Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- eller tillbyggnad av kulturhus m.m. i Höganäs
Planer finns för om- och tillbyggnad av kulturhus och bibiliotek.
Renovering av flerbostadshus i Höganäs
Avser stamrenovering/allmän renovering av flerbostadshus med 175 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Höganäs
Igångsättning tidigast under 2020. Projektet avser fortsatt ombyggnad av Storgatan. Objektets läge: Etapp 2 är mellan Götagatan och Triangelplatsen. Arbetsområdet är ca 6000 kvm. Totalkostnad för samtliga 3 etapper är beräknat till 60 Mkr.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höganäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av Höganäs energis kontor i Höganäs.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Planer finns för byte av styr-och övervakningssystem samt mindre åtgärder vid avloppsreningsverk.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser utbyggnad av ca 4 km VA-ledningar och 2 st spillvattenpumpstationer för landsbygden i sydöstra delen av Höganäs Kommun. Objektet är beläget i området söder om Lerberget och öster om väg 111.
Ramavtal avseende drift & underhåll av fjärrvärmenät, Höganäs kommun
Avser ramavtal gällande drift & underhåll av fjärrvärmenätet inom Höganäs tätort. Avtalstid: 2020-06-16 -- 2022-06-30 med möjlighet till 1 års förlängning.
Tätortsåtgärder längs väg 111 i Mölle
Gångbana, två säkra gångpassager, hastighetsdämpande åtgärder.
Rivning av vattenverk m.m. i Höganäs
Projektet avser rivning av Mjöhults vattenverk
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Projektet avser rivning av Viken vattenverk.
Åtgärder av gator i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av gata i Viken Högaäs
Avser vägarbeten vid Bygatan.
Asfalteringsarbeten i Höganäs
Avser asfalteringsarbeten vid Hälsingborgsvägen.
Utbyggnad av cykelväg/gröna stråk i Höganäs
Projektet avser att bygga ut g/c-stråken inom kommunen.
Ombyggnad av parkeringsplatser i Höganäs
Projektet avser ombyggnad till 76 st nya parkeringsplatser.
Ledningsarbeten i Höganäs
Avser underhållsarbete på ledningsnätet.
Ombyggnad av va-ledningar i Höganäs
Avser VA-arbeten vid Långgatan mellan Bokvägen och Götagatan.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser va-arbeten vid Rättarevägen i Östra Lerberget.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Tornarna.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Väsby. S.t Andreasv 39-60,
Va-arbeten i Mölle, Höganäs
Avser va-arbeten vid Mölle.
Va-arbeten i Östra lerberget, Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningstätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningstätet.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Hovgårdsgatan i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Håkantorpsvägen i Höganäs.
Va-arbeten i Höganäs
Avser va-arbeten vid Ingelsträde byaväg.
Va-arbeten i Jonstorp, Höganäs
Avser va-arbeten vid Grubbavägen.
Va-arbeten i Jonstorp, Höganäs
Avser va-arbeten vid Rekekroken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: