Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad med ny matsal och tillagningskök. Samt ombyggnad av fläktrum.
Ombyggnad av handelslokaler
Avser ombyggnad av handelslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tollarp, Kristianstad
Avser ombyggnad till flerfamiljsboende i det fd. sparbankshuset i Tollarp. Fastigheten är centralt placerad i Tollarp vid Tollarps storgata, och omfattar 1750 kvm.
Breddning av väg i Kristianstad
Avser breddning av Långebrogatan från 2-filig till 4-filig.
Mark och omläggningsarbeten inför nya bostäder i Kristianstad
Avser förberedande arbeten så som rivning av sjukvårdsbyggnader, omläggning av installationer i mark m.m inför nybyggnad av flerbostadshus inom kv Lasarettet 5, Östermalms Park i Kristianstad.
Underhåll av broar i Skåne
Reparationsåtgärder (tätskiktsbyte, kantbalksbyte och betongsprutning) på 4 st broar. Utförande år 2020: 11-132-1, 11-169-1 och 12-696-1. Utförande år 2021: 11-641-1.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-333-1, 11-602-1, 11-67-1 och 12-500-1.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
RFI! avseende tekniska konsulttjänster, Region Skåne
Avser tjänster inom Delområde Infrastruktur. Region Skåne välkomnar leverantörer att besvara en eller flera RFIer inom: LAN/WLAN WAN Lastbalansering IP-TV Plattform Nätsäkerhet SIEM Mailfilter Nätmonitorering Växelplattform Mobilt Företagsnät
Rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad av industirbyggnad. BTA ca 250 kvm.
Tillbyggnad av verkstad i Kristianstad
Avser tillbyggnad av verkstads- och lagerlokal.
Stationsåtgärder i Kristianstad
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm. Tillgänglighetsanpassning.
Rivning av äldreboende i Tollarp, Kristianstad kommun
Avser rivning av befintligt vård- och omsorgsboende , Almgården.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Avser att på befintligt marklager, eller akvifer, att utöka med fyra nya brunnar som tillsammans med två nya kyl- och värmepumpar kommer producera värme och kyla som kan säsongslagras. Projektet är en del av energiåtgärder på Campus Kristianstad.
Ombyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av Vånga avloppsreningsverk för att säkerställa reningsresultaten, framförallt med avseende på BOD7 och totalfosfor. Objektet är beläget i södra Vånga, Kristianstads kommun.
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster medelstora projekt, inställelseorter Revinge o Kristianstad
Avser ramavtal gällande tekniska konsulter avseende medelstora projekt inställelseorter i Revinge och Kristianstad. Avtalstid: 2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2022-12-31 Option:2023-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31 Option:2025-01-01 - 2025-12-31 Option:2026-01-01 - 2026-12-31
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Avser tillbyggnad av lager till befintlig industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kristianstad
Tillbyggnad av affärslokal med kylrum.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad, fryshus.
Rivning av förskola samt mindre byggnader i Kristianstad
Avser rivning av en förskola samt flera mindre byggnader som nyttjas av verksamheten bland annat som förråd. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Omfattar även fastigheterna Sommarlust 11 och Kristianstad 3:3 och till en totalsumma om ca 3-4 milj kr.
Rivning av olika byggnader i Kristianstad
Avser rivning av flera byggnader, där finns också källare under vissa delar av byggnaderna samt ett skyddsrum beläget i källarplan. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Omfattar även fastigheterna Kristianstad 3:3 och Sommarlust 11 och till en totalsumma om ca 3-4 milj kr.
Rivning av skola i Kristianstad
Rivning av Arkelstorps Skola - Byggnad C och D.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad med kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ändrad användning från kontor till 12 bostadslägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad samt utvändig och invändig ändring av kontor, affär.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Tillbyggnad av servicehus med kyl-/fryshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Kristianstad
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring samt ändrad användning av lager till kontor.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Utökande av parkeringsplats.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad använding med ombyggnad till bostad.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Ändrad användning av del av restaurang till hotell samt yttre ändring.
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Ändrad användning av förråd till lager för uthyrning.
Ombyggnad av produktionslokal i Kristianstad
Ändrad användning av förråd till verksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning av kontor till två lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning från garage/förråd till kontor m.m.
Rivning av carport i Kristianstad
Rivning av carport.
Rivning av magasin i Kristianstad
Rivning av magasin.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av pelletsförråd.
Tillbyggnad av förråd i Kristianstad
Bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kristianstad
Förhandsbesked för ändrad användning av garage till studentboende.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Kristianstad
Förhandsbesked för ändrad användning till fritidsanläggning.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Förhandsbesked för ändring av parkeringsplats.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 19 vid Vinnö
Förbättring och tillgänglighetsanpassning.
Rivning av scen i Kristianstad
Avser rivning av fastighet där det är en scen som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Omfattar även fastigheterna Sommarlust 6 och Sommarlust 11 och till en totalsumma om ca 3-4 milj kr.
Tillbyggnad av bilprovningsanläggning i Kristianstad
Avser tillbyggnad av lokal för bilprovning för besiktning av husbilar m.m. Byggstart oviss.
RFI gällande brandskyddskontroll, rengöring och servicetjänste, Kristianstads kommun
RFI avseende brandskyddskontroll, rengöring och servicetjänster. Kostnadsuppgift saknas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: