Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad. Första etappen finns på: 1241977
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även byggas en övernattningslägenhet.
Om- och tillbyggnad av Villaskolan i Åhus
Avser en om- och tillbyggnad av F-6 skola. Nybyggnation ca 975 kvm och ombyggnation ca 2000 kvm, tomtarea ca 4000 kvm.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraft inom Region Syd
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning i underhållsdistrikt Syd.
Ombyggnad av handelslokaler
Planer finns för nybyggnad av handelslokaler.
Anläggande av VA-ledningar och fiberutbyggnad i Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber.
Ombyggnad, ändring till undervisningslokaler i Kristianstad
Avser ombyggnad till undervisningslokaler i Åsum Fure föredetta Wendesregementets område, Kristianstad. Byggnad 6: BTA ca 1200 m2, adress Kanonvägen 1. Byggnad 17: BTA ca 1160kvm, adress Haubitsvägen 4.
Renovering av vård- och omsorgsboende i Kristianstad
Eventuella planer på ombyggnad/renovering av ett vård- och omsorgsboende i Tollarp. Omfattning kan för dagen ej anges.
Tillbyggnad av lager och kontor i Kristianstad
Igångsättning är ej fastställd.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av hållplatser för superbusskoncept i Kristianstad
Planer finns för ombyggnad av hållplatser och vägar för superbussar.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar ca 250 kvm samt ombyggnad av 2st lektionssalar.
Åtgärder av trafikled i Kristianstad
Upptaget ur investeringsbudget.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avser ändrad användning av lokal i flerbostadshus med ombyggnad till tre lägenheter.
Rivningsarbeten inom område Degeberga, Kristianstad,
Avser rivning av en maskinhall och en stålhall, samt mindre, enkla byggnader inom Kristianstad och Degeberga.
Geoenergianläggningar vid flerbostadshus i Everöd, Kristianstad
Planer finns för nyinstallation av geoenergianläggning för värmeproduktion i fastigheter.
Omgestaltning av kyrka i Kistianstad
Projektet avser genom att kyrkogården kommer att omgärdas av ett fint staket i svart smidesjärn. Miljön kommer även att fräschas upp med nya gångytor i granitmaterial som materialmässigt passar väl till kyrkogårdens kultur-historiska värden och som knyter an till den äldre strukturen. Även huvudentrén kommer förbättras med handikapparkering samt på- och avstigningsplats i nära anslutning till entrén.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Ombyggnad till kontor på Södra Kasern, Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Ombyggnad av hamburgerbar i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av McDonalds restaurang samt uppsättning av skyltar och skärmtak.
Fjärrvärme- och fjärrkyleutbyggnad i Kristianstad
Mark- och anläggningsarbeten rörande förläggning av fjärrvärme- och fjärrkyleledningar i Kristianstad kommun för 2019-2020.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
RTO, Upphandling av containerinstallation i Kristianstad
Avser containerinstallation med RTO ”Regenerativ Termisk Oxidation” för Gasreningsanläggning 2 i Kristianstad.
Ramavtal avseende material för bredbands och elnät i Kristianstad
Avser ramavtal gällande leverans av elnäts- och fibermateriel för perioden 2019-04-01 -- 2021-04-01 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning. C4 Elnät i Kristianstad.
Rivning av personallokal i Kristianstad
Rivning av bef. personalutrymmen samt maskinhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Ombyggnad av flerbostadshus samt rivning av materialhiss.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Upptaget ur investeringsbudget.
Ombyggnad av förskola i Kristianstad
Ändrad användning till förskola, fritidshem, utvändig ändring samt rivning av komplementbyggnad.
Rivning av automatstation i Kristianstad
Rivning av drivmedelsstation.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ombyggnad av kontor - nytt huvudkontor ABK.
Konservering av gamla gravhällar
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, nytt järnsmides staket, askgravplatser .
Ombyggnad av lager i Kristianstad
Om- tillbyggnad av uthus till lagerbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kristianstad
Marklov för förbelastning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus- bef. kontor ombyggs till bobutik samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Rivning av kiosk i Kristianstad
Rivning av brandskadad kiosk/handelsbyggnad.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av garage i Kristianstad
Rivning av garage/förråd.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning del av förråd/garage.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus och mur.
Tillbyggnad av förskola i Kristianstad
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad verksamhet från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kallförråd i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med kallförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad och fasadändring samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av sophus i Kristianstad
Tillbyggnad av miljöhus med nybyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola och nybyggnad av hwc. Samt iordningställande av en handikappsparkering.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industri med ca 20-30 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: