Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Kontaktledningsupprustning sträckan Ramlösa-Lund
Kontaktledning, förstärkningslina och utbyte av 10 kV hjälpkraftsisolatorer mellan Ramlösa och Lund.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Option avser tillbyggnad av bef teknikhus.
Åtgärder av kajerna i Helsingborg
Projektet avser kajutredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras. Kajerna är byggda för RoRo-trafik på 1970-talet, och behöver troligtvis förändras och förstärkas.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande underhållsbehandlingar av sten- och trägolv för perioden 2019-04-01 -- 2021-03-31 med mölighet till 1+1 års förlänging.
Installation i transformatorstation i Helsingborg
Installation av två 130kV shuntreaktorer.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig lekplats. Yta: ca 1700 m2. Objektet är beläget 1 km från Helsingborgs centrum.
Byte av ventilationsaggregat samt renovering av matsal vid skola i Helsingborg
Avser montering av 3 nya ventilationsaggregat samt totalrenovering av matsal vid Filbornaskolan.
Renovering av damm m.m. i Helsingborg
Avser nya planteringar, sittplatser, grillplatser och bättre belysning. Själva spegeldammen blir mindre, men med mer ytor vid sidan om. För barnen kommer det att finnas bland annat klätternät, balansstockar och hoppkubb.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av fd ICA-butiken på Wienertorget till kontorslokaler.
Ombyggnad av centrum i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Blåkullagatan i anslutning till Drottninghögs Centrum. Ny- och ombyggnad av gata, 0mläggning och renovering av VA samt provisorisk gatubelysning, schakt och återfyllning för fjärrvärme, el, fibernät m m. Avser anläggandet av byggata. (Färdigställandearbeten ingår inte i objektet.) Objektet är beläget på Drottninghög. Ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av trafikkorsningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av två korsningar, totalt ca 2800 m2. Objektet är beläget i centrala Helsingborg, 1 km från Helsingborgs centrum. Entreprenaden omfattar Mark-, Gatu-, VA-, Finplanerings-, Planterings- och Elarbeten.
Breddning av gata i Helsingborg
Projektet avser breddning av Gustavlundsvägen östra. Uppskattad igångsättning.
Ny kemisal med tillhörande ventilation i skolbyggnad i Helsingborg
Projektet avser uppförande av ny kemisal i befintliga lokaler. Projektet omfattar ny ventilation till dragskåp, nya ledningar för avlopp och vatten. 4 st befintliga rum byggs om till teknikrum, kemisal, preparationsrum samt förråd. Ny belysning, nya undertak och inredning skall levereras och monteras. Nya avlopp skall dras i befintligt schakt från plan 3 ned till källaren. Infrastruktur för gas och ventilation skall dras utvändigt.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindsvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser ombyggnad av vindvåning till 5 nya lägenheter i sjätte våningsplanet.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av skolgård i Helsingborg
Avser ombyggnad/markplanering av Wieselgrensskolans skolgård.
Gestaltning av lekplatser i Helsingborg
Avser ramavtal gällande gestaltning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Ventilationsarbeten m.m i kontor i Helsingborg
Avserr byte av ventilation samt fasadändring av kontor.
Rivning och ombyggnad av lager i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager, Ängelholmsvägen/Grenadjärgatan.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Igångsättning preliminärt under sommaren 2019. Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Färdigställandearbeten inom exploateringsområde i Helsingborg
Projektet avser färdigställande av Lybecksgatan, delen inom exploateringsområde Råå Fritidsgård 1 m.fl Gatulängd ca 250 m Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningar Komplettering av befintlig gatubelysning Mindre planteringsarbeten.
Åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station
Planer finns för åtgärder av pendlarparkering vid Ramlösa station.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av tre hissanläggningar på Drottninggatan 126, 128 och 130. Option ingår under projektnummer 1554262.
Installation av hiss vid arena i Helsingborg
Avser leverans och installation av godslift i Helsingborgs Arena.
Ombyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för om- och tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ombyggnad av affärshus, ändring av planlösning i lokalyta, willys m.fl.
Om- och tillbyggnad av gata i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och förlängning av gata vid Kvarteret Gåsen och Ankan.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av två hissanläggningar på Drottninggatan 1132 och 134.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Halmstadsgatan.
Inkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny vattenledning vid Jönsköpingsgatan.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av källarlokal till frisörsalong samt ombyggnad till nya lägenhetsförråd.
Tillbyggnad av apotek i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kronans apotek.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av affärshus - apotek hjärtat samt min doktor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förrådslokal till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning del av flerbostadshus till kontor.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från butik till gym.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till gymnasieskola, prästgatan 12-14.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, södergatan 76 samt furutorpsgatan 29.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, vind till lägenhet.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager - maria nilla.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av blidögatans förskola.
Ombyggnad av studiehall vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av skola som omfattar 8 klassrum, 3 grupprum, kapprum, uppehålls ytor, fritids, WC mm Ny ventilationssystem vilket innebär påbyggnad på taket. Fasadändring dönster/dörrar. Nya ytskickt. Nytt entréparti. Studiehall BTA: ca 735 kvm Påbyggnad tak BTA: ca 325 kvm
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager, stativ till silos samt gångbryggor.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Avser fasadändring av vårdlokal.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt fasadändringar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med uterum.
Ombyggnad av fläktrum i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av fläktrum på tak.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad, kadettgatan 10 a-c.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad, kadettgatan.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av befintligt kallförråd, sillen & makrillen.
Ombyggnad av soprum i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av verkstad till soprum.
Tillbyggnad av växthus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av växthus.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av soprum i Helsingborg
Bygglov för fasadändring från frisörsalong till miljörum, drottninggatan 104-107.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare bostad samt fasadändring.
Ändring av kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av verksamhet, samt fasadändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager med skärmtak.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av garage till tandklinik.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Hyresanpassning av affärslokal, svea vaccin.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skylt kvik.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Avser tillbyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av balkonger samt putsning av fasaden.
Modellering av översvämningsområden inom delavrinningsområdet Lussebäcken
Projektets syfte är att med hjälp av naturliga skydd göra kuster, flodmynningar och avrinningsområden mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot klimatförändringar. Delavrinningsområdet Lussebäcken har valts ut för uppdraget. Parallellt genomförs även en utvärdering av vattenvårdsåtgärden tvåstegsdiken.
Översvämningskartering för Helsingborgs stad
Objekten är följande tätorter: Utvälinge, Kattarp, Hasslarp, Allerum, Domsten, Hittarp, Mörarp, Påarp, Bårslöv, Gantofta, Rydebäck och Vallåkra.
Upprustning av lekplats i Brohult, Helsingborg
Avser upprustning av lekplats med bl.a nya redskap samt belysning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplats i Laröd, Helsingborg
Avser upprustning av lekplats med bl.a nya redskap samt belysning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplats i Väla, Helsingborg
Avser upprustning av lekplats med bl.a nya redskap samt belysning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplats i Ödåkra, Helsingborg
Avser upprustning av lekplats med bl.a nya redskap samt belysning. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplats i Ödåkra, Helsingborg
Avser upprustning av lekplats med bl.a nya redskap samt belysning. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: