Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Ombyggnad av centralstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Helsingborgs centralstation ( Knutpunkten) I projektet ingår rivning och ny entré, ny glasfasad, ombyggnad av innemiljön med bland annat ny matdestination.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 89 lägenheter, Entreprenaden omfattar bland annat stambyte med badrums- och köksombyggnad, fasad- och takrenovering, fönsterbyte, ombyggnad entréer, ombyggnad av tvättstuga, uppfräschning källare, solceller (option), ny FTX-anläggning. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter. Avser främst åtgärder i badrum och kök.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande golvarbeten. Avtalsperiod: 2 år.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande underhållsbehandlingar av sten- och trägolv för perioden 2019-04-01 -- 2021-03-31 med mölighet till 1+1 års förlänging.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Option avser tillbyggnad av bef teknikhus.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Byte av ventilationsaggregat samt renovering av matsal vid skola i Helsingborg
Avser montering av 3 nya ventilationsaggregat samt totalrenovering av matsal vid Filbornaskolan.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Ledningsomläggning vid Maria Station, Helsingborg
Projektet avser ledningsomläggning vid Maria Station. Vatten-, spill- och dagvattenledningar samt tomrör ska anläggas i förbyggande syfte till projektet Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg Trafikverket. I projektet ingår även elarbeten. Objektet är beläget i norra Helsingborg. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2019.
Åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station
Planer finns för åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station.
Ny kemisal med tillhörande ventilation i skolbyggnad i Helsingborg
Projektet avser uppförande av ny kemisal i befintliga lokaler. Projektet omfattar ny ventilation till dragskåp, nya ledningar för avlopp och vatten. 4 st befintliga rum byggs om till teknikrum, kemisal, preparationsrum samt förråd. Ny belysning, nya undertak och inredning skall levereras och monteras. Nya avlopp skall dras i befintligt schakt från plan 3 ned till källaren. Infrastruktur för gas och ventilation skall dras utvändigt.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av centrum i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Blåkullagatan i anslutning till Drottninghögs Centrum. Ny- och ombyggnad av gata, 0mläggning och renovering av VA samt provisorisk gatubelysning, schakt och återfyllning för fjärrvärme, el, fibernät m m. Avser anläggandet av byggata. (Färdigställandearbeten ingår inte i objektet.) Objektet är beläget på Drottninghög. Ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av skolgård i Helsingborg
Avser ombyggnad/markplanering av Wieselgrensskolans skolgård.
Gestaltning av lekplatser i Helsingborg
Avser ramavtal gällande gestaltning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av pendlarparkering i Rydebäck, Helsingborg
Planer finns för åtgärder av pendlarparkering i Rydebäck.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning planeras under Q1 2019. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2019. Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ombyggnad av affärshus, ändring av planlösning i lokalyta, willys m.fl.
Färdigställandearbeten inom exploateringsområde i Helsingborg
Projektet avser färdigställande av Lybecksgatan, delen inom exploateringsområde Råå Fritidsgård 1 m.fl Gatulängd ca 250 m Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningar Komplettering av befintlig gatubelysning Mindre planteringsarbeten.
Ombyggnad av trafikkorsningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av två korsningar, totalt ca 2800 m2. Objektet är beläget i centrala Helsingborg, 1 km från Helsingborgs centrum. Entreprenaden omfattar Mark-, Gatu-, VA-, Finplanerings-, Planterings- och Elarbeten.
Installation av hiss vid arena i Helsingborg
Avser leverans och installation av godslift i Helsingborgs Arena.
Ombyggnad av busshållplats i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig busshållplats för att förbättra tillgängligheten samt ombyggnad av korsningen Norra Stenbocksgatan/Tågagatan.
Ombyggnad av korsning i Tågaborg, Helsingborg
Avser ombyggnad av korsningen Norra Stenbocksgatan/Tågagatan .
Ombyggnad av gång- och cykelöverfart i Tågaborg, Helsingborg
Avser ombyggnad av gång- och cykelöverfart i korsningen Pålsjögatan/Rådmansgatan.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till frisörsalong samt ombyggnad till nya lägenhetsförråd.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt skylt kvik.
Tillbyggnad av badhus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av simhall/idrottsanläggning.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och rivning del av av industri/lager samt skyltar.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av vårdlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förrådslokal till lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, vind till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri samt uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri, franck kylindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager, stativ till silos samt gångbryggor.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager; utbyggnad av lokal för lager, sideways engineering ab.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri; mc neil ab, ny rörkanal och servicehus på tak.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad takfot, fastighetsbolaget peen ab.
Ombyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för rivning av befintlig transformatorstation samt ersätta med prefab plåtstation, intill kvarteret syltskeden/syltburken.
Ombyggnad av fläktrum i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av fläktrum på tak.
Ombyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kolonistuga, stuga 5 örby sommarstad.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av soprum i Helsingborg
Bygglov för fasadändring från frisörsalong till miljörum, drottninggatan 104-107.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för flytt av 6 st kundvagnsskjul.
Ombyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av del av garage till miljörum samt rivning av förråd och miljöhus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, verksamhetslokal inreds till bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd och containerhus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lager till paintballverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av övernattninglägenhet till hyreslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; lokal till övernattningslägenhet för korttidsuthyrning, kielergatan 28.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; ändring av lokal till två nya marklägenheter.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Ändrad användning av kontor till skola .
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till yogastudio.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av garage till tandklinik.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för tillbyggnad av lager.
Ändring till livsmedelsbutik i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning av bio till livsmedelsbutik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av restaurang trivas på råå.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av busshållplats i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig busshållplats för att förbättra tillgängligheten.
Ombyggnad av korsning i Tågaborg, Helsingborg
Avser ombyggnad av korsningen Planteringsvägen/Sydhamnsgatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av balkonger samt putsning av fasaden.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal med ny altan.
Modellering av översvämningsområden inom delavrinningsområdet Lussebäcken
Projektets syfte är att med hjälp av naturliga skydd göra kuster, flodmynningar och avrinningsområden mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Delavrinningsområdet Lussebäcken har valts ut för uppdraget. Parallellt genomförs även en utvärdering av vattenvårdsåtgärden tvåstegsdiken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: