Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höör

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av va-ledningar i Häggenäs, Hörby
Avser utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Häggenäs.
Stambyte i flerbostadshus i Höör
Avser stambyte, renovering av källarutrymmen såsom tvättstuga, torkrum, städutrymme, toalett m.m.
Schaktfri renovering av avloppsledningar i Höörs tätort 2019
Projektet avser schaktfri renovering med självbärande flexibelt foder, av avloppsledningar i Höörs Kommuns tätort. Dimensioner på huvudledningarna är 225 - 500 mm. Angivna sträckor i handlingarna är ca 1300 m. Objektet är i huvudsak beläget de centrala delarna av Höörs tätort, i gator så som Jularpsvägen, Storgatan, Eriksgatan, Parkgatan, Centralgatan, Föreningsgatan och vid Nya Torget.
Asfalt/beläggningsunderhåll i Höör
Åtgärder på del av kommunens gatunät med ett eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Installation av värmepumpsanläggning vid skola i Höör
Avser installation av två värmepumpsanläggningar vid Gudmuntorps skola.
Tillbyggnad av industrihus i Höör
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av utställningshall i Höör
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utställningshall.
Asfalteringsarbeten av g/c-vägar i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser asfalteringsarbeten/underhåll av g/c-vägar inom kommunen.
Tillbyggnad av djurpark i Höör
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tältby.
Ombyggnad av lägenhet i Höör
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till bostad, fasadändring samt schaktning.
Rivning av fritidshus i Höör
Ansökan om rivningslov för fritidshus samt ekonomibyggnad , stall och jordkällare.
Ombyggnad av lasthus i Höör
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ansökan om bygglov för om och tillbyggnad av lasthus .
Broåtgärder i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser renovering av broar inom Höörs kommun.
Åtgärder av utemiljö vid förskola i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Utemiljön behöver kompletteras vad gäller lekutrustning.
Om- och nybyggnad av busshållplatser i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser om- och nybyggnad av busshållplatser inom kommunen.
Upprustning av utomhusanläggningar i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av utomhusanläggningar (omklädningsbyggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar med mera) behöver en upprustning och modernisering som ligger utanför det normala underhållet. Uppskattad igångsättning.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Höör
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till skolor inom kommunen. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av cykelparkeringar i Höör
Avser om -och utbyggnad av cykelparkeringar inom Höörs kommun. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Tillgänglighetsanpassning av gator i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser tillgänglighetsanpassning av gator inom Höörs kommun. Arbetena utföres löpande under 2019.
Åtgärder av gång- och cykelväg i Höör
Projektet avser åtgärder av gång- och cykelväg. Uppskattad igångsättning.
Upprustning av friluftsområden i Höör
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Upprustning av dagvattenanläggning i Höör
Projektet avser utrustning för dagvattenpumpstationer och ledningsnät. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: