Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Centrum i Hörby
Planer finns för ombyggnation av centrum för att göra Hörby till ett modernt stationssamhälle, anpassat till kollektivtrafiken.
Ombyggnad av fördelningsstation i Östraby
Östraby behöver byggas om för att kunna driva kringliggande 6kV luftledningsnät som 20kV jordkabelnät. Avser bla ny nätstation 500 kVA, stängsel runt området. Kortlås mm
Ombyggnad av bad till förskola i Hörby
Avser ombyggnad av den gamla badanläggningen på Georgshillskolan till två nya förskoleavdelningar. 15-20 barn/avdelning.
Ombyggnad av industrihus i Hörby
Ändrad användning.
Ombyggnad av mejeri i Hörby
Ändring av ventilation.
Rivning av fritidshus i Hörby
Rivning av rivning av fritidshus.
Rivning av nätstation i Hörby
Rivning av rivning av nätstation.
Tillbyggnad av industrihus i Hörby
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av dagcenter i Hörby
Ändrad användning från affärshus till daglig verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Hörby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av servicebostad i Hörby
Ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: