Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Hässleholms sjukhus
Planer finns för modernisering av Hässleholms Sjukhus. Ortopedin, röntgen, vårdavdelningarna samt ventilationen behöver byggas om.
Tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm
Avser tillbyggnad av produktionslokal i Hässleholm.
Påbyggnad av äldreboende för LSS-boende, kontor eller bostäder i Hässleholm
Planer finns för påbyggnad av befintlig byggnad till 6 våningar för antingen LSS-boende, kontor eller bostäder.
Om- och tillbyggnad av vårdboende i Hässleholm
Avser ombyggnad av demensboende, ca 2500 kvm och tillbyggnad med ytterligare 2500 kvm.
Tillbyggnad av stallar vid Vankiva gård
Avser tillbyggnad av stallar för utökad mjölkproduktion.
Ombyggnad av kontorslokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av kontorslokaler i Kärråkra, Hässleholm.
Drift- och underhållsarbeten på järnvägsanläggning i Hässleholm
Entreprenaden omfattar att utföra drift och underhållsarbeten samt att hålla beredskap för felavhjälpning på järnvägsanläggningen inom Hässleholmsdepån.
Ombyggnad till kontor och lagerlokaler i Hässleholm
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till kontor/lagerlokaler. Befintlig byggnad delas av för 2 st separata verksamheter/hyresgäster. Ombyggnaden omfattar i huvudsak bygg-, mark-, rör-, luft-, samt el-/telearbeten.
Ombyggnad vid Beleverket i Hässleholm
Hässleholm Miljö AB (HMAB) ska göra förändringar i sin process på Beleverket. Den största förändringen är införandet av en ackumulatortank för fjärrvärmesystemet (ackumulatorn tillhör annan entreprenad). Denna upphandling omfattar tillhörande rörentreprenad samt tillhörande mekaniska komponenter, förutom inköp av ventiler och pumpar. I entreprenaden ingår leverans, installation och driftsättning av specificerade delar.
Ombyggnadsarbeten i skola i Hässleholm
Avser ombyggnad av ventilation samt eventuellt även ny belysning och nytt undertak samt installation av bergvärme.
Utbyte av kallelsesignal och överfallslarmsystem vid sjukhuset i Hässleholm
Projektet avser utbyte av kallelsesignal- och överfallslarmsystem inom akutmottagning, akutvårdsavdelning (AVA) samt medecinmottagning inom Sjukhuset i Hässleholm.
Kollektivtrafikåtgärder vid väg 23/119 i Stoby
Ny bussgata mellan Sandbyvägen och korsningen mellan väg 23 och väg 119 utanför Stoby.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Hässleholm
Avser tillbyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (skärmtak).
Tillbyggnad av lastkaj i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (lastkaj).
Tillbyggnad av förråd i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Energideklarationer, Hässleholm
Avser konsulttjänster inom energideklarationr.
Tillbyggnad av industrihus i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: