Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 182 st.

Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Kontaktledningsupprustning sträckan Ramlösa-Lund
Kontaktledning, förstärkningslina och utbyte av 10 kV hjälpkraftsisolatorer mellan Ramlösa och Lund.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp och E6 i Helsingborg
Underhåll av 4 st broar vid Tpl Kropp och 2 st broar på E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet omfattar byte av balkongfönster och vanliga fönster, det kommer totalt vara 600 fönster som skall bytas. Oklart med vilken typ av fönster.
Ombyggnad av järnvägsbro i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gång- och cykelbro, komplettering av intilliggande ramper med ny belysning, nytt elskydd/räcke komplett med belysning, ny beläggning m.m. och uppförande av tre hissar som ska förbinda broplan med markplanet. Totalyta beläggning ca: 880 m2 (inkl. ramper på mark och på bro) Brolängd ca 60 m. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 500 m från stadens centrum.
Tillbyggnad av entré m.m. vid vårdboende i Helsingborg
Lussebäcksgården är ett vårdboende som byggdes år 2000. Projektet avser en tillbyggnad i 4 våningar med ny entré, samlingssal, kontor och personalrum. Tillbyggnaden ska dockas an den befintliga byggnaden samt en transportväg dit.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Avser förnyelse av väg vid Bergavägen.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rydebäck
Avser renovering av förskola med 3 avdelningar. Fastigheten skall byggas till med nytt fläktrum, nya pentry och ytskikt. Sanering av krypgrund. Dräneringsarbeten samt delvis ny utemiljö.
Byte av kylanläggning och renovering vid Parateten i Helsingborg
Projektet avser utbyte av befintlig kylanläggning för kökskyla till ny dito med köldmedia CO2. Befintliga kyl- och frysrum samt befintliga kylmöbler byts ut mot nya. Nytt maskinrum tillskapas i del av befintligt miljöhus. Utöver detta renoveras restaurangköket avseende ytskikt och installationer. Utbyte av enstaka äldre fönster samt renovering av skorsten omfattas också. (Mark och ventilationsarbeten är av smärre omfattning.)
Installation i transformatorstation i Helsingborg
Installation av två 130kV shuntreaktorer.
Ombyggnad av studiehall vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av skola som omfattar 8 klassrum, 3 grupprum, kapprum, uppehålls ytor, fritids, WC mm Ny ventilationssystem vilket innebär påbyggnad på taket. Fasadändring dönster/dörrar. Nya ytskickt. Nytt entréparti. Studiehall BTA: ca 735 kvm Påbyggnad tak BTA: ca 325 kvm
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Avser kvalitetshöjande åtgärder. Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus, hel renovering av fasad, takbalkar, fönster m.m..
Mötesplatser på kajerna m.m. i Helsingborg
Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. En kanal genom piren skapar en första ö i arkipelagen. Denna första etapp avser mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området. I projektet ingår även finplanering. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av Sofiero slott, Helsingborg
Planer finns för invändig ombyggnad av Sofiero Slott.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av gata och va i Helsingborg
Avser VA-sanering samt nybyggnad av gata, cykelbana, gångbanor samt trädplanteringar. Ledningslängd: Ca 200 meter dagvatten, spillvatten och vattenledningar. Gatulängd: Ca 200 meter gatan med cykelbana och gångbana. Objektets läge: Objektet ligger strax norr om centrum ca 1 km från Helsingborg C. Mellan Drottninggatan 69-136.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser ombyggnad av parkområde med ny belysning, padelbana, gångstigar, ängsytor, planteringar och möblering. Yta ca: 15 000 m2 Ledningslängd ca: 400 m för belysning. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2020.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av parkområde med ny belysning, gångstigar, planteringsarbeten m.m. Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Objektet är beläget i sydöstra Helsingborg i området Gustavslund. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6 st lekplatser på olika platser samt komplettering av belysning inom Helsingborgs stad. Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning. Objektets läge: Kadettgatan 9, Birkagatan 230, Riddaregatan 236, Lindforsgatan 241, Sandåkersgatan 254 samt Rosenzinksgatan 400.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser renovering av ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i Bårslövsvägen, Fajansgatan och Ådalsgatan i Gantofta samt anläggande ny vattenledning.
Renovering av vattenledning i Helsingborg
Projektet avser renovering av befintlig vattenledning, med U-liner, i innerstadsmiljö i Helsingborg. Sträckan omfattar ca 700 m. För ca 600 m av sträckan tillhandahåller beställaren U-liner.
Ventilationsarbeten m.m i kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser byte av ventilation samt fasadändring av kontor.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad. 1. Planteringen, Triangelskogen 2. Pålstorp, Kvartettgatan 3. Mörarp, Sofiagatan 4. Gantofta, Dalsläntegatan 5.315 Gantofta, Timjansgatan 6. 321 Vallåkra, Bokstigen 7. 341 Rydebäck, Tryggögatan 8. Påarp, Lokvägen
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Inredning av vind med 2 nya lägenheter samt fasadändring, flerbostadshus.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Skvadronsgatan, Artillerigatan och Kjällstorpsgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 500 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Västeviksgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 380 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
RFI-avseende miljökrav markentreprenörer
Inför kommande upphandling av markentreprenörer vill Helsingborgs Stad få in synpunkter från leverantörer avseende vissa miljökrav.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avse ombyggnad av lokal till förvaltningskontor samt uppsättning av skylt.
Om- och tillbyggnad av gata i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och förlängning av gata vid Kvarteret Gåsen och Ankan.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Rivning av skolbyggnader i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser rivning av äldre skol- och verkstadsbyggnader vid Norrlyckeskolan. Avser kvarvarande byggnader från tidigare grundskola.
Underhållsarbeten vid Örby vattenverk
Avser underhållsarbeten vid örby vattenverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning av lager till livsmedelsbutik samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager/kontor.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till bvc.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ombyggnad av presshall till kontor och gym samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ombyggnad och fasadändring.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Tillbyggnad av butik/restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ändrad användning av industri/lager samt fasadändring.
Ombyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Ändrad användning av kontor till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av tryckladdningsrum på ca 20 kvm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Avser ändrad användning på gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser en ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lägenhet, flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till en lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till övernattningslägenhet och verksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från förskola till bostad merkuriusgatan 38-42.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av butik.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rökrum.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ombyggnad av gruppboende till två lägenheter samt fasadändring och uppförande av plank.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning av del av enbostadshus till kontor/event/forskning.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Helsingborg
Ändrad användning, Aktivitetshuset Jutan.
Ombyggnad av gata i Påarp, Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd, hastighetsdämpande passage med övergångsställe mellan trappan från spåren och gång- och cykelvägen på andra sidan gatan.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av restaurang.
Underhållsarbeten av lager i Helsingborg
Bygglov för underhåll av lagerbyggnad samt rivningslov för gårdsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, vass mat & bar.
Ändrar änviändning av lager i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av del av lager, trademax.
Ändring till nöjelslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till nöjeslokal.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av en föreningslokal till butik.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för restaurang - pålsjöpaviljongen.
Förbättringar av belysning i Helsingborg
Avser komplettering av belysning i Carl Öhrns gatas grönområde.
Ombyggnad av cirkulationsplats i Rydebäck, Helsingborg
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt nya refuger. Uppskattad kostnad.
Spolning av huvudvattenledningar i Helsingborg
Avser spolning av huvudvattenledningar inom Helsingborgs kommun. Först ut är Rydebäck och därefter kommer Pålstorp, Råå, Gantofta, Vallåkra, Påarp, Mörarp och Helsingborg.
Ombyggnad till samlingslokal i Helsingborg
Avser ombyggnad av förråd till gemensamhetslokal.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ändrad användning av lägenhet till kontor.
Upprustning av lekplats Helsingborg
Entreprenaden omfattar mark- och elarbeten samt arbete med lekutrustning.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll NVSKK, Helsingborg
Avser ramavtal gällande kontrollprogram recipientkontroll NVSKK. Upphandlingen omfattar genomförande och resultatredovisning av kontrollprogram i marin miljö, och ingår i nordvästskånes kustkommitté ordinarie kontrollprogram för perioden år 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen omfattar insamling, provtagning och analys av hydrografi/växtplankton, makroalger och bottenfauna samt analys av miljögifter i musslor och fisk. Avtalstid:2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Fjärestadsvägen 334-363. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Ola Pärs väg. Uppskattad kostnad.
Renovering av spillvattenledning i Vallåkra, Helsingborg
Avser renovering av spillvattenledning vid Östra Fjärestadsvägen 5,13,19. Uppskattad kostnad.
Åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga en upphöjd gång- och cykelpassage över Rådmansgatan vid korsningen Norra Stenbocksgatan.
Hastighetsdämpande åtgärder av gata i Helsingborg
Projektet avser att bygga ett gupp på Wienergatan vid Wienertorget för att dämpa hastigheten på gatan.
Åtgärder av gata i Ramlösa, Helsingborg
Projektet avser att bygga hastighetsdämpande passage med övergångsställe över Södra Brunnsvägen till och från entrén till Ramlösa brunnspark vid Rosenschöldsgatan. I projektet ingår även nybyggnad av refuger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: