Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även byggas en övernattningslägenhet.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Tillbyggnad av fabrikslokal i Kristianstad
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Nöbbelöv, Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel och en utredning skall göras gällande ombyggnad eller rivning av de befintliga bostadshusen på området Vilans strandäng i Kristianstad.
Tillbyggnad av butikslokal i Åhus Kristianstad
Avser tillbyggnad av butikslokal.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-132-1, 11-169-1, 11-641-1 och 12-696-1.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-333-1, 11-602-1, 11-67-1 och 12-500-1.
Ombyggnad, ändring till undervisningslokaler i Kristianstad
Avser ombyggnad till undervisningslokaler i Åsum Fure föredetta Wendesregementets område, Kristianstad. Byggnad 6: BTA ca 1200 m2, adress Kanonvägen 1. Byggnad 17: BTA ca 1160kvm, adress Haubitsvägen 4.
Nybyggnad av verkstad i Kristianstad
Rivning samt nybyggnation av lackeringshall.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar med tillhörande grupprum och teknikrum. Samt ombyggnad av befintliga lokaler ca 250 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Planer finns för nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i fastigheter.
Omgestaltning av kyrka i Kistianstad
Projektet avser genom att kyrkogården kommer att omgärdas av ett fint staket i svart smidesjärn. Miljön kommer även att fräschas upp med nya gångytor i granitmaterial som materialmässigt passar väl till kyrkogårdens kultur-historiska värden och som knyter an till den äldre strukturen. Även huvudentrén kommer förbättras med handikapparkering samt på- och avstigningsplats i nära anslutning till entrén.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Rivningsarbeten inom område Degeberga, Kristianstad,
Avser rivning av en maskinhall och en stålhall, samt mindre, enkla byggnader inom Kristianstad och Degeberga.
Ombyggnad till kontor på Södra Kasern, Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser komplett ombyggnad av kontorslokaler för att inrymma ABKs nya huvudkontor, totalt ca 2200 kvm fördelat på 3 våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Fjärrvärme- och fjärrkyleutbyggnad i Kristianstad
Mark- och anläggningsarbeten rörande förläggning av fjärrvärme- och fjärrkyleledningar i Kristianstad kommun för 2019-2020.
Ramavtal avseende material för bredbands och elnät i Kristianstad
Avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och fibermateriel för perioden 2019-04-01 -- 2021-04-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät i Kristianstad.
Rivning av personallokal i Kristianstad
Rivning av bef. personalutrymmen samt maskinhall.
Rivning av enbostadshus i Kristianstad
Rivning av brandskadat enbosatdshus samt garage och jordkällare.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning del av förråd/garage.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontorsmoduler - 9 kontorsmoduler upp på bef. moduler.
Tillbyggnad av kallförråd i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med kallförråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för utökning av bef. parkeringsplats med 168 platser t.om 2022-02-07.
Tillbyggnad av vinterträdgård i Kristianstad
Tilbyggnad med orangeri med eldstad.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Om- tillbyggnad av uthus till lagerbyggnad.
Ombyggnad av parhus i Kristianstad
Ombyggnad av enbostadshus till tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad verksamhet från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Kristianstad
Ändrad användning till förskola, fritidshem, utvändig ändring samt rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av lager i Kristianstad
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt rivning av skärmtak.
Ombyggnad av verkstad i Kristianstad
Ändrad användning till däckhotell och servicehall.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industri med ca 20-30 kvm.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning från frisörbutik till kontorsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: