Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kristianstad, Etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av skola, byggnad A och B i Kristianstad. Första etappen finns på: 1241977
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser komplett ombyggnad av kontorslokaler för att inrymma ABKs nya huvudkontor, totalt ca 2200 kvm fördelat på 3 våningar. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Kristianstad
Avser ombyggnad av vindar i 3 huskroppar till 16 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Planer finns för flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Underhåll av broar i Skåne
Reparationsåtgärder (tätskiktsbyte, kantbalksbyte och betongsprutning) på 4 st broar. Utförande år 2020: 11-132-1, 11-169-1 och 12-696-1. Utförande år 2021: 11-641-1.
Ombyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Igångsättning tidigat 2020.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Åtgärder av trafikled i Kristianstad
Upptaget ur investeringsbudget.
Ombyggnad av asfaltsytor i Åhus hamn
Projektets omfattning: Del av asfalterad kajyta inom hamnområdet skall rivas. Markarbete med ny överbyggnad ingår. Större delen av befintligt dagvattennät skall bytas ut inom aktuellt område. Objektet ligger innanför Åhus Hamn & Stuveris verksamhetsområde.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Sanering av skjutbana mm i Norra Åsum
Projektet ingår sanering av mark samt grov återställnign av markytor och bortförsel av förorenade jordmassor.
Rivning av olika byggnader i Kristianstad Etapp 2
Avser rivning av flera byggnader, där finns också källare under vissa delar av byggnaderna samt ett skyddsrum beläget i källarplan. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Kristianstad 3:3, Sommarlust 6 och Sommarlust 11
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Avser nyinstallation av värmepumpsanläggning i två separata fastigheter..
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Ombyggnad av vind i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus - vindsinredning 2 studentlägenheter.
Ombyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av Vånga avloppsreningsverk för att säkerställa reningsresultaten, framförallt med avseende på BOD7 och totalfosfor. Objektet är beläget i södra Vånga, Kristianstads kommun.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseorter Revinge o Kristianstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseorter i Revinge och Kristianstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Rivning av scen i Kristianstad Etapp 1
Avser rivning av fastighet där det är en scen som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar.
Ramavtal avseende distributionselektriker m.m till C4 elnät AB, Kristianstad
Avser ramavtal för perioden 2019-10-01 -- 2021-10-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät AB i Kristianstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av butik till ca 2 lägenheter. BTA ca 100 kvm.
Ombyggnad av arena i Kristianstad
Avser utbyte av befintlig elaramaturer och styrning i Kristianstads arena e-hallen.
Installation av värmepumpsanläggning i flerbostadshus i Kristianstad
Avser nyinstallation av värmepumpsanläggning i två separata fastigheter.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning i flerbostadshus från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av servering i Kristianstad
Ändrad användning till matservering.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Kristianstad
Tillbyggnad av kallager.
Tillbyggnad av markbostad i Kristianstad
Tillbyggnad av marklägenheter med uterum.
Ombyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Utvändig ändring av servicehus och renovering av bef. byggnad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Väsentlig ändring av planlösning kontor - trafikverket.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Ändrad användning av industribyggnad - ombyggnad av bilomsorgen.
Rivning av garage i Kristianstad
Avser rivning av garage.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av komplementbyggnad i Kristianstad
Rivning av brandskadad lokal utanför detaljplan.
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Tillbyggnad av butik - jaktia.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum och rivning av befintligt samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus, ändring av fasad från eternit till puts samt rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola och nybyggnad av hwc. Samt iordningställande av en handikappsparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: