Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Eslöv
Ombyggnad av plattformar, ombyggnad till ny spårgeometri, ombyggnad av spår 5 och 6, byte och flytt av växlar mm.
Tillbyggnad- och renovering av högstadieskola i Eslöv
Projektet avser totalrenovering av hela Ekennässkolan samt en tillbyggnad av ett skoltorg på ca 300 kvm. Planerad byggstart ink mark = Sommaren 2020.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt 1000-1500 tillbyggnad.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Rivning av skola i Eslöv
Rivning del av skola.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, Eslöv
Avser befintligt gatuhus, vinds- och bottenplan rivs och byggs upp med nya ytterväggar på befintlig källares grundmurar med två fulla våningsplan och vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Byte av reservkraftsaggregat vid pumpstation, Ringsjöholm
Avser utbyte av reservkraftanläggning för pumpstation i Ringsjöholm. Tre reservkraftsaggregat skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Färdigställande av markarbeten mm i Bäckdala, Eslöv
Avser färdigställande markarbeten för de kommunala gatorna och en del av den allmänna platsmarken Bäckdala, Eslöv.
Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Projektet är samarbete med Trafikverket.
Utbyggnad av fibernät, Eslöv
Avser anläggande av passivt fiberopiskt nät för bredband utanför Harlösa by, Eslövs kommun.
Åtgärder vid Ellinge ARV
Avser mordernisering och åtgärder gällande styrning av gashantering vid Ellinge ARV.
Tillbyggnad omklädningsrum , Eslöv
Omfattar tillbyggnad av befintlig idrottshall med nya omklädnadsutrymmen och tillhörande VVS- och EL-installationer.
Utbyte av hiss och hisschakt vid Eslövs station
Utbyte av hiss och ombyggnad av hisschakt i stationshuset i Eslöv.
Anläggning av damm, i Eslöv
Avser anläggande av damm, vid Lilla Skeglinge 1:1.
Om och tillbyggnad av delar av skola i Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av delar av Bergaskolan i Eslöv. Det gäller mark- och byggnadsarbeten samt tillhörande VS-, Vent- och EL-installationer för byggnad.
Bidragsadresser Eslöv etapp 1 del 2 Landsbygd
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom Eslövs Landsbygd.
Utbyte brand och utrymningslarm, Eslöv
Omfattar utbyte av befintligt brandlarmsystem och därtill ingående el- och teleinstallationer på Stadshuset i Eslöv.
Ombyggnad restaurang och café, i Lomma
Ändrad användning av restaurang till café. Väggar byggs för att separera lokalen från varandra from omgivande verksamheter.
Tillbyggnad av balkonger, Eslöv.
Avser tillbyggnad med balkonger på kontorshus.
Rivning av garage i Eslöv
Tillbyggnad lagerhall, rivning garage.
Tillbyggnad av apparatrum för livmedelskyla, Eslöv
Tillbyggnad av apparatrum för livsmedelkyla.
Ombyggnad av verkstad , i Eslöv
Avser ändrad användning av del en verkstad.
Ändrad användning av bed&breakfast, i Eslöv
Avser ändrad användning från barnstuga(dagis) till bed&breakfast.
Tillbyggnad av lager, Eslöv
Bygglov sökt för gällande förrådsbyggnad samt container.
Tillbyggnad av bullerskydd, Eslöv
Marklov för bullerskydd (vall) på fastigheter Rönnemölla 1:26.
Om- och tillbyggnad av rum / förråd , Eslöv
Ombyggnad av ett oanvänt rum till syltkokeri samt nybyggnad av ett kylrum i ett befintligt förråd.
Ombyggnad av idrottshall i Eslöv
Ombyggnad tak på sporthall.
Ombyggnad av vårdcentral i Eslöv
Ombyggnad cykelbutik till vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: