Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Riivning- och saneringsarbeten i Kvälinge
Avser rivning av byggnader samt saneringsarbeten.
Ombyggnad av skola i Kävlinge
Ändrad användning från flerbostadshus till skola.
Ombyggnad av huvudcentraler vid fastigheter i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av huvudcentraler i anslutning till bostäder inom Kävlinge tätort. Avser byte av värmecentral, undercentraler m.m. Objektens läge är : Bruksgatan 18-26 och Annelundsgatan 7, Kävlinge.
Förstärkningsarbeten på enskilda vägar i Kävlinge kommun
Avser förstärkningsarbeten i form av uppbyggnad av bergkross på befintliga grusvägar.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av kontor i Kävlinge
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av värmecentral vid fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral anslutning till bostäder. Avser byte av värmepumpar, gaspannor m.m.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Rivning av kolonistuga i Kävlinge
Rivning av 2 st kolonistugor.
Rivning av garage i Kävlinge
Rivning av bef. garage.
Rivning av enbostadshus i Kävlinge
Rivning av enbostadshus.
Rivning av mur i Kävlinge
Rivning av murade skärmväggar,.
Tillbyggnad av skärmtak i Kävlinge
Tillbyggnad av skärmtak över källartrapp och nybyggnad av plank.
Ombyggnad av klubbhus i Kävlinge
Ombyggnad av klubbhus.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: