Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Överbyggnad vid reningsverk i Helsingborg
Avser överbyggnad (luktåtgärder) av luktande delar, ventilationsåtgärder, flytt av slamhantering, övertäckning av bassänger m.m. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Höganäs
Igångsättning tidigast våren 2018.. Projektet avser rivning och nybyggnad lägenheter och kontor i 1 huskopp i 21 våningsplan. Omfattar 17 plan med 80 lägenheter, två plan med kontor samt två plan med butiker.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Option från obj.nr 916417. Igångsättning avhängigt beslut, byggstart tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel). Arkitekt: konsortium mellan Fojab Arkiteter i Malmö och BSK Arkitekter i Stockholm. Projektinformatör/kommunikatör: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Mikael Tornqvist. Projektplanerare: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Hans Utter.
Ombyggnad av flerbostadshus på Närlunda, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar i 4 våningsplan med 32 lägenheter i vardera huskropp samt tillhörande parkering och markanläggning. Objektets adress: Närlundavägen 6 och 10 I projektet kommer eventuellt att ingår även påbyggnad av ett 5:e våningsplan med 7 lägenheter i vardera huskropp. I projektet ingår även en option under projektnummer 1444361.
Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skola som skall inrymma storkök med matsal, bild, musik, hemkunskap och kontorsdel. yta: 2000 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus på Slottshöjden i Helsingborg
Klostret 16 och Kapellet 20 är två st fastigheter som ligger på Slottshöjdeni i Helsingborg. Gatuadress: Mäster Ernst gata 11-15 och 16-20. Fastigheterna byggdes 1946 och förvärvades av AB Helsingborgshem 1980. De har tidstypiska tegelfasader och är 5 resp. 6 våningarmed källare och vind.Totaltt finns där 89 st lägenheter i varierande storlekar med allt från 1 rok till 4 rok.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser total ombyggnad av Drottninggatan/ Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektets totala yta uppgår till ca 51.000 m2 med en gatulängd av ca 1.400 m. I projektet ingår också partiell ombyggnad av Hälsovägen, justering av mittrefugen och breddning av trottoarer/cykelbanor.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Projekt avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation och nytt mellanspänningsställverk samt utbyte av befintligt mellanspänningsställverk. Option avser tillbyggnad av bef teknikhus och finns på separat projekt 1471281.
Ombyggnad av ortopedavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 11 i byggnad 02, Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av Ortopediavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 1800 kvm vilket är fördelat i två korridorer på plan 11 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 08, 09, 10 och plan 12. Kvarboende finns på plan 09,10 och delar av plan 12 samt intilliggande lokaler på plan 11.
Ombyggnad till trygghetsboende i Helsingborg
Avser ombyggnad av vårdboende till 51 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Projektet består av dels ombyggnader av Jönköpingsgatan för att förbättra trafiksäkerheten. I projektet ingår även ombyggnad av befintligt va-system. Objektets läge: centrala Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av gynekologavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 12 i byggnad 02 Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av gynekologiavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 900 kvm fördelat i en korridorer på plan 12 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 11. Kvarboende finns på del av plan 12 samt övriga intilliggande lokaler på plan 12 och plan 13.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning under vecka 6 2018. Avser tillbyggnad av huvudbyggnaden med skollokaler samt administrativa lokaler, yta: ca 500 m² BTA
Va-arbeten på Drottninggatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning, ca 450 meter och kombinerat VA-system till duplikat system, ca 350 meter huvudledning. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning beräknas under mars 2018. Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Påbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus i 4 plan med ett 5:e våningsplan med 3 lägenheter. I projektet ingår även hissinstallation. Uppskattad byggstart.
Totalombyggnad av 50/20kV-station m.m i Helsingborg
Totalombyggnad av 50/20kV-station. Byggs som H-ställverk med åtta msp-fack.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Ombyggnad av kallmagasin i Fredriksdalsområdet, Helsingborg
Befintligt kallmagasin t skall byggas om med nytt bjälklag, ny port, publik del, avfuktningsanläggning. m.m.
Ombyggnad av herrgård i Helsingborg
Avser renovering av herrgårdsbyggnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av hissar inom Rosenknoppen 32 & 33. Projektet är uppdelat i två huvuddelar.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Helsingborg
Upprustning av lekplatser i Helsingborg 2018
Avser upprustning av 16 bef lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Tillbyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnaden skall innehålla personalrum, kontorsplatser samt WC. Befintlig byggnad inreds med omklädningsrum, torkrum samt verkstad och teknikrum.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av vind i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter med en total yta på 130 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Igångsättning tidigast sommaren 2018. Avser tillbyggnad av industri/lager. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad byggstart. Eventuellt förhandlingsentreprenad vad gäller huskroppen.
Rivning av skola i Helsingborg
Avser rivning av en skola.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Anmälan för ändring.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av lokaler för beredningsyta och frys.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av förskola/skola.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av industri/lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av vind till två lägenheter samt 7 takfönster.
Tillbyggnad av omklädningsrum m.m.i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av omklädningsrum och verkstad. samt ändring av bef del.
Rivning av flerbostadshus i Helsingborg
Rivningslov rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Ändring av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Tillbyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Tillbyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Helsingborg
Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för byggnad avseende komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov för del av byggnad avseende komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad Infanteriet 1,2.
Rivning av förråd i Helsingborg
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Helsingborg
Rivning av industri/lager.
Ombyggnad av polisstation i Helsingborg
Ombyggnad av entré till polishuset, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av paviljong i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av paviljong.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kroppsvård till kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov sökt för ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus / tandläkarmottagning till bostadsrätt.
Tillbyggnad av kolonistuga i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kolonistuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov fasadändring och ombyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av industri/lager. Kontakta byggherren för mer information.
Rivning av brandstation i Helsingborg
Avser rivning av Gåsebäcks brandstation. Uppskattad start.
Rivning av lager i Helsingborg
Avser rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med tak över entréerna.
Ändring av flerbostadshus i Helsingborg
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde av flerbostadshus.
Anbud emaljpaneler/kassetter till tunnel i Helsingborg
Avser projektering, tillverkning av emaljpaneler, /-kassetter, inbränning av mönster, leverans och montage på plats för konstnärlig utsmyckning av Vasatorpstunneln i Helsingborg.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning.
Ändring av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ändring av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av industri/lager.
Rivning av restaurang i Helsingborg
Rivningslov rivning av butik/restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av garage till samlingslokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning.
Rivning av produktionsbrunn i Helsingborg
Rivningslov rivning av produktionsbrunn.
Rivning av parhus i Helsingborg
Avser rivning av 4 en- och tvåbostadshus Björka 17:1,Vasatorp 1:1.
Konsultuppdrag för plan av övervakning av biologisk mångfald, Helsingborg
Projektet, som delfinansieras av LONA‐medel, syftar till att ta fram en plan för hur den biologiska mångfalden på land och i sötvattensmiljöer inom kommunen kan övervakas med hjälp av lämpliga indikatorer. Marina miljöer ska inte omfattas av denna plan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: