Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad- och renovering av högstadieskola i Eslöv
Projektet avser totalrenovering av hela Ekenässkolan samt en tillbyggnad av undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. 570 kvm. Ombyggnadsarea BTA: 4500 m2.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt 1000-1500 tillbyggnad.
Om- och nybyggnad av Ringsjöverket i Eslöv
Avser att bygga en ny godsmottagning om ca 55 m2, en besöksentré om ca 27 m2 och ett "el-rum" om ca 27 m2. Dessa tre funktioner skall inrymmas i en och samma nybyggda huskropp. En mindre befintlig byggnad skall rivas och en ny uppföras. Denna skall innehålla bl.a. ytterligare ett "el-rum" Allt arbete ingående i totalentreprenaden skall utföras på Sydvattens vattenverk, Ringsjöverket, i Stehag strax utanför Eslöv.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Avser ombyggnad av Östergatan med dess korsningar i Kvarngatan och i Gasverksgatan.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser tillbyggnad för hus H och mindre tillbyggnad av hus A samt ombyggnad av hus A och hus B på Marieskolan i Marieholm. Den nya byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum, arbetsrum och tekniska utrymmen. I projektet berörs i stor omfattning även den utvändiga miljön. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Om- och tillbyggnad av skola , Eslöv
Projektet avser om- och tillbyggnad av slöjdlokaler, by D på Marieskolan i Marieholm. Byggnaden kommer att innehålla undervisningsrum för trä/metall och textil, arbetsrum och tekniska utrymmen. Handlingarna är upprättade för totalentreprenad. Tillbyggnadsarea BTA: ca 1250 m2. Ombyggnadsarea BTA: ca 75 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eslöv
Ombyggnad magasin till bostäder, avser ca 18 lägenheter.
Ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, Eslöv
Avser befintligt gatuhus, vinds- och bottenplan rivs och byggs upp med nya ytterväggar på befintlig källares grundmurar med två fulla våningsplan och vind.
Byte av reservkraftsaggregat vid pumpstation, Ringsjöholm
Avser utbyte av reservkraftanläggning för pumpstation i Ringsjöholm. Tre reservkraftsaggregat skall bytas ut till nya, något större aggregat.
Rivning av skola i Eslöv
Rivning del av skola.
Ombyggnad av vägskorsning till rondell i Eslöv
Projektet är samarbete med Trafikverket.
Färdigställande av markarbeten mm i Bäckdala, Eslöv
Avser färdigställande markarbeten för de kommunala gatorna och en del av den allmänna platsmarken Bäckdala, Eslöv.
Tillbyggnad av restaurang i Eslöv
Avser tillbyggnad med ca 60-70 kvm och ändrad planlösning av restaurang.
Utbyggnad av fibernät, Eslöv
Avser anläggande av passivt fiberopiskt nät för bredband utanför Harlösa by, Eslövs kommun.
Tillbyggnad omklädningsrum , Eslöv
Omfattar tillbyggnad av befintlig idrottshall med nya omklädnadsutrymmen och tillhörande VVS- och EL-installationer.
Utbyte av hiss och hisschakt vid Eslövs station
Utbyte av hiss och ombyggnad av hisschakt i stationshuset i Eslöv.
Bidragsadresser Eslöv etapp 1 del 2 Landsbygd
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom Eslövs Landsbygd.
Anläggning av damm, i Eslöv
Avser anläggande av damm, vid Lilla Skeglinge 1:1.
Utbyte brand och utrymningslarm, Eslöv
Omfattar utbyte av befintligt brandlarmsystem och därtill ingående el- och teleinstallationer på Stadshuset i Eslöv.
Rivning av garage i Eslöv
Tillbyggnad lagerhall, rivning garage.
Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Eslöv
Ändad användning av cykelbutik till del av vårdcentral i industribyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Eslöv
Ombyggnad cykelbutik till vårdcentral.
Ombyggnad av idrottshall i Eslöv
Ombyggnad tak på sporthall.
Ombyggnad av lägenhet i Eslöv
Inredning av lägenhet i ridhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: