyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av Vånga avloppsreningsverk för att säkerställa reningsresultaten, framförallt med avseende på BOD7 och totalfosfor. Objektet är beläget i södra Vånga, Kristianstads kommun.
Ramavtal avseende distributionselektriker m.m till C4 elnät AB, Kristianstad
Avser ramavtal för perioden 2019-10-01 -- 2021-10-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät AB i Kristianstad.
Ombyggnad av arena i Kristianstad
Avser utbyte av befintlig elaramaturer och styrning i Kristianstads arena e-hallen.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad samt nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av pizzeria i Kristianstad
Ändrad användning av postterminal till pizzeria.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning i flerbostadshus från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av servering i Kristianstad
Ändrad användning till matservering.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Väsentlig ändring av planlösning kontor - trafikverket.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad annvändning del av källarplan i flerbostadshus - ombyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning av fastighetsskötarlokal till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning av förråd till bostad.
Rivning av komplementbyggnad i Kristianstad
Rivning av brandskadad lokal utanför detaljplan.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus stall/loge och garage.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av kallager i Kristianstad
Tillbyggnad av kallager.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontor samt upplag.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av hamnlager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: