Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Påbyggnad av bostadshus i Höganäs
Igångsättning Q4 2019. Planer finns för påbyggnad av 4 bostadshus med 2 våningar. Omfattning ej fastställd, kan bli som mest 32 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Omfattande arbete inleds med att bygga om och utveckla samtliga återvinningscentraler inom sina ägarkommuner.
Åtgärder vid reningsverk i Höganäs
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för åtgärder vid Höganäs avloppsreningsverk.
Utbyggnad av va-ledningar i Höganäs
Projektet avser anläggande av vatten- och avloppsledningar.
Reparation av brandskadad restaurang i Mölle, Höganäs
Restaurangbyggnad i ett plan har brandskadats i början av år 2016, vattenskadats i samband med släckning och har stått orörd med tillfälliga lagningar sedan skadetillfället. Entreprenaden avser rivning av byggnadsdelar samt reparation av restaurangbyggnad. Uppskattad byggstart.
Rivning av vattenverk m.m. iHöganäs
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för rivning av bl.a två vattenverk inom Höganäs kommun.
Reparation av pir vid Mölle hamn i Höganäs
Avser reparation av huvud-pri vid Möle hamn.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av fastighet till anläggning för exempelvis konserter/mässor.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Höganäs
Nybyggnad av paviljong i två våningar Yta: 550-600 m2. Avser förhyrning av paviljong.
Energibesparande åtgärder vid skola, Höganäs kommun
Avser byte av batteriåtervinningssystem till econetsystem samt byte av till och frånluftsfläktar. Värmesystemet byggs om och befintliga gas pannor ersätts med nya kondenserande gas pannor m.m.
Hissinstallation vid kulturhus i Höganäs
Avser tillbyggnad av kulturhus/skola som omfattar uppförande av två st hissar -tillgänglighetsanpassning. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Igångsättning under 2019. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av FTX affregat i Höganäs
Att på totalentreprenad (ABT 06) byta ut befintligt FTX-aggregat mot ett styck nytt FTX-aggregat av fabrikat IV Produkt, Envistar FLEX, försett med roterande värmeväxlare (temperaturverkningsgrad > 85 %). Styr- och reglerutrustning ”plats-byggs” och skall utföras i enlighet med Höganäs Kommuns ”Styrkort för system 5700 för TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN”.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning planeras under 2020. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2021. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Åtgärder av pumpstationer i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsplan. Igångsättning tidigast 2022. Avser åtgärder av pumpstationer inom Höganäs kommun. Kan röra sig om nya pumpar, rör, ventiler m.m.
Ombyggnad av kulturhus i Höganäs
Ombyggnad av kulturhus (Tivolihuset) ombyggnad av veranda,.
Tillbyggnad av växthus i Höganäs
Om- och tillbyggnad av växthus.
Ombyggnad av markanläggning i Höganäs
Marklov för förändring av markhöjd.
Ombyggnad av enbostadshus i Höganäs
Ändrad användning från förskolor till boende.
Rivning av förråd i Höganäs
Rivning av befintlig byggnad samt nybyggnad av barnvagnsförråd.
Rivning av paviljong i Höganäs
Rivning av paviljong.
Rivning av sophus i Höganäs
Rivning av sophus.
Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Tidsbegränsat bygglov - Ändrad användning från industri till livsmedelshantering och restaurang samt utvändig ändring och ombyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Höganäs
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadhus i Höganäs
Tillbyggnad och ombyggnad av huvudbyggnaden, rivning av delar av huvudbyggnaden samt nybyggnad av fristående uthus.
Tillbyggnad av församlingshus i Höganäs
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Nybyggnad av toaletter samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av tomatodling till försäljningsyta.
Rivning av restaurang i Höganäs
Rivning av bef. byggnad som varit restaurang på hamnplanen (hamnkontorsdelen ska stå kvar.).
Åtgärder av aktivitetsstråk i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: