Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kävlinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av kärnkraftverk i Barsebäck etapp 2
Avser rivning av kärnkraftverk.
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge
Ombyggnad för flytt av verksamhet till Löddeköpinge.
Utvändiga åtgärder vid Furulunds station, Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av anslutande ytor vid Furulunds station. Avser ombyggnad av gata med VA, asfaltering, belysning och grönytor.
Komponentutbyte asfalt inom Kävlinge kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser utbyte av beläggning på befintlig asfalt inom kommunen.
Ombyggnad av Storgatan i Kävlinge
Planer finns för ombyggnad av gata och g/c-väg vid Storgatan.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av värmecentral vid skola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till skola. Avser ny gaspanna, varmvattenberedare m.m.
Ombyggnad av värmecentral i fastighet i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till en fastighet som omfattar bostäder och lokaler. Arbetena avser byte av gaspannor, värmepumpar och styr- och reglerutrustning. Objektets läge: Kävlinge tätort.
Rivning av byggnader i Kävlinge
Projektet avser fullständig rivning av byggnader inkl. grundkonstruktioner under marknivå. I entreprenaden ingår även upprivning av asfalt. Bortforsling och deponering av samtligt rivningsmaterial ingår i entreprenaden. Objektets läge: Mårtensgatan 33.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av pumpstationer i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kävlinge
Ändrad användning från hotell till bostäder samt miljöhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kävlinge
TIllbyggnad och ombyggnad av enbostadshus.
Rivning av kontor- och handelslokaler samt lager i Kävlinge
Avser rivning av byggnader inom Rangeringen 1 och 5, Kävlinge kommun.
Åtgärder av grönytor vid flerbostadshus i Kävlinge
Planer finns för åtgärder av grönytor/trädgård/växter i anslutning till bostadsområde.
Ombyggnad av värmecentral vid förskola i Kävlinge
Projektet avser ombyggnad av värmecentral i anslutning till förskola. Avser ny gaspanna, värmepumpar m.m.
Va-arbeten i Löddeköpinge, Kävlinge
Avser va-arbeten vid Barsebäcksvägen 40.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: