Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Ombyggnad av centralstation i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Helsingborgs centralstation. I projektet ingår rivning och ny entré, ny glasfasad, ombyggnad av innemiljön med bland annat ny matdestination.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 89 lägenheter, Entreprenaden omfattar bland annat stambyte med badrums- och köksombyggnad, fasad- och takrenovering, fönsterbyte, ombyggnad entréer, ombyggnad av tvättstuga, uppfräschning källare, solceller (option), ny FTX-anläggning. Objektets läge: Vaktgatan 1 och 3 är beläget på Fredriksdal i östra Helsingborg med ca 3 km till centrum.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för tillbyggnad av Solrosens förskola.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter. Avser främst åtgärder i badrum och kök.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Spanaren 1 består av en vårdfastighet som är uppdelad i två högdelar, sammankopllade med lågdel i bottenplan. Vård- & Omsorgsförvaltningen i Helsingborg, hyr en högdel samt delar av källaren och kommer att ha verksamhet igång under hela ombyggnaden. Projektet avser en högdel i fyra våningar med 50 lägenheter och tillhörande allmänna/gemensamma utrymmen samt lågdelen och enstaka åtgärder i källare.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande golvarbeten. Avtalsperiod: 2 år.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande underhållsbehandlingar av sten- och trägolv för perioden 2019-04-01 -- 2021-03-31 med mölighet till 1+1 års förlänging.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Option avser tillbyggnad av bef teknikhus.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av fd ICA-butiken på Wienertorget till kontorslokaler.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats inkl. ny g/c väg i Helsingborg
Avser ombyggnad av korsning Fältarpsvägen/Mangårdsgatan till ny cirkulationsplats. Objektet är beläget i sydöstra Helsingborg i området Gustavslund. Ca 5 km från Helsingborgs centrum. I projektet ingår även ny 700 meter g/c-bana vid Ragnvallagatan Objektet är beläget i östra Helsingborg i området Adolfsberg. Ca 5 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg 2019
Igångsättning planeras efter semestern 2019. Avser upprustning av 20-tal befintliga lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Ny kemisal med tillhörande ventilation i skolbyggnad i Helsingborg
Projektet avser uppförande av ny kemisal i befintliga lokaler. Projektet omfattar ny ventilation till dragskåp, nya ledningar för avlopp och vatten. 4 st befintliga rum byggs om till teknikrum, kemisal, preparationsrum samt förråd. Ny belysning, nya undertak och inredning skall levereras och monteras. Nya avlopp skall dras i befintligt schakt från plan 3 ned till källaren. Infrastruktur för gas och ventilation skall dras utvändigt.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2019.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Uppskattad igångsättning.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Igångsättning under 2019. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Installation av hiss vid arena i Helsingborg
Avser leverans och installation av godslift i Helsingborgs Arena.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Ledningsomläggning vid Maria Station, Helsingborg
Projektet avser ledningsomläggning vid Maria Station. Vatten-, spill- och dagvattenledningar samt tomrör ska anläggas i förbyggande syfte till projektet Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg Trafikverket. I projektet ingår även elarbeten. Objektet är beläget i norra Helsingborg. Ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av skolgård i Helsingborg
Avser ombyggnad/markplanering av Wieselgrensskolans skolgård.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning planeras under Q1 2019. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av 3 st hissar inom Rosenknoppen 33. Option ingår i projektet under projektnummer 1521691.
Åtgärder av parkering vid Ramlösa station
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för åtgärder av parkering vid Ramlösa station.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ändring av kontor m.m. Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor; ny undercentral i befintlig lokal, hus c.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ombyggnad av industri/lager.
Påbyggnad av kontorsmodul på kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast november 2018 Avser påbyggnad och förhyrning av kontorsmodul.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1501948. Igångsättning avhängigt beslut. Avser renovering av 2 st hissar inom Rosenknoppen 32
Rivning av flerbostadshus i Helsingborg
Avser rivning av flerbostadshus.
Ändring till kontor i Helsingborg
Ändrad användning av bostad till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för installation av hiss samt fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt skylt kvik.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager; utbyggnad av lokal för lager, sideways engineering ab.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri; mc neil ab, ny rörkanal och servicehus på tak.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förråd till föreningsverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad och rivning del av av industri/lager samt skyltar.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, verksamhetslokal inreds till bostad.
Ombyggnad av skjutbana i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning; från lager till skjutbana.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av hobbyrum till lägenhetsförråd i flerbostadshus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lager till paintballverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av övernattninglägenhet till hyreslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; lokal till övernattningslägenhet för korttidsuthyrning, kielergatan 28.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus; ändring av lokal till två nya marklägenheter.
Tillbyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av dieselcistern, förråd till adblue.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad takfot, fastighetsbolaget peen ab.
Ombyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för rivning av befintlig transformatorstation samt ersätta med prefab plåtstation, intill kvarteret syltskeden/syltburken.
Tillbyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av förråd och containerhus.
Ombyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kolonistuga, stuga 5 örby sommarstad.
Ombyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus till 2 lgh samt fasadändring.
Ombyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av del av garage till miljörum samt rivning av förråd och miljöhus.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för flytt av 6 st kundvagnsskjul.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor till gym.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av restaurang trivas på råå.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med trapphus.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till yogastudio.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av sprinklertank och rum.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för tillbyggnad av lager.
Ändring till livsmedelsbutik i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning av bio till livsmedelsbutik samt fasadändring.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal med ny altan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av balkonger samt putsning av fasaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: