Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad för bygg grossisthandel i Kristianstad.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad med ny matsal som är dimensionerat för att servera 450 portioner i tre sittningar. Samt tillagningskök och ombyggnad av fläktrum. BTA nybyggnad: ca 430 kvm Total tomtarea: ca 26800 kvm
Ombyggnad till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad, fryshus. BTA ca 3000 kvm.
Ombyggnad av handelslokaler
Avser ombyggnad av handelslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Breddning av väg i Kristianstad
Avser breddning av Långebrogatan från 2-filig till 4-filig.
Ombyggnad av flerbostadshus i centrala Kristianstad
Avser ändrad användning från kontor till 12 st bostadslägenheter. BTA ca 900 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ledning i Åhus
ST-AHSV-Åhus V Totalombyggnad av 130kV.
Ombyggnad av skola i Lingenäs, Kristianstad
Avser ombyggnation av förskola till Grundsärskola med fyra avdelningar, ca 16 elever ålder 6-13 år och ca 20 personal. Arbeten med mark och utemiljö görs också i projektet.
Ombyggnad av anslutningar längs väg 118 mellan Åhus-Kristianstad
Förlängning av accelerationsfält, ökad tillgänglighet för gångtrafikanter, ökad framkomlighet till närmaste busshållplats.
Utbyggnad av fastighetsnät i Kristianstad
Avser utbyggnad av fastighetsnät till ABK och AB Allöns lägenheter och lokaler.
Rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Tillbyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser tillbyggnad av verkstads- och lagerlokal.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Avser att på befintligt marklager, eller akvifer, att utöka med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl- och värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Projektet är en del av energiåtgärder på Campus Kristianstad.
Rivning av äldreboende i Tollarp, Kristianstad kommun
Avser rivning av befintligt vård- och omsorgsboende , Almgården.
Ombyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av Vånga avloppsreningsverk för att säkerställa reningsresultaten, framförallt med avseende på BOD7 och totalfosfor. Objektet är beläget i södra Vånga, Kristianstads kommun.
Rivning av skola i Kristianstad
Avser rivning av Byggnad C och D på Arkelstorps Skola. Samt uppförande av moduler.
Nybyggnad av fällbar läktare till sporthall i Kristianstad
Avser köp av 2 st fällbara läktare till Nosabyhallen inkl. montering.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad med kontor.
Tillbyggnad av förråd i Kristianstad
Bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Rivning av industrihus i Kristianstad
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ombyggnad av kontor till att åter bli lägenhet.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Tillbyggnad av servicehus med kyl-/fryshus.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring samt ändrad användning av lager till kontor.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Utökande av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad använding med ombyggnad till bostad.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Ändrad användning av förråd till lager för uthyrning.
Rivning av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskola. Rivningen omfattar byggnad A (förskola) och B (servicebyggnad) i Kristianstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: