Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av reningsverket för att klara framtida miljökrav.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte och fönsterbyte i ca 212 lägenheter. Det ska även bli övergångslägenheter.
Om- och tillbyggnad av Villaskolan i Åhus
Avser en om- och tillbyggnad av F-6 skola. Nybyggnation ca 975 kvm och ombyggnation ca 2000 kvm, tomtarea ca 4000 kvm.
Anläggande av VA-ledningar och fiberutbyggnad i Kristianstad
Avser utbyggnad av VA-ledningar samt fiber.
Ombyggnad av gruppbostad i Kristianstad
Avser ombyggnad av personalutrymmen till särskilt boende med 14 lägenheter på ca 35kvm samt pentry.
Ombyggnad, ändring till undervisningslokaler i Kristianstad
Avser ombyggnad till undervisningslokaler i Åsum Fure föredetta Wendesregementets område, Kristianstad. Byggnad 6: BTA ca 1200 m2, adress Kanonvägen 1. Byggnad 17: BTA ca 1160kvm, adress Haubitsvägen 4.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Rivningsarbeten inom område Degeberga, Kristianstad,
Avser rivning av en maskinhall och en stålhall, samt mindre, enkla byggnader inom Kristianstad och Degeberga.
Anläggande av dammar och vattenspegel
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för anläggande av dammar och vattenspegel vid Blekingevägen.
Ombyggnad till kontor på Södra Kasern, Kristianstad
Ändrad användning, avser att omvandla lokaler till kontor.
Ombyggnad av hamburgerbar i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av McDonalds restaurang samt uppsättning av skyltar och skärmtak.
Stambyte i flerbostadshus i Kristianstad
Avser stambyte för ca 150 lägenheter.
Om -och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av skola med nya lektionssalar ca 250 kvm samt ombyggnad av 2st lektionssalar.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
RTO, Upphandling av containerinstallation i Kristianstad
Avser containerinstallation med RTO ”Regenerativ Termisk Oxidation” för Gasreningsanläggning 2 i Kristianstad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Om-/tillbyggnad av postterminal till kontor ca 300kvm.
Rivning av automatstation i Kristianstad
Rivning av drivmedelsstation.
Konservering av gamla gravhällar
Avser omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, nytt järnsmides staket, askgravplatser .
Rivning av fritidsanläggning i Kristianstad
Rivning av fritidsanläggning.
Rivning av förråd i Kristianstad
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av garage i Kristianstad
Rivning av garage/förråd.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skolpaviljong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kristianstad
Tillbyggnad av enbostadshus och mur.
Rivning av kiosk i Kristianstad
Rivning av brandskadad kiosk/handelsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Kristianstad
Ombyggnad av butik och restaurang.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Ombyggnad av hotellbyggnad samt utvändig fasadändring.
Ombyggnad samt utvändig ändring av lokal i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig ändring av lokal, hyresgästanpassning.
Ombyggnad av markanläggning i Kristianstad
Marklov för förbelastning.
Tillbyggnad av markanläggning i Kristianstad
Nybyggnad av solcellsanläggning på mark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus- bef. kontor ombyggs till bobutik samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad med kallager.
Tillbyggnad av industrihus i Kristianstad
Tillbyggnad av industribyggnad och fasadändring samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av sophus i Kristianstad
Tillbyggnad av miljöhus med nybyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av verkstad i Kristianstad
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av bageri i Kristianstad
ändrad användning från affär till bageri.
Ombyggnad av butik i Kristianstad
Ändrad användning från butik "self storage" samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av lägenhet i Kristianstad
Ändrad användning från lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats längs väg 19 vid Vinnö
Förbättring och tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola och nybyggnad av hwc. Samt iordningställande av en handikappsparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: