Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Ombyggnad av järnväg för höjd hastighet mellan Helsingborg-Teckomatorp
Spår och växelbyte. 30 km långt spår. 2 växelbyten i Billeberga, upprustning av plankorsningar, dikesrensning mm.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser ombyggnad av 4 st lamellhus i tre plan. I projektet ingår även markarbeten. Objektets läge. Grönkullagatan 29, 31, 33 och 35.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp och E6 i Helsingborg
Underhåll av 4 st broar vid Tpl Kropp och 2 st broar på E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet omfattar byte av balkongfönster och vanliga fönster, det kommer totalt vara 600 fönster som skall bytas. Oklart med vilken typ av fönster.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av va-ledning samt ny serviser. Option ingår under projektnummer 1597841. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Avser ombyggnad, fasadändring och tillbyggnad befintlig byggnad till skolverksamhet.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ramavtal avseende teknisk isolering och plåtningsarbeten, Öresundskraft AB
Avtalstid 6 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ombyggnation, ny eldragning på plan 3 samt ny värme och ventilation. Projektet omfattar del av plan 2 samt hela plan 3.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Avser kvalitetshöjande åtgärder. Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av flerbostadshus, hel renovering av fasad, takbalkar, fönster m.m..
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Västeviksgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 380 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering på Skvadronsgatan, Artillerigatan och Kjällstorpsgatan i Helsingborg. Arbetet omfattar även utbyte av vattenledning. Projektet omfattar totalt nyanläggning av ca 500 m spillvatten, dagvatten och vattenledning. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för fjärrvärmearbeten, dessa arbeten ska samordnas med Öresundskraft.
Ombyggnad av parkområde i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av parkområde med ny belysning, utegym, aktivitetsytor, planteringar och möblering samt upprustning av tennisbana. Yta ca: 1500 m2 Ledningslängd ca: 700 m för belysning Objektets läge: ca 2 km öster om Helsingborgs centrum.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under 2020.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till bvc. Yta: ca 300 m2.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Avser inredning av råvind till 3 st lägenheter.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd.
Ramavtal avseende maskinservice, Helsingborg
Avser gällande service, reparation och köp av småmaskiner.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 8 st lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Uppskattad igångsättning.
Cykelförbättringar i Helsingborg
Projektet avser att höja säkerheten samt tydligenheten för cyklister förbi Helsingborgs Arena. Detta genom att hällar på 110 m cykelbana över torgytan läggs om enligt annat mönster. Norra infarten, förses med upphöjd gc-passage. Södra infarten målas om. Objektet är beläget vid Helsingborgs arena utmed Mellersta stenbocksgatan i Helsingborg. Ca 1,5 km från Helsingborgs centrum.
RFI-avseende miljökrav markentreprenörer
Inför kommande upphandling av markentreprenörer vill Helsingborgs Stad få in synpunkter från leverantörer avseende vissa miljökrav.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avse ombyggnad av lokal till förvaltningskontor samt uppsättning av skylt.
Om- och tillbyggnad av gata i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad och förlängning av gata vid Kvarteret Gåsen och Ankan.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Hittarpsvägen, utanför Laörds nya skola, med nya gångbanor, farthinder samt ny belysning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av yttertaket på flerbostadshuset.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kontor på ca 63 kvm samt renovering av lager på 200 kvm.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning av lager till livsmedelsbutik samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri, produktions- och lagerutrymmen samt kontor, rev.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus, lägenheter.
Ombyggnad av varuhus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av varuhus.
Tillbyggnad av perrong i Helsingborg
Bygglov för anläggande av murar, perrongtak och strålkastare.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Avser tillbyggnad av butik/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av presshall till kontor och gym samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av utomhusmiljö samt energisparande åtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av lager i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av värmeväxlare.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av kylrörsinstallation samt takhuvar.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning av del av enbostadshus till kontor/event/forskning.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad verksamhet, hud- och skönhetsvård.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av butik/restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser ändrad användning av industri/lager.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola, långvinkelns montessoriskola.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Avser ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Underhållsarbeten av lager i Helsingborg
Bygglov för underhåll av lagerbyggnad samt rivningslov för gårdsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ombyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för restaurang - pålsjöpaviljongen.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Helsingborg
Ändrad användning, Aktivitetshuset Jutan.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll NVSKK, Helsingborg
Avser ramavtal gällande kontrollprogram recipientkontroll NVSKK. Upphandlingen omfattar genomförande och resultatredovisning av kontrollprogram i marin miljö, och ingår i nordvästskånes kustkommitté ordinarie kontrollprogram för perioden år 2020-01-01 till och med 2021-12-31. Upphandlingen omfattar insamling, provtagning och analys av hydrografi/växtplankton, makroalger och bottenfauna samt analys av miljögifter i musslor och fisk. Avtalstid:2020-01-01 - 2021-12-31 Option:2022-01-01 - 2023-12-31 Option:2024-01-01 - 2024-12-31
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprust(ning av lekplats samt komplettering av belysning vid Gantofta, Timjansgatan. (ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning lekplats samt komplettering av belysning vid Planteringen,Triangelskogen. (Ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020)
Upprustning av lekplats i Rydebäck, Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning inom Rydebäck, Tryggögatan. (ngår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Påarp Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning inom Påarp, Lokvägen. ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning vid Dalsläntegatan i Gantofta. ( ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning vid Sofiagatan, Mörarp. ( ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplats samt komplettering av belysning vid Vallåkra, Bokstigen. (ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Upprustning av lekplats i Helsingborg
Avser upprustning av lekplstas samt komplettering av belysning vid Pålstorp, kvartettgatan. ( ingår i delentreprenad lekplatsupprustning 2020).
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Norra Brunnsvägen 24-34, 38-50 samt 65-87.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rektorsgatan 1-9, 18-22.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Drottninggatan 69.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Signetorpsvägen 17, 18 A o B i Kattarp.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skogstorpsvägen 1-13, 2-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Sockengatan 49-59.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Sockengatan 50-52.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Storögatan 51. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Sturegatan 9-23, 20-28. Uppskattad kostnad.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Hagtornsgatan 32-48 och 35-51.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Telegatan 3-9, 2-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tulegatan 20.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser va-arbeten som avser omkoppling av ny vattenledning vid Cederströmsgatan 1-3, 2-8.
Omkoppling av va-ledning i Helsingborg
Avser va-arbeten som avser omkoppling av ny vattenledning vid Drottninggatan 69-95, 126-136.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kontrollörsgatan 4,6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kopparmöllegatan 4-6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kummelgatan 1-5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lindhultsgatan 1-25.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser VA-arbeten vid Luleågatan 42.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser omkoppling av ny vattenledning vid Gröningen norra 1-31. Uppskattad kostnad.
Omkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser omkoppling av va-ledning vid Gasverksgatan.
Inkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Jönköpingsgatan 66-76, 49-57.
Inkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Sofiebergsvägen 31.
Inkoppling av vattenledning i Helsingborg
Avser inkoppling av ny va-ledning vid Ystadsgatan 14.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Ängsstigen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: