Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 2
Avser rivning av kärnkraftverk.
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge.
Utvändiga åtgärder vid Furulunds station, Kävlinge
Projektet avser åtgärder av bl.a parkeringsplatser busshållplatser m.m. i anslutning till Furulunds station.
Ombyggnad för Matmakarna i Kävlinge
Avser ombyggnad för Matmakarna inkluderande ny köksdel i del av befintligt lager samt utökning av butik/servering md tillhörande installationer. Nytt kyl- och frysrum. Kylaggregat. Glasdörrparti.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Ombyggnad av serviceboende i Fululund,Kävlinge
Avser ombyggnad i södra flygeln av kontor/personalutrymmen på plan 1 till 3 st lägenheter, nytt personalrum och jourrum, HWC görs om till HWC/D. Ändrad verksamhetsgräns, ytskiktsrenovering i korridorer, ny sprinkling på plan 1. Brandskyddsåtgärder av olika typ mm.
Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata och g/c-väg vid Storgatan.
Ombyggnad av affärshus/galleria
Avser ombyggnation av befintliga butikslokaler, anpassningar för helt nyinflyttade aktörer samt utbyggnad av galleriagång.
Rivning av butikslokal i Furulund, Kävlinge
Projektet avser rivning av fd ICA-butik i Furulund.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Ombyggnad av värmecentral vid skola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till skola. Avser ny gaspanna, varmvattenberedare m.m.
Rivning av kontor- och handelslokaler samt lager i Kävlinge
Avser rivning av byggnader inom Rangeringen 1 och 5, Kävlinge kommun.
Brounderhåll 2020 i Kävlinge kommun
Upphandlingen avser reparations- och underhållsarbete på befintliga broar inom Kävlinge kommun.
Ombyggnad av tennishall i Kävlinge
Ändrad användning (lager till padeltennis).
Ombyggnad av markanläggning i Kävlinge
Marklov - ny mark- och parkeringsanläggning.
Åtgärder av grönytor vid flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för åtgärder av grönytor/trädgård/växter i anslutning till bostadsområde.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Barsebäcksvägen.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Vikhögsvägen.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser renovering av serviceanslutningar vid Ådalsvägen.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser va-arbeten i Löddeköpinge vid Ådalsvägen 3-15, Vikhögsvägen 1-11, Barsebäcksvägen 2-78
Vägarbeten i Kävlinge
Avser underhållsarbeten som avser dammbindning av grusvägar inom Kävlinge kommun.
Ombyggnad av värmecentral vid förskola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till förskola. Avser ny gaspanna, värmepumpar m.m.
Asfalteringsarbeten av gata i Furulund, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Stävievägen
Åtgärder av gata i Furulund, Kävlinge
Avser byggande av övergångsställe vid korsningen Möllegatan/Bryggaregatan/Stävievägen.
Va-arbeten i Kävlinge
Avser va-arbeten vid Landskronavägen.
Asfaltering av parkeringsyta i Barsebäck, Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten parkeringsytan vid infarten till Barsebäcks hamn.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Brännarevägen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Lantvägen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Löddeköpinge Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid g/c-väg vid Sköldvägen.
Asfalteringsarbeten i Kävlinge
Avser asfalteringsarbeten vid Löddeväggen, enbart toppbeläggning.
Åtgärder av gata i Kävlinge
Avser åtgärder del av Idrottsvägen med upphöjt övergångsställe.
Va-arbeten i Kävlinge
Avser va-arbeten vid Nordanväg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: