Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Klippan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad, anpassning av fritidsanläggning i Klippan
Avser renovering av fastigheten, effektivisering av ytorna, samt tillgänglighetsanpassning. Lokalen kommer att användas för kultur- och fritidsverksamhet.
Ombyggnad av transformatorstation i Färingtofta, Klippan
Avser ombyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F16 Färingtofta.
Ombyggnad av skola i Klippan
Projektet avser ombyggnad av bild, musik-och träslöjdsalar. Snyggatorpsskolan är en F-9 skola som uppfördes på 60-talet och som nu renoveras.
Ombyggnad av gator i Klippan
Upptaget i investeringsplan för åren 2018-2019.
Installation av el- och styrsystem vid reningsanläggning i Klippan
Avser installation av nytt el- och styrsystem för SBR (satsvis biologisk rening).
Ombyggnad av enbostadshus i Klippan
Fasadändring och ombyggnad av enbostadshus.
Rivning av förråd i Klippan
Rivning av byggnad.
Rivning av industrihus i Klippan
Rivning av byggnadsdelar i industribyggnad.
Rivning av nätstation i Klippan
Rivning av nätstation (ll973).
Tillbyggnad av förråd i Klippan
Tillbyggnad av manskapsbod.
Komplettering av yttre belysning 2018, Klippan
Avser komplettering av yttre belysning av bef ytor för hantering av avfallsmassor.
Rivning av skola i Klippan
Bofinkenskolan på Bofinken 1 som har moduler ska demonteras. Ersätts av en ny skola i Östra Klippan ID 1201847.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Klippan
Avser hyresgästanpassning, handikapp hiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: