Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Option från obj.nr 916417. Igångsättning avhängigt beslut, byggstart tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel). Arkitekt: konsortium mellan Fojab Arkiteter i Malmö och BSK Arkitekter i Stockholm. Projektinformatör/kommunikatör: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Mikael Tornqvist. Projektplanerare: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Hans Utter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning Q4 2018 alternativt Q1 2019. Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 89 lägenheter, Entreprenaden omfattar bland annat stambyte med badrums- och köksombyggnad, fasad- och takrenovering, fönsterbyte, ombyggnad entréer, ombyggnad av tvättstuga, uppfräschning källare, solceller (option), injustering radiatorer – och ventiler. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skola som skall inrymma storkök med matsal, bild, musik, hemkunskap och kontorsdel. yta: 2000 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Gatuadress: Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser total ombyggnad av Drottninggatan/ Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektets totala yta uppgår till ca 51.000 m2 med en gatulängd av ca 1.400 m. I projektet ingår också partiell ombyggnad av Hälsovägen, justering av mittrefugen och breddning av trottoarer/cykelbanor.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola efter brand. ( 6-8 avdelningar).
Ombyggnad av ortopedavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 11 i byggnad 02, Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av Ortopediavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 1800 kvm vilket är fördelat i två korridorer på plan 11 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 08, 09, 10 och plan 12. Kvarboende finns på plan 09,10 och delar av plan 12 samt intilliggande lokaler på plan 11.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 ( för snabbusslinje)) från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Objektet är uppdelat i 4 delområden: Delområde Stattena, ombyggnad av busshållplatser Delområde Gåsebäck, nybyggnad av hållplatser, Södergatans anslutning till Malmöleden samt GC-vägar samt signalarbeten på Malmöleden. Delområde Planteringsvägen delen Sydhamsgatan - Hästhagsvägen, ombyggnad av befintlig gata för mittförlagd busstrafik, lokalgator,cirkulationsplatser och ny busshållplats samt lokalt omhändertagande av dagvatten och VA sanering. Delområde 5 hållplatser avser Planteringsvägen delen Hästhagsvägen - Kielergatan, om- och nybyggnad av busshållplatser samt återställning av busshållplatser som dras in.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Projektet består av dels ombyggnader av Jönköpingsgatan för att förbättra trafiksäkerheten. I projektet ingår även ombyggnad av befintligt va-system. Objektets läge: centrala Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av gynekologavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 12 i byggnad 02 Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av gynekologiavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 900 kvm fördelat i en korridorer på plan 12 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 11. Kvarboende finns på del av plan 12 samt övriga intilliggande lokaler på plan 12 och plan 13.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning beräknas under mars 2018. Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Ijustering av radiatorer – och ventiler. i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1465350. Igångsättning tidigast 2019. Avser injustering av radiatorer och ventiler i flerbostadshus med 89 lägenheter. r. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Helsingborg
Totalombyggnad av 50/20kV-station m.m i Helsingborg
Totalombyggnad av 50/20kV-station. Byggs som H-ställverk med åtta msp-fack.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Ombyggnad av herrgård i Helsingborg
Avser renovering av herrgårdsbyggnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av hissar inom Rosenknoppen 32 & 33. Projektet är uppdelat i två huvuddelar.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg 2018
Avser upprustning av 16 bef lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Tillbyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnaden skall innehålla personalrum, kontorsplatser samt WC. Befintlig byggnad inreds med omklädningsrum, torkrum samt verkstad och teknikrum.
Fasadrenovering m.m. på Tullhuset i Helsingborg
Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar. Fasaderna är slätputsade och avfärgade fasader gula under plåtklätt fabrikslackerad svart plåttak. Avsikten är att ”återställa” fasaderna i omfattning enligt förfrågningsunderlag vilket omfattar fasader, plåttak och fönster med tillhörande arbeten. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast efter semestern 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor.
Rivning av skola i Helsingborg
Avser rivning av en skola.
Ändring av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av butik/restaurang.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor till skollokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av äldreboende.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av kulturhus i Helsingborg
Anmälan för underhåll av särskilt värdefull byggnad .
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation i butik/restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av vind till två lägenheter samt 7 takfönster.
Tillbyggnad av omklädningsrum m.m.i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum och verkstad. samt ändring av bef del.
Rivning av kontor i Helsingborg
Rivningslov för rivning av kontor.
Rivning av skorsten i Helsingborg
Rivningslov för rivning av skorsten.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för byggnad avseende komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för del av byggnad avseende komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov sökt för ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kroppsvård till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av garage.
Ombyggnad av klubbhus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av klubbhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring och ombyggnad.
Tillbyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kolonistuga.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus / tandläkarmottagning till bostadsrätt.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av butik/restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av garage till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Rivning av brandstation i Helsingborg
Avser rivning av Gåsebäcks brandstation. Uppskattad start.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med tak över entréerna.
Ändring av butik i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av butikslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ändring av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning.
Ändring av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ändring av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri/lager.
Rivning av restaurang i Helsingborg
Rivningslov för rivning av butik/restaurang.
Rivning av produktionsbrunn i Helsingborg
Rivningslov rivning av produktionsbrunn.
Rivning av förskolai Helsingborg
Avser rivning av förskola efter brand.
Rivning av parhus i Helsingborg
Avser rivning av 4 en- och tvåbostadshus Björka 17:1,Vasatorp 1:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: