Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av del av torg inkl gata i Eslöv
Avser upprustning av torget skall göras, Mark/bänkar/grönytor osv.
Tillbyggnad- och renovering av högstadieskola i Eslöv
Projektet avser totalrenovering av hela Ekenässkolan samt en tillbyggnad av undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. 570 kvm. Ombyggnadsarea BTA: 4500 m2.
Rivning av skola i Eslöv
Planer finns för rivning av skola på Sallerupsskolan i Eslöv.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser tillbyggnad för hus H och mindre tillbyggnad av hus A samt ombyggnad av hus A och hus B på Marieskolan i Marieholm. Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. I projektet berörs i stor omfattning även den utvändiga miljön. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Stationsåtgärder i Stehag, Oxie och Höör
Tillgänglighetsanpassning (skyddszoner, ledstråk, bänkar, möblering). Bandel 912, km 574+500. Bandel 912, km 564+200. Bandel 961, km 11+500.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Byte av reservkraftsaggregat vid pumpstation, Ringsjöholm
Avser utbyte av reservkraftanläggning för pumpstation i Ringsjöholm. Tre reservkraftsaggregat skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Ombyggnad av bibliotek i Eslöv
Ombyggnad stationsbyggnad till bibliotek och flerbostadshus.
Renovering av vattenverk , Eslöv
Entreprenaden omfattar Betongrenovering linje 1.
Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Projektet är samarbete med Trafikverket.
Tillbyggnad av skolbyggnad, Flyine
Avser tillbyggnad av skolbyggnad på fastighet Östra gårdstånga .
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planer finns för ombyggnad av GC-väg av gata i Eslöv.
Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad med ca 60-70 kvm och ändrad planlösning av restaurang.
Utbyte av råvattenledningar på Ringsjöverket i Eslöv
Avser utbyte av 4 st ledningssektioner för inkommande råvatten på Ringsjöverket.
Ombyggnad av bevattningsdamm, Eslöv Kommunn
Avser befintlig bevattningsdamm utökas genom schaktning på åkermark (energiskog samt granplantering). Befintlig damm fördjupas på grunda partier med någon meter samt att befintliga öar grävs bort. Ett nytt dike grävs runt dammen på den södra sidan. Schaktmassorna, ca 86 000m3 ska läggas upp på åkermark i en slutning söder om dammen. Släntlutningar kommer att variera mellan 1:5 och 1:7.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Tillbyggnad omklädningsrum , Eslöv
Omfattar tillbyggnad av befintlig idrottshall med nya omklädnadsutrymmen och tillhörande VVS- och EL-installationer.
Utbyte av hiss och hisschakt vid Eslövs station
Utbyte av hiss och ombyggnad av hisschakt i stationshuset i Eslöv.
Anläggning av damm, i Eslöv
Avser anläggande av damm, vid Lilla Skeglinge 1:1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad flerbostadshus.
Utbyte brand och utrymningslarm, Eslöv
Omfattar utbyte av befintligt brandlarmsystem och därtill ingående el- och teleinstallationer på Stadshuset i Eslöv.
Service och inköp av brandredskap, Eslöv
Omfattar att upphandlingen avser inköp av nya brandredskap och service av dessa, samt service och underhåll av befintliga produkter. I upphandlingen ingår även service av kökssprinklers (Ansulex) i kommunens fastigheter.
Rivning av lager i Eslöv
Rivning av passage vid lager/industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Eslöv
Ändad användning av cykelbutik till del av vårdcentral i industribyggnad.
Tillbyggnad av kursgård i Eslöv
Tillbyggnad lounge.
Tillbyggnad av industrihus i Eslöv
Tillbyggnad o fasadändring industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Eslöv
Ändring markhöjder utanför skola.
Rivning av skorsten i Eslöv
Rivning av skorsten på industribyggnad.
Rivning av ekonomibyggnad i Eslöv
Rivning ekonomibyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Eslöv
Inredning av lägenhet i ridhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: