Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av Öresundskrafts huvudkontor som avser 1 huskropp i plan 2-4, ca 3000 kvm, samt bl a utbyte av trapphusdörrar på samtliga plan, installationsarbeten i fläktrum på plan 5 etc. I lokalerna ska även ett vattenburet kylsystem installeras. Tillkommande arbete kan komma att ske för med bl a utemiljö samt ombyggnad av 700 m2 verkstadsbyggnad med bl.a utbyte av hissar.
Ombyggnad av stallbyggnad till kontor
Projektet avser ombyggnad av fd. stallbyggnad till kontor. Yta: 2500 m2.
Ombyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gång- och cykelbro, komplettering av intilliggande ramper med ny belysning, ny beläggning m.m. och uppförande av tre hissar som ska förbinda broplan med markplanet. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 500 m från stadens centrum.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Option ingår under projektnummer 1597841. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager m.m. i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av lager samt gjutning av platta( för fyra nya silos).
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ombyggnad av vind till bostäder i Helsingborg
Planer finns för inredning av vindar till bostäder. Objektets läge: Fredagsgatan 14 och 16.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Ramavtal avseende teknisk isolering och plåtningsarbeten, Öresundskraft AB
Avtalstid 6 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1.
Utbyggnad av spillvattennätet i Helsingborg
Avser utbyggnad av spillvattennätet vid Fleninge. Objektets läge: Viadalsvägen/Vagnmakarvägen, strax norr om Ödåkra i Helsingborg.
Inredning av vindsplan till lägenheter i Helsingborg
Avser inredning av vindsvåning till 4 lägenheter.
Utrivning av Görarpsdammet med flera åtgärder i Råån, Helsingborgs stad
Avser förstudieutredning gällande förutsättningarna för rivning av Görarpsdämmet samt slå fast nivå och profil vid platsen för dämmet och ta fram målbild för den berörda vattendragssträckan . Avser komplett underlag för ansökan om ny vattendom gällande rivning av dämmet och anläggning av ny vattendragssträckning samt fullständigt underlag för upphandling av utförandeentreprenad.
Rivning av bostäder i Helsingborg
Projektet avser rivning av bostadsområde där arbetena omfattar rivning, demontering, sanering, sortering och återvinning. Objektets läge: Grönkullagatan 21, 23, 25, 27.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde.
Ombyggnad av park, Drottningshög, etapp 4 Helsingborg
Avser entreprenadarbeten för att färdigställa Grönkullaparken.
Ramavtal avseende maskinservice, Helsingborg
Avser gällande service, reparation och köp av småmaskiner.
Ombyggnad till idrottshall i Helsingborg
Avser ombyggnad från teknikhall till innebandy/idrottshall.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
RFI underhållsmuddring/rensmuddring vid Helsingborgs hamn
Syftet med RFI:n är att få information gällande lämpligaste muddermetoden avseende miljö, effektivitet och pris.
Trygghetscertifiering Kronan i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte av förrådsburar. Entreprenadarbete enligt förfrågningsunderlag i sin helhet för fastigheterna Kronan 23 Wreangelsgatan 14-18, Kronan 24 Erik Dahlbergsgatan 35 och Kronan 34 Erik Dahlbergsgatan 39 .
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av yttertaket på flerbostadshuset.
Ombyggnad till bostad i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Höör
Avser beläggningsarbeten del av g/c-väg vid Rosengård. Uppskattad byggstart och kostnad.
Inredande av lokal i apotek, Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal för apotek hjärtat.
Renovering av bro vid g/c-tunnel i Helsingborg
Avser renovering vi en bro över en gång- och cykelvägstunnel på Ängelholmsleden. Arbetena avser avser nytt tätskikt.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i industri/lager.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av ekonomibyggnad till kontor/butik/showroom.
Ombyggnad av djurpark i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av inomhusdjurpark/tropikariet.
Tillbyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredande av vindslägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till butik - axoy.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från affärshus till skola, johannes hedberggymnasiet.
Inredning av lokal för apotek i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning och inredning av lokal - apoteket hjärtat.
Ombyggnad av slott i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning, rosendals slott.
Trygghetscertifiering i bostadshus i Helsingborg
Trygghetscertifiering innebär ett systematiskt arbete för ökad trygghet, säkerhet och trivsel genom anpassade åtgärder för gårdar, trapphus och allmäna utrymmen i berörda bostadshus och på tillhörande parkering. Projektet avser bl.a. belsyning, målning, passagesystem och byte av förrådsburar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Förhandsbesked för ändrad användning av kontor till bostäder.
Ombyggnad av studentlägenhet i Helsingborg
Förhandsbesked för ändrad användning och- eller tillbyggnad av studentbostäder.
Trygghetsåtgärder i park i Helsingborg
Planer finns för trygghetsåtgärder vid parkområde.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av 6 byggnader.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av sophus i Helsingborg
Rivningslov för rivning av miljöhus.
Rivning av radiomast i Helsingborg
Rivningslov för rivning av radiomast/telemast.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för rivning av skjul.
Rivning av skärmtak i Helsingborg
Rivningslov för rivning av skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad, körsbärsgårdens montessoriförskola, t o m 2026-03-15.
Ombyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bank till vuxenutbildning - t o m 2028-11-12.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningsrum.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av frisörsalong till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak.
Tillbyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för förlängning av mur.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Låssystem-,skyltar-, energibesparande åtgärder.
Ändrad planlösning m.m. i kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation i kontor, ändring av planlösning kontor/lager.
Ändringsarbeten av kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i kontor, Bygglov för fasadändring av kontor, takterrass Belgien Norra 19.
Ändring av ventilation i industrihus i Helsingborg
Anmälan av ändring av ventilation i industri/lager.
Ändring av ventilation i del av skola i Helsingborg
Aver komplettering av ventilationsaggregat i del av skola.
Rivning av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad 705 som aver lagerbyggnad med omklädningsrum.
Rivning av kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av kontorsbyggnad i 1 plan med källare. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630699, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Inredande av lokal i butik i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i butik/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för underhållsåtgärder av flerbostadshus.
Ändring till gym i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av verkstad till gym.
Ändring till dagverksamhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till daglig verksamhet enligt lss.
Ändring till samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från gym till samlingslokal.
Rivning av bostadshus och växthus m.m. i Helsingborg
Avser rivning av bostadshus inkl. komplementbyggnader, pannhus, lada och växthus på Kv Ljusekulla, yta 350 m2. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630690, 1630699, 1655226 samt 1655228.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Kullavägen söderut vid Mariehällsrondellen.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Kullavägen österut vid Mariehällsrondellen.
Vägarbeten i Mariastaden i Helsingborg
Avser byggande av övergångsställen vid Pilshulstsvägen vid Mariehällsrondellen.
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av g/c-väg
Asfalteringsarbeten av g/c-väg i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gator.
Asfalteringsarbeten Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av gator. Objektets läge: Södergatan, busshållplats vid GA-torg.
Asfalteringsarbeten av gator i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av parkering.
Asfalteringsarbeten av parkering i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten av parkering.
Asfalteringsarbeten vid tennisbana i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser reparation/beläggningsarbeten vid tennisbana.
Rivning av lasthus i Helsingborg
Rivningslov för lasthus.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Lokvägen 21 A-E samt 23 A-E.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Arbetena avser infällning av en ventil samt byte av brandpost.
Ventilarbeten mm. i Helsingborg
Arbetena avser infällning av en ventil samt byte av brandpost.
Va-arbeten i Mörarp, Helsingborg
Avser va-arbeten i Mörarp.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Backstugevägen, 1,4,7.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Elinebergsvägen 1-9.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gärdesvägen 2, 4.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kollebergagatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lantmätaregatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Linköpingsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lärkstigen 3-5, 2-6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ramlösavägen 87-99.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skaftgatan 1-63, 12,16,18.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skiftesgatan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: